Co to jest wykorzystywanie Polish osób starszych?Pobieranie 19.84 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar19.84 Kb.

Co to jest wykorzystywanie Polish
osób starszych?

Zapobieganie wykorzystywaniu osób starszych


Wprowadzenie


Rząd tasmański zobowiązuje się do ochrony osób starszych przed wykorzystywaniem, w oparciu o obszerny program priorytetów i działań przedstawiony w publikacji Department of Health and Human Service „2011-14 Chronienie Starszych Mieszkańców Tasmanii Przed Wykorzystywaniem: Strategia Zapobiegania Wykorzystywaniu”. Egzemplarz Strategii dostępny jest na stronie internetowej http://www.dhhs.tas.gov.au/disability/projects/elder_abuse/elder_abuse_resources.

Poniżej przedstawiamy krótki zarys wykorzystywania osób starszych, oraz źródła informacji i wsparcie.


Co to jest wykorzystywanie osób starszych?


Starsi mieszkańcy Tasmanii mają prawo, podobnie jak osoby w każdym wieku, do bezpiecznego życia, wolnego od krzywdy, znęcania się i wykorzystywania. „Wykorzystywanie osób starszych” jest aktem, który wyrządza krzywdę starszej osobie i który dokonany jest przez osobę bliską, której ufają, jak na przykład przez kogoś z rodziny. Niektóre formy wykorzystywania osób starszych mogą być poważniejsze, lub mieć większy efekt niż inne, ale wszystkie formy wykorzystywania są niedopuszczalne.

Podważanie decyzji lub zachowań kogoś bliskiego lub przyjaciela może być trudne dla ludzi starszych.


Jest ważne, żeby osoby starsze miały wsparcie i mogły porozmawiać z kimś, kogo znają i komu ufają, oraz,
żeby mogły szukać niezależnej porady prawnej i finansowej, zwłaszcza przed podpisaniem dokumentów prawnych, takich, jak kontrakty, po to, by mogły podejmować z przekonaniem przemyślane decyzje.

Jak częste jest wykorzystywanie osób starszych?


Badania australijskie i międzynarodowe wskazują, że jeden do pięciu procent osób starszych może doświadczyć wykorzystywania. Tym niemniej, wykorzystywanie osób starszych może być bardziej powszechne, niż to się wydaje, ponieważ ludziom starszym trudno przychodzi rozmawianie o tym. Wykorzystywanie osób starszych może dotknąć każdą starszą osobę, bez względu na jej środki i pochodzenie. Może ono dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Ponieważ liczba osób starszych w społeczeństwie rośnie, prawdopodobieństwo wykorzystywania osób starszych może się zwiększać.

Oto przykład wykorzystania osoby starszej:Historia Margaret

Mary wiedziała, że jej 80-letnia babcia Margaret posiada trochę złotej biżuterii, której nigdy nie nosi i która może być sporo warta. Wiedziała, że ma ona wartość sentymentalną dla babci, ale prawdopodobnie pewnego dnia stanie się jej własnością, więc czemu nie wziąć jej dzisiaj. Mary regularnie naciskała na Margaret, by ta dawała jej pieniądze, jak również biżuterię. Mówiła, że Margaret nie nosi tej biżuterii i że


nie jest bezpiecznie przechowywać ją u siebie, gdzie może zostać zrabowana lub gdzieś się zapodziać.

Margaret niechętnie oddała swoją biżuterię Mary, pod warunkiem, że nie może być ona sprzedana bez jej zgody. Kilka tygodni później Mary sprzedała biżuterię i zużyła pieniądze na opłacenie wakacji dla niej i jej chłopaka. Nie powiedziała o tym babci aż do powrotu z wakacji. Margaret poczuła się bardzo dotknięta i jeszcze bardziej denerwowało ją, kiedy Mary w dalszym ciągu naciskała na nią o pieniądze, ponieważ okazało się, że wakacje kosztowały więcej, niż się spodziewała. Proszenie o pieniądze było częścią zachowania Mary w stosunku do jej babci przez kilka lat i Margaret nie wiedziała, co może w tej sprawie zrobić. Dawała Mary pieniądze i inne kosztowności, żeby mieć spokój.


Wspieraj starszych mieszkańców Tasmanii


Może być trudno ludziom starszym sprzeciwiać się zachowaniom lub decyzjom, jeśli wiążą się one z bliską rodziną, jak np. syn, córka, czy wnuk. Starsi mieszkańcy Tasmanii mogą skorzystać z porady i pomocy:

• Tasmańskiej Linii Pomocy i Zapobiegania Wykorzystywaniu Osób Starszych „Telefon Zaufania” (Tasmanian Elder Abuse Prevention Help Line 'The Helpline'). Jest to bezpłatna telefoniczna służba pomocy prawnej oraz rzecznictwa, finansowana przez rząd. Ta poufna służba zatrudnia wykwalifikowane


i doświadczone osoby. Można się z nią skontaktować pod numerem 1800 44 11 69 w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje, włącznie z arkuszami pomocy i planem bezpieczeństwa, dostępne są na stronie http://www.advocacytasmania.org.au/elderabusehelpline.htm

• Dodatkową informację znaleźć można na: http://www.dhhs.tas.gov.au/disability/projects/elder_abuse

Jeśli ktoś nie czuje się bezpieczny lub zagrożony, może zadzwonić do policji tasmańskiej pod numer 000.

Wsparcie dla fachowców


Rząd tasmański opracował praktyczne wskazówki, by pomóc fachowcom odpowiadać na, lub przeciwdziałać wykorzystywaniu osób starszych. Wskazówki te dostępne są na stronie http://www.dhhs.tas.gov.au/disability/projects/elder_abuse/elder_abuse_resources

Opracowano użyteczne zasoby edukacyjne, w tym warsztaty, podręczniki, notatki dla prelegentów i widea.

„Wykorzystywanie osób starszych” jest to „jakikolwiek akt mający miejsce w związkach, w których powinno istnieć zaufanie, którego wynikiem jest krzywda wyrządzona starszej osobie. Wykorzystanie może być fizyczne, seksualne, finansowe, psychologiczne, socjalne i/lub być zaniedbaniem”. (Australian Network for the Prevention of Elder Abuse (ANPEA) 1999).

World Health Organization określa wykorzystywanie osób starszych, jako naruszenie praw człowieka


i istotną przyczynę choroby, utraty produktywności, wyizolowania i rozpaczy (Ramy Polityki Aktywnego Starzenia Się WHO 2002).

Informacja zawarta w tym arkuszu ma jedynie charakter ogólnej informacji. Nie należy się na niej opierać


i nie jest ona poradą prawną, która odnosi się do szczególnych okoliczności. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z agencjami wymienionymi w tym arkuszu informacyjnym.

Rząd tasmański docenia pomoc Department of Health, Victoria w opracowaniu treści tego arkusza informacyjnego.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna