Co to są antybiotyki?Pobieranie 21.83 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.83 Kb.
                

 

 Co to są antybiotyki?

   Antybiotyki, występujące również pod nazwą leków przeciwdrobnoustrojowych,
  są lekami mającymi zdolność zabijania bakterii lub hamowania ich wzrostu w
  celu leczenia zakażeń u ludzi, zwierząt niekiedy roślin. Antybiotyki są lekami do
  leczenia zakażeń bakteryjnych (na przykład pneumokokowego zapalenia płuc
  lub gronkowcowego zakażenia krwi); leki przeciwdrobnoustrojowe
  charakteryzujące się aktywnością wobec wirusów nazywane są zazwyczaj  
  lekami przeciwwirusowymi (jak leki przeciwko grypie, zakażeniu wirusem HIV
  czy opryszczce). Nie wszystkie antybiotyki działają na wszystkie bakterie.
  Istnieje ponad 15 różnych klas antybiotyków różniących się pomiędzy sobą
  strukturą chemiczną i działaniem przeciwbakteryjnym. Dany antybiotyk może
  być skuteczny względem jednego lub wielu gatunków bakterii.

  Co to jest antybiotykooporność?  Bakterie charakteryzują się antybiotykoopornością w przypadku, gdy dany  
  antybiotyk traci zdolność ich zabijania lub hamowania ich wzrostu. Niektóre 
  bakterie są w naturalny sposób oporne względem niektórych antybiotyków
  (antybiotykooporność naturalna). Poważniejszy problem pojawia się w
  przypadku, gdy bakterie zazwyczaj wrażliwe na działanie antybiotyków stają
  się oporne w wyniku zajścia zmian genetycznych (antybiotykooporność nabyta).
  Bakterie oporne przeżywają w obecności antybiotyku i w dalszym ciągu
  namnażają się, powodując przedłużającą się chorobę, a niekiedy śmierć.
  Zakażenia wywołane bakteriami opornymi mogą wymagać dodatkowej opieki,
  jak również zastosowania alternatywnych i droższych antybiotyków, które
  mogą także wywoływać większą liczbę działań niepożądanych.

  Przyczyny antybiotykooporności  Jaka jest najważniejsza przyczyna powstawania antybiotykooporności?
 Antybiotykooporność jest naturalnym zjawiskiem powstającym w wyniku zmian
 w DNA bakterii (mutacje, pozyskiwanie obcego DNA). Nadmierne i niewłaściwe
stosowanie antybiotyków przyspiesza pojawianie się i rozprzestrzenianie
bakterii antybiotykoopornych. Przy ekspozycji na antybiotyk wrażliwe bakterie
giną, bakterie oporne zaś mogą kontynuować wzrost i namnażanie się. Takie
 antybiotykooporne bakterie mogą rozprzestrzeniać się i wywoływać zakażenia u
innych osób, które nie przyjmowały żadnych antybiotyków.

  Co to jest "niewłaściwe" stosowanie antybiotyków?

 Stosowanie antybiotyków z niewłaściwych powodów: większość przeziębień  


 oraz grypa wywoływane są przez wirusy, przeciwko którym antybiotyki
NIE DZIAŁAJĄ. W takich przypadkach stan chorego nie poprawia się pod
 wpływem przyjmowania antybiotyku: antybiotyki nie obniżają gorączki ani nie
 łagodzą objawów, np. kataru.

 W przypadku nieprawidłowego stosowania antybiotyków: na skutek skracania


 czasu leczenia, obniżania dawki, nieprzestrzegania właściwej częstości   
 dawkowania (przyjmowanie leku raz na dobę zamiast, zgodnie z zaleceniami, 2
  do 3 razy na dobę) stężenie leku w organizmie będzie niewystarczające;
  bakterie przeżyją i mogą stać się oporne.

  Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza, co do sposobu , dawki i czasu  


  trwania przyjmowania antybiotyków !

  Jakie choroby wywołują bakterie antybiotykooporne?

 Bakterie z wieloantybiotykoopornością mogą wywoływać szerokie spektrum


 zakażeń: zakażenia dróg moczowych, zapalenie płuc, zakażenia skóry,
 biegunkę, zakażenia krwi.

 Pacjenci w szpitalach narażeni są często na zakażenia niezwiązane z


 przyczyną przyjęcia do szpitala, w tym zakażenia krwi i zakażenia miejsca
 operowanego, na przykład zakażenia wywołane przez szczepy Staphylococcus
 aureus (gronkowca złocistego) oporne na meticylinę (MRSA), zakażenia krwi
 wywołane przez szczepy Enterobacteriaceae, ESBL-dodatnie wytwarzające
 beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym ESBL lub
 karbapenemazy (MDR, KPC, NDM-1)- mogące niszczyć cząsteczki niektórych
 antybiotyków, zakażenia zastawek sercowych wywołane przez enterokoki
 oporne na wankomycynę oraz zakażenia miejsca operowanego i ran wywołane
przez szczepy Acinetobacter baumannii oporne na karbapenemy.

  Problem antybiotykooporności

  Dlaczego antybiotykooporność stanowi problem?


 Leczenie zakażeń wywoływanych przez bakterie antybiotykooporne stanowi
 duże wyzwanie: dotychczas stosowane antybiotyki nie są skuteczne, a lekarze
 muszą dobierać inne antybiotyki. Może to opóźnić rozpoczęcie właściwego
 leczenia pacjenta i prowadzić do wystąpienia powikłań, w tym zgonu. Pacjenci
 mogą także wymagać bardziej intensywnej opieki, jak również zastosowania
 alternatywnych i droższych antybiotyków, które mogą wywoływać większą
  liczbę działań niepożądanych.


 Jak poważnym problemem jest antybiotykooporność?


 Sytuacja pogarsza się w miarę pojawiania się nowych szczepów bakterii
 opornych względem kilku antybiotyków równocześnie (bakterie wielooporne).
 Bakterie takie mogą w końcu stać się oporne względem wszystkich
 istniejących antybiotyków. Bez antybiotyków moglibyśmy powrócić do epoki
 przedantybiotykowej", w której niemożliwe byłoby wykonywanie przeszczepów
 narządów, stosowanie chemioterapii w leczeniu nowotworów, prowadzenie
 intensywnej opieki medycznej i innych zabiegów medycznych. Choroby
 bakteryjne rozprzestrzeniałyby się bez możliwości leczenia i prowadziły do
  zgonów.

  Czy problem jest poważniejszy obecnie niż w przeszłości?

 Przed odkryciem antybiotyków tysiące ludzi umierało z powodu chorób


 wywoływanych przez bakterie, np. na zapalenie płuc lub na zakażenia
 pooperacyjne. Od czasu odkrycia i wprowadzenia antybiotyków coraz większa
 liczba bakterii, początkowo wrażliwych, wykształciła oporność, wypracowując
 liczne sposoby walki z antybiotykami. Ponieważ skala oporności wzrasta,
 a w ostatnich latach odkryto i wprowadzono do obrotu niewiele nowych
 antybiotyków, problem antybiotykooporności stał się poważnym zagrożeniem
  dla zdrowia publicznego.

  Co można zrobić, by rozwiązać ten problem?

 Każdy z nas jest odpowiedzialny za utrzymanie skuteczności antybiotyków.


 Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków może pomóc w powstrzymaniu
 rozwoju opornych bakterii i utrzymaniu skuteczności antybiotyków na użytek
 przyszłych pokoleń. W związku z tym ważne jest, by wiedzieć, kiedy
 stosowanie antybiotyków jest właściwe i jak stosować je w sposób odpowiedzialny.
 Zorganizowane już w niektórych krajach kampanie zwiększania  świadomości społecznej zaowocowały zmniejszeniem  zużycia antybiotyków.

 

  Każdy z nas może odegrać ważną rolę w zmniejszaniu antybiotykooporności: Pacjenci:

  • Przyjmując antybiotyki, należy przestrzegać zaleceń lekarza.

  • Jeśli to możliwe, należy zapobiegać zakażeniom, poprzez szczepienia.

  • Należy regularnie myć ręce oraz ręce dzieci, na przykład po kichnięciu lub zakasłaniu, przed dotknięciem innych przedmiotów lub ludzi.

  • Antybiotyki należy stosować wyłącznie na podstawie recepty, nie używać pozostałości z poprzedniej kuracji, ani antybiotyków nabytych bez recepty.

  • Należy zapytać farmaceutę co zrobić z niewykorzystanym lekiem.

 


 Lekarze:

  • Należy przepisywać antybiotyki wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne, na podstawie rekomendacji opracowanych zgodnie z EBM opartych na dowodach. Jeśli to możliwe, należy przepisywać antybiotyk o wąskim spektrum działania, a nie antybiotyk o szerokim spektrum .

  • Antybiotyk w Polsce może być przepisany wyłącznie przez lekarza.

  • Należy wyjaśniać pacjentom, jak uzyskać ulgę w objawach przeziębienia i grypy bez stosowania antybiotyków.

  • Należy tłumaczyć pacjentom, dlaczego ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących leczenia antybiotykiem.

                                                

 

                 Antybiotyki http://www.antybiotyki.edu.pl/  

 ©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna