CZĘŚĆ XVIII zamówienia załącznik nr 18Pobieranie 20.33 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.33 Kb.Załącznik nr 18
…………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy) Urządzenie wielofunkcyjne


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i świadczenie obsługi serwisowej (w okresie trwania gwarancji) urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych nie gorszych niż podane
w poniższej tabeli.

Urządzenie ma być dostarczone w opakowaniu fabrycznym, rozpakowane i zainstalowane przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi również szkolenie z jego obsługi.

Sprzęt ma być objęty jednoroczną gwarancją od daty instalacji w lokalizacji (po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego).

Bezpłatny serwis oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji wymagany warunkami gwarancji będzie realizowany przez Wykonawcę.

Do umowy należy dołączyć warunki gwarancji wskazujące na obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż warunki gwarancji mniej korzystne bądź sprzeczne z postanowieniami umowy, uznaje się za nieobowiązujące.

Wykonawca nie może żądać, by Zamawiający realizował u Wykonawcy na zasadzie wyłączności obowiązki gwarancyjne takie jak zakup materiałów eksploatacyjnych.


Biuro Wymiany Akademickiej

Miejsce dostawy: Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, Budynek nr L, pokój nr 402, 405, tel. 33 82 79 356 lub 434L. p.


Parametry


Ilość

Cena jednostkowa netto [zł]


Podatek

VAT [ %]

Wartość brutto [zł]

zw. wartością ofertową brutto
Kol. [ 3 x 4 x 5]

1

2

3

4

5

6

1.
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE:

 • Rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne-druk/skan/kopia

 • Technologia druku: laserowa monochromatyczna

 • Konstrukcja: oddzielny pojemnik z tonerem, beben światłoczuły, jako oddzielna część zamienna

 • Koszt wydruku (wkład oryginalny): ≤ 1,15 gr/str A4 (pokrycie 5 % strony)

 • Prędkość wydruku ciągłego ≥30 stron A4/min

 • Format: A4

 • Wydajność tonera standardowego ≥ 8000 stron A4 (pokrycie 5% strony)

 • Standardowa pamięć ≥ 1024 MB


Drukarka

 • Rozdzielczość druku ≥ 600 x 600 dpi

 • Czas wydruku pierwszej strony ≤ 6 s

 • Czas nagrzewania z trybu off ≤ 25 s

 • Automatyczny druk dwustronny

 • Język drukarki PCL 5e, PCL 6, Postscript 3

 • Interfejs: USB 2.0, Ethernet 10 base –T/100 base-TX

 • Protokół sieciowy: TCP/IP

 • Środowisko systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,

Windows 8, Windows 8.1
Skaner

 • Skanowanie w kolorze

 • Skanowanie dwustronne z ARDF

 • Prędkość skanowania: Pełnokolorowe ≥ 30 oryginałów na minutę z ARDF, Mono ≥ 30 oryginałów na minutę z ARDF

 • Optyczna rozdzielczość skanowania od ≤ 100 do ≥ 600 dpi

 • Skanowanie do pliku: TIFF pojedyncza strona, pojedyncza strona JPEG, pojedyncza strona PDF, pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, pojedyncza strona PDF-A, kilka stron TIFF, kilka stron PDF, kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, kilka stron PDF-A

 • Skanuj do: E-mail: SMTP, TCP/IP, Folder: SMB, FTP

Kopiarka

 • Rozdzielczość kopiowania ≥ 600x 600 dpi

 • Zakres skalowania od ≤ 25% do ≥ 400% co 1%

 • Kopiowanie wielokrotne ≥ 99 kopii

 • Kopiowanie dwustronne z ARDF


Obsługa nośników

 • Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6

 • Gramatura papieru od ≤ 60 g/m² do ≥157 g/m²

 • Automatyczny podajnik dokumentów (ARDF): tak

 • Pojemność podajnika automatycznego (ARDF) ≥ 100 arkuszy

 • Pojemność głównego podajnika papieru ≥250 arkuszy

 • Taca ręczna ≥ 100 arkuszy

 • Pojemność odbiornika papieru ≥ 250 arkuszy

Zasilanie

 • sieciowe AC 220-240 V, 50/60 Hz

 • Pobór mocy ≤ 1100 W

 • Tryb gotowości ≤ 85 W

 • Tryb niskiego poboru mocy uśpienia ≤ 4W

 • Wspólczynnik TEC (typowy pobór energii elektr.) ≤ 1535 Wh


Gwarancja

 • Okres gwarancji 12 miesięcy „ on site”Nazwa urządzenia: …………………………1 sztuka


Uwaga!

Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną producenta zaproponowanego sprzętu potwierdzającą spełnianie wymaganych parametrów.

………………………………. ………..…………………………………..

(data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Pobieranie 20.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna