Co to jest grzech Cele lekcjiPobieranie 14.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.08 Kb.

1.

2.Co to jest grzech

1.1. Cele lekcji

1.a) Wiadomości


Uczeń wie, skąd się wziął grzech i kim jest Szatan.

2.b) Umiejętności


Uczeń potrafi opowiedzieć, skąd się wziął grzech oraz w jaki sposób można dążyć do poprawy.

2.2. Metoda i forma pracy


Rozmowa kierowana, ćwiczenia, praca z całą klasą, praca indywidualna.

3.3. Środki dydaktyczne


Karty pracy

4.4. Przebieg lekcji

1.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel-katecheta podaje uczniom temat lekcji i pyta, czy wiedzą skąd się wziął grzech.

2.b) Faza realizacyjna


Nauczyciel opowiada uczniom dzieje grzechu i zadaje im pytania o tekst na bieżąco (załącznik 1).

Nauczyciel rozdaje uczniom kart pracy z ćwiczeniami (załącznik 2), czyta głośno treść ćwiczeń, a następnie uczniowie sami próbują wykonać ćwiczenia.

3.c) Faza podsumowująca


Nauczyciel pyta dzieci, co wpisały w kartach pracy i rozmawia z nimi na ten temat.

5.5. Bibliografia


Biblia tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2001.

6.6. Załączniki

1.a) Dzieje grzechu


Załącznik 1.

Kiedy ludzie robią złe rzeczy, nazywamy to grzechem. Kiedy ludzie nie mają wiary w Boga – to również jest grzech. Grzech to wielki problem. Kiedy grzeszymy, zaciemniamy sobie obraz rzeczywistości.

Pytanie do uczniów: Czy grzech istnieje od zawsze?

Odpowiedź: Nie.

Bóg stworzył świat, ale wtedy jeszcze grzech nie istniał. To był wspaniały, doskonały świat. Bóg stworzył dwoje ludzi na świecie. Dał im ziemię, aby się nią opiekowali oraz rośliny i zwierzęta. Bóg był ich przyjacielem, rozmawiał z nimi i bardzo ich kochał. Dał im jednak pewne przykazanie.

Pytanie: Jakie to było przykazanie?

Odpowiedź: Nie wolno jeść owoców z pewnego drzewa.

Gdyby ludzie przestrzegali tego przykazania, wszystko byłoby cudowne. Jednak Szatan wymyślił plan.

Pytanie: kim jest Szatan?

Odpowiedź: Były anioł, które przeciwstawił się swojemu stwórcy –Bogu i stał się Jego wrogiem.

Szatan przybrał postać węża i podstępem zmusił Ewę do skosztowania owocu z drzewa, z którego Bóg zabronił jeść. Ewa uwierzyła w kłamstwa szatana i sprzeciwiła się Boskiemu przykazaniu. Wtedy Adam tez zjadł owoc.

Bóg zasmucił się, gdyż Adam i Ewa nie byli mu posłuszni. Od tej chwili nie byli już doskonali. Zgrzeszyli. A zgrzeszyć oznacza powiedzieć, zrobić lub pomyśleć coś, co nie podoba się Bogu. Adam i Ewa z powodu swojego grzechu nie mogli pozostać dłużej w przyjaźni z Bogiem. Grzech odłączył ich od boga – przyjaciela, co spowodowało, że Adam i Ewa stali się smutni, samotni i zaczęli cierpieć.

Ich ciała zaczęły się starzeć, a przecież wcześniej ich ciała były doskonałe. Przez to, że nie posłuchali Boga, wszystko uległo zmianie. Od tego dnia stali się śmiertelni.

Śmierć nie oznacza jednak końca życia człowieka. Bóg obdarzył każdego z nas ciałem i duszą. Dusza jest ta częścią osoby, która jest niewidoczna. Jest ona stworzona do życia wiecznego.

Kiedy Adam i Ewa mieli potomstwo, to na nie również przeszedł ich grzech.

Grzech jest przeszkoda w przyjaźni z Bogiem.

Bóg posłał więc swojego Syna, aby umarł za wszystkie nasze grzechy.

2.b) Karta pracy


Załącznik 2.
Ćwiczenie1.

Pogrupuj podane słowa na dobre uczynki i te, które zasmucają Boga: miłość, przyjaźń, kłótnia, złość, modlitwa, kradzież, współczucie, zawiść, pycha, pomoc, wiara

I grupa – dobre:

II grupa – grzeszne:

Ćwiczenie 2.

W podanym ćwiczeniu są zdania, które dotyczą sytuacji, w jakiej pojawił się grzech. Napisz obok podanych zdań możliwości naprawy popełnionego grzechu, gdyż zawsze trzeba dążyć do zadośćuczynienia.

1. Jacek ukradł koleżance długopis z piórnika.

2. Ciocia Bożena pokłóciła się z wujkiem.

3. Ania chodziła zła na wszystkich przez cały dzień.

4. Jola powiedziała do koleżanki bardzo brzydkie słowo.5. Piotrek okłamał swoja mamę.

7.7. Czas trwania lekcji


45 minut

8.8. Uwagi do scenariusza


brak

Pobieranie 14.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna