Część 1 Załącznik nr 2 Półilościowe testy do oznaczania profili alergicznych wziewnych i pokarmowych w surowicy krwiPobieranie 154.23 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar154.23 Kb.
Część 1 Załącznik nr 2 Półilościowe testy do oznaczania profili alergicznych wziewnych i pokarmowych w surowicy krwi

Lp

Nazwa odczynnika

Ilość oznaczeń na 36 miesięcy

Numer katalogowy/ Producen/

nazwa handlowaIlość pełnych opakowań

Cena 1 opak. netto

Cena 1 opak. brutto

Stawka VAT %

Wartość netto na 36 miesięcy

Wartość brutto na 36 miesięcy

1

Alergeny specyficzne panel pokarmowy

10002

Alergeny specyficzne panel wziewny

15003

Alergeny specyficzne panel pediatryczny

500


Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze)

suma

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

Parametry wymagane

 • Testy paskowe

 • Testy immunoenzymatyczne do oznaczania swoistych IgE w surowicy przeciw wielu alergenom równocześnie

 • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta

 • Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego

 • Oznaczenie swoistych przeciwciał IgE przeciwko krzyżowo reagującym determinantom węglowodanowym CCD

 • Każdy pasek testowy (lub kaseta) powinien posiadać wewnętrzną kontrolę procedury

 • Każdy pasek testowy (lub kaseta) powinien zawierać przynajmniej 20 pól testowych opłaszczonych alergenami

 • Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych

 • Wyniki półilościowe pozwalające na określenie stężenia przynajmniej w 6 klasach (EAST)

 • Opakowanie powinno zawierać paski testowe (lub kasety) oraz wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń

 • Zestawy zawierają 15-17 pasków testowych

 • Certyfikat CE

 • Instrukcje w języku polskim

 • Termin realizacji zamówienia do 14 dni


Alergeny wymagane dla panelu pokarmowego:

białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny,

orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab
Alergeny wymagane dla panelu wziewnego:

tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja,

bylica pospolita, babka lancetowata, roztocza kurzu domowego (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus), alergeny zwierzęce (pies, kot, koń), grzyby pleśniowe (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
Alergeny wymagane dla panelu pediatrycznego:

mieszanka traw (tymotka łąkowa, żyto), brzoza, bylica, roztocza kurzu domowego (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus) alergeny zwierzęce (pies, kot, koń), grzyby pleśniowe (Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria), białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko.


Część 2

Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia

Lp

Nazwa odczynnika

Ilość oznaczeń na 36 miesięcy

Numer katalogowy/ Producen/

nazwa handlowaIlość pełnych opakowań

Cena 1 opak. netto

Cena 1 opak. brutto

Stawka VAT %

Wartość netto na 36 miesięcy

Wartość brutto na 36 miesięcy

1

p/c Borrelia IgG ( ELISA)

4500


2

p/c Borrelia IgM ( ELISA)

4500


3

p/c Borrelia IgG (Westernblot)

1750


4

p/c Borrelia IgM (Westernblot)

1800


5

p/c Borrelia IgG w PMR

200


6

p/c Borrelia IgM w PMR

200


Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze)

suma

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

1. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia (test ELISA) – w surowicy

 • Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG i IgM (minimum 3 kalibratory) z możliwością odczytu półilościowo z wykorzystaniem jednego kalibratora cut-off

 • Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM

 • Kalibratory znakowane są kolorami o różnym natężeniu barwy

 • Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników)

 • Bufor płuczący jest jednakowy dla obu zestawów (10X skoncentrowany)

 • Kontrole, kalibratory i odczynniki są gotowe do użycia

 • Fala odczytu dla wszystkich zestawów wynosi 450 nm.

 • Zestawy do badania przeciwciał klasy IgG i IgM są kompatybilne tzn. mają te same czasy inkubacji

 • Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące

 • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania

 • Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości.


2. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia (test ELISA) – w PMR i surowicy

 • Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM, każdy zestaw zawiera 4 kalibratory do PMR oraz 3 kalibratory do surowicy

 • Krzywa kalibracyjna dla PMR oparta jest na 4 punktach dla surowicy na 3

 • Wynik oparty jest o obliczenie wskaźnika specyficzności przeciwciał zgodnie z zaleceniami jednostek referencyjnych. Dostawca dostarcza arkusz kalkulacyjny do obliczania wskaźnika

 • Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał z klasy IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE


3. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia (test potwierdzenia Westernblot

 • Testy paskowe

 • na paskach testowych naniesiono pełen antygen Borrelia afzelii oraz antygen rekombinowany VlsE

 • zestawy na 15-17 oznaczeń

 • jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie IgG lub IgM, oddzielny zestaw do oceny przeciwciał w klasie IgG i IgM

 • pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania

 • zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki

 • Brak konieczności zużywania paska testowego z zestawu na kalibrację lub cut-off

 • Do każdego zestawu testowego załączony specjalny szablon do oceny pasków testowych odpowiedni dla każdej serii

 • Do każdego zestawu testowego załączony protokół do naniesienia zainkubowanych pasków testowych


Wymagania ogólne do punktu 1 i 3:

 • zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

 • zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) – wskazać Laboratorium, w którym będą odbywać się konsultację oraz osobę odpowiedzialną

 • Certyfikat CE

 • Instrukcje w języku polskim

 • Termin realizacji zamówienia do 14 dni


Część 3

Testy do diagnostyki autoprzeciwciał wraz z dzierżawą kołyski, skanera oraz mikroskopu fluorescencyjnego

Lp

Nazwa odczynnika

Ilość oznaczeń na 36 miesięcy

Numer katalogowy/ Producen/

nazwa handlowaIlość pełnych opakowań

Cena 1 opak. netto

Cena 1 opakowania brutto

Stawka VAT %

Wartość netto na 36 miesięcy

Wartość brutto na 36 miesięcy

1

ANA, AMA, ASMA, LKM-1

2600


2

ANCA

250


3

P/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA

500


4

P/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgG

500


5

Endomysium/gliadyna IgG

100


6

Endomysium/gliadyna IgA

100


7

Zestawy do diagnostyki potwierdzenia ANA

1600


8

Zestawy do diagnostyki potwierdzenia ANCA

50


9

Panel wątrobowy

120


Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca -

w razie potrzeby dodać kolejne wiersze)suma

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.
1. Testy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych - metoda immunofluorescencji pośredniej – parametry wymagalne

a ) ANA, AMA, ASMA, LKM-1

* substrat: komórki HEp-20-10, wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym,

* szkiełko mikroskopowe: 1/3 ilości przeznaczone dla 5 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie, 2/3 ilości przeznaczone dla 10 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

b) ANCA

* substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, formaliną, komórki HEp-2 i wątroba małpy, granulocyty MPO oraz PR3 pozwalające rozróżnić cANCA od pANCA na jednym okienku diagnostycznym

* szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

c) Endomysium/ gliadyna

* substrat: wątroba małpy, oczyszczone deaminowane nonapeptydy gliadyny na jednym okienku diagnostycznym

* szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i IgA

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG, IgA– odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowymd) Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej – met. ELISA

* Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa

* Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA (min. 3 kalibratory), test półilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG (1 kalibrator cut off) – oddzielne zestawy do oznaczania każdej klasy

* Kalibratory (gotowe do użycia)

* Odczynniki znakowane kolorami

* Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

* Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

* Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne)

* Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia

* Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze)

* Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

* Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące

* Odczyt przy długości fali 450 nm
Wymagania ogólne dla punktów a - d:


 • Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

 • Zapewnienie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie wykonywanych badań

 • Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)

 • Certyfikat CE

 • Instrukcje w języku polskim

 • Termin realizacji zamówienia do 14 dni


2. Zestawy do diagnostyki potwierdzenia

a) ANA - 15 przeciwciał - nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki

b) ANCA - 3 przeciwciała - (MPO, PR 3, GBM)

c) Panel wątrobowy – 9 przeciwciał - (AMA-M2, BPO, SP100, PML, gp210, LKM-1,

LC-1, SLA/LP, Ro-52 jako osobny prążek)


Parametry wymagalne dla punktów a-c:

 • Testy paskowe.

 • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

 • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

 • Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii

 • Zestawy zawierają 15-17 pasków testowych.

 • Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki

 • Do każdego zestawu testowego załączony protokół do naniesienia zainkubowanych pasków testowych

 • Odczyt za pomocą programu komputerowego

 • Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

 • Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)

 • Certyfikat CE

 • Instrukcje w języku polskim

 • Termin realizacji zamówienia do 14 dniDzierżawa na 36 miesięcy.

Czynsz dzierżawny


Ilość w szt.

Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji

Cena czynszu netto za 1 miesiąc

Cena czynszu brutto za 1 miesiąc

Stawka VAT%

Wartość netto na 36 miesięcy

Wartość brutto na 36 miesięcy

Suma


x


xx

x

x

x

x

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi
Wykonawca wydzierżawi sprzęt do wykonania testów typu blot:

 • kołyskę laboratoryjną –szt.2 (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek / tacek z paskami)

 • skaner płaski

 • półautomat do inkubacji testów paskowych typu blotWykonawca zapewni bezpłatnie program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań testów Westernblot oraz wydzierżawi zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS):

 • polska wersja językowa

 • zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego

 • pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

 • program do elektronicznej oceny i archiwizacji wyników umożwiający jednoczesne odczytanie min 5 wyników

 • możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian

 • automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami

 • archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji)

 • Wykonawca zapewni ponadto wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu

 • komputerowego.Wykonawca wydzierżawi sprzęt do wykonania testów met. immunofluorescencji pośredniej:

 • mikroskop fluorescencyjny

 • mieszadło typu vortex


Specyfikacja techniczna mikroskopu fluorescencyjnego – parametry wymagalne
Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcjiWARUNKI TECHNICZNE

Opis

Opis warunków oferowanych


Napięcie siecioweMoc wyjściowa

12V
Napięcie

100 do 240 V
Zakres napięcia sieciowego

automatyczna konwersja napięcia
Źródło światła UV:Lampa diodowa typu LEDDługość fali źródła światła

460 - 490 nm
Moc

Min 5 W
Stałe źródło światła 460-490 nm

Min 25 lumenów
Żywotność

50 000 h
Klasyfikacja lasera

2M
Wskaźnik pogorszenia jakości światła

Alarm akustyczny
Ustawienia filtrów dla metody FITCFiltr wzbudzający /Filtr emisyjny

450 - 490 nm / 515 nm
Filtr rozpraszający

510 nm
Elementy mechanizmu optycznegoObrotowe ramię do zmiany obiektywów

Manualne , minimum 4 pozycje
Obiektyw 1

A-Plan 20 x / 0.45
Obiektyw 2

A-Plan 40 x / 0. 65
Okular

PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br.
Tuba dwuokularowa, ergonomiczna

30˚/20
PodstawaŚruba makrometryczna

4 mm/U
Śruba mikrometryczna

0,4 mm/U
Podstawa na próbkę

75 x 30 mm R/L z ceramiczną powierzchnią
Wyposażenie dodatkowePokrowiec na mikroskop

Tak
WymaganiaSerwis gwarancyjny w okresie trwania umowy

12m-cy
Specyfikacja techniczna , certyfikat

Tak
Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim

Tak
Montaż stanowiskowy

Tak
Szkolenie personelu

Tak
UWAGA :

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Wartości podane należy traktować jako niezbędne minimum

3.Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe lub nie starsze niż 3 lata.4. Wyspecyfikowany wyżej sprzęt jest kompletny gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji


Wykonawca, który wygra przetarg zapewni taki sposób wymiany akcesoriów potrzebnych do wykonania badania, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna