Criminal damage poważne szkody counterfeit money fałszywe pieniądzePobieranie 24.23 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar24.23 Kb.

Unit 9_1

 1. criminal damage – poważne szkody

 2. counterfeit money – fałszywe pieniądze

 3. bank robbery – napad na bank

 4. burglary - włamanie

 5. domestic violence – przemoc domowa

 6. mugging - rozbój

 7. fraudulent /'frdjlnt, US -d-/ [system, practice, intent, offer] oszukańczy, fałszywy

 8. suspense – napięcie

 9. intriguing story – intrygująca historia

 10. to show initiative – pokazywać inicjatywę

 11. audacity /'dæstı/ (boldness) śmiałość , zuchwałość

 12. to have the audacity to do sth - mieć śmiałość, czelność coś zrobić

 13. folly /'flı/ - głupota

 14. sloppy worker – niedbały, niechlujny

 15. to scatter – rozrzucać, rozsypywać

 16. twist of plot – zwrot akcji

 17. shady place – ocieniony

 18. shady character - podejrzany

 19. to mutter about – mamrotać

 20. subtlety /'stltı/ -subtelność

 21. perceive /p'siv/ - dostrzegać

 22. libel /'laıbl/ - zniesławianie

 23. to libel – zniesławić

 24. to disguise as – przebrać się za...

 25. genuine names /'denjın/ - prawdziwy, autentyczny

 26. fetters = kajdany

 27. to enhance beauty /ın'hns/ - uwydatniać, zwiększać

 28. humdrum - /'hmdrm/ - monotonny

 29. invariably - /ın'veblı/ niezmiennie , he invariably comes late - on zawsze się spóźnia

 30. expiation - /'ekspı'eı∫n/ (of crime, guilt, sin) odkupienie, naprawienie

 31. wrongdoer /'rŋdu(r), US 'rŋ-/ winowajca, przestępca

 32. to dispatch a victim – uwinąć się, pozbyć się ofiary

 33. to shoot – zastrzelić

 34. to stab – zadźgać

 35. blunt – tępy

 36. sharp – ostry

 37. to poison – otruć

 38. to drown – utopić

 39. to contrive accidents - /kn'traıv/ - zaaranżować wypadek

 40. to brandish – wymachiwać czymś

 41. to spin a yarn - opowiadać, snuć opowieść

 42. yarn /jn/ - przędza 1. friction between /'frık∫n/ - konflikt między

 2. vengeful - /'vendfl/ - [person, act] mściwy

 3. bountiful /'bantıfl / = generous = szczodry

 4. insistent character – uparty

 5. what it boils down to, is that... sprowadza się to do tego, że...

 6. robust /r'bst/ - zdrowy, silny, zdecydowany

 7. merely /'mılı/ - jedynie

 8. burden /'bdn/ - brzemię, ciężar

 9. be wary - 'werı/ - bądź ostrożny

 10. scrutiny - /'skrutını/ analiza

 11. to cringe /krınd/ - skulić się, poczuć zażenowanie

 12. to thump sb – walnąć kogoś

 13. to sigh - /saı/ - westchnąć

 14. intriguing /ın'trigıŋ/ - intrygujący

 15. springboard – odskocznia, trampolina

 16. murder - morderstwo

 17. manslaughter – nieumyślne spowodowanie śmierci

 18. to smuggle - przemycać

 19. bribery – przekupstwo

 20. a bribe – łapówka

 21. blackmail - szantaż

 22. arson - podpalenie

 23. assault /'slt/ - napaść

 24. fraud /frd/ - oszustwo, oszust

 25. forgery – fałszerstwo

 26. to be release on parol – być zwolnionym warunkowo

 27. to be sentenced to – być skazanym na...

 28. to appeal against the veridct – odwołać się od werdyktu

 29. the right to appeal - prawo do odwołania

 30. to be charged with – być oskarzonym o

 31. to be accused of – być oskarżonym o

 32. to caution – pouczyć o prawach zatrzymanego

 33. to be under caution - zostać pouczonym o swoich prawach

 34. to be taken into custody – być aresztowanym

 35. defendant – oskarżony

 36. defender – obrońca

 37. to be appalled to hear – być przerażonym czymś

 38. to axe business – zamykać business

 39. an axe – siekiera

 40. to attempt a robbery – usiłować włamania

 41. to make off with – uciec z ...

 42. to be liable for -ponosić odpowiedzialność za coś

 43. ringleader /'rıŋlid(r)/ - prowodyr

 44. perimeter /p'rımıt(r)/ - granica, obrzeża

© Aleksandra Prochalska
: materialy ola angielski -> wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Unit 5 A, B, C, d bakery piekarnia butcher’s mięsny
2010 -> To beckon skinąć na (kogoś) to beckon sb in -gestem zaprosić kogoś do środka
2010 -> Powiedz co robisz w wolnym czasie i zadaj pytanie koledze / koleżance co on/ona robi w wolnym czasie
2010 -> Powiedz co robisz w wolnym czasie i zadaj pytanie koledze / koleżance co on/ona robi w wolnym czasie
2010 -> Complete fce unit 1 to do the housework wykonywać prace domowe
2010 -> Ceramics /sı'ræmık/ ceramika dull = boring = tedious = nudny
2010 -> We use “the” We do not use “the”
2010 -> Unit 1 part 4 a briefing = a meeting
2010 -> Appraisal /'preızl/ ocena, oszacowanie to make an appraisal of sth (estimation) ocenić coś
2010 -> Aleksandra Prochalska / materiały umieszczone w macmillan teacher’s corner

Pobieranie 24.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna