Color : greenPobieranie 109.86 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar109.86 Kb.

1.Style CSS

Przed wprowadzeniem mechanizmu styli, twórcy stron mieli ograniczone możliwości kontroli prezentacji. HTML w wersji 3.2 zawierał wiele elementów i atrybutów służących kontroli wyrównania, rozmiarów czy kolorów czcionek. Jednak ze względu na nowe możliwości oferowane przez mechanizm styli, niektóre z tych elementów i atrybutów zostaną w kolejnych wersjach specyfikacji usunięte, a już teraz jest zalecane stosowanie styli wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.


Style pozwalają na znaczne rozszerzenie możliwości projektantów stron www w porównaniu do czystego języka HTML. Ograniczenia HTML dotyczące m.in. wymuszania wyglądu tekstu, pozycjonowania elementów na stronie zmuszały projektantów do ich obchodzenia różnymi sposobami. Metody te działały na różnych platformach, dla niektórych rodzajów oprogramowania, ale nie można było zagwarantować poprawnego wyświetlania dla wszystkich platform i konfiguracji.
Style upraszczają HTML, pozwalają na ograniczenie częstotliwości używania znaczników służących formatowaniu i zwalniają HTML z odpowiedzialności za prezentację. Dają twórcom stron kontrolę nad sposobem prezentacji dokumentu - formatem czcionek, wyrównaniem, kolorami itd.
Informacja o stylach może być podana dla pojedynczych elementów lub dla grup elementów. Informacje o stylach mogą być wyspecyfikowane wewnątrz dokumentu HTML lub w zewnętrznym pliku. Mechanizm łączenia definicji styli z dokumentem jest niezależny od języka zapisu informacji o stylach.

Style umożliwiają m.in. określenie odstępów między liniami tekstu, wcięć, kolorów tekstu i tła, kroju i rozmiaru czcionki, a także wielu innych.Przykład 2. Definicja stylu w języku CSS dla akapitu z tekstem w kolorze zielonym i otoczonego czerwoną ramką.

P.special {

color : green;

border: solid red;

}

Every CSS rule comprises these two parts: a selector, which tells the browser which element(s) will be

affected by the rule; and a declaration block, which determines which properties of the element will be

modified. In Figure 1-8, you can see that the selector comprises everything up to, but not including,

the first curly brace ({).

2.Dołączanie pliku z definicją styli

Definicje styli mogą zostać umieszczone w osobnym pliku i dołączone do dokumentu HTML. Pozwala to m.in. na kontrolę wyglądu całej grupy dokumentów za pomocą jednego pliku ze stylami.


Przykład 3. Dokument HTML używający styli przechowywanych w pliku special.css.

"http://www.w3.org/TR/REC-html40">


This paragraph should have special green text.

Pobieranie 109.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna