Cultures of trustPobieranie 21.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.74 Kb.
Second International Conference

Nations, Regions, Organizations

CULTURES OF TRUST

II Międzynarodowa Konferencja

„Narody, regiony, organizacje – kultury zaufania”Szczecin, 22-23 October 2012


22 October 2012 (Monday)
10.00 – Opening address by Vice-Rector for Science and International Cooperation prof. dr hab. Marek Górski (room 117)
SESSION I (room 117) Trust in Contemporary Society

10.15-12.00 chair: prof. Krzysztof Koseła (University of Warsaw)


prof. Stepan Kalmykov (Rector of Buryat State University, Ułan-Ude, Russia), University and Its Role in the Formation of Culture of Interethnic Trust
prof. Zbigniew Galor (University of Szczecin), Trust in the Culture of Social Margin (Zaufanie w kulturze marginesu społecznego)
prof. Katerina Astachowa (Rector of Ukrainian Academy, Kharkov, Ukraine), Social Trust Development in Life Long Learning Model: Selected Ideas
prof. Frantisek Zich (J. E. Purkyne University of Usti nad Labem, Czech Republic), Trust as a value in a post-modern way of life
prof. Oksana Kozłowa (University of Szczecin), Trust in XXI Century: Examining Conflict of Social and Cultural Capital
prof. Ivan Iosifovicz Osinskij (Buryat State University, Ułan-Ude, Russia), Traditional Ethnic Values and Their Role in the Formation of Culture of Trust
COFFEE BREAK 12.00-12.30 (room 107)
SESSION II (room 117) Trust: Theory and Methodology of Research
12.30-14.00 chair: prof. Jacek Leoński (University of Szczecin)
prof. Krzysztof Koseła (University of Warsaw), Research on Trust Through Using Labels (Badanie zaufania przez wykorzystanie winietek)
prof. Nailia Malikova (RGGU, Moscow, Russia), Methodological Problems of Cross-cultural Research of Social Trust Among Students
prof. Paweł Starosta, Agnieszka Świątek (University of Lodz), Civil Activity and Trust to Local Institutions (Aktywność obywatelska a zaufanie do instytucji lokalnych)
Pedro Alejandro Muñoz, PhD Candidate (The University of Sydney, Australia), The Phenomenon of Transition and the Politics of Social Recognition: Between Event and Structure
dr Łukasz Srokowski (The University of Business in Wrocław), Theory and Methodology of Research on Trust in Organizations
14.00-14.30 LUNCH (room 107)
14.30-16.00 “Zamknięta 5” (‘Zamknieta Street 5’) FILM of Weronika Fibich from Kana Theatre and DISCUSSION (room 117)
COFFEE BREAK 16.00-16.15 (room 107)

SESSION III (room 117) National and Regional Cultures of Trust

16.15-17.15 chair: prof. Oksana Kozłowa (University of Szczecin)


dr Ruta Ziliukaite (University of Vilnius), Tust and Distrust of Students of Lithuanian Universities: What Could be Learned about Anatomy of Trust from Studing Youth
dr Jarema Drozdowicz (Adam Mickiewicz University, Poznań), To Trust the „Other”. Anthropology of Education in the Context of Polish Debates on Multiculturalism (Zaufać Innemu. Antropologia edukacji w kontekście polskich debat o wielokulturowości)
dr Żaneta Stasieniuk (University of Szczecin), Cultural Heterogeneity of West Pomerania’s Inhabitants and its Social Effects (Heterogeniczność kulturowa mieszkańców Pomorza Zachodniego i jej społeczne konsekwencje)
dr Anna Odrowąż-Coates (The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Warsaw), The Influence of Religion on Public Confidence in Saudi Arabia. How Religious Influence is Used to Maintain Social Trust through Public Institutions, the Educational System, National Media and Mosques
Valeria Dumitrescu Micu, PhD Candidate (Carol I National Defence University, Bucharest, Romania), Whose Duty to Rebuild Social Trust in The Congo?
17.15-18.00 DISCUSSION
19.00-22.00 Dinner in Opera Restaurant at the Pomeranian Dukes’ Castle

23 October 2012 (Tuesday)

SESSION IV (room 117) Trust in Social Practices 1

10.00-11.30 chair: prof. Zbigniew Galor


dr Roman Anisimov (RGGU, Moscow, Russia), Interpersonal Trust: Intercountry Analysis
prof. Paweł Starosta, Monika Mularska-Kucharek, Kamil Brzeziński (University of Lodz), Trust and Lodz Province Poviats' Social and Economic Development (Zaufanie a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa łódzkiego)
dr Olga Kitaithceva (RGGU, Moscow, Russia), The Influence of Social Values on the Developing of Interpersonal Trust
Martyna Plucińska (Adam Mickiewicz University, Poznań), Transforming ‘Alien’ to ‘Other’ by Sexual Minorities Efforts in Poland
dr Agnieszka Kołodziej-Durnaś, dr Arkadiusz Kołodziej (University of Szczecin), Culture of Effective Trust on Board od Deep-Sea Vessel - Qualitative Research (Kultura zaufania efektywnościowego na pokładzie statku dalekomorskiego – badania jakościowe wśród marynarzy)
COFFEE BREAK 11.30-12.00 (room 100)

SESSION V (room 117) Trust in Social Practices 2

12.00-13.00 chair: prof. Jerzy Kochan


dr Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warszawa), Collective Memory of Past and Social Trust. Research Report about Memory of Poles of Second World War (Zbiorowa pamięć przeszłości a zaufanie społeczne. Komunikat z badań nad pamięcią II wojny światowej Polaków)
dr Andrzej Borowski (Pomeranian Academy, Słupsk), Social Trust and Total Institutions (Zaufanie społeczne a funkcjonowanie instytucji totalnych)
dr Karolina Izdebska (University of Szczecin), Basis of Relationship, Illusion, Naivety… - Impressions about Trust among Szczecin Inhabitants (Podstawa relacji, ułuda, naiwność... – impresje Szczecinian na temat zaufania)
Witold Nowak (Adam Mickiewicz University, Poznań), The Role of Trust in Organisational Change Process
Robert Bartłomiejski (University of Szczecin), Examining the Role of Trust in a Social World of Seafarers Life Companions
13.00-14.00 DISCUSSION and SUMMARY of the CONFERENCE; Cultures of Trust; chair: prof. Oksana Kozłowa (University of Szczecin)
14.00-14.30 LUNCH (room 100)
14.45-19.00 “SOCIAL TRUST” - INTERNATIONAL WORKSHOPS FOR STUDENTS (room 143)
Scientific Committee (in alphabetical order):

Prof. Katerina Astachowa, Ukrainian Academy (Kharkov), Ukraine

Prof. Dainora Grundey, Mykolas Romeris University, Lithuania

Prof. Walentyna Jarskaja-Smirnowa, University of Saratov (Journal of Social Policy Studies)

Prof. Krzysztof Koseła, University of Warsaw, Poland

Prof. Oksana Kozłowa, University of Szczecin, Poland

Prof. Jolanta Kulpińska, SWSPiZ Academy of Management in Łódź, Poland

Prof. Zbigniew Kurcz, University of Wrocław, Poland

Prof. Jacek Leoński, University of Szczecin, Poland

Prof. Władysław Misiak, University of Warsaw, Poland

Prof. Iwan Osiński, University of Buriacia (BGU), Ułan-Ude, Russia

Prof. Arūnas Poviliūnas, University of Vilnius (Head of Department of Sociology), Lithuania

Prof. Marek S. Szczepański, University of Silesia, Poland

Prof. Żan Toszczenko, Russian State Humanistic University (RGGU), Moscow, Russia

Prof. František Zich, J.E.Purkyne University, Usti nad Labem, Czech Republic
Organizing Committee

dr Karolina Izdebskamgr Robert Bartłomiejski

dr Agnieszka Kołodziej-Durnaś
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna