Compound meTal structures IPobieranie 411.97 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar411.97 Kb.
  1   2   3   4


Compound meTal structures I

Course code:

06.4-WILŚ- BUD- ZKM1- KB03

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Courses of the first level of education (BSc)

Language of instruction:

polish

Director of studies:

Team of Building Structures

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZName of lecturer:

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ,

dr inż. Gerard Bryś,

dr inż. Elżbieta Grochowska,

dr inż. Joanna Kaliszuk

Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

7

Lecture

30

2

I

Pass/Fail

Class


Laboratory

15

1

Pass/Fail

Seminar


Workshop


Project

30

2

Pass/Fail

Part-time studies

Lecture

20

1

I

Pass/Fail

Class


Laboratory

10

1

Pass/Fail

Seminar


Workshop


Project

20

2

Pass/Fail

course contents:

Lecture


Structural roofs: flat and curved structures, orthogonal and diagonal systems, rods, joints, determination of internal forces, dimensioning, supports, assembly.

Masts and towers: loadings, wind load, ice load, masts with tie rods, simplified calculation scheme, truss shaft of mast.

Frame high buildings: horizontal and vertical structural systems, bracing systems, columns in frame buildings, effective length of column (buckling). Second order effects, floors, foundations.

Computer laboratory

Calculation of space truss, structural systems, masts of truss shafts and frame structures of high buildings.

Project


Project no 1: Flat structural roof over rectangular projection.

Project no 2: Mast of truss shaft with tie rods.learning outcomes:

Skills and competences: designing of space frame and truss structures.assessment criteria:

Lecture


Positive mark from exam.

Computer laboratory

Performing of static calculations to both projects.

Project


Positive evaluation of both projects.

Recommended reading:

 1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy projektowania, Wydawnictwo Arkady, 2005.

 2. Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane, Wydawnictwo Arkady, 2004.

 3. Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Wydawnictwo Arkady, 2004.

 4. Biegus A.: Nośność graniczna konstrukcji prętowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

 5. Boretti Z., Bogucki W., Gajowniczek S., Hryniewiecka W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Wyd. III, Arkady, Warszawa 1975.

 6. Bródka J.: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich, t.1 i 2, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.

 7. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy projektowania, Wydawnictwo Arkady, 2005.

 8. Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane, Wydawnictwo Arkady, 2004.

 9. Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Wydawnictwo Arkady, 2004

 10. Biegus A.: Nośność graniczna konstrukcji prętowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

 11. Boretti Z., Bogucki W., Gajowniczek S., Hryniewiecka W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Wyd. III, Arkady, Warszawa 1975.

 12. Bródka J.: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich, t.1 i 2, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.

 13. Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych, t. 1, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.

 14. Bródka J., Kozłowski A.: Sztywność i nośność węzłów podatnych, Politechnika Białostocka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Białystok – Rzeszów 1996.

 15. Bródka J., Ledzion-Trojanowska Z.: Przykłady obliczania konstrukcji stalowych, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1992.

 16. Bryś G., Matysiak A.: Budownictwo stalowe. Belki. Słupy. Kratownice, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, 1995.

 17. Krzyśpiak T.: Konstrukcje stalowe hal, Arkady, Warszawa 1980.

 18. Ziółko J.: Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1991.

 19. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne, Arkady, Warszawa 1995.

 20. Poradnik projektanta konstrukcji metalowych (praca zbiorowa), Arkady, Warszawa 1980.

 21. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1996.

 22. PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 23. PN-ISO 5261?Ak. Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych (arkusz krajowy, 1994).

 24. PN-98/B-03215. Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

 25. PN-97/B-06200. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

optional reading:

 1. Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, Wydawnictwo TiT, Opole, 1992.

 2. Niewiadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2002. W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.

Theory of elasticity and plasticity

Course code:

06.4-WILŚ- BUD- TSP- KB01

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

knowledge of mathematical analysis and vector calculus, strength of materials, statics and dynamics of structures

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

prof. dr habil. K. Wilmanski

Department of Structural MechanicsName of lecturer:

prof. dr habil. K. WilmanskiForm of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

4

Lecture

30

2

II

Exam

Class

30

2/1

Grade

Laboratory


Seminar


Workshop


Project


Part-time studies

LectureII
Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project


course contents:

Lecture


Objectives of the subject "Theory of Elasticity and Plasticity". Vectors and tensors. Analysis on tensor fields. Lagrangian and Eulerian description of motion. Green and Almansi deformation tensors. Physical interpretation of components of the deformation tensor. Principal deformations. Compatibility equations for deformations. Euler-Cauchy stress principle. Principal stresses, the largest shear stresses. Piola-Kirchhoff stress tensors. Conservation laws: mass, momentum, moment of momentum, energy. Constitutive relations: Duhamel-Neumann relation, isotropic materials, Lame material, technical material parameters. Synthesis of equations of elasticity. Boundary conditions. Navier-Lame equations. Beltrami-Michell equations. Equation of virtual work. Minimum Theorem of complementary potential energy. Uniqueness of solutions. Ritz method. Elasticity equations in cylindrical coordinates. Boussinesq problem and its applications. Torsion of rods. Plane problems of elasticity: plane stresses and plane strains. Elasto-plastic materials and their models. Ideal plasticity and plasticity with hardening. Yield condition. Loading and unloading conditions, Drucker postulate. Associate flow rule. Theory of small elasto-plastic deformations and theory of plastic flow.

Project


 1. Three-dimensional analysis of homogeneous stresses. 3d Mohr circle

learning outcomes:
Competence and skill to (i) understand theoretical foundations of solid mechanics in elastic and elasto-plastic ranges, (ii) understand foundations and applicability of numerical and computational methods in mechanics.

assessment criteria:

Lecture – to pass the exam.

Classes and Project – to receive a credit for the project and tests.

Recommended reading:
 1. Nowacki, W.; Teoria sprezystosci, PWN, Warszawa, 1970.

 2. Fung, Y. C.; Podstawy mechaniki ciala stalego, PWN, Warszawa 1969.

 3. Mase G. E.; Continuum Mechanics, McGraw-Hill Book Comp., 1970.

 4. Skrzypek J.; Plastycznosc i pelzanie, PWN, Warszawa 1986.

 5. Brunarski L., Kwiecinski M.: Wstep do teorii sprezystosci i plastycznosci, Wyd. PW, Warszawa 1976

 6. Brunarski L., Gorecki B., Runkiewicz L.; Zbior zadan z terii sprezystosci i plastycznosci, Wyd. PW, Warszawa 1976.

 7. Wilmanski K.; Fundamentals of Solid Mechanics, RoseSchool, Pavia 2010; http://www.mech-wilmanski.deoptional reading:

 1. Praca zbiorowa: Wprowadzenie w teorie plastycznosci, PAN, Warszawa, 1962.

 2. Krzys W, Zyczkowski M.; Sprezystosc i plastycznosc, PWN, Warszawa 1962.

 3. Sawicki A.; Mechanika kontinuum, Wyd. IBW PAN, Gdansk, 1994.

 4. Ostrowska-Maciejewska J.; Mechanika cial odksztalcalnych, PWN, Warszawa, 1994.

COMPUTER METHODS

Course code:

11.9-WILŚ- BUD- MKOM- KB02

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

knowledge of computational methods, strength of materials and structural mechanics, computer system and programming language

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

dr hab. inż. Mieczysław Kuczma prof. UZ Department of Structural Mechanics

Name of lecturer:

dr hab. inż. Mieczysław Kuczma prof. UZ,

dr inż. Krzysztof Kula, dr inż. Waldemar Szajna, mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz

Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

4

Lecture

15

1

IV

Grade

Class


Laboratory

30

2

Grade

Seminar


Workshop


Project


Part-time studies

Lecture

10

1

IV

Grade

Class


Laboratory

20

2

Grade

Seminar


Workshop


Project


course contents:

Lecture


Minimization of the functional of total potential energy and the equation of virtual work for problems in mechanics. Approximation properties of the finite element method (FEM) for weak formulations of boundary value problems in structural mechanics – approximation error, convergence rate and adaptive FEM. Numerical analysis of plates and shells by the finite element method – conforming and non-conforming finite elements. Numerical direct and iteration methods for eigenvalue problems of structural stability and dynamics. Geometrically and physically nonlinear problems in structural mechanics. Linearization of nonlinear problems. Newton-Raphson method and its applications to nonlinear problems in mechanics (elasto-plastic). Finite difference method and numerical integration methods for equations of motion. Conditional and unconditional stability of time integration methods. Introduction to the boundary element method.
Laboratory

 1. Analysis of elastic plates by the finite element method.

 2. Elasto-plastic analysis of two-dimensional structures (plate or frame) by the finite element method.

learning outcomes:

Competence and skill to understand and use (i) the finite element approximation and modelling of systems of any geometry, (ii) the FEM algorithms for advanced structural problems, (iii) contemporary computer methods in engineering practice, and (IV) advanced computer programs for engineering calculations.assessment criteria:

Lecture – to receive a credit for final test.

Project – to receive a credit for all projects and tests.

Recommended reading:


 1. Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Wyd. PW, Warszawa 2005.

 2. Zienkiewicz O.C., Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972.

 3. Praca zbiorowa, Mechanika budowli: ujecie komputerowe, t. 2 , t. 3, Arkady,

  Warszawa 1992, 1995 4. Łodygowski T., Kąkol W., Metoda elementów skończonych. Politechnika

  Poznańska, Poznań 1994. 5. Rajche J., Pryputniewicz S., Bryś G., Projektowanie wspomagane komputerem. Cz. II: Metoda elementów skończonych. WSInż., Zielona Góra 1991.

 6. Piecha, Programowanie w języku Fortran 90 i 95. Politechnika Warszawska,

  Warszawa 2000.optional reading:

 1. Kleiber M. (red.), Komputerowe metody mechaniki ciał stałych. PWN, Warszawa 1995.

 2. Zienkiewicz O.C., Taylor R., The Finite Element Method. Vol. 1: The Basis, Vol. 2: Solid Mechanics. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000

 3. Wriggers P., Nichtlineare Finite-Element-Methoden. Springer, Berlin 2001.

 4. Dahlquist G., Bjoerck A., Numerical methods in Scientific Computing. vol. I, SIAM, Philadelphia 2008.MANAGEMENT OF BUILDING PROJECTS

Course code:

04.0-WILŚ- BUD- ZPB- KB05

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Knowledge of the basic principles of civil engineering marketing, decision theory, civil engineering economics

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

Eng. Jacek Przybylski, PhD., professor of the University of Zielona Góra

Department of Technology and Building OrganizationName of lecturer:

Eng. Jacek Przybylski, PhD., professor of the University of Zielona Góra; Artur Frątczak, MSc.  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna