Czynniki wspierające odporność podmiotowąPobieranie 14.21 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar14.21 Kb.
Czynniki wspierające odporność podmiotową, zajęcia nr 5: 27 i 28 IV + 4 i 5 V 2015 i nr 6: 11, 12, 18, 19 V 2015
Bishop George (1994/1996). Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.

Rozdział 6 (s. 175-211) - Stres i choroby
Podstawy teoretyczne

 1. Stres – definicja/e

 2. SRRS - Skala Społecznego Ponownego Przystosowania się (Th.Holmes, R.Rahe)

 3. PTSD (Post-Traumaic Stress Disorder), także stres ostry, przewlekły (ZWS – zespół wypalenie sił, ZWZ - zespół wypalenia zawodowego)

 4. Walter Cannon – typy reakcji i katecholaminy

 5. Hans Selye – Syndrom Ogólnej Adaptacji (G.A.S. niecpecyficzną reakcją organizmu na wszelkie żądania stawiane wobec niego) vs L.A.S.

 6. R.Lazarus i S.Folkman – Transakcyjne ujęcie stresu; etapy ocen i radzenia sobie; „kluczem” interpretacja psychologiczna (poznawcza i emocjonalna kontrola nad nadawaniem znaczeń stresorom, które mają znaczenie dla „ja”)


Pomiar stresu

 1. Psychologiczny pomiar stresu: SRRS, LCU (Life Change Units – jednostki zmian życia)

 2. R.Lazarus – Skala Trosk i Radości

 • Inne:

 • Pomiar wydajności

 • Pomiar fizjologiczny (rola AUN)

 • Pomiar biochemiczny (kortykoidy)


Związek między stresem i chorobą

 1. Stres a zachowanie

 • Zachowania zdrowotne

 • Zachowania chorobowe

 1. Psychofizjologia stresu (CUN, AUN, układ hormonalny, układ odpornościowy)


Rola stresu w wybranych zaburzeniach czynnościowych

 1. Choroby psychosomatyczne

 2. Wrzody trawienne

 3. Astma oskrzelowa

 4. Podatność na kontuzje i urazy

Bishop George (1994/1996). Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.


Rozdział 7 (s. 212-248) - Jak sobie radzić ze stresem
Radzenie sobie ze stresem

 1. Proces radzenia sobie ze stresem (sposoby, strategie, style)

 2. Radzenie sobie ze stresem a zdrowie

Kontrola psychologiczna moderator stresu

 1. Poczucie kontroli osobistej

 • Aspekty behawioralny i poznawczy

 1. Indywidualne różnice w postrzeganiu kontroli

 • LOC – wg J.Rottera

 • Samoskuteczność wg A.Bandury


Osobowość (cechy osobowości) w walce ze stresem

 1. Optymizm

 2. Samoocena

 3. Samoakceptacja

 4. Wrogość / wrogie nastawienie

 • Osobowościowa podatność na choroby

 • Osobowościowe uwarunkowania odporności na stres


Wsparcie społeczne

 1. Istota wsparcia społecznego

 2. Wsparcie społeczne a zdrowie


Techniki kontrolowania stresu

 1. Relaksacja neuromięśniowa

 2. Medytacja

 3. Biofeedback

 4. Aktywność fizyczna

 5. Trenowanie odporności na stres


--
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna