Co to jest karnet ata?Pobieranie 8.01 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar8.01 Kb.
Co to jest karnet ATA?

Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. Dokument ten został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

Karnet ATA upoważnia do przewożenia towarów przez tereny państw zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA (obecnie 62 krajów): Algieria, Andora, Australia, Austria, Belgia/Luksemburg, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liban, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Konwencja ATA przewiduje następujące kategorie towarów, które mogą być przewożone z zastosowaniem karnetu ATA:

próbki i wzory handlowe: wywożone za granicę w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,

towary przeznaczone na targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk itp.,

wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.

UWAGA : karnet ATA jest ważny 12 miesięcy

Karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach.

Na podstawie karnetu ATA można wywieźć towar do jednego lub kilku krajów. Prawo do nabywania karnetów przysługuje zarówno osobom prawnym, jak też fizycznym, po złożeniu fotokopii odpowiednich dokumentów (regon, wpis do rejestru o działalności gospodarczej, NIP).

Istotnym ułatwieniem, szczególnie dla przewożących wyposażenie zawodowe, jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania karnetu - w ciągu 12-tu miesięcy ważności - do różnych krajów, ale bez zmiany specyfikacji.

Karnet ATA składa się z dwóch zielonych okładek oraz żółtych kart wywozu i powrotnego przywozu (przeznaczonych dla celników polskich), białych kart przywozu i powrotnego wywozu (dla kraju przeznaczenia), niebieskich kart tranzytowych.

Aby wyrobić karnet należy znać dokładną trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji. Wydawanie karnetów jest odpłatne. Użytkownik karnetu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych (w kraju wywozu i krajach przywozu) oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji ATA (np. pozostawienie towaru na stałe na terenie państwa, do którego został wwieziony, przekroczenie terminu wywozu, brak odprawy wywozowej, itp.).

UWAGA, WAŻNE!

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, od dnia 1.05.2004, karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów w ramach Unii.

Informacje: Dział Karnetów ATA

00-074 Warszawa; ul. Trębacka 4 p.: 102, 103,

tel. 827 70 52; 630 97 59; 630 97 36; 630 97 30fax. 827 46 73; 630 99 81

e-mail: ata@kig.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna