Czas wolny zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2000-2010) Oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka Racibórz 2010 wydawnictwa zwartePobieranie 27.77 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar27.77 Kb.
CZAS WOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

(za lata 2000-2010)
Oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka

Racibórz 2010

WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom 1 / pod red. Józefa Marka

Śniecińskiego; Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 559-564:

Czas wolny

2. Kultura fizyczna w wiejskim stylu życia / Piotr Nowak. - Ostrowiec Świętokrzyski :

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,

2003. - S. 81-83: Czas wolny

3. Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne / Iwona Chmura-

Rutkowska, Joanna Ostrouch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. -

S. 129-135: Czas wolny

3. Dylematy czasu wolnego młodszych uczniów / Gabriela Kapica // W : Pogranicza

edukacji / redakcja Marek Bugdol, Marian Kapica, Jerzy Pośpiech. - Racibórz :

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004. - S. 139-151

4. Kobieta i kultura czasu wolnego / pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja

Szwarca. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2001. - 556 s.

5. Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego /

Maria Czerpaniak-Walczak // W : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki,

Tom 2 / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo

Naukowe, 2007. - S. 219-236

6. Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. - Kraków :

Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 205-281: Opieka nad czasem wolnym

dziecka

7. Organizacja czasu wolnego uczniów klas IV-VI w środowisku wiejskim - komunikat

z badań / Ewelina Maciantowicz // W : Pedagogika w działaniu społecznym / pod

red. Tadeusza Dyrdy, Sylwestra Ścisłowicza. - Ostrowiec Świętokrzyski :

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,

2004. - S. 309-314

8. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta.- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej

Szkoły Ekonomicznej, 2004. - 272 s.

9. Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej / Małgorzata Orłowska // W :

Pedagogika społeczna / pod red. Stanisława Kawuli. - Toruń : Wydawnictwo Adam

Marszałek, 2004. - S. 581-598

10. Udział rodziców pracujących w organizacji czasu wolnego dzieci / Aneta Soroka

// W : Nowe stulecie dziecku / pod red. Danuty Waloszek. - Zielona Góra :

Wydawnictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - S. 138-143WYDAWNICTWA CIĄGŁE
1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko //

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 32-35

2. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje - bariery -

uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005,

nr 12, s. 25-30

3. Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska. - 2009, nr 1-2, s. 64-65

4. Autorski program „Żyj inaczej” / Małgorzata Wiśniewska, Hanna Kowalewska

// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 1, s. 19-21

5. Co uczeń robi w wolnym czasie - kilka uwag na temat profilaktyki / Małgorzata

Hamada // Wychowawca. - 2003, nr 7-8, s. 31-33

6. Czas wolny / Lidia Lebioda // Wychowawca. - 2004, nr 7-8, s. 17

7. Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14

8. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie

Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14

9. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski //

Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267

10. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9

11. Czas wolny dzieci i młodzieży / Agata Pindera // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr

1-2, s. 137-143

12. Czas wolny imperatywem rozwoju człowieka - kontekst edukacji całożyciowej

/ Anna Pałek // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2-3, s. 97-109

13. Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 38-39

14. Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006,

nr 6, s. 6-10

15. Czas wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna Wierzbińska // Edukacja

i Dialog. - 2004, nr 2, s. 37-41

16. Czas wolny uczniów w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych /

Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20

17. Czas wolny w kontekście czasu pracy / Renata Tomaszewska-Lipiec //

Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 63-71

18. Czas wolny wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka / Agnieszka Sadowska

// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 53-54

19. Czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole /

Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 7-8, s.6-12

20. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurkiewicz // Nowa Szkoła. -

2007, nr 9, s. 44-48

21. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak // Nowa Szkoła.

- 2005, nr 9, s. 52-55

22. Korzystanie z czasu wolnego / Maciej Pałyska // Remedium. - 2006, nr 12,

s. 28-29

23. Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa Kozak // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 23-30

24. Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium badań o przyczynowości

zachowań / Roman Chomicz // Lider. - 2007, nr 6, s.21-22

25. Mój czas wolny. Jaki wypoczynek jest wartościowy?: przykładowy scenariusz

zajęć / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr, 10 s. 19

26. „Nudny czas wakacji” / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2004, nr 7-8, s.7

27. O czasie wolnym / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001,

nr 6, s. 3-8

28. O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 50-56

29. Odpoczywać z sensem / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7,

s. I-VIII

30. O nową ofertę MDK / Urszula Stasiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -

2001, nr 6, s. 23-24

31. O pracy kół zainteresowań / Aleksandra Górska // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 51-52

32. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością

intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 43-44

33. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie

Szkoły. - 2002, nr 4, s. 202-206

34. Podwórkowe zabawy / Anna Chojecka // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 58-60

35. Prawo do lenistwa współczesnego człowieka - wybór czy przymus / Małgorzata

Orłowska // Auxilium Sociale. - 2004, nr 2, s. 181-192

36. Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej” / Zbigniew Głomski

// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 20-21

37. Refleksja o czasie (wolnym…) / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2008,

nr 2, s. 11-15

38. Rodzina tradycyjna w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu

wolnego / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1,

s. 21-25


39. Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętność

organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska // Wychowanie na co

dzień. - 2003, nr 7-8, s. 38-39

40. Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym / Adam Jurczak

// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 20-27

41. Sposób na czas wolny / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -

2002, nr 6, s. 21-22

42. Wczasy przygodowe jako atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego / Marek

Jagodziński // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3-4, s. 26-27

43. Wakacyjne radości i kłopoty / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 3-9

44. Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Taboł // Życie

Szkoły. - 2002, nr 3, s. 150-152

45. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania

zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimiuk // Język Polski w Szkole IV-VI. -

2005, nr 4, s. 101-109

46. Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów / Roman

Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s. 39-41

47. Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne. Wkład Aleksandra Kamińskiego w

rozwój pedagogiki społecznej / Barbara Smolińska-Theiss // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 46-50

48. Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze . - 2000, nr 1, s. 38-39

49. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową /

Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s.

29-33


50. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz //

Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 4, s. 20

51. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. -

2008, nr 1, s. 37-39

52. Zmiany systemu nauki a opieka nad dzieckiem / Anna Zawadzka // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 45-4953. Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 13-18

Pobieranie 27.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna