Czworokąty klasa II, powtórzeniePobieranie 6.19 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar6.19 Kb.
Czworokąty klasa II, powtórzenie.
Zad.1 Na prostokącie o wymiarach 60 cm na 11 cm opisano okrąg. Oblicz długość promienia tego okręgu.
Zad.2 Iloczyn długości promienia okręgu opisanego na kwadracie i promienia okręgu wpisanego w kwadrat wynosi . Oblicz długość boku kwadratu.

Zad.3 W trapezie równoramiennym wysokość ma długość , a odcinek łączący środki ramion ma długość . Oblicz długość przekątnej trapezu.


Zad.4 W prostokącie ABCD bok AB ma długość 8cm, a bok BC jest o 2 cm krótszy od przekątnej. Oblicz obwód prostokąta ABCD.
Zad.5 Przy ramieniu trapezu jeden kąt jest osiem razy mniejszy niż drugi. Jaką miarę mają te kąty?
Zad.6 Długości podstaw trapezu mają się do siebie jak 9:5. Długość odcinka łączącego środki ramion tego trapezu jest równa 28 cm. Oblicz długość podstaw tego trapezu.
Zad.7 W trapezie równoramiennym krótsza podstawa ma 8 cm długości. Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego dzieli dłuższą podstawę na dwa odcinki, z których krótszy ma 5 cm długości. Wiedząc, że w ten trapez można wpisać okrąg, oblicz długość:

  1. dłuższej podstawy,

  2. ramienia,

  3. przekątnej trapezu,

  4. odcinka łączącego środki ramion trapezu.

Zad.8 Czy istnieje wielokąt, w którym liczba przekątnych jest 5 razy większa od liczby boków?


Zad.9 Podaj miarę kąta wewnętrznego 8-kąta foremnego.

Pobieranie 6.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna