CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona50/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA


Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" p. 2.

Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.1 Wymagania Szczegółowe

2.1.1 Przewody zasilające


Przewody elektroenergetyczne typu YDY z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu na napięcie 750V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor jasnoniebieski, natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej.

2.1.2 Sprzęt komputerowy i oprzyrządowanie

Nie występuje (zamontowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).

   1. Oprogramowanie

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).

2.1.3.1. Systemy operacyjne.


Nie dotyczy (zainstalowany na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).

2.1.3.2 Oprogramowanie aplikacyjne systemu monitoringu

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).

2.1.3.3 Pozostałe oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne

Nie występuje (zainstalowane na obiekcie OŚ w Żmigrodzie).

2.1.4 Moduł sterująco-komunikacyjny pompowni ścieków


Modem GPRS do komunikacji z dostawcą usługi GPRS.

Dostarczane urządzenie będzie pełnić rolę węzła komunikacyjnego w połączeniu systemu monitoringu z serwerem komunikacji dostawcy usługi GPRS i musi zapewnić: • możliwość utworzenia kanału VPN z serwerem GPRS dostawcy usług GSM,

 • bezpieczeństwo danych wymienianych w kanale poprzez minimum podwójne szyfrowanie (tunelowanie) danych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych standardów; ostateczny dobór standardów należy uzgodnić z administratorem dostawcy usług GPRS,

 • ochronę systemu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie zapory sieciowej wraz z interfejsem umożliwiającym swobodną konfigurację oraz monitoring łącza wraz z raportowaniem,

 • wymaganą wydajność i przepustowość łącza komunikacyjnego oraz tzw. przezroczystość na protokoły komunikacyjne.

Urządzenie powinno być wyposażone w interfejs umożliwiający prezentację jego stanu w systemie z odpowiednim plikiem konfiguracyjnym przygotowanym przez producenta i serwerem danych w standardzie OPC.

Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

   1. Wyposażenie:

 • Sterownik pracy pompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

 • 8 wejść binarnych

 • 8 wyjść binarnych

 • 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA

 • Port szeregowy RS 232

 • Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

 • Wejścia licznikowe

 • Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

 • Stopień ochrony IP40

 • Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

 • Napięcie stałe 24V

 • Temperatura pracy: -20o C...50o C

 • Wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

 • Wyjście antenowe

 • Gniazdo karty SIM

 • Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

   • stanach wejść i wyjść binarnych

   • zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody

   • poprawności zasilania sterownika

   • o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

   1. Możliwości:

 • Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego oraz jego rejestrów wewnętrznych do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

 • Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

 • Sterowanie pracą obiektu – pompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

Sygnały wprowadzane do modułu

a) wejścia (24VDC):  • tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  • zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  • awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  • awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  • kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  • kontrola pływaka suchobiegu

  • kontrola pływaka alarmowego – przelania

  • kontrola rozbrojenia stacyjki

  • sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony

  • załączenie pompy nr 1 – potwierdzenie pracy ze stycznika

  • załączenie pompy nr 2 – potwierdzenie pracy ze stycznika

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

  • załączanie pompy nr 1

  • załączenie pompy nr 2

  • załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

  • załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej

Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych.

   1. Szafa komputerów stacji monitorujących.


Zamawiający posiada jednostkę komputerową monitorowania na OŚ w Żmigrodzie.


Pobieranie 3.02 Mb.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna