Compound meTal structures IPobieranie 411.97 Kb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar411.97 Kb.
1   2   3   4Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

2

Lecture

15

1

II

Grade

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

15

1

Grade

Part-time studies

Lecture

10

1

III

Grade

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project

10

1

Grade

course contents:

Lecture:

Principles of industrial development. General Plans. Production technology. Flows of resources and energy.

Selected branches of industrial construction. Objects of heavy industry. Places of construction materials. Plants.

Brick and concrete chimneys. Technology. Design principles. Design requirements.

Industrial Refrigeration. Types. Technology. The principles of calculation and design.

Transport facilities and raw materials. Galleries, conveyors, pipelines. Technology. Construction solutions. Examples of solutions.

Examples of completed industrial buildings.learning outcomes:

Skills and competence in the design and dimensioning of the elements of industrial building.assessment criteria:

Lecture


Positive mark from test.

Recommended reading:

 1. PN-B- 03004. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 2. Praca zbiorowa pod redakcją. I. Kisiela: Budownictwo betonowe. Tom XII.. Budownictwo Przemysłowe. Cz.1. Arkady. Warszawa, 1971.

 3. Praca zbiorowa pod redakcją. I. Kisiela: Budownictwo betonowe. Tom XII.. Budownictwo Przemysłowe. Cz.2. Arkady. Warszawa, 1971.

 4. Ledwoń J., Golczyk M.: Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Arkady. Warszawa, 1967.

optional reading:

 1. Krall A.: Elementy Budownictwa Przemysłowego. Arkady. Warszawa, 1973.


TECHNOLOGY OF REPAIR AND MODERNIZATION WORK

Course code:

06.4-WILŚ- BUD- TRMO- KC14

Type of course:

optional

Entry requirements:

Rudiments of construction work technology, knowledge of civil engineering

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

Eng. Paweł Urbański, PhD, Department of Technology and Building Organization

Name of lecturer:

Eng. Paweł Urbański, PhD, Artur Frątczak, MSc.Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

1

LectureII
Class


Laboratory

15

1

Grade

Seminar


Workshop


Project


Part-time studies

LectureII
Class


Laboratory

10

1

Grade

Seminar


Workshop


Project


course contents:

Criteria of durability of elements and facilities. Diagnostics and causes of damages. Technical, functional and environmental wear – principles of defining. Types and causes of damages in facilities. Facilities books and principles of their running. Planning and preparation of repair works. Organization and implementation of repairs. Basic notions of repair works. Manifestations of damages (scratches, cracks, displacements, etc.) Causes and types of damages of structures. Damages caused by movements of the subsoil(and their removal). Ground strengthening technology. Technology of repairs and reinforcement of foundations. Technology of repairs and workmanship of new damp insulation and thermal insulation of walls and floors in existing buildings. Types of damages and reinforcement technology of load-bearing walls of buildings. Types and causes of damages of floors, slab roofs and lintels, and technology of repairs of same. Damages and methods of repairs of roof structures. Damages and methods of repairs of various types of roofing (including flashings). anti-fungi and anti-insect proofing of wooden parts of buildings. Fire protection. Technology of repairs and reinforcement of steel structures. Technology of repairs of concrete and reinforced concrete elements – system technologies. Technology of repairs and reinforcement of woodwork and furnishings. Thermal insulation work technology – lagging systems (advantages and disadvantages, economic analysis of the methods). Technology of disassembly and demolition works. Works in winter. Repairs and replacement of installations.learning outcomes:

Skills and competence within the scope of diagnostics of technical condition of buildings, performance of periodical inspections of technical condition of buildings, determining places and causes of damages of buildings and capability to choose and solve problems with damages of structural elements and furnishing of buildings, calculation of reinforcements and repairs of damages structural and protection elements, disassembly and demolition work projects and their organization.assessment criteria:

Lecture – positive grade on the test.Project – positive grades on project classes included in the curriculum.

Recommended reading:

 1. Małyszko L., Orłowicz R., Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000

 2. Praca zbiorowa pod kierunkiem Leonarda Runkiewicza, Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA.

 3. Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2002

 4. Praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia, Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001

 5. Linczowski Cz., Naprawy, remonty i modernizacje budynków, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997

 6. Łempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1972

 7. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady, Warszawa 1985

 8. Runkiewicz L., Raport o awariach i katastrofach konstrukcji budowlanych. ITB, Warszawa 1994

 9. Kobiak J., Błędy w konstrukcjach w żelbetowych, Arkady, Warszawa 1971

 10. Thierry J., Zalewski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady, Warszawa 1982.optional reading:

 1. Michalak H., Pyrak S., Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie Arkady, Warszawa 2000

 2. Romanowski J., Nadproża : projektowanie i obliczenia, WACETOB Sp. z o.o., Warszawa 2001

 3. Rossiński B., Błędy w rozwiązaniach geotechnicznych. Wydawnictwa geologiczne, Warszawa 1978

 4. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowanych, Arkady, Warszawa 1982

 5. Polskie i Europejskie Normy dotyczące obciążeń oraz obliczania konstrukcji

Soil Improvement and Foundations Strengthening

Course code:

C14.4

Type of course:

optional

Entry requirements:

Strength of materials, Soil mechanics, Foundation engineering, Computer methods

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

Waldemar Szajna, PhD

Name of lecturer:

Waldemar Szajna, PhDForm of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

1

LectureII
Class


Laboratory

15

1

Grade

Seminar


Workshop


Project


Part-time studies

LectureII
Class


Laboratory

9

1

Grade

Seminar


Workshop


Project


course contents:

Subsoil testing. Changes of soil stiffness, strength and load capacity during excavations. Methods of soil improvement, Replacement, soil compaction and initial consolidation, and soil reinforcement. Criteria for methods selection. Mehtods of foundation strengthening..learning outcomes:

Skills and competences in: elaboration of soil improvements and foundation strengthening; selection of strengthening and soil improvement methodsassessment criteria:

Laboratory – positive gradeRecommended reading:

 1. Biernatowski K.: Fundamentowanie cz. II, Wyd. Polit. Wrocławskiej, Wrocław 1989.

 2. Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2000.

 3. Rossiński B. et al.: Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo, Arkady, Warszawa 1976.

 4. Runkiewicz L. et al.: Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wyd. Informacji Zawodowej WEKA, Warszawa 2001.optional reading:

 1. Bowles J.E.: Foundation analysis and design, McGraw-Hill, N.Y 1988.


structural optimization

Course code:

BUD-SIIKBiI-PKiI-B2-3

Type of course:

optional

Entry requirements:

knowledge of computational methods, strength of materials and structural mechanics

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

dr hab. inż. Mieczysław Kuczma prof. UZ Department of Structural Mechanics

Name of lecturer:

dr hab. inż. Mieczysław Kuczma prof. UZ,

prof. dr hab. Inż. Romuald Świtka

Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

1

Lecture

15

1

II

Grade

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project


Part-time studies

Lecture

10

1

II

Grade

Class


Laboratory


Seminar


Workshop


Project


course contents:

Lecture


Foundations of technical design. Measures of reliability and safety of structures. Criteria of structural optimization. Optimal shaping of columns and arches of uniform strength. Linear programming problem (LPP). Dual problem of LPP. Simplex method for LPP. Optimal design of trusses, beams and frames by limit load theory. Quadratic programming problem (QPP). Extremum of a function on a convex set and necessary conditions for an optimal solution. Karush-Kuhn-Tucker conditions for elasto-plastic problems. The method of Lagrange multipliers.
learning outcomes:

Competence and skill to understand and use (i) principles of optimal design of structures, concerning their shape and load carrying capacity, and (ii) methods and algorithms of mathematical optimization for advanced problems in engineering practice.assessment criteria:

Lecture – to receive a credit for final test.Recommended reading:

 1. Brandt A.M. (red.), Kryteria i metody optymalizacji konstrukcji. PWN, Warszawa 1977.

 2. Brandt A.M. (red.), Podstawy optymalizacji elementów budowlanych. PWN, Warszawa 1978.

 3. Majid K.I., Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN, Warszawa 1981.

 4. Szymczak C., Elementy teorii projektowania. PWN, Warszawa 1998.

 5. Wasiutyński Z., Pisma, tom II: O zagadnieniach optymalizacji konstrukcyj
  i o rozwijaniu tych zagadnień. PWN, Warszawa 1978.

optional reading:

 1. Borkowski A., Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym
  i plastycznym. IPPT PAN, Warszawa – Poznań 1985.

 2. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN, Warszawa 1980.

 3. Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Wyd. PW, Warszawa 2005.


Faculty of [ Kliknij i wpisz nazwę jednostki prowadzącej - wydziału! ]

Subject area of studies: llllll


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna