Człowiek i Jego Środowisko” 18-19 kwietnia 2012 r. Skład Komisji: Sekcja Przyrodniczo – EkonomicznaPobieranie 52.43 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar52.43 Kb.
RodzajReferatP r o g r a m

XXI Konferencji

Studenckich Kół Naukowych

Człowiek i Jego Środowisko”18-19 kwietnia 2012 r.

Skład Komisji:

Sekcja Przyrodniczo – Ekonomiczna:

mgr Joanna Rogalska

dr Artur Zieliński

dr Michał Stachura


Sekcja Humanistyczno- Społeczna:

mgr Anna Krzysztofek

dr Joanna Karczewska

mgr Andrzej Kozieja.18 kwietnia 2012 – środa

900 - 930 Otwarcie XXI Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko”

930 - 1030 Sekcja licealistów – aula Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5

1100 - 1300 Obrady w sekcjach: aula oraz sala nr 1

1300 - 1330 Przerwa kawowa

1330 -1730 Ciąg dalszy obrad
19 kwietnia 2012 r. – czwartek

900 – 1200 Obrady w sekcjach:

1200 - 12 15 Przerwa kawowa

1215 - 1400 Ciąg dalszy obrad

14 – 1430 Sesja posterowa

1600 - 1700 Podsumowanie XXI Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Wręczenie nagród

1700 - 1900 Uroczysta kolacja – sala kolumnowa Kielce, ul. Żeromskiego 5.Sekcja Licealistów

 1. Jakub Siwiaszczyk, kl. III

Ilona Borek. Kl. I

Koło Ekologiczne, Zespół Szkół Zawodowych im St. Staszica w Pińczowie

Referat pt. „Skuteczność fizykochemicznych metod usuwania jonów wapnia i magnezu z wody” 1. Magdalena Berowska, kl I

Kamila Grzywna, Kl I

Koło Ekologiczne, Zespół Szkół Zawodowych im St. Staszica w Pińczowie

Referat pt. „Chemia zapachów”

 1. Damian Frankowicz, kl II a

Wojciech Miśkiewicz, kl. II a

Klub 4H, X LO im J. Wybickiego w Kielcach

Referat pt. „Świętokrzyska „zaczarowana kraina”


Sekcja Humanistyczno – Społeczna

18 kwietnia


 1. Olga Śmietana I r. II° Politologia

SKN Homo Politicus

Referat pt. „Rola Internetu w procesie przemian na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.”

 1. Mirosława Dembowska, I r. II° Zarządzanie

Marcin Walczak, I r. II° Zarządzanie

SKN Lider

Referat pt. „Znajomość różnic kulturowych jako kluczowy czynnik osiągnięcia sukcesu w biznesie”

 1. Iwona Płachta, III r. Politologia

Agnieszka Sterna, II r. Politologia

SKN Societas

Referat pt. „Polska prezydencja w oczach społeczeństwa”

 1. Urszula Kruszczak, I r IIo Politologii

Michał Góźdź III r Politologii

SKN Societas

Referat pt.: „Globalizacja a istnienie władzy suwerennej”

 1. Anna Chamera, II r. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

SKN Muzyków

Referat pt: „Internet w służbie współczesnej edukacji muzycznej”

 1. Agnieszka Ślęzak, I r. II° Zarządzanie

Weronika Kumańska, III r. Zarządzanie

SKN Lider

Referat pt. „ Sztuki odnajdywania własnego „Ja” we współczesnym świecie”


 1. Anna Gumowska, II r. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Izabela Szewczyk, III r. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

SKN Bibliologów „Ex Libris”

Referat pt. „Komiks w bibliotece szkolnej na podstawie literatury przedmiotu oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród bibliotekarzy szkół kieleckich”.

 1. Agata Cygan, I r. II° EWiP z nauczaniem języka angielskiego

SKN Serce i Dar

Referat pt. „ Efektywne nauczanie (języków obcych) na miarę XXI wieku”

 1. Marta Ćwierz, II r. Zarządzanie

Damian Liwocha, II r Zarządzanie

SKN Lider

Referat pt. „Ukryty sukces marketingu, czyli o działaniu reklamy podprogowej”

 1. Michał Piasecki, I r. II° Politologia

SKN Homo Politicus

Referat pt. „Polityka społeczna Kielc wobec prognozy demograficznej GUS do 2035 roku.”

 1. Karolina Siek, I r. II° Pedagogika

SKN Młodych Pedagogów

Referat pt. „Środowisko życia sprzyjające buntowi młodzieńczemu”

 1. Iwona Wolańska, III r. Pedagogika

Katarzyna Ziółek, III r. Pedagogika

SKN Gryps

Referat pt. „Rodzina a aksjonormatywny aspekt wychowania”

 1. Marta Szczepanowska, I r. II° Pedagogika

SKN Cogito

Referat pt. „Rola więzi rodzinnych dla dziecka w wieku przedszkolnym”

 1. Monika Lewandowska, I r. Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

SKN Dialektologiczne

Referat pt. „Językowy obraz macierzyństwa w poezji Anny Świrszczyńskiej”

 1. Karina Stachaczyk, I r. II° Pedagogika

SKN Cogito

Referat pt. „Rodzinne domy dziecka- jutro w kolorach tęczy”

 1. Anna Plech, I r Filologia rosyjska

SKN „Tekst”

Referat pt. „ Manga i komiks: porównawcza analiza semiotyczna”

 1. Karolina Kustra, III r. Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Ilona Płyta, III r. Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

SKN Bibliologów „Ex Libris”

Referat pt. „Library anxiety (lęk przed biblioteką) – czy studenci boją się biblioteki?

 1. Karolina Bugajska, I r Filologia rosyjska

SKN „Tekst”

Referat pt. „Amatorska poezja jako doświadczenie estetyczne”

 1. Paulina Osuch, II r. Zarządzanie

Konrad Wójcik, II r. Logistyka

SKN Lider

Referat pt.: „Przesądy – staropolskie wierzenia ludowe czy sposób na szczęście?”

19 kwietnia


 1. Martyna Chmielewska, I r IIo Pedagogika

SKN Serce i Dar

Referat pt. „Pozytywny dydaktyzm w wybranych utworach Teofila Stanisława

Nowosielskiego”

 1. Karol Zaręba, II r. Pedagogika

SKN Gryps

Referat pt. „Nowe uzależnienia wśród młodzieży”

 1. Szczepan Królikowski, III r. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

SKN Muzyków

Referat pt. „Zjawisko homoseksualizmu i biseksualizmu wśród muzyków”

 1. Edyta Dziewisz, II r. II° Zdrowie Publiczne

Dominika Bebel, III r. Zdrowie Publiczne

SKN Medyk

Referat pt. „Młodzi Polacy „walczą” z rakiem czy go „wspierają”? – profilaktyka

chorób nowotworowych”

 1. Klaudia Siewier-Karasek, II r. II° Stosunki Międzynarodowe

Sławomir Miara, II r. II° Stosunki Międzynarodowe

SKN Nowa Europa

Referat pt. „Trauma psychiczna jako problem weteranów misji w Iraku i

Afganistanie”

 1. Martyna Chmielewska, I r IIo Pedagogika

SKN Motor

Referat pt. „Wychowanie prozdrowotne w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka”

 1. Monika Świdzińska, I r. II° Historia

SKN Historyków Klio

Referat pt. „Słowo w obrazie zamknięte, czyli zarys historii i wpływ komiksu na

kształtowanie świadomości historycznej”

 1. Monika Stelmach, I r. Pedagogika

SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”

Referat pt. „Teatr szkolny i studencki”

 1. Oskar Kuliński, I r. II° Stosunki Międzynarodowe

Damian Rosiak, I r. II° Stosunki Międzynarodowe

SKN Promowania Myślenia Obywatelskiego

Referat pt. „Janusz Palikot- nowy Mesjasz lewicy?”

 1. Aleksandra Górecka, I r. II° Stosunki Międzynarodowe

SKN Promowania Myślenia Obywatelskiego

Referat pt. „Bracia Muzułmanie a nowy świat arabski w świetle prasy polskiej w

latach 2010-2012”

 1. Krzysztof Rudzki, II r. II° Stosunki Międzynarodowe

SKN Nowa Europa

Referat pt. „ TUE – czyli Kowalczyk z Bjoergen walka o astmę”

 1. Wojciechowski Błażej, I r. Pedagogika

SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”

Referat pt. „Droga Ewakuacji”- Historia teatru „Wyjście Ewakuacyjne” 1. Magdalena Krzciuk, I r. Pedagogika

SKN Teatralne „Wyjście Ewakuacyjne”

Referat pt. „Po co jest teatr”

 1. Agata Głodek, I r. II° Historia

SKN Historyków Klio

Referat pt. „Pomyłka Dionissiusa Exiguusa”

 1. Justyna Kosecka, II r. II° Zdrowie Publiczne

Olga Pluta, II r. II° Zdrowie Publiczne

SKN Medyk

Referat pt. „Kierowcy a udzielanie pierwszej pomocy- wiedza, która może ratować

życie!”


Sekcja Przyrodniczo- Ekonomiczna

18 kwietnia


 1. Artur Kozera, II r. IIo Biologia

SKN Przyrodników

Referat pt. „Kieleckie – piękne, historyczne, interesujące...”

 1. Karolina Rogalska, II r. IIo Biologia

SKN Ochrony Przyrody

Referat pt. „ Mikologiczny walor rezerwatu Zapusty w Świętokrzyskim Parku Narodowym”

 1. Grzegorz Gilewski, II r. IIo Biologia

SKN Przyrodników

Referat pt. „ Kartka z historii ziemi świętokrzyskiej- śladami wilka”

 1. Wioleta Mróz, II r. IIo Ochrona Środowiska

Monika Piotrowska, II r. IIo Ochrona Środowiska

SKN Geoekologów

Referat pt. „Jak warunki meteorologiczne i zanieczyszczenia pierwotne kształtują zawartość ozonu w dolnej troposferze na przykładzie stacji monitoringu UJK w Kielcach.”

 1. Anna Wojtunik, I r. IIo Geografia

SKN Geografów

Referat pt. „Wpływ ekstremalnych zjawisk atmosferycznych na życie i działalność człowieka na przykładzie trąby powietrznej. Studium przypadku- Rusinów 14. 07. 2011 roku.”

 1. Karolina Żmijewska, II r., Biotechnologia

SKN Fizjologów Kręgowców

Referat pt. „Bioetyka a biotechnologia”

 1. Beata Macander, II r. Biotechnologia

SKN Kalcyt

Referat pt. „Allelopatia – dobrodziejstwo czy przekleństwo ?”

 1. Sylwia Popek, I r. IIo Biologia Uniwersytet Medyczny w Lublinie

SKN Genetyki Nowotworów

Referat pt. „Terapia genowa nadzieją w leczeniu chorób nowotworowych?”


 1. Adam Piasecki, II r. IIo Geografia

SKN Hydrologów UMK

Referat pt. „ Wpływ klimatu i człowieka na atrakcyjność turystyczną wybranych jezior z Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego”

 1. Adrian Pankowski, II r. IIo Biologia

SKN Paleontologów

Referat pt. „Kecalkoatl – zagadka olbrzyma”

 1. Monika Wiejaczka, II r. IIo Geografia

SKN Krajoznawców

Referat pt. „Co dalej z tetrapodem”

 1. Milena Chmiel, III r. Matematyka

SKN Rozmaitości

Referat pt. „ Kiedy Zombie atakują. Model matematyczny wybuchu infekcji Zombie”

 1. Marlena Sokołowska, II r. Ochrona Środowiska

SKN Geoekologów

Referat pt. „Oczyszczanie ścieków komunalnych za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków- technologia i efektywność.”

 1. Paweł Kryszczuk, II r. Geografia

Jan Starus, II r. Geografia

SKN Geografów

Referat pt. „Wykorzystanie odbiorników GPS do celów krajoznawczych w grze terenowej geocaching

 1. Magdalena Chruściak, I r. IIo Ochrona Środowiska

Aleksandra Durlej, I r. IIo Ochrona Środowiska

SKN Geoekologów

Referat pt. „Możliwości terenowego laboratorium Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK w Kielcach w rozwoju naukowym studentów Ochrony Środowiska.”

 1. Mateusz Ćwikła, I r. Ochrona Środowiska

SKN Geografów

Referat pt. „Występowanie zdarzeń ekstremalnych w dolinach górskich polskich Karpat”

 1. Sylwia Englert, II r. Medycyna, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

SKN Genetyki Nowotworów

Referat pt. „Wrodzona obojętność na ból z anhydrozą – molekularne podłoże choroby”

 1. Aleksandra Olszewska, II r. Pielęgniarstwo

SKN Medyk

Referat pt. „Helicobacter pylori – główny patogen prowadzący do powstawania chorób żołądka i dwunastnicy”

 1. Magdalena Nowakowska, II r. Biotechnologia

SKN Kalcyt

Referat pt. „ Nanocząstki wybranych pierwiastków i ich zastosowanie”

 1. Klaudia Ozimek, II r. Fizyka medyczna

Ewa Olczyk, II r. Fizyka medyczna

SKN Neutrino

Referat pt. „ Fizyka na tropie fałszerstwa monet”


 1. Agata Piśkiewicz, II r. Logistyka

SKN Logisticus

Referat pt. „ Intermodalnośc transportu a budowa centrów logistycznych”

 1. Monika Juda, II r. IIo Ekonomia

Kamila Antos, II r. Zarządzanie

SKN Koncept

Referat pt. „Strategia marketingowa województwa świętokrzyskiego”

 1. Marcin Konopka, II r. IIo Ekonomia

Marcin Sendrowicz, I r. IIo Ekonomia

SKN Koncept

Referat pt. „Alternatywne sposoby finansowania działalności gospodarczej na przykładzie rynków New Connect i Catalyst”

19 kwietnia

 1. Katarzyna Wołczyńska, II r. IIo Biologia

SKN Ochrony Przyrody

Referat pt. „Wybrane kolekcje storczyków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.”

 1. Bartosz Jachymczyk, I r. IIo Ochrona Środowiska

SKN Geoekologów

Referat pt. „Wykorzystanie ektohydryczności porostów listkowatych do kontroli stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na przykładzie pustułki pęcherzykowatej Hypogymnia physodes (L.) Nyl

 1. Magdalena Badeńska, II r., Biologia

Patrycja Figarska, II r., Biologia

SKN Fizjologów Kręgowców

Referat pt. „Niezdrowa moda”

 1. Adrian Pankowski, II r. IIo Biologia

SKN Popularyzatorów Nauki

Referat pt. „Myślistwo – tradycja a współczesność”

 1. Dorota Oleksyk, V r. Biologia

Wioleta Kupis, V r. Biologia

SKN Genetyków i Biochemików

Referat pt. „Produkcja białek terapeutycznych w zwierzętach transgenicznych.”

 1. Jadwiga Gorajska, II r. IIo Geografia

SKN Krajoznawców

Referat pt. „Najlepsze miejsce na wypoczynek”

 1. Krzysztof Celej, I r IIo Geografia

SKN Turystyki „Bez nazwy”

Referat pt. „Włodawa- miasto trzech kultur”

 1. Łukasz Wasilewski, II r Geografia

SKN Turystyki „Bez nazwy”

Referat pt. „Jezioro Balaton – „Węgierskie Morze”


 1. Beata Rynkiewicz, I r Geografia

SKN Turystyki „Bez nazwy”

Referat pt. „Atrakcyjność turystyczna republiki Czeskiej i republiki Słowacji w ocenie studentów geografii UJK”

 1. Wioletta Kurtek, III r. Fizyka medyczna

SKN Kwazar

Referat pt. „ Słońce - gwiazda życia i śmierci”

 1. Karolina Dziubelska, II r. Geografia

Marek Borowski, II r. Geografia

SKN Kwazar

Referat pt. „Komety- świetlny warkocz na nocnym niebie”

 1. Milena Strojek, III r. Administracja

Angelika Godzisz, III r. Administracja

SKN Koncept

Referat pt. „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CRS) jako źródło przewagi konkurencyjnej”

 1. Tomasz Misztela, II r Ekonomia

SKN Młodych Ekonomistów

Referat pt. „Rachunek ekonomiczny – koszty w przedsiębiorstwie”

 1. Anna Sutowicz, I r IIo Zarządzanie

SKN Morbit

Referat pt. „O wykluczeniu społecznym w Polsce”

 1. Karolina Ziętal, II r. Logistyka

Mariusz Więcław, II r. Logistyka

SKN Logisticus

Referat pt. „Ekologistyka a projektowanie dla recyklingu”

 1. Bartłomiej Gryźlak, II r IIo Zarządzanie

Małgorzata Korpikiewicz, II r IIo Zarządzanie

SKN Morbit

Referat pt. „Manipulacja jako forma wywierania wpływu na pracowników”

 1. Krystian Łata II r. Administracja

Damian Majcherczyk, II r. Administracja

SKN „Actus”

Referat pt. „Menadżer i jego rola w organizacji”

 1. Joanna Dolata, II r Ekonomia

Wioletta Winkler, II r Ekonomia

SKN Młodych Ekonomistów

Referat pt. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej”
Sekcja Posterowa

 1. Marlena Gapys, II r. Geografia

SKN Geografów

Poster. pt. „Stan i struktura demograficzna ludności w województwie łódzkim”

 1. Justyna Lis, III r. Matematyka

SKN Rozmaitości

Poster pt. „Papierowa matematyka”

 1. Bartłomiej Noga, III r. Zarządzanie

SKN Krajoznawców

Poster pt. „Muzealny mistrz nudy”
Pobieranie 52.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna