Copyright 2009 roland corporation wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w żadnej formie przetwarzana bez pisemnej zgody roland europePobieranie 1.24 Mb.
Strona1/9
Data06.05.2016
Rozmiar1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Instrukcja uzupełniająca wersji 2
Ten dokument opisuje funkcje, które zostały dodane w wersji 2.0.
Należy go czytać wraz z zasadniczą instrukcją obsługi.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w żadnej formie przetwarzana bez pisemnej zgody ROLAND EUROPE.

Spis treści


Nowe funkcje modelu PRELUDE wersja 2.0 3

Odtwarzanie utworów z tekstem 3

Tworzenie stylu użytkownika 3

Zapis lub edycja utworu 3

Inne funkcje dodatkowe 3
{0>Playing back songs with Lyrics data<}95{>Odtwarzanie utworów z tekstem<0} 4

{0>Importing songs with Lyrics data<}96{>Importowanie utworów z tekstem<0} 4

{0>Formatting a USB memory<}93{>Formatowanie pamięci USB<0} 4

{0>Copying songs to the USB memory<}89{>Kopiowanie utworów do pamięci USB<0} 4

{0>Playing back songs while following the lyrics<}92{>Odtwarzanie utworu i wyświetlanie tekstu<0} 4
Zanim stworzysz styl akompaniamentowy 5

Jaka jest struktura stylu 5

Odmiany 5

Sprawdzanie ustawień poszczególnych partii odmiany akompaniamentowej 5

Tworzenie stylu użytkownika 6
Edycja stylu istniejącego 7

Zmiana brzmień stylu akompaniamentowego 7

Zmiana ustawień efektów 7

Zachowywanie stylu 8
Tworzenie nowego stylu 9

Resetowanie ustawień stylu 9

Rejestrowanie stylu 9

Zapis w czasie rzeczywistym 9

Zapis krokowy 10

Zachowywanie zarejestrowanego stylu 12

Edycja stylu 13

Poprawianie nierównomierności 14

Kasowanie zbędnych danych 14

Usuwanie wybranego obszaru 15

Kopiowanie danych muzycznych 15

Wstawianie pustego miejsca 17

Transpozycja półtonowa 17

Modyfikowanie dynamiki nut 18

Modyfikowanie długości nut 18

Zastępowanie danych muzycznych 19

Edycja położenia nut 20

Zmiana długości partii 20

Zmiana metrum 21

Edycja szczegółowa (funkcja MICROSCOPE) 21

Automatyczne generowanie danych stylu 23
Tworzenie utworu 26

Rejestrowanie tego, co grasz 26

Metody tworzenia utworu 26
Edycja utworu istniejącego 26

Zmiana brzmień utworu 26

Zmiana ustawień efektów 26

Zachowywanie utworu 27
Tworzenie nowego utworu 28

Resetowanie ustawień utworu 28

Rejestrowanie utworu 28

Zapis w czasie rzeczywistym 28

Zapis krokowy 29

Zachowywanie zarejestrowanego utworu 31

Edycja utworu 32

Poprawianie nierównomierności 33

Kasowanie zbędnych danych 33

Usuwanie wybranego obszaru 34

Kopiowanie danych muzycznych 34

Wstawianie pustego miejsca 35

Transpozycja półtonowa 36

Modyfikowanie dynamiki nut 36

Modyfikowanie długości nut 37

Zastępowanie danych muzycznych 37

Edycja położenia nut 38

Łączenie danych muzycznych) 38

Wymiana danych z inną partią 39

Edycja szczegółowa (funkcja MICROSCOPE) 39

Edycja danych, odnoszących się do całego utworu 41
Inne funkcje dodatkowe 43

Ekran roboczy „STYLE FINDER” 43

SYSTEM PEDAL (pedał systemowy) 44

Przełączanie odmian akompaniamentowych (funkcja NTA) 44

Parametr „Chord Zone” 45
Komunikaty o błędzie związane z tworzeniem styli i utworów 46


2

Nowe funkcje modelu Prelude wersja 2.0


{0>Playing back songs with Lyrics data<}0{>Odtwarzanie utworów z tekstem<0}
{0>You can now play back songs stored in the Prelude’s internal memory and follow their lyrics in the display in true karaoke fashion.<}0{>Teraz można odtwarzać utwory, przechowywane w pamięci wewnętrznej instrumentu i równocześnie wyświetlać tekst piosenki w trrybie karaoke.<0}

{0>For your convenience, the Prelude allows you to specify whether you want to see 4 or 6 lines of lyrics at once.<}0{>Dla twojej wygody instrument umożliwia określanie ile linii tekstu ma być wyświetlane – 4 lub 6.<0}Tworzenie stylu użytkownika
• Nowy styl akompaniamentowy można łatwo tworzyć otwierając ekran roboczy „STYLE MAKEUP” dla istniejącego stylu, następnie zmieniając brzmienia lub modyfikując sposób ich odtwarzania.

• Teraz dostępny jest procesor wieloefektowy (MFX), dedykowany do używania ze stylami, co umożliwia niezależne stosowanie efektów.

• Do tworzenia nowego stylu akompaniamentowego można wykorzystywać zapis w czasie rzeczywistym lub zapis krokowy, rejestrując kolejno poszczególne partie.

• Styl akompaniamentowy może teraz posiadać dwie partie perkusyjne lub więcej.

• Do wydajniejszej edycji stylu można wykorzystywać funkcje edycyjne, takie jak kwantyzacja i kopiowanie.

• Ekran roboczy „STYLE MICROSCOPE” umożliwia edycję na poziomie pojedynczych nut.

• Funkcja EZ CONVERT ułatwia tworzenie styli akompaniamentowych.

Zapis lub edycja utworu

• Ekran roboczy „SONG MAKEUP” ułatwia zmienianie brzmień w utworze lub określanie sposobu ich wybrzmiewania.

• Teraz dostępny jest procesor wieloefektowy (MFX), dedykowany do używania z utworami, co umożliwia niezależne stosowanie efektów.

• Oprócz „zapisu w czasie rzeczywistym”, rejestrującego grę, wersja 2.0 posiada „zapis krokowy”, przeznaczony do wprowadzania pojedynczych nut i pauz. Wybór metody zapisu zależeć będzie od tego, co chcesz zarejestrować.

• Do wydajniejszej edycji utworu można wykorzystywać funkcje edycyjne, takie jak kwantyzacja i kopiowanie.

• W ramach ekranu roboczego „SONG MICROSCOPE” lub „SONG MASTER TRACK” można prowadzić edycję na poziomie pojedynczych nut.Akapit „Zapis i edycja utworu” tej instrukcji zawiera zawartość akapitu „Utwór” zasadniczej instrukcji obsługi (s. 26 – 30).Inne funkcje dodatkowe

• Ekran roboczy „STYLE FINDER” dodano w celu umożliwienia wyboru styli akompaniamentowych z wykazu, posortowanego według numeru, nazwy lub tempa.

• Ustawienia systemowe dla pedału pozwalając stosować opcję „BEND MODE”.

• Miejsce edycji ustawień MIDI, związanych z używaniem styli akompaniamentowych dodano do ustawień systemowych; to ekran roboczy „SYSTEM STYLE MIDI (NTA)”.

• W ustawieniach pojawił się parametr „Chord Zone”, przeznaczony do wybierania obszaru klawiatury, wykorzystywanego do detekcji akordów sterujących.

3

Odtwarzanie utworów z tekstem


Instrument umożliwia wyświetlanie na ekranie tekstu odtwarzanego utworu, jeśli wśród danych utworu taki tekst jest dostępny.

Ta funkcja jest dostępna w przypadku utworów, rezydujących w pamięci wewnętrznej instrumentu. Dlatego, aby korzystać z tej funkcji, musisz zaimportować utwory z urządzenia pamięci masowej USB do pamięci wewnętrznej.


Instrument potrafi wyświetlać tekst, zawarty w danych utworu, rezydującego w pamięci wewnętrznej. Przed użyciem tej funkcji proszę zaimportować wszystkie utwory, których tekst zechcesz wyświetlać. Szczegóły poniżej.


Importowanie utworów z tekstem


8. {0>Follow the procedure described under “Loading User Data Saved on USB Memory (Import)” on page 48 in the owner’s manual to import the desired songs.<}0{>Wykonaj procedurę, opisaną w akapicie „Ładowanie danych użytkownika z pamięci USB” (s. 48 w instrukcji zasadniczej), aby zaimportować żądane utwory.<0}{0>Now you are ready to enjoy karaoke performances with your Prelude.<}0{>Teraz będzie można grać w trybie karaoke.<0}{0>If a “Write Error!” message is displayed while the data are being imported, the operation is aborted.<}0{>Jeśli podczas importowania danych na ekranie pojawi się komunikat „Write Error!”, operacja zostanie przerwana.<0} {0>This is usually due to unsupported characters in the file name.<}0{>Jest to zazwyczaj spowodowane nieobsługiwanymi znakami, występującymi w nazwie pliku.<0} {0>Only the following characters are supported:<}0{>Stosować można tylko następujące znaki:<0}


spacja

!
#

$

%

&(

)
+

,
.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
;
=@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[
]

^

_

`
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{
}W celu zaimportowania utworów z tekstem do pamięci wewnętrznej instrumentu należźy przygotować pamięć USB, formatując ją za pomocą instrumentu. Aby to zrobić, wykonaj poniższą procedure od punktu (1). Jeśli używana pamięć USB ma już poprawny format, zacznij od punktu (4).

Formatowanie pamięci USB kasuje całą jej zawartość. Przed sformatowaniem pamięci USB zawsze upewniaj się, że pamięć USB nie zawiera danych, których nie chcesz stracić.Formatowanie pamięci USB

1. Do gniazda [USB MEMORY] na tylnej ściance instrumentu włóż pamięć USB.
2. Wykonaj procedurę, opisaną w akapicie „Formatowanie pamięci USB (funkcja USB MEMORY FORMAT)” (s. 48 w instrukcji zasadniczej).
3. Odczekaj, aż operacja zostanie zakończona i wyjmij z gniazda pamięć USB.

Kopiowanie utworów do pamięci USB


4. Podłącz pamięć USB do wolnego gniazda USB w swoim komputerze.
5. Wszystkie utwory tekstem, które chcesz zaimportować, skopiuj do katalogu „\ROLAND\SONG” w pamięci USB.
6. Odłącz od komputera pamięć USB, używając procedury, stosowanej w ramach posiadanego systemu operacyjnego.7. Do gniazda [USB MEMORY] na tylnej ściance instrumentu włóż pamięć USB.

Do pamięci instrumentu nie można ładować plików, których nazwa składa się z więcej, niż siedemnastu znaków (bez rozszerzenia).


Odtwarzanie utworu i wyświetlanie tekstu
1. W grupie BACKING TYPE naciśnij przycisk [SONG] (przycisk zaświeci się).
2. Kołem [VALUE] wybierz utwór z tekstem.
Gdy kursor będzie znajdować się na numerze utworu, utwór można będzie wybrać z wykazu: naciśnij przycisk [ENTER/LIST], aby otworzyć wykaz utworów, przyciskami kursora [▼][▲] zaznacz żądany utwór (przycisk [INTRO] zacznie migać, wskazująć utwory zawierające tekst), a następnie potwierdź, naciskając ponownie przycisk [ENTER/LIST].

Utwory można również zaznaczać używając przycisku [NUMERIC]: patrz akapit „Zmiana wartości” (s. 16 w instrukcji zasadniczej).3. Naciśnij przycisk [►/II], aby uruchomić odtwarzanie utworu.
4. W grupie STYLE CONTROL naciśnij przycisk [INTRO].

Na ekranie pojawi się tekst.
5. Naciśnij ponownie przycisk [INTRO], aby wybrać 3 lub 5 linii tekstu (zależnie od tego, co jest dla ciebie wygodniejsze).
6. Naciśnij przycisk [EXIT] lub [SONG], aby powrócić do podstawowego ekranu roboczego.

Do wyświetlania tekstu można wrócić w dowolnej chwili naciskając przycisk [INTRO].


7. Naciśnij przycisk [►/II], aby zatrzymać odtwarzanie utworu.

Nie wszystkie zestawy znaków są rozpoznawane.

4

Zanim stworzysz styl akompaniamentowy
Jaka jest struktura stylu
Dla każdego z trzech akordów zasadniczych (durowy, molowy, septymowy) każdy styl zawiera cztery wariacje dla wstępu, odmiany zasadniczej, wypełnienia i zakończenia, co daje razem 48 sekwencji akompaniamentowych.

Każdą sekwencję akompaniamentową nazywamy odmianą.

W ramach ekranu roboczego „STYLE COMPOSER” można sprawdzić, czy dana odmiana istnieje, czy nie.

1. Wybierz styl (s. 25 w instrukcji zasadniczej).
2. Naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął świecić.
3. Przyciskami kursora [▼][▲] zaznacz opcję „Style Composer” i naciśnij przycisk [ENTER/LIST].
Pojawi się ekran roboczy „STYLE COMPOSER”.

Tutaj można wybrać odmianę, którą chcesz edytować lub rejestrować.Ten ekran roboczy można również wywołać z poziomu podstawowego ekranu roboczego, przytrzymując wciśnięty przycisk [STYLE].


3


1 2
1. Akord
2. Odmiana akompaniamentowa:

(■) Odmiana zawiera dane muzyczne

(•) Brak danych muzycznych
3. Wariacja

Sprawdzanie ustawień poszczególnych partii odmiany akompaniamentowej


W ramach ekranu roboczego „STYLE COMPOSER” naciśnij przycisk [ENTER/LIST], aby wywołać ekran roboczy „STYLE COMPOSER ZOOM”.

Tutaj można sprawdzać brzmienia, używane przez każdą partię wybranej odmiany akompaniamentowej.1


2 3

1. Parametr „Tone”:

Tu wyświetlane jest brzmienie, przypisane do wybranej partii stylu.

2. Symbole odmian:

Symbole odmian, zawierających dane muzyczne, będą podświetlone.

Do każdej partii stylu można przypisywać następujące brzmienia: Partia perkusyjna (ADR): zestawy perkusyjne

Partia basowa (ABS): Brzmienia nie będące zestawem perkusyjnym

Melodyczne (AC1 – AC6): dowolne brzmienie

3. Przestaw kursor i naciśnij przycisk [ENTER/LIST], aby przejść do innego ekranu roboczego.

Pole „EDIT”: Ekran roboczy „STYLE EDIT” (s. 13)

Parametr

Dostępne

wartości


Opis

PART

ADR, ABS, AC1–6

Wybieranie partii stylu.

ADR: Perkusyjna

ABS: Basowa

AC: MelodycznaCHORD

Major, minor, 7th

Wybieranie akordu.

DIVISION

INTRO1–4, MAIN1–4, FILL1–4, ENDING1–4

Wybieranie odmiany akompaniamentowej

MUTE

OFF, ON

Określanie, czy dźwięk będzie wyciszony (wartość „ON”), czy nie (wartość „OFF”).

SOLO

OFF, ON

Określanie, czy partia będzie wyodrębniona (wartość „ON”), czy nie (wartość „OFF”).Pole „MICRO”: Ekran roboczy „STYLE MICROSCOPE” (s. 21)
Odmiany
Każda odmiana akompaniamentowa składa się z ośmiu partii: perkusyjnej, basowej i melodycznych 1 – 6. Te osiem partii nazywamy partiami stylu akompaniamentowego.

Można wybierać żądaną partię i edytować jej ustawienia lub rejestrować od nowa.
Pobieranie 1.24 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna