Czerwiec 2008 II edycja Powiatowego Konkursu pod hasłem: ” a vista I mały artysta ” czyli: „JakMuzyka ł ą czyludzii ł agodziobyczaj e?”Pobieranie 6.4 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar6.4 Kb.
Czerwiec 2008 - II edycja Powiatowego Konkursu pod hasłem:

A Vista i mały artysta ”czyli: „J a k M u z y k a ł ą c z y l u d z i i ł a g o d z i o b y c z a j e?”

(termin składania prac upływa 10.06.2008r.)

Regulamin II edycji konkursu na plakat, piosenkę, wiersz, złotą myśl, wykonanie loga stowarzyszenia, prace wykonane ręcznie. Forma dowolna. Jedynym warunkiem jest temat pracy ściśle związany z tematem konkursu: ”A Vista i mały artysta ”. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na www.avista.pionki.net. Powodzenia.
Organizator
Stowarzyszenie A Vista przy PSP Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Starostwo Powiatowe w Radomiu.Cel
Celem konkursu jest pogłębianie więzi członków chóru z resztą uczniowskiego społeczeństwa szkół z powiatu radomskiego. Propagowanie idei wspólnych celów i szukania w sobie wzajemnego wsparcia. Popularyzacja plastycznego środka wyrazu muzyki jakim jest plakat, piosenka, wiersz, złota myśl.

Uczestnictwo
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych w wieku - od 2 do 102 lat.
Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie.

Termin
Termin składania prac upływa z dniem 10 czerwca 2008 roku, prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie A Vista, ul. Bohaterów Studzianek 13m23, 26-670 Pionki. Prezentacja wykonanych prac podczas corocznego, letniego koncertu chóru „A Vista” w Pionkach.

z dopiskiem:

II Powiatowy Konkurs: ”A Vista i mały artysta”


Wymagania
Każdy z uczestników może nadesłać trzy projekty z pięciu podanych kategorii. Format dowolny. Dopuszcza się całą gamę różnorodnych technik.

Do projektu należy dołączyć zamkniętą kopertę zawierającą: wypełnioną czytelnie kartę z danymi osobistymi artysty (imię, nazwisko, wiek) lub podpisać na odwrocie. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników podane zostanie na stronie www.avista.pionki.net do dnia 20.06.2008r. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas Koncertu chóru „A Vista” w dniu 20.06.2008 roku w Pionkach.


Nagrody
Pula nagród przewidziana jest następująco:
I, II, III miejsce w każdej z kategorii. Wyróżnienia w każdej z kategorii i Dyplomy dla wszystkich uczestników. Zapraszamy.

LOGO STOWARZYSZENIA A VISTA
Pobieranie 6.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna