Czasopisma dostępne w bibliotece alkPobieranie 126.44 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar126.44 Kb.


Czasopisma dostępne w bibliotece ALK
Uwaga!

Od roku 2007 czasopisma zagraniczne dostępne w bazach danych:

www.wspiz.edu.pl/index.php/pl/biblioteka/katalogi/bazy/
(dar – oznacza, że rocznik może nie być kompletny)


 1. 6, quai d`Orléans nr 1 i 2/2001; nr specj./2002; 6/2003; 7/2004; 8 i 9/2006; 10-12/2008;
  13/2009- (dar z Paryża)

 2. Abstract of Hungarian Economic Literature 1978-81

 3. Academia 2005 -

 4. Academy of Management Journal 1999 - (brak 4-6/98 i 2/99) - 2006

 5. Academy of Management Review 2000 - 2006

 6. Accountancy 2000 - 2007

 7. Accounting Organizations and Society 2000 – 2003; z 2004 r. jest tylko nr 1 (dar)

 8. Accounting Review 2000 - 2006

 9. Acta Oeconomica : Periodical of the Hungarian Academy of Sciences 1968-69, 1971-88

 10. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica 2006 -

 11. Administracja Publiczna Zeszyty Nauk.Wyższej Szkoły Adm. Publ. w Białymstoku 2003 – (dar)

 12. Administrative Science Quarterly 1999 - 2006

 13. Advances in Consumer Research 1999 – 2006

 14. Aida - Media 1996 - 1999 (przestała ukazywać się)

 15. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 2005 nr 1 – 4, 2006 - dar

 16. Alma Mater Gedanensis Collegium Iuridicum 2010 – (dar)

 17. American Economic Review + dod. (zob. p.139 i 140) 1994,1999, 2001 - (brak 4/2002) – 2006

 18. Angora od nr-u 33/2009 -

 19. ANNALES Uniwersitatis Marie Curie – Skłodowska 2000

 20. Apelacja Gdańska 2002 nr 1; 2003 nr 1, 2; 2004; 2005 nr 1,2

 21. Arbitraż i Mediacja 2010 -

 22. Aspekt 1998

 23. Aura 2000 – 2005

 24. Baltic Journal of Economics 2004 - 2006 dar

 25. Bank 2001 -

 26. Bank i Kredyt 1977- 89 (brak12/1981; 1/1984; 2,3,9,10 i 12/1986; 5 i 6/1988); 1995 (brak 6/95); 1997 -

 27. Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftlichen und Internationalen Studien 1992-95

 28. Bezpieczeństwo i Ochrona 2008 - (dar)

 29. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2010 - oraz na WWW.cnbop.pl

 30. Bezpieczny Bank 2002 - (dar)

 31. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (dodatek do Przeglądu Bibliotecznego) 2001

 32. Bibliografia Ekonom. i Społ. Zagadnień Pracy 2000 –

 33. Bibliografia Zawartości Czasopism z indeksem 2001 – 2004 (od 2005r. http://www.bn.org.pl)

 34. Bibliografie (różne) Głównej Bibliot. Pracy i Zabez. Społ. 2001- (dar)

 35. Bibliotekarz 2001 –

 36. Biuletyn (TVP SA) 2001 – 2004 (dar)

 37. Biuletyn Arbitrażowy 2009 - (dar)

 38. Biuletyn Euro Info 2008 - (kontynuacja Euro Info)

 39. Biuletyn Europejskiego Banku Centralnego 2005 - (dar)

 40. Biuletyn Finansów Publicznych od nr-u 4/2002 i 1 – 3/2003 (dar)

 41. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN 1961 - 1965

 42. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2008 nr 3 i 4 (+DVD)

 43. Biuletyn KibR Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 52- 57 (dar)

 44. Biuletyn Narodowego Banku Polskiego 2000 - (dar)

 45. Biuletyn Informacyjny Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 2010 - (dar) także na stronie internetowej www.obserwatorium.org

 46. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2010 - (dar)

 47. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 2008 - (dar)

 48. Biuletyn Służby Cywilnej 2002 - 2005

 49. Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego 1957 - 1987

 50. Biuletyn Statystyczny Służby Celnej 2006 -

 51. Biuletyn Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 2001 – 2003 (dar)

 52. Biuletyn Wewnętrzny WSPiZ im. L. Koźmińskiego nr 2/1999

 53. BizEd od nr-u 3/2004 - (dar)

 54. Biznes Trendy 2005 - 2008

 55. Boss - Exspert, Import, Gospodarka 2003 – 2004 (wydawnictwo zawieszone)

 56. Brief 2001 -

 57. Bulletin Mensuel de Statistique 1958, 1960-76

 58. Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics 1958 - 62; 65 - 67; 69 - 72

 59. Business Forum 1995 - 2002 ( w 2002 r. ukazały się tylko trzy numery - wydaw. zawieszone)

 60. Business Magazine Manager 2009 -

 61. Businessman 1992 – 2005 (zawieszony)

 62. Businessman.pl 2007 –

 63. Business Week/Polska 1996 – 2005 (zawieszony z dn. 1.01.2006)

 64. California Management Review 1999 - 2007

 65. Cambridge Law Journal nr 1-3/2003

 66. CEO Magazyn Kadry Zarządzającej od nr-u 8/2005 – (zmiana tyt. z CXO)

 67. CFO Magazyn Finansistów 2004

 68. Charaktery 1999 –

 69. Chip +CD 2005 –

 70. Chip +DVD 2004 - 2005

 71. Chip Specjal 2005

 72. Chrześcijaństwo, Świat, Polityka 2007 (dar)

 73. Coaching Review 2010 -

 74. Communist Economies and Economies Transformation 1992-95 (brak 2/1992; 1/1994)

 75. Computerworld Polska 2005 -

 76. Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001 -

 77. Corporate Governance An International Review 2000 – 2006

 78. Corporate Governance The International Journal of Business in Society nr-u 3/2005; 4/06 (dar)

 79. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej 2002 – 7/2005 (od nr-u 8/05 zmiana tytułu na CEO)

 80. Czasopismo Prawno-Historyczne 2008 –

 81. Człowiek i Dokumenty 2006 nr 3; 2007 nr 2

 82. Człowiek i Prawo 2009 - (dar)

 83. Decyzje 2004 -

 84. Detal Dzisiaj 2001

 85. Dialectics and Humanism 1979 nr 2; 1980 nr4; 1984 nr 2-3, 4; 1985 nr 1, 3-4; 1986 nr 1, 2-3, 4; 1987 nr 3; 1988 nr 3-4; 1990 nr 1, 2, 3

 86. Dialog Europejski 1999 (brak nr 5) i 1/2000 (cofnięto licencję na wydawanie czasopisma)

 87. Dialogue and Humanism (kontynuacja Dialectics and Humanism) 1991 nr 1, 2; 1992 nr 1, 2, 3-4; 1994 nr 2-3, 5; 1995 nr 1, 7

 88. Dialogue and Universalism 1995 nr 4; 8-9; 1996 nr 1-2, 4-7,10; 1997; 1998 nr 1-2,4-8,10-12; 1999 nr 1-2,5-6; 2000 nr 7-8; 2001 nr 5-10; 2002 nr 1-3; 2003 nr 7-8; 2006 nr 10

 89. Doradca Podatkowy 2009 –

 90. Drop Out Gazeta Studentów WSPiZ im L. Koźmińskiego 3-4/1995; 5 i 7/1996

 91. Dziennik od 2009 – miniony i bieżący rocznik

 92. Dziennik Ubezpieczeniowy na stronach: www.ryzyko.pl lub e-mail: Dziennik Ubezpieczeniowy@Ogma.pl

 93. Dziennik Urzędowy MENi Sportu 1995, 1997 –

 94. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 1996 - 2001

 95. Dziennik Urzędowy Minist. Pracy i Polityki Socjalnej 1997 – 98

 96. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (CD-Rom) 2004 -

 97. Dziennik Ustaw 1956 -

 98. EBSCO Academic Periodicals Collection 1990 - CD-ROM + DVD

 99. EBSCO Business Periodicals Collection 1990 - CD-ROM + DVD

 100. Economic Bulletin for Europe 1955-58, 1963-68

 101. Economic Journal 1950 - 53; 1955-56, 1959-62, 1965, 1970

 102. Economica 1955 - 61; 1963 - 80;1982-83, 1985, 1991-94

 103. Économie Appliquée 1984 - 1985

 104. Économie et Politique 1958, 1961-76

 105. Économie et Statistique 1969, 1971-78, 1992

 106. Economist 2001 –

 107. Edukacja Prawnicza 2003 –

 108. Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr-y 3 i 4/2005 (dar)

 109. Education World od nr-u 2/2004 - 14/2007 (dar)

 110. Ekonomia 2001 –

 111. Ekonomia Menedżerska 2007 (dar)

 112. Ekonomiczeskaja Politika 1 – 3/2007 - (dar)

 113. Ekonomika i Organizacja Pracy 1960, 1984

 114. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1993 (bez nr-u 6) -

 115. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1989 nr 4; 1990 nr 4; 1991 nr 1 - 3; 1992 nr 1 - 2

 116. Ekonomista 1933, 1935-37, 1947-89; 1997 -

 117. Ekopartner 2001 -

 118. Ekspert 1997, 1999 (wydaw. zawieszone)

 119. E-mentor 2007 - (dar)

 120. EMERGO 2002 – 2004 .

 121. Enterprise & Innovation Management Studies 2000

 122. Entrepreneurship, Innovation and Change 1994 nr 3, 1997 nr-y 1-3 (dar)

 123. Entrepreneurship : Theory and Practice 1998 – 2006

 124. Epikeia. Studia Prawnicze 2008 – (dar)

 125. Euroekspert 2006 – 2010 , po czym jako dodatek do czasopisma Portfel.pl

 126. Euro-Fakty 2001 - 2002 nr-y 1 - 3 (wydaw. zawieszone)

 127. Euro Info 2004 – od nr-u 99 (3/2008) zmiana tytułu na Biuletyn Euro Info

 128. European Accounting Review nr-y 2-3/98; nr 4/00; 1-2 i 4/01; 1-3/02; 1-2/03 (dar)

 129. Eurpean Journal of Education nr 4/1984 i n-ry 2 – 4/1991

 130. European Journal of Marketing 1999

 131. European Management Journal 2000 – 2006

 132. European Management Review nr-y 1-3/2006 dar

 133. Europejski Przegląd Prawa 2004 - 2006

 134. Europejski Przegląd Sądowy 2005 -

 135. FAO : Production Yearbook 1958-59, 1961-79

 136. Filosofia Chozjajstwa 1999 - 2000

 137. Financial Management 2001 – 2004 (dar)

 138. Financial Timest – miniony i bieżący rocznik

 139. Finanse 1954-89

 140. Finanse Komunalne 2001 -

 141. Firma i Rynek 1997 – 98; 2001 – 2003; 2007 - (dar)

 142. Focus - rocznik bieżący i poprzedni

 143. Folia Oeconomica Stetinensia nr 5/2006 –

 144. Forbes (od V/2005 kontynuacja Profit Forbes, a wcześniej Profit) -

 145. Forum 1983 - 1995; 1998; 2003 -

 146. Forum Akademickie 2000 -

 147. Fremdsprache Deutsch (wyłącznie dla lektorów) 1999 –

 148. Frontiers in Finance and Economics 2004

 149. Gazeta Bankowa 1995 96; 1998 –

 150. Gazeta Prawna 1995 – 1998; 2001 – 2002; 2003 - do nr-u 223/2007 na CD-Rom; od IV.2003 w bazie danych ISI Emerging Markets (Euromoney) + minionyi bieżący rok

 151. Gazeta Sądowa od numeru 9/ 2004 –

 152. Gazeta SGH 2004 - 2007 (dar)

 153. Gazeta Wyborcza – miniony i bieżący rocznik

 154. Gdańskie Studia Prawnicze T. IV/1999, T. VI i VII/2000, T. VIII i IX/2002, T. XX i XXII/2009 –

 155. Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa nr 2,3 i 4/2009 -

 156. Global Business 1998 - 2002 (od 2003r. ukazuje się jako Harvard Business Review Polska)

 157. Glosa 2005 - (dar)

 158. Głos Katolicki 1981 nr 49; 1989 nr 1, 8, 31

 159. Gospodarka Narodowa 1992 (brak nr 4,5 i 8); 1994 (brak nr 1);1995 (brak nr 10); 1997 -

 160. Gospodarka Planowa 1957-59, 1963-64, 1969-76, 1983-84, 1986-87

 161. Handel 2000 -

 162. Handel Wewnętrzny 1996 -

 163. Harvard Business Review 1998 -

 164. Harvard Business Review Polska 2003 -

 165. Higher Education in Europe n 3/2001; 4/2002; 3/2003; 2-4/04; 1,3-4/2005; 1 – 3/2006, 1, 3,4/ 2007; 1 3/2008; 2/2009 - (dar)

 166. Home & Market 2001 – 2005; 2009 -

 167. HR Focus 2000 – 2005

 168. HUK Czas. Kwart. Całego Prawa Handl., Upadłośc. oraz Rynku Kapitałowego 2007 -

 169. Human Resource Development International 2000 - 2006

 170. Humanizacja Pracy 1999 -

 171. I-biz 2001 i 4 nr-y 2002 (od nr-u 5 ukazuje się jako dodatek do Media i Marketing Polska) ; po przeszło 6-letniej przerwie (w XI.2008) wznowiono wydawanie czasopisma, ale ukazały się tylko nr-y 1,2/2008 i 1-2/2009 po czym tytuł znowu zawieszono

 172. Impact 1999 – 2003 przestał ukazywć się

 173. Indian Economic Review 1957-61

 174. Information Bulletin NBP 2000 - (dar)

 175. Information Technology, Learning and Performance Journal 2002 i nr 1 z 2003

 176. Informatyka 2000

 177. INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze 2008 -

 178. Innowacje 2001 - 2008

 179. Integracja Europejska 2003 - 2006

 180. International Economic Papers 1959 (nr-y 1 - 10)

 181. International Financial Statistics 1955-67

 182. International Journal of Urban and Regional Research 2007 - (dar)

 183. International Review of Administrative Sciences 1998 - 2006

 184. International Social Science Journal 1962, 1964 - 67; 1969 - 80

 185. International Studies of Management and Organization 1979 nr 1-2; 1980 nr 3-4; 1981 nr 1-2; 1982 - 1989 (bez nr-ów 4 z 1983 i 1987).);1990 nr 1-2; 1991 nr 3, 1992 nr 2-4; 1993 nr 1,4; 1994 - 1998 (bez nr-ów 4 z 1997 i 2-4/1998 r.)

 186. Inwestor 2011 (dar)

 187. Inwestycje i Budownictwo 1956-62, 1964-65, 1967-68, 1970-77, 1979, 1981, 1983, 1985-86

 188. Ius Novum 2007 -

 189. Jagiellońska 59 1998 - 2001 (wydaw. zawieszone)

 190. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1955-56,1958-63, 1965-66, 1968-70, 1972-75, 1979-81, 1991,1993-94

 191. Journal of Accounting Research 2003

 192. Journal of Advertising 1998 – 2006

 193. Journal of Applied Computer Science Methods 2009 - (dar)

 194. Journal of Business Venturing 1998 - 2006

 195. Journal of Corporate Citizenship od nr-u 8/2002 - 2006

 196. Journal of Economic Literature (zob. punkt 13) 1999 - 2006

 197. Journal of Economic Perspective (zob. punkt 13) 1999, 2001 – 2006

 198. Journal of Insurance & Risk Management nr 5 i 10/2003

 199. Journal of Intellectual Capital 2002 - 2006

 200. Journal of International Business Studies 2000 - 2006

 201. Journal of International Economics 1973-75, 1977-89; 1990 - 1994

 202. Journal of Knowledge Management 2002 - 2005

 203. Journal of Marketing 1999 - 2006

 204. Journal of Marketing Research 2000 nr 5,11; 2001 nr 8; 2002 nr 2,5 (dar)

 205. Journal of Political Economy 1991 – 94

 206. Journal of Product Innovation Manager 1995 nr 1; 1996 nr 4; 1998 nr 1,4; 1999 nr 1

 207. Journal of Small Business and Entrepreneurship 2001 – 2006

 208. Journal of Small Business Management 2000 nr 1,2 i 4: 2001 nr 1 i 2

 209. Journal of the Royal Statistical Society Series A Statistics in Society 2007 - (dar)

 210. Journal of the Royal Statistical Society Series B Statistical Methodology 2007 - (dar)

 211. Journal of the Royal Statistical Society Series C Applied Statistics 2007 - (dar)

 212. Journal of Transnational Management Development 2000 - 2001; 1, 2/2004 i 3, 4/2005 (dar)

 213. Jurysdykcja Podatkowa 2009 -

 214. Jurysta 2005 –

 215. Kancelaria 2008 -

 216. Kieler Diskussionsbeiträge 1991-93

 217. Komputer Świat 2009 -

 218. Konjunktur und Krise 1957-62, 1964-68

 219. Korea Focus 1994-95 (bez nr-u 4/1995)

 220. Kozminski Law School Papers nr 2 – 5 z 2007 (nr 1 nie ukazał się)

 221. Kozminski Academy Law School Papers 2008 -

 222. Krytyka Prawa 2009 -

 223. Kultura (paryska) 1947 nr 1(wydany w Rzymie); 1948 nr 7, 8, 9, 10; 1949 nr 4-5(21-22); 9(26); 1950 nr 5(31), 7-8 (33-34), 9(35), 11(37); 1951 nr 1(39), 2-3(40-41), 4(42), 5(43), 6(44), 7-8(45-46), 9(47), 11(49), 12(50); 1952 nr 1(51), 2-3(52-53),4(54), 5(55), 6(560, 7-8(57-58), 11(61) + I i II numer krajowy; 1953 nr 2-3(64-65), 4(66), 6(68), 7-8(69-70), 10(72), 11(73), 1954 nr 4(78), 5(79), 6(80), 7-8(81-82), 9(83), 11(85), 12(86); 1955 rocznik kompletny 1-12(87-98); 1956 nr 1(99), 2(100), 3(101), 4(102), 5(103), 9(107), 10(108), 11(109), 12(110); 1957 nr 1-2(111-112), 3(113), 4(114), 5(115), 6(116), 7-8(117-118); 1958 nr 3(125), 4(126), 5(127), 6(128), 7-8(129-130), 11(133), 12(134); 1959 nr 4(138); 1960 numer rosyjski; 1961 nr 5(163); 1963 nr 5(187); 1965 nr 4(210); 1968 nr 4(246); 1969 nr 9(264); 1973 nr 11(314); 1977 nr 12(363); 1983 nr 6(429); 1988 nr 9(492), 10(493); 1997 nr 9(600); 2000 nr 9(636)

 224. Kultura i Społeczeństwo 2005 -

 225. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2006 -

 226. Kwartalnik Prawa Prywatnego 1992 –

 227. Kwartalnik Prawa Publicznego 2001 – 2005; 2008 -

 228. Kwartalnik Statystyczny 1924-31 (1931 brak z. 1-2); 1934

 229. Kyklos 1956-84 (1972 brak nr-u 4); 1988-94

 230. Kyoto University Economic Review 1-2/1989; 1-2/1990

 231. La Revue du Management Technologique 1, 3/2004 dar

 232. Linux + Extra 2004 - 2005

 233. Logistyka 1994 - 1998; 2000 –

 234. Magazyn BCC 2006 – 2008 (dar)

 235. Management Accounting 1999 - 2000 (dar)

 236. Manager 1996 – 2004 (od 2005 r. zmiana tytułu na Manager Magazin) – w 2009 r. ukazał się tylko 1 numer - niemiecki inwestor zrezygnował z wydawnictwa

 237. Marketer 2006 od nr-u 24 - (dar)

 238. Marketing Business od XI – XII 2003 - 1, 2 /2004 (dar)

 239. Marketing i Rynek 1996 –

 240. Marketing Polityczny 2006 – 2007 (przestał ukazywać się)

 241. Marketing Polska 1998 ( połączył się z Media Polska)

 242. Marketing Serwis 1999 - 2003 (wydaw. zawieszone).

 243. Marketing w Praktyce 1996 -

 244. Master of Business Administration 1992 –

 245. MAZOWSZE Studia Regionalne 2008 -

 246. Media i Marketing Polska 1999 -

 247. Meris Monthly Circular 1990-94

 248. Meritum 2001

 249. Miesięcznik Kapitałowy 2010 -

 250. Miesięcznik Statystyczny 1920-23

 251. Mir Peremen 2005 - (dar)

 252. Modern Marketing 2001 – 2003 (wydawnictwo zawieszone)

 253. Monitor Europejski (kontynuacja Monitora Integracji Europejskiej od VII.2004) od r. 2009 tylko w wersji elektronicznej na stronie: www.polskawue.gov.pl

 254. Monitor Integracji Europejskiej 1997 – 2004

 255. Monitor Podatkowy 2009 -

 256. Monitor Polski 1950 -

 257. Monitor Prawa Celnego 2001 – (od nr-u 2/05 ....i Podatkowego)

 258. Monitor Prawa Pracy 2004 -

 259. Monitor Prawniczy 1999 -

 260. Monitor Rachunkowości i Finansów 1999 –

 261. Monitor Ubezpieczeniowy 2003 - (dar)

 262. Monitor Unii Europejskiej 2004 - (kontynuacja czas. Unia Europejska); od 2009 r. na str.: www.polskawue.gov.pl

 263. Monthly Economic Review 1990-93

 264. Myśl Ekonomiczna I Prawna 2002 - 2009 (dar)

 265. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2010 - (dar)

 266. Na Wokandzie 2009 -

 267. Nasz Rynek Kapitałowy 1999 – nr 5/2008 (od nr-u 6/2008 zmiana tytułu na Rynek Kapitałowy)

 268. Nauka 1999 - (dar)

 269. Nauka i Gospodarka 2010 -

 270. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1996, 1998 -

 271. Nauki o Zarządzaniu 1986-88 (1986 brak nr-u 1,2 i z 1988 - nr-u 2)

 272. Na Wokandzie 2010 -

 273. Negotation Journal 1993 - 2006

 274. Net World 2008 -

 275. Neue Gesellschaft Frankfurter Helfe 1994-95

 276. Neumann Management Review 1999 (w 2000 r. wydaw. zawieszono)

 277. Newsweek 2002 -

 278. Newsweek Polska 2001 – 2005

 279. Nord Ezt 1995/1996 nr 6

 280. Nowa Europa. Przegląd Natoliński 2005 -

 281. Nowe Drogi 1956 nr 10; 1972 nr 1; 1980 nr 10-11; 1984 supl. nr 2-3; 1986 nr 5

 282. Nowe Życie Gospodarcze 1997 –

 283. Nowy Sącz Academic Review nr 2004 -

 284. Ochrona Środowiska. Przegląd 2002 – 2004 (wydaw. zawieszone z dn. 1.01.2005)

 285. Official Journal of the European Communicat. (CD-Rom) 1999 – 2004

 286. Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych 2010 -

 287. Opakowanie 2001 - 2005

 288. OPEC Bulletin 1998 - (dar)

 289. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2008 -

 290. Organizacja i Kierowanie 1975 – 1980; 1981 nr 1-2; 1982; 1983 nr-y 1, 3, 4, z 1984 nr-y 1, 2; 1988; 1990 nr-y 1-2; 1992 –

 291. Organizacja i Zarządzanie 2009 – (dar)

 292. Organization 1998 - 2006

 293. Organization Science 1998; 2000 - 2006

 294. Organization Studies 1998 – 2006

 295. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 2004 – od połowy 2004 r. ukazuje się wspólnie z Orzecz. Nacz. Sądu Admin. i Wojew. Sądów Admin.

 296. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojew. Sądów Adm. 2004 -

 297. Orzecznictwo Sądów Polskich 1999 -

 298. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2000 –

 299. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa od nr-u 3/ 2004 – + CD-ROM

 300. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy 2004 –

 301. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy seria A 2004 –

 302. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy seria B

 303. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2002 -

 304. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 1973-76 (1976 brak nr-u 4)

 305. Oxford Economic Papers 1955-87, 1989, 1991-93

 306. Palestra 1998 nr 3 -12; 1999 nr 3 -12; 2000 -

 307. Państwo i Prawo 1955 nr 3; 1956 nr 8-9; 1964 nr 8-9; 1965 nr 3,5-6, 11-12; 1966 nr 1,3-5, 9,11; 1967 nr 1,3,6,8-9,12; 1968 nr 1,3-12; 1969 – 1972; 1973 nr 1-5,7-11;1974` -

 308. PC World Komputer + CDRom 2005 -

 309. PC World Komputer Extra 2003 -

 310. PC World Komputer Specjal 2003 -

 311. Personel i Zarządzanie 1996 –

 312. Perspektywy 1982 - 1989

 313. Pieniądz 1999 – 2001

 314. Pieniądze i Więź 2006 - (dar)

 315. Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej 1999 (od 2000 r. zmiana tytułu na Prawo Unii Europejskiej)

 316. Polish Market 2005 - (dar)

 317. Polish Sociological Bulletin 1990 nr 3; 1991 nr 1, 3 i 4; 1992 nr 1; 1993 nr 1 i 2 (dar)

 318. Polish Sociological Review 1994 nr 3; 1995 nr 3 i 4; 1996 nr 1 – 3; 1997 nr 2 i 4; 1998 nr 1 i 3;

2001 nr 2 i 3; 2002 nr 2 – 4; 2003 nr 2 i 4; 2004 nr 2; 2005 nr 3 i 4; 2007 nr 1, 3 i 4 (dar)

 1. Polityka 1996 – 1999 (dar); 2002 -

 2. Polityka Społeczna 1998 –

 3. Polityka Wschodnia nr 1-2/2004; 1-2/2006

 4. Polska Bibliografia Prawnicza 1944 -

 5. Polski Rynek Leasingu 1998 – 2006

 6. Poradnik Bibliotekarza 2004 – 2005

 7. Portfel.pl

 8. Poznań University of Economics Review 2001 - (dar)

 9. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998 –

 10. Prace i Materiały IGKR 1987; 1989

 11. Prace i Materiały ISM (Instytut Studiów Międzynarodowych SGH) nr 31/2004 i 32/2005

 12. Prakseologia 1966 - 1989 (brak nr-u 23, który jest pierwszym numerem Prakseologii , (z 1984 jest tylko nr 2) (dar); 1991; 1992 nr 1-2 (114-115); 1993 -

 13. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2005 –

 14. Pravnik 2007 - (dar)

 15. Prawo Bankowe 1999 –

 16. Prawo Europejskie od nr-u 8/2003 – (od VIII 2004 Prawo Europejskie w Praktyce) -

 17. Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2005 -

 18. Prawo Pracy 1997 - 2001

 19. Prawo Przedsiębiorcy 2001

 20. Prawo Spółek 2000 –

 21. Prawo Unii Europejskiej 2000 - 2004

 22. Praxiology 1980 - 1990

 23. Press 1998 -

 24. Problemes Économiques 1958-68, 1971-90, 1993-94 ( z1994 – I – IV)

 25. Problemy Gospodarcze 1997 - 1999

 26. Problemy Jakości 2001 –

 27. Problemy Kryminalistyki od nr-u 259/2008 -

 28. Problemy Pokoju i Socjalizmu 1986 nr 2-7;1988 nr 4-5 i 12; 1989 nr 2

 29. Problemy Prawa Prywatnego i Międzynarodowego od T.5/2009 - (dar)

 30. Problemy Rachunkowości 2004 - 2006

 31. Problemy Zarządzania 2003 –

 32. Profit Extra 2004

 33. Profit – Gospodarka bez Tajemnic 2001 – 2004 (od I/05 Profit Forbes, a od V/05- Forbes)

 34. Program Spraw Precedensowych Biuletyn Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 3(14)/2008 - (dar bardzo nieregularny)

 35. Prokurator od nr-u 2/2000 –

 36. Prokuratura i Prawo 1995 nr 5; 1996 nr 2-3, 5-10; 1997 – 2000; 2001 nr 2-5, 7-9; 2002 nr 1,3-4, 6,9-12; 2003 – zob. też: na str.:WWW.pk.gov.pl lub na stronie Prokuratura Krajowa

 37. Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej 2004 - (dar)

 38. Przeciek (kontynuacja Drop Out) 1-4/1997; 1, 5-7/1998

 39. Przedsiębiorstwo Przyszłości 2009 -

 40. Przegląd 2003 - 2004

 41. Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego 1955 - 1974; 1995 -

 42. Przegląd Biblioteczny 2001 – 2005

 43. Przegląd Corporate Governance 2008 - (dar)

 44. Przegląd Dokumentacyjny 1998 - 2000

 45. Przegląd Ekonomiczny 1997 - 1999

 46. Przegląd Europejski 2001 –

 47. Przegląd Historyczno-Politologiczny 2008 - (dar)

 48. Przegląd Organizacji 1995 -

 49. Przegląd Podatkowy 2001 –

 50. Przegląd Polityczny 2002 -

 51. Przegląd Prawa Europejskiego 1996 – 2006

 52. Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 2008 - (kontynuacja ww. tytułu)

 53. Przegląd Prawa Handlowego 1996 –

 54. Przegląd Legislacyjny 2009 –

 55. Przegląd Prawniczy UW 1-3/2003; 2/2005 - (dar)

 56. Przegląd Psychologiczny 1999 -

 57. Przegląd Rządowy- 2000 -2001 od r. 2002 tylko na stronach: www.kprm.gov.pl.

 58. Przegląd Sądowy 1999 -

 59. Przegląd Sejmowy 1999 -

 60. Przegląd Statystyczny 1966, 1969-70, 1975, 1976 nr 2,4;1977 nr 1,3,4; 1978 nr 2,3,4; 1980-81; 1985 nr 1,2,4; 1986; 1996 - 2001

 61. Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 2000 -

 62. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002 –

 63. Przeglądy Gospodarcze OECD Polska nr 8/2004; 11/2006, 10/2008, 2010,

 64. Przekrój 1985 – 1991; 1994; 2004 - 2005

 65. Public Administration 2000 – 2006

 66. Public Administration Zeszyty Nauk. Wyż. Szk. Adm. Publ. w Białymstoku 2003 - (zob.Administracja Publiczna)

 67. Puls Biznesu – miniony i bieżący rocznik

 68. Quality Progress 2005 (bez march i april)

 69. Quarterly Bulletin Housing and Building Statistics for Europe 1958-62

 70. Quarterly Bulletin of Coal Statistics for Europe 1958-74, 1977

 71. Quarterly Bulletin of Steel Statistics of Europe 1958-65, 1967-68, 1970-73, 1977

 72. Quarterly Journal of Economics 1956-68, 1970-74, 1976-84

 73. Rachunkowość 1996 -

 74. Rachunkowość z Komentarzem 1998 - (od 2002 r. zmiana tytułu na Rachunkowośc. Komentarze do Ustaw) - 2003 (od 2004 r. zmiana tyt. na Rach. Finans. i Audyt)

 75. Rachunkowość Finansowa i Audyt 2004 – 2005

 76. Radca Prawny 2002 - 2003 (dar), od 2004 prenumerata -

 77. Raporty Tematyczne - Prawo Pracy 2002 - 2003

 78. Regiony Polski 2001 – 2005

 79. Rejent od nr-u 8/2004 –

 80. Res Publica 1987 i 1988 n-ry 1- 6

 81. Revue d'Éstudes Comparatives Est/Oest 1975 nr 1; 1984 nr 2,3; 1985 nr 1,2,4; 1986 1988; 1989 nr 1,3,4; 1990 nr 1,3,4; 1991 nr 1,3; 1992 nr 1,4; 1993; 1994 nr 2,4; 1995 nr 1; 1996 nr 1,2; 1997 nr 1,3,4;1998 nr 1,3,4 ; 1999 - 2006

 82. Review of Economic Studies 1954-80; 1982-83

 83. Review of Economics and Statistics 1956-64, 1966, 1973-88, 1994

 84. Revue Economique 1955-77, 1979-81

 85. Revue Francaise d’Administration Publique 2000 – 2006

 86. Roczne Sprawozdania Firm – dar 2000 Eureko

 87. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH od n-ru 19/2009 -

 88. Rozprawy Ubezpieczeniowe 2008 - (dar)

 89. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008 -

 90. Rynek Kapitałowy od nr-u 6/2008 (kontynuacja Naszego Rynku Kapitałowego - zmiana tytułu)

 91. Rynek Pracy 2000 - 2002 od 2003 na: www.praca.gov.pl/publ/

 92. Rynek Terminowy 1999 - 2005

 93. Rzeczpospolita – 1998 – 2006 na CD-rom-ie; od IV.2007 w bazie danych ISI Emerging Markets (Euromoney) + minionyi bieżący rocznik

 94. +CD-Rom 1998 -

 95. Samorząd Terytorialny 1996 - 97, 1999 -

 96. Scandinavian Journal of Management 2000 - 2006

 97. Serwis BHP i Spraw Socjalnych 2000 (od 2001r. ukazuje się jako dodatek do Serwisu Prawno-Pracowniczego)

 98. Serwis Prawno-Pracowniczy 1997 -

 99. Silesian Journal of Legal Studies 2009 -

 100. Służba Cywilna 2001 - 2006

 101. Służba Pracownicza 1997 – 2000

 102. Służba Zdrowia 2004 - 2008

 103. Soviet Studies 1956-64, 1966-83 ( 1980 brak nr-u 2), 1987-88; 1990

 104. Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne Wyż. Szk. Human. w Pułtusku 2004 - (dar)

 105. Spotkania 1991 - 1993

 106. Spotlight 1998

 107. Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 2009 -

 108. Sprawy Międzynarodowe 1950, 1952-57, 1961-65, 1967-75, 1977-82, 1983 nr 1, 3-10; 1984 nr 2, 10, 12; 1985 nr 2, 5-6.11; 1986 nr 4, 10-12; 1988 nr 4; 1991; 1992 nr 1,2; 1993 nr 1,2,3; 1994; 1997 nr 1-3; 1998 nr 2;1999 –

 109. Sprawy Nauki 2005 – 2009

 110. Staff Papers 1959-63

 111. Statistical Abstract of Israel 1959-64, 1966

 112. Statistical Abstract of United States 1950-61, 1965-81

 113. Statistical Methodology od n-ru 3/2006 - (dar)

 114. Statistická Ročenka Republiky Československé 1957-63, 1966, 1968

 115. Statistički Godišnjak SFRJ 1958-65

 116. Statistiques et Études Financieres 1955-66

 117. Stosunki Międzynarodowe 2000 – 2005

 118. Strategic Management Journal 1999 – 2006

 119. Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe (Uniwersytetu Opolskiego) 2006 -

 120. Studenckie Zeszyty Naukowe Wyż. Szk. Ekonomicz. w W-wie 2005 - (dar)

 121. Studia - aktualny rocznik

 122. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2010 - (dar)

 123. Studia Europejskie 1997 -

 124. Studia Finansowe Wyższej Szkoły Ubezp. i Bankowości 2000 - 2005

 125. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW 2006 - (dar)

 126. Studia Iuridica (wyd. UW) od T.49/08 –

 127. Studia Iuridica Lublinensia od 2003 -

 128. Studia Nauk Politycznych 1985 nr 3-4; 1986 nr 6; 1987 nr 3; 1988 nr 2 i 5

 129. Studia Prawnicze 3-4/1992; 1, 3-4/1997; 3/1999;1-2/2000; 2/ 2003

 130. Studia Psychologiczne 1998 - 2000

 131. Studia Psychologica (Uniwer. im. kard. St. Wyszynskiego) 2000 –

 132. Studia Regionalne i Lokalne Centrum Europ. SRiL UW 2001-

 133. Studia Socjologiczne 2005 –

 134. Studia Ubezpieczeniowe t. X – XI/1989

 135. Studia Wyborcze 2009 i 2010

 136. Survey of Current Business 1958, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971-72, 1975 – 86

 137. System Dynamics Review od nr-u 4/04 dar

 138. Systems Research and Behavioral Science 2005 dar

 139. Szkolenia Pracownicze 1999

 140. Świat Młodych 1989

 141. Teorie Vedy 2, 3/2002; 4/2003, 2-4/2004, 3-4/2005, 4/2006, 2/2007… dar

 142. Theoretical Issues in Ergonomics Science nr 3/2006 (dar)

 143. Time 2002 –

 144. Transformacje 1992 - (dar)

 145. Tygodnik Gospodarczy 1996 – 2001

 146. Tygodnik Powszechny od nr-u 11/2009

 147. Unia Europejska 2000 – 2004 (od VIII.2004 zmiana tytułu na Monitor Unii Europejskiej)

 148. Unia Polska 1999 – 2007

 149. Voprosy Ékonomiki od nr-u 7/2000 - (dar)

 150. Wall Street Journal – miniony i bieżący rocznik (dar)

 151. WFES Warsaw Forum of Economic Sociology 2010 - (dar)

 152. Warsaw Voice 2004 - 2008

 153. Wektory 1985-89 (od 1987 – Wektory Gospodarki)

 154. Weltwirtschaft 1955-1991

 155. Weltwirtschaftliches Archiv 1955-84, 1992( brak nr-u 4)

 156. Wiadomości Celne 2004 - (dar)

 157. Wiadomości Narodowego Banku Polskiego 1945-68

 158. Wiadomości Statystyczne 1939; 1945 - 51, 1956-61, 1965-75, 1995 (brak nr-u 9)

 159. Wirtschaft und Statistik 1955-67

 160. Wirtschaftswissenschaft 1958, 1963

 161. Wirtschaftswoche – miniony i bieżący rocznik

 162. Wojskowy Przegląd Prawniczy 1999 – 2002; 2, 3, 4/2003; 2004 - (dar)

 163. World Banking Abstracts 2007 - dar

 164. Wprost 1994 –1999, 2000 (zdekompl.); 2001 -

 165. Wspólnota 2001

 166. Wspólnoty Europejskie 1996 –

 167. Współczesna Ekonomia 2007 -

 168. Współczesne Problemy Zarządzania 2008 - (dar)

 169. Współczesne Zarządzanie 2002 -

 170. Wynagrodzenia 2000 -2001 (od r. 2002 ukazuje się jako dodatek do Serwisu Prawno -Pracowniczego)

 171. Yearbook of Polish European Studies 2001 -

 172. Zagadnienia Ekonomii Rolnej 1953, 1956, 1963-68, 1971

 173. Zagadnienia Naukoznawstwa 1974 - 90; 1994; 2001 – 2002 (dar)

 174. Zarządzanie 1990-91 (dar)

 175. Zarządzanie na Świecie 1998 - 2009

 176. Zarządzanie Ryzykiem 2000 -

 177. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2001 -

 178. Zarządzanie Zmianami – Biul. Nauk. i Informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania w W-awie 2000 – 2006 nr 1-3 od nr-u 4 w wersji elektron.www.wsz-pou.edu.pl kliknij Biuletyn

 179. Zeitschrift für National Ökonomie 1956-82

 180. Zeszyty Cywilistyczne. Lege Artis 2009 - (dar)

 181. Zeszyty BRE Bank – CASE 2003 – od nr-u 64 – (dar)

 182. Zeszyty Centrum Europejskiego – Natolin 2003 (dar)

 183. Zeszyty Historyczne wydaw. przez Instytut Literacki w Paryżu nr 34/1975; 42/1977; 78/1986; 91/1990; 121/1997; 137 i 138/2001; 139-142/2002; 143/2003; 156 i 158/2006; 159-162/2007; 163-164/2008 (dar)

 184. Zeszyty Naukowe Akademii Finansów w Warszawie 2007 - (dar)

 185. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie od z. 5/04 (dar)

 186. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Kolegium Zarządzania i Finansów 1995-

 187. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od nr-u 115/2009 - (dar)

 188. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2002 - (dar)

 189. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 2006 –

 190. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2002 –

 191. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2007 –

 192. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 2005 - (dar)

 193. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2005 - (dar)

 194. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 2003 - (dar)

 195. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie seria Ekonomia 1999 - 2002

 196. Zeszyty Naukowe jw. seria Prawo 1999 – 2003 (dar)

 197. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu od nr-u 7/ 2004 - (dar)

 198. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Admin. w W-wie 2008 - (dar)

 199. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie 1999 – 2005 (dar)

 200. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w W-wie (Domaniewska 37a) 2003 – (dar)

 201. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2001 - (dar)

 202. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa (d. Market.) w Warszawie 2002 - (dar)

 203. Zeszyty Naukowe WSPiZ im. L. Koźmińskiego Katedra Zarz. Zas. Ludz. – w zasadzie to SERIA

 204. Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu biurose.sejm.gov.pl

 205. Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2009 - dar

 206. Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001 - (dar)

 207. Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Warszawskiego

 208. Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersyt. Gdańskiego 2009 – (dar)

 209. Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2008 -

 210. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001 -

 211. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1999 - 2000 (od nr-u 57 zmiana tytułu na Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości )

 212. Życie Gospodarcze 1946 - 52; 1954 - 81;1993 od nr-u 18 – 1995 do nr-u 12; 1995 - 1998 nr 10 jako ostatni - od 1.06.1998 jako Gazeta Bankowa


: uploads -> import -> kozminski
kozminski -> Stosowanej polityki i procedur w zakresie zapewnienia jakości oraz stosowanego systemu informacyjnego
kozminski -> Polityka ochrony konkurencji Polityka konkurencji
kozminski -> Temat 5: Teoria demokracji (G. Sartori) I. Różne funkcje termminu demokracja
kozminski -> Porządek posiedzenia Senatu alk 11 grudnia 2008 r. (czwartek) o godz. 16: 00
kozminski -> Zarządzenie nr 3 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 1 października 2009 r w sprawie powołania Rady Programowej Kozminski International Business School w Akademii Leona Koźmińskiego
kozminski -> Mba styczeń/luty 1(91) 2008 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
kozminski -> Dąbrowski Jan Zmiany strategiczne strategie zmian w teorii i praktyce zarządzania
kozminski -> Uchwała Nr 6 – 2008/2009 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich i Przewodu Doktorskiego mgr Małgorzaty Kucharczyk
kozminski -> Psychologia poznawcza – 6 godz. Spostrzeganie I uwaga
kozminski -> Prowadzący zajęcia: prof dr hab. Włodzimierz Siwiński
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna