CZŁon róŻniczkujący równanie rózniczkowe we-wyPobieranie 23.9 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar23.9 Kb.
CZŁON RÓŻNICZKUJĄCY

RÓWNANIE RÓZNICZKOWE WE-WY
y=k*ů
k-współczynnik wzmocnienia określony jako stosunek odpowiedzi y do pochodnej wymuszenia u w stanie ustalonym -?

T – stała czasowa = 0


Charakterystyka skokowa:

H(t)=k(t)


O
dpowiedź impulsowa:Transmitancja:

P

rzykład:

KONDENSATOR:i
C
ZŁON RÓŻNICZKUJĄCY Z INERCJĄ (RZECZYWISTY CZŁON RÓŻNICZKUJĄCY)
Równanie:

Tỷ+y= k*ů


k= jak wyżej

T=stała czasowa


Charakterystyka skokowa:
O
dpowiedź:

Transmitancja:


P

rzykład czwórnik:W tym wzorze 2 linijka od dołu po R/L ma być + albo *


UKŁAD REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

Układem otwartym regulacji automatycznej nazywamy układ z rozwartą przy węźle sumacyjnym ( rys.1) pętlą

sprzężenia zwrotnego. Transmitancja tego układu Go(s) jest równa iloczynowi transmitancji szeregowo podłączonych

w nim członów

Układy regulacji, pracujące w układzie ‘on line’, wykorzystują ujemne sprzężenie zwrotne pomiędzy wyjściem ( tj. wielkością regulowaną) a wejściem ( wielkością zadaną ). Układ z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego nazywany jest układem zamkniętym. Sygnał zwrotny ze znakiem ujemnym podawany jest na węzeł sumacyjny. W wyniku porównania sygnału zadanego i rzeczywistego w układzie wyznaczany jest tzw. uchyb regulacji.
Uchyb regulacji e - jest to różnica miedzy sygnałem zadanym x, czyli żądaną wartością wielkości regulowanej a wielkością regulowaną y w danej chwili czasowej e(t) = x(t) – y(t)

U
chyb regulacji e(t) przedstawić można przy pomocy 2 składowych e(t)=ep(t)+ eust, gdzie ep- składowa przejściowa uchybu zaś eust -uchyb ustalony.

Czas regulacji tr -

to czas, po którym uchyb regulacji w sposób trwały znajdzie się w żądanym przedziale (eust ±-).

Przyjąć =2% e(t=0)Wyznaczanie czasu regulacji i uchybu ustalonego,


P
rzykładowe przebiegi uchybu regulacji w czasie e(t) . Wyznaczanie oscylacyjności,
O
scylacyjność wyrażaną w procentach przeregulowania wyznaczyć można z zależności:

Układami statycznymi nazywamy układy, których transmitancja układu otwartego Go(s) nie ma biegunów zerowych, a układami astatycznymi-układami, których transmitancja ta ma przynajmniej jednokrotny biegun zerowy.Stopniem astatyzmu nazywamy krotność bieguna zerowego występującego w torze układu otwartego

( po rozwarciu pętli sprzężenia zwrotnego przed węzłem sumacyjnym )
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna