Cykl retrowirusaPobieranie 15.13 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.13 Kb.
W 30. 04 .09

Geny związane z nowotworami


Cykl retrowirusa


Teoria wirusowa – wirus ASV (sarkoma ptasia) wywoływał mięsaki u kur

Teoria komórkowa – u ludzi nie były znane wirusy nowotworowe; były tylko czynnikiRak – komórkowy choroba dziedziczna; komórki nowotworowe się dzielą; transformacja ; komórki zyskują nieśmiertelność; dzielą się w nieskończoność


 • Rna ulega przepisaniu na DNA; DNA włączone do chromosomu transkrypcjaRNA kodują białka otoczki; odwrotna transkryptaza ; zabierana gdy wirus wypączkowuje; kapsyd; trnaskryptaza, RNA = wirus

 • Największy związek z rakiem mają adenowirusy


2 formy:

1 – wirusy zjadliwe  guzy pojawiają się natychmiast po wstrzyknięciu

2 – łagodne nowotwory powstają z niewielką częstością


 • forma zjadliwa taka sama, jak łagodna ale ma 1 dodatkowy gen w swoim genomie

 • mają 3 geny: gan – zewnętrzna otoczka ; env – wewnętrzna pol-polimeraza

 • + gen dodatkowy to gen gospodarza STC – koduje kinazę białkową

 • wirusy: ALV, HIV, MLV

- wirus bez genu SRC jest łagodny – gen ten koduje białkową kinazę kinaza serynowa; fosforyluje winkulinę • H.E. Varmus – wykrył onkogeny wirusowe (Nobel)


Onkogeny kodują:

1 – receptory wzrostowe – w błonach

2 - geny transmisji sygnałów – SRC – plazma

3 - czynniki wzrostowe – zewnętrznie

4 – czynniki transkrypcyjne – jądro
Pierwszy czynnik wzrostowy (gen go kodujący)


 • gen CIS koduje PTGF – czynnik wzrostu płytek krwi; od niego zależy liczba podziałów komórek

 • CIS, SRC, RAS – receptor, FOS  reszta to czynnikiCzy rak może powstać bez udziału wirusów?


 teoria komórkowa

 • DNA z komórek nowotworowych może wywoływać transformację nowotworową komórki (rak pęcherza moczowego)

 • DNA transformował komórki linji mysiej 3T3 (łatwo transformują się – fibroblasty) ogniska komórek nowotworowych a DNA z komórek nierakowatych nie wywołało transformacji

 • Strawione DNA jednymi restryktazami tracił własności nowotworowe a niektórymi nie tracił

 • Próba sklonowania fragmentu DNA, który odpowiada za transformację 3T3


Metody klonowania:

1 – zrobiono bank genów na wektorze faga lambda – genom komórek nowotworowych podzielono to na podpule po 10 mln, 1 mln itd... i transformowano osobno każdą podpulę

 • doszli do pojedynczego klonu genu, który transformował kom. 3T3 do nowotworowych; tym genem jest H-ras szczurzy gen przenoszony przez wirus Harweya onkogen wirusowy retrowirusa od szczurów

 • połączenie teorii

 • rak może powstać gdy wirus przenosi gen ras

 • lub gen ras zmeni się w obrębie komórki

2 – zlokalizowano na wektorze lambda i przeszukiwano bank genów sondą molekularną z ludzkich sekwencji Alu – 1 z rodzin powtarzających się sekwencji w DNA – u wszystkich kręgowców; rozproszone po genomie; trawione restryktazą Alu1 sonda ludzka Alu nie hybrydyzuje z Alu mysim (3T3) ale wyłapie te z ludzkim genem znajdziemy gen

3 – sklonowano na wektorze, który miał gen będący supresorem mutacji nonsens E. Coli otrzymano komórki mysie i stransformowano E. Coli mutanta nonsens; znajdzie się kawałek DNA wyizolujemy supresor i tam będzie gen ludzki transformacji nowotworowej; w tych metodach otrzymano mysi gen 4 – ras receptor dla czynników wzrostowych
Czym różni się ten gen od genu w komórkach nierakowych?

 • H – ras jako sonda i wyizolowano z kom. człowieka i jest to ten sam gen ale nastąpiła mutacja w tryplecie (12 pozycji) i zamiana glicyny w alaninę

 • Wniosek pojedyncza mutacja genu powoduje że komórka staje się nowotworową

 • Mutacje wirusowe geny przenoszone przez wirusy to te same, które mogą spowodować mutacje nowotworowe

- V – ONG C – ONG - wirusowe i komórkowe onkogeny • geny niezmutowane ale prowadzące do mutacji to protoonkogeny (kilkadziesiąt) --. Kodują białka metabolizmu i czynniki transkrypcyjne
 • supresory nowotworów – gen p53 białko oddziałuje z białkiem wirusa; jedno białko wirusa łączy się z białkiem p53 i go dezaktywuje

 • supresory  mutacje genu p53 występują w 50% badanych tkanek nowotworowych; jednym genem zmutowanym p53 a mutacja w drugim genie powoduje że komórki stają się nowotworowe

 • geny p53 i RB – kontrolują przebieg cyklu komórkowego i działają na kilku etapach

 • p53 – kontroluje uszkodzenia DNA; zatrzymuje podział kom. faza: g2,M,g1 ; wpływa na to czy komórka się dzieli

 • gen RB – jego mutacje powodują siatkówczaka oka ; rak siatkówki; Retinoblastoma

 • rak dziedziczny jeśli komórka homozygotyczna to jest nowotwór dziedziczenie w prosty sposób

 • RB – jeśli heterozygota i mutacja w dowolnej komórce to wtedy proces nowotworowy gen p 53  heterozygoty p53 są eliminowane na etapie embrionalnym

 • LTR – powtórzenia komórkowe

 • P53 – bierze udział w naprawie uszkodzeń DNA; czynnik transkrypcyjny; odp. Za cykl komórkowy

 • Mutacje w p53 i RB skutkują rakiem; rak piersi, mózgu, prostaty
 • benzopiren – w dymie tytoniowym – mutacje genu p53- rak płuc

leczenie

 • pobudza się układ immunologiczny do niszczenia komórek nowotworowych

1 – komórki dendrytyczne – szkola limfocyty w wykrywaniu antygenów wsadzano gen do kom. dendrytycznych namnażano i wprowadzano do organizmuwyleczenie raka prostaty i j. grubego; nie leczy to raka piersi

2 – wprowadzenie genu na interferon

3 – wprowadzenie do organizmu genu p53 by w dane tkance dostarczyć białko i wziąć kontrolę nad cyklami podziałowymi

 • lek penicylina gen p53 na adenowirusie

Związki mutagenne

 • Miller wykrył mutagenność promieniowania X – rentgenowskiego

 • Mutageniczność działania promienowoania UV

 • Xeroderma pigmentosum – brak enzymu, który naprawia uszkodzenia DNA w komórkach


Pobieranie 15.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna