CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona23/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54

2. MATERIAŁY


Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00-Wymagania Ogólne. Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania Robót należy stosować Materiały zgodne z Dokumentacją Projektową lub równoważne jak zapisano, w pkt. 1.5.: • rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite, pełnościenne jednowarstwowe kielichowe z
  uszczelką wargową wmontowaną w kielichu o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 o
  średnicach: Dz500, Dz400, Dz315, Dz250, Dz200mm

 • rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite, pełnościenne jednowarstwowe z wydłużonym kielichem z uszczelką wmontowaną w kielichu o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 o średnicach: Dz200, Dz160mm

 • rury i kształtki kanalizacyjne PP pełnościenne jednowarstwowe łączone na dwuzłączki kielichowe o sztywności obwodowej SN10kN/m2, uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym, wewnętrzna część ścianki przeciwścieralna o średnicach Dz200mm, Dz250mm, Dz315mm, Dz400mm, Dz500mm

 • rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe strukturalne dwuścienne karbowane PP-b o sztywności obwodowej SN8kN/m2 o średnicy nominalnej = średnicy wewnętrznej 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm

 • rury i kształtki ciśnieniowe PE100 SDR17 (PN10)

 • rury i kształtki ze stali kwasoodpornej min. 1.4301

 • kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego (F-50), o średnicach: Dn1000mm, Dn1200mm, Dn1500 mm, Dn2000 mm

 • studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn600mm: rura karbowana Dn600mm, kineta z tworzywa sztucznego, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający betonowy, uszczelka,

 • studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn400mm: rura trzonowa karbowana PP Dn400mm, kineta z tworzywa sztucznego dla rur PVC, pierścień uszczelniający, rura teleskopowa PVC,

 • studzienki rozprężne do wytracania energii z tworzywa sztucznego Dn1000mm: stożek PE, pierścień PE, okrągła podstawa PE, króćce dopływowe i odpływowe, pierścień zatrzaskowy z uszczelką

 • przepompownie zbiornikowe z polimerobetonu z kompletnym wyposażeniem i szafkami sterowniczymi

 • separatory i osadniki

 • płyta stropowa żelbetowa - przejazdowa, nieprzejazdowa

 • kominki wentylacyjne

 • odgałęzienia siodłowe na rury PP

 • klapy przeciwcofkowe naścienne 200x200mm

 • klapy przeciwcofkowe naścienne przy średnicy rur: Dn300, Dn400, Dn600, Dn800mm

 • zasuwy nożowe z przedłużonym trzpieniem i skrzynką uliczną

 • zasuwy kołnierzowe typu „E” z obudową i skrzynką

 • kształtki żeliwne

 • hydranty podziemne z obudową i skrzynką

 • nawiertki z zasuwą odcinającą

 • krata stalowa gęsta o wym. 175x200mm

 • krata pomostowa stalowa typu WEMA

 • kraty zabezpieczające stalowe na wlotach z prętów ø16mm

 • włazy żeliwne okrągłe ø600mm kl. D400 z wypełnieniem betonowym

 • właz kanałowy stalowy ciężki kl. D400 o wym. 800x800mm z kratką zabezpieczającą

 • pokrywa włazu dwudzielna ze stali kwasoodpornej

 • przykrycie zbiornika z elementów łupinowych z laminatu poliestrowo-szklanego

 • stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym

 • poręcz ze stali kwasoodpornej

 • deflektor stalowy o wym. 0,6x1,0m

 • wsporniki stalowe pod zasuwę

 • opaska stalowa z płaskowników 200x100mm

 • przejścia szczelne

 • manszety z opaskami ze stali nierdzewnej

 • pierścienie samouszczelniające

 • uszczelka czterowargowa „in situ”

 • kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

 • materiały do przekładek sieci wodociągowych i gazowych

 • korki z PVC

 • beton C8/10; C12/15; C16/20, C20/25, C30/37

 • stal zbrojeniowa

 • śruby

 • śruby rozprężne

 • kotwy nierdzewne wklejane

 • elementy prefabrykowane żelbetowe z betonu C30/37

 • zbrojone stalą A-III i A-0 - wymiary prefabrykatu wg Dokumentacji Projektowej

 • płyta żelbetowa 100/300/15

 • zaprawa cementowo-wapienna, cementowa

 • cement

 • piasek

 • tłuczeń

 • stożki betonowe

 • pianobeton

 • mieszanka na bazie chemii budowlanej

 • farba epoksydowa

 • kit sikaflex lub równoważny

 • lampa sodowa

 • słup parkowy

Materiały zastosowane przy rurociągach wodociągowych (przekładki) winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny. Materiały zastosowane przy sieciach kanalizacyjnych muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz aktualny certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawioną przez producenta.

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.


3. SPRZĘT WYKONAWCY


Ogólne wymagania dotyczące stosowania Sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje się użyć następującego sprzętu:

 • aparaty do zgrzewania rur PE

 • dźwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg

 • agregat prądotwórczy

 • wiertarka

 • kamera z głowicą obrotową do badania sieci

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem, które uzyskały akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna