Czas: 1 godzina lekcyjna Poziom szkoły: III kl. Lo metody I techniki pracyPobieranie 10.92 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.92 Kb.
Opracowała: Joanna Kleemann

Scenariusz lekcji: historia
TEMAT: HOLOKAUST I JEGO WIZJA SYMBOLICZNA
Czas: 1 godzina lekcyjna
Poziom szkoły: III kl. LO
Metody i techniki pracy: praca w zespołach, dyskusja, praca z tekstem, mini-wykład, drzewko decyzyjne
Materiały pomocnicze:

 • film „Chleb” reż. Grzegorz Skurski

 • tekst wiersza Wisławy Szymborskiej „Jeszcze”

 • fragmenty książki Jana Karskiego „Tajne państwo”

 • fragmenty opowiadań T. Borowskiego

 • teka edukacyjna IPN „Holocaust” – fotografie


Cele:

po zajęciach uczeń:

- zna historię Holocaustu w Polsce i na świecie

- rozumie wydarzenia z okresu II wojny światowej i potrafi je opisać oraz umiejscowić w historii

- zna różne typy postaw wobec Holokaustu i zna ich konsekwencje

- doskonali umiejętność analizowania źródeł audiowizualnych (fotografia, film

dokumentalny)

- wskazać środki wyrazu sztuki filmowej oraz określić ich funkcje na przykładzie filmu „Chleb”Słowa kluczowe: Holocaust, nazizm, antysemityzm, getto, obóz zagłady, wagony śmierci


Przebieg zajęć :

 1. recytacja wiersza „Jeszcze” W. Szymborskiej.

 2. Rozmowa przypominająca: nauczyciel pyta uczniów czym jest Holocaust, w jaki sposób jest on przedstawiany w literaturze, a w jaki w historii, czy te opisy różnią się od siebie. Nauczyciel może naprowadzić uczniów na właściwe odpowiedzi, ale ich sens powinien wyjść od uczniów.

 3. Uczniowie odtwarzają założenia nazizmu oraz czystości rasy głoszonej przez Hitlera. Omówienie dyrektyw wydanych w celu eksterminacji ludności w obozach zagłady.

 4. Uczniowie odczytują fragment książki Jana Karskiego „Tajne państwo”. Omówienie prezentowanego tekstu.

 5. Nauczyciel pyta uczniów skąd czerpią swoją wiedzę dotyczącą Holocaustu, naprowadzając rozmowę na zdjęcia i filmy fabularne, filmy dokumentalne oraz teksty kultury.

 6. Nauczyciel pokazuje slajdy przygotowane ze zdjęć IPN. Przypomina daty, terminy oraz pojęcia związane z eksterminacją w latach 1939-1944.

 7. Nauczyciel prezentuje krótkie wprowadzenie do filmu „Chleb” Skurskiego.

 8. Projekcja filmu.

 9. Pierwsze wrażenia po obejrzeniu filmu. Nauczyciel wszystkie hasła zapisuje na tablicy.

 10. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję dotyczącą filmu – czy jest to dzieło artystyczne, czy dokumentalne. Efekty pracy i hasła można rozpisać w formie drzewka decyzyjnego.

 11. Nauczyciel ponawia pytanie o to, czym jest Holocaust i jak przedstawiony jest w prezentowanym utworze.

 12. Uczniowie przeprowadzają analizę symbolicznego chleba, czym on jest dla człowieka, jakie płaszczyzny przyjmuje ten symbol w pokazanej impresji filmowej, jak jest przedstawiany, na ile plastyczny jest ten obraz.

 13. Uczniowie dokonują analizy kolejnych symboli: stukot kół, rozmowy w różnych językach, modlitwy , płacz, ubytek w desce wagonu, komin lokomotywy, wagon.

 14. Omówienie ostatniej sceny, nauczyciel zwraca uczniom uwagę na kolory, którymi przesycona jest ostatnia scena i chleb leżący w trawie.

 15. Podsumowanie zajęć: odczytanie fragmentu opowiadań Borowskiego. Nauczyciel podsumowuje zajęcia zbierając wszystkie obrazy, jakie zostały zaprezentowane: poezję, prozę, obraz, film; każda z tych form w inny sposób mówi o problematyce Holocaustu.

: files -> dokument -> 15348
dokument -> Informacja dla pacjentów do planowego zabiegu operacyjnego
dokument -> Kierunek: zarządzanie specjalnośĆ: INFORMATYKA W zarządzaniu studia stacjonarne rok akademicki 2007/2008 spis treśCI
dokument -> Problemy prawnokarne wirusów komputerowych
dokument -> Kierunek: filologia
dokument -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokument -> Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports
dokument -> Zarządzenie nr 80 /2009 rektora warszawskiego uniwersytetu medycznego z dnia 16 listopada 2009 r zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu
dokument -> Aplikacje w sprawie projektów badawczych krajowych I zagranicznych tabela apr 1
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna