Compound meTal structures IPobieranie 411.97 Kb.
Strona2/4
Data07.05.2016
Rozmiar411.97 Kb.
1   2   3   4Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

2

Lecture

15

1

III

Exam

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

15

1

Grade

Part-time studies

Lecture

10

1

III

Exam

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

10

1

Grade

course contents:

A model of an investment-building process (project) structure. Potential of investment staff. Technical structure of an investment. Subject of a building investment. Manner of implementation of an investment-building process. Organization of an investment-building process. Economic effectiveness of invested funds. Management of an investment-building process as its optimal course. Choice of the manner of investing, contractors, correction of implementation deadlines, correction of the scope of work, performance of investment supervision to monitor the course of implementation of a building project.learning outcomes:

Skills and competence within the scope of monitoring and control of a building project in line with design assumptions.assessment criteria:

Lecture – the credit is conditioned by a positive grade on the test.

Project – a positive grade on project classes

Recommended reading:


 1. Cieszyński K.: Zarządzanie w budownictwie. Wydawnictwo FEMB, Warszawa 2006.

 2. Czupiał J.: Wprowadzenie do zarządzania firmą w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

 3. Czekała M.: Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.

optional reading:

 1. Chauvet A.: Metody zarządzania. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.

 2. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001

Compound meTal structures II

Course code:

06.4-WILŚ- BUD- ZKM2 KC02

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Courses of the first level of education (BSc)

Language of instruction:

polish

Director of studies:

Team of Building Structures

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZName of lecturer:

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ,

dr inż. Gerard Bryś,

dr inż. Elżbieta Grochowska,

dr inż. Joanna Kaliszuk

Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

6

Lecture

30

2

II

Pass/Fail

Class


Laboratory

15

1

Pass/Fail

Seminar


Workshop


Project

15

1

Pass/Fail

Part-time studies

Lecture

20

2

II

Pass/Fail

Class


Laboratory

10

1

Pass/Fail

Seminar


Workshop


Project

10

1

Pass/Fail

course contents:

Lecture


Tanks: cylindrical tanks on liquids, loadings, strength limit states, stability problems, construction, assembly, foundations, roof construction. Tanks of different shapes. Tower tanks. Frame supporting structures. Shell supporting structures. Tanks with floating roof. Tanks on bulk materials (silos), typical constructional solutions, failures.

Steel chimneys: basic technological information, loadings, wind loading, dynamic wind effects, absorbers, tie rods, truss supporting structures, connections to foundations.

Overhead travelling cranes: loadings, supporting beams, hot rolled beams, plate girders, braces, columns, bumping blocks, fatigue calculations, structural solutions of columns and inter columns braces.

Laboratory (computer laboratory)

Numerical modelling of shell structures with horizontal and vertical ribs Hydrostatic pressure and bulk material pressure. Calculations of truss columns of travelling cranes.

Project


Design of steel water tank or silo for bulk material. Design of overhead travelling crane.

learning outcomes:

Skills and competences in: designing of metal tanks on liquids and bulk materials, designing of steel structures supporting overhead traveling cranes.assessment criteria:

Lecture


Passing mark from exam.

Computer laboratory

Performing of static calculations to both projects.

Project


Positive evaluation of both projects.

Recommended reading:

 1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy projektowania, Wydawnictwo Arkady, 2005.

 2. Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane, Wydawnictwo Arkady, 2004.

 3. Boretti Z., Bogucki W., Gajowniczek S., Hryniewiecka W.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Wyd. III, Arkady, Warszawa 1975.

 4. Bródka J.: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich, t.1 i 2, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.

 5. Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych, t. 1, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.

 6. Bródka J., Ledzion-Trojanowska Z.: Przykłady obliczania konstrukcji stalowych, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1992.

 7. Ziółko J., Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy, Arkady, Warszawa 1986.

 8. Bryś G., Matysiak A.: Budownictwo stalowe. Belki. Słupy. Kratownice, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, 1995.

 9. Matysiak A., Budownictwo stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady., PWN, Warszawa-Poznań, 1994.

 10. Kłoś Cz., Mitzel A., Suwalski J., Zbiorniki na ciecze. Obliczenia i konstrukcja. Arkady, Warszawa 1961.

 11. Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, Wydawnictwo TiT, Opole, 1992.

 12. Krzyśpiak T.: Konstrukcje stalowe hal, Arkady, Warszawa 1980.

 13. Niewiadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2002

 14. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1996.

 15. PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 16. PN-ISO 5261?Ak. Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych (arkusz krajowy, 1994)

 17. PN-98/B-03215. Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

 18. PN-86/B-02005. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

 19. PN-97/B-06200. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

optional reading:

 1. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne, Arkady, Warszawa 1995.

 2. Poradnik projektanta konstrukcji metalowych (praca zbiorowa), Arkady, Warszawa 1980.


Reliability and LIMIT states of structures

Course code:

06.4-WILŚ- BUD- NGK- KC04

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Probability theory, structural mechanics, strength of materials

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

Dr inż. Joanna Kaliszuk

Name of lecturer:

Dr inż. Joanna KaliszukForm of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

4

Lecture

15

1

II

Exam

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

15

1

Grade

Part-time studies

Lecture

10

1

II

Exam

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

10

1

Grade

course contents:

Lecture


Summary of probability theory. Categories of uncertainties in the building process. Overview of designing methods. Probability methods in constructions calculating. Random resistance of structural elements and structures (limit states). System reliability. Some probabilistic models of loads. Overview of simulation techniques that are used to solve structural reliability problems.

Project


Project 1: determine the building material properties based on experimental data with the use of statistical methods. Determine the geometrical properties of construction elements based on experimental data (determine the parameters of the approximating normal distribution).

Project 2: assessment of reliability of construction elements using reliability index. Assessment of p-fractile critical loads of the construction elements.

learning outcomes:Skills and competence in: assessment of reliability, safety and durability of the structure.

assessment criteria:

Lecture: positive mark from exam.

Project: positive evaluation of two projects.

Recommended reading:


 1. Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa, 1989.

 2. Murzewski J.: Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.

 3. Biegus A.: Podstawy probabilistycznej analizy bezpieczeństwa konstrukcji, Wrocław, 1996.

 4. Woliński S., Wróbel K.: Niezawodność konstrukcji budowlanych, Skrypt, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2000.

 5. Pluciński E., Plucińska A.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne, WNT, Warszawa, 2000.

 6. PN-74/N-01051 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Nazwy, określenia, symbole.

 7. European standardes (EC1, EC2, EC3).

 8. International Standard ISO 2394: General principles on reliability for structures.

 9. EN 1990: Eurocode – Basis of structural design.

optional reading:

 1. Nowak A., Collins K.: Reliability of Structures, McGraw-Hill, 2000.

 2. Melchers R.: Structural reliability analysis and prediction, John Wiley&Sons, Toronto, 1987.

 3. Węglarczyk S.: Metody statystyczne, Skryot, Politechnika Krakowska, Kraków, 1999.


Structural stability

Course code:

06.4-WILŚ- BUD- STK- KC05

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Strength of materials, Structural mechanics

Language of instruction:

polish

Director of studies:

Team of Building Structures

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZName of lecturer:

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ,

dr inż. Elżbieta Grochowska,

dr inż. Joanna Kaliszuk

Mgr inż. Marek Pawłowski

Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

2

Lecture

15

1

II

Pass/Fail

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

15

1

Pass/Fail

Part-time studies

Lecture

10

1

II

Pass/Fail

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

10

1

Pass/Fail

course contents:

Lecture


Notion of the structural stability phenomenon. Basic criteria of stability. Static method, energetic method and dynamic method of determination of critical load. Critical points: stable symmetrical point of bifurcation, unstable symmetrical point of bifurcation, unsymmetrical point of bifurcation, limit point. influence of geometrical and loading imperfections on stability. Flexural stability, rotational stability, warping stability of thin walled bars. Lateral buckling of bending elements. Stability of compressed plates. Stability of plates under shear forces. Initial (linear) stability and nonlinear stability. Geometrical and physical nonlinearities. Nonconservative problems. Stability of structures due to design recommendations: metal structures, timber structures, ferro-concrete structures. Solution of stability problems by means of finite difference method and finite element method. Application of commercial systems based on FEM.

Project


Analytical solution of a stability problem of a one degree of freedom system. Application of the energetic criterion of Timoshenko to the solution of stability of compound compressed columns.

learning outcomes:

Skills and competences in: understanding of structural buckling phenomenon and knowledge how to determine critical forces in bar and shell structures, conscious usage of design recommendations which refer to structural stability.assessment criteria:

Lecture


Positive mark from test.

Project


Positive evaluation of both projects.

Recommended reading:

 1. Timoszenko S. K., Gere J. M., Teoria stateczności sprężystej. Wydawnictwo Arkady, 1963.

 2. Ziegler H., Principles of structural stability, Blaisdell Publishing Company, Waltham, 1968.

 3. Gerard G., Introduction to structural stability theory, McGraw-Hill Book Company, Inc. New York 1962.

 4. Thompson J. M. T., Hunt G. W., A general theory of elastic stability, John Wiley&Sons, London, 1973.

 5. Naleszkiewicz J., Zagadnienia stateczności sprężystej, PWN Warszawa, 1958.

 6. Bleich F., Buckling strength of metal structures, McGraw-Hill Book Company, Inc. New York, 1952.

 7. Galambos, T. V., Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, John Wiley, New York, 1988.

 8. Brush, D. O. and Almroth, B. O., Buckling of Bars, Plates and Shell, McGraw Hill-Kogakusha, Tokyo, 1975.

 9. Britvec S. J., The stability of elastic systems, Pergamon Press Inc., New York, 1973.

 10. Brezina W., Stateczność prętów konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa, 1996.

 11. Dym C. L., Stability theory and its applications to structural mechanics, Norrdhoff International Publishing, Leyden, 1974.

 12. Huseyin K., Multiple parameter stability theory and its applications, Oxford University Press, New York, 1986.

 13. Huseyin, K., Nonlinear Theory of Elastic Stability, Noordhoff Int., Leyden, 1975.

 14. Pignataro M., Rizzi N., Luongo A., Stability, bifurcation and postcritical behaviour of elastic structures, Elsevier, Amsterdam, 1991.

 15. Simitses G. J., An introduction to the elastic stability of structures, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 1976.

 16. Weiss S., Giżejowski M., Stateczność konstrukcji metalowych. Układy prętowe. Arkady, Warszawa, 1991.

 17. PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

optional reading:

 1. Wolmir A. S., Ustojcziwost dieformurijemych sistiem (po rosyjsku), Nauka, Moskwa, 1992.

 2. Ałfutow N. A., Osnowy razsczeta na ustojcziwost uprugich sistiem (po rosyjsku), Maszinostrojenije, Moskawa 1978.

 3. Esslinger M., Geier B., Postbuckling behavior of structures, Springer Verlag, Wien, 1975.

 4. Marcinowski J., Nieliniowa stateczność powłok sprężystych, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000.

 5. Simitses, G., Dynamic Stability of Suddenly Loaded Structures, Springer-Verlag, New York, 1990.

 6. Waszczyszyn, Z., Cichoń, C., Radwańska, M., Stability of Structures by Finite Element Methods, Elsevier, Amsterdam, 1994.

 7. Thompson J. M. T., Hunt G. W., Instabilties and catastrophes in Science and Engineering, John Wiley&Sons, Chichester, 1982.

 8. Romanów F., Stricker L., Teisseyre J., Stateczność konstrukcji przekładkowych, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1972.


Structural dynamics

Course code:

06.4-WILŚ- BUD- DYKO- KC07

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

knowledge of mathematical analysis and structural mechanics – statics, foundation of computer mechanics

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

prof. dr habil. K. Wilmanski

Department of Structural MechanicsName of lecturer:

prof. dr habil. K. Wilmanski1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna