Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 30 15. 30Pobieranie 170.44 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar170.44 Kb.
KATEDRA SOCJOLOGII EDUKACJI (KSE)
SEKRETARIAT - Maria Stańczyk - pokój C-143 – telefon 635-40-77
czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

C-143

prof. dr hab. A. Buchner-Jeziorska

prof. zw.

wtorek 13.00 - 14.30

635-40-76

C-137

dr hab. Andrzej Boczkowski

prof. UŁ

wtorek 15.00 – 16.30

635-53-16

dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

adiunkt

poniedziałek 13.30 – 15.00

dr Lucyna Prorok

adiunkt

środa 13.15 – 14.50
KATEDRA SOCJOLOGII KULTURY (KSK)
SEKRETARIAT – mgr Katarzyna Łuczak - pokój A-224 – telefon 635-53-18

A-128

dr hab. Kaja Kaźmierska

prof.UŁ

czwartek 11.30-13.05

635-52-58

A-228

prof. dr hab. Zbigniew Bokszański

prof.zw.

poniedziałek 08.30-10.00

635-52-50

A-224

dr Katarzyna Waniek

adiunkt

środa 11.30-13.05

635-53-18

A-232

dr hab. Kazimierz Kowalewicz

prof. UŁ

wtorek 09.30-10.30

czwartek 09.00-09.30635-50-91

dr Renata Dopierała

adiunkt

wtorek 13.15-14.45

C-218

dr hab. Andrzej Piotrowski

prof.UŁ

środa 11.45-13.15

635-55-19

dr Maria Błaszczyk

st.wykł.

wtorek 11.30-13.00

291-03-04

C-219

dr Kamila Biały

adiunkt

czwartek 16.00-17.30

635-55-20

KATEDRA METOD I TECHNIK BADAŃ SPOŁECZNYCH (KMiTBS)

SEKRETARIAT – Bożena Koszuk – pokój A-121 – telefon 635-55-31

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

A-227

dr hab. Anna Kubiak

prof.UŁ

środa 11.30 -13.00

635-55-24

A-122

dr Wojciech Jabłoński

adiunkt

czwartek 13.15 - 14.45

635-50-96

dr Anna Kacperczyk

adiunkt

wtorek 10.00 - 11.30

mgr Sylwia Męcfal

asystent

poniedziałek 13.30 -15.00

A-229

dr Aneta Krzewińska

adiunkt

poniedziałek 15.00 - 16.30

635-52-54

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

adiunkt

piątek 15.00 - 16.30


mgr Agnieszka Kretek-Kamińska

asystent

wtorek, piątek 10.30 - 11.20

C-141

dr hab. Jolanta Lisek-Michalska

adiunkt

wtorek 15.15 – 16.45

635-52-71

KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ (KSO)

SEKRETARIAT - mgr Beata Gambrych-Naze - pokój A-114 – telefon 635-52-51

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

A-110

dr hab. Ewa Rokicka

prof. UŁ

czwartek 13.30- 15.00

635-53-12

A-113

dr Tomasz Drabowicz

adiunkt

piątek 16.30-18.00

635-54-50


dr Wojciech Woźniak

adiunkt

wtorek 18.15-9.45

dr Marta Petelewicz

adiunkt

poniedziałek 8.45-9.45

środa 14.50 – 15.20mgr Bartłomiej Przybylski

asystent

poniedziałek 14.00 – 14.45

środa 15.00 – 15.45KATEDRA SOCJOLOGII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (KSOiZ)

SEKRETARIAT – mgr Alicja Sobolewska – pokój A-230 – telefon 635-52-63

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

A-230

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

prof. zw.

poniedziałek 12.00 – 13.00

635-52-55

A-211

dr Dominika Byczkowska-Owczarek

adiunkt

URLOP MACIERZYŃSKI

635-53-71

dr Łukasz Marciniak

adiunkt

środa 10.00 – 11.00

mgr Magdalena Wojciechowska

asystent

poniedziałek 11.30 – 13.00

A-217

dr Jakub Niedbalski

adiunkt

wtorek 17.00 – 18.30

635-53-72

dr Izabela Ślęzak-Niedbalska

adiunkt

URLOP MACIERZYŃSKI

A-226

dr Beata Pawłowska

adiunkt

poniedziałek 9.50 – 11.20

635-53-38

dr hab. Piotr Chomczyński

adiunkt

poniedziałki 12.00 – 13.00

dr Waldemar Dymarczyk

adiunkt

poniedziałek 15.00 – 16.30

dr Anna Kubczak

adiunkt

poniedziałek 15.00 – 16.30

KATEDRA SOCJOLOGII POLITYKI I MORALNOŚCI (KSPiM)

SEKRETARIAT – Bożena Koszuk – pokój A-121 – telefon 635-55-31

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

A-121

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

prof. zw.

wtorek 15.00 – 16.30

635-50-93

A-117

dr Łukasz Kutyło

adiunkt

URLOP NAUKOWY

635-55-32

dr Alicja Łaska-Formejster

adiunkt

poniedziałek 8.30 – 9.30

czwartek 13.15 – 14.15

niedz. (20XII;10I; 24I)8.20-8.50


dr Barbara Ober-Domagalska

adiunkt

piątek 9.00 – 11.00

A-115


dr Izabela Desperak

st.wykł.

poniedziałek 15.45 – 16.45

635-55-33


dr Konrad Kubala

adiunkt

wtorek 16.00 – 17.30

dr Marcin Kotras

adiunkt

URLOP NAUKOWY

dr Karolina Messyasz

adiunkt

poniedziałek

12.15 – 13.15(semestr A)

15.00 – 16.30 (semestr B)


KATEDRA SOCJOLOGII STOSOWANEJ I PRACY SOCJALNEJ (KSSiPS)

SEKRETARIAT - mgr Beata Gambrych-Naze - pokój A-114 – telefon 635-52-51

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

A-124

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder

prof. UŁ

poniedziałek 13.00 – 14.00

czwartek 11.15 – 12.00635-55-35

A-126

prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

prof.zw.

wtorek 11.30 – 13.00


635-51-34

A-112

dr Magdalena Rek-Woźniak

adiunkt

środa 13.00 – 14.30

635-50-94

mgr Paulina Bunio-Mroczek

asystent

poniedziałek 9.45 – 11.15

mgr Andrzej Kacprzak

asystent

środa 11.30 – 13.00

mgr Iwona Kudlińska

asystent

czwartek 13.15 – 14.45

A-130

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas

adiunkt

środa 15.00 – 16.30


635-55-34

dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

adiunkt

wtorek 11.30 – 13.00

A-111

dr hab. Piotr Szukalski

adiunkt

poniedziałek 15.00 – 16.30

635-53-13

dr Małgorzata Potoczna

adiunkt

poniedziałek 11.30- 13.00

15.11.15 godz. 11.30 – 12.3020.12.15 godz. 9.00 – 10.00

KATEDRA SOCJOLOGII SZTUKI (KSS)
SEKRETARIAT - Maria Stańczyk - pokój C-143 - telefon 635-40-77

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

A-123

prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska

prof.zw.

wtorek 16.30 – 18.00

635-49-94

A-223

dr Emilia Zimnica-Kuzioła

adiunkt

wtorek 12.00 – 13.30

635-50-92

dr Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

adiunkt

URLOP NAUKOWY

A-225

dr hab. Tomasz Ferenc

prof.UŁ

wtorek 15.00 – 16.30

635-55-41

KATEDRA SOCJOLOGII WSI I MIASTA (KSWiM)

SEKRETARIAT - mgr Urszula Budzałek - pokój A-114 – telefon 635-52-56

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

A-131

dr hab. Paweł Starosta

prof. UŁ

wtorek 13.00 – 14.30

635-52-62

A-118

dr Agnieszka Michalska-Żyła

adiunkt

czwartek 14.00 – 15.30

635-51-33

dr Andrzej Pilichowski

st. wykł.

poniedziałek 15.00 – 16.30

dr Katarzyna Zajda

adiunkt

URLOP WYCHOWAWCZY

A-120

dr hab. Elżbieta Michałowska

prof. UŁ

środa 11.30 – 13.00

635-50-36


mgr Kamil Brzeziński

asystent

środa 13.15 – 14.45

mgr Marta Welfe-Starzak

asystent

środa 11.30 – 13.00

C-146

dr hab. Andrzej Majer, prof. UŁ

prof. UŁ

wtorek 14.00 – 15.30

635-55-42

ZAKŁAD BADAŃ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (ZBKS)
SEKRETARIAT – mgr Agata Świątczak - pokój A-128 – telefon 635-52-52

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

C-136

dr hab. Marek Czyżewski

prof. UŁ

wtorek 11.30 – 13.00

635-53-74

C-135a

dr Karol Franczak

adiunkt

środa 12.00 – 13.30

635-53-73

dr Magdalena Nowicka

adiunkt

czwartek 9.45 – 11.15

dr Iza Franckiewicz-Olczak

adiunkt

wtorek 13.30 – 15.00

mgr Jerzy Stachowiak

asystent

URLOP NAUKOWY

ZAKŁAD SOCJOLOGII PŁCI I RUCHÓW SPOŁECZNYCH (ZSPiRS)

SEKRETARIAT - mgr Urszula Budzałek - pokój A-114 – telefon 635-52-56

czynny: od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

C 134

dr hab. Ewa Malinowska

prof. UŁ

czwartek 11.30 – 13.00

635-55-57

C 135

dr Julita Czernecka

adiunkt

piątek 9.45 – 11.15

635-53-14

dr Krystyna Dzwonkowska-Godula

adiunkt

czwartek 8.30-9.30; 13.15–13.45

mgr Emilia Garncarek

asystent

czwartek 13.00 – 14.30DOKTORANCI INSTYTUTU SOCJOLOGII – 2015/16 – pokój C-13, C-14, C-15

nazwisko i imię

Katedra

/Zakład
nazwisko i imię

Katedra

/ZakładAdamski Jakub Krzysztof

KSSz

27

Ograbek Marcin

KSOAl-Douri Jasmina

KSSz

28

Pawlik Jerzy Tomasz

ZBKSAndrzejczak Edyta

KSK

29

Pchlińska Katarzyna

KSSiPSBednarski Wojciech

ZBKS

30

Pietras-Mrozicka Małgorzata

KSOBorowski Damian

KSOiZ

31

Pietrzyk Malwina

ZSPiRSChrzanowska Patrycja

KSSiPS

32

Przybylski Michał

KSSiPSDyśko Magdalena

KSO

33

Przybysz Jagoda

KSSiPSFisiak Marta

KSPiM

34

Rozmarynowska Emilia

KSWiMGołębiowska Justyna

KSK

35

Sikorska Angelika

KSKGrinberg Ewa

KSE

36

Socha Miłosz

KSWiMGużyński Paweł

ZBKS

37

Stasiewicz Stanisław

KSKGwara Ewelina

KSWiM

38

Stefański Robert

KSPiMHolak Izabela

KSO

39

Sudra Ewelina

KSWiMKostrzewa Katarzyna

KSOiZ

40

Szafrańska Zofia

KSPiMKról Katarzyna

KSSiPS

41

Szczepaniak Karolina

KMiTBSKsiężopolska Katarzyna

KMiTBS

42

Szmalenberg Daniel

ZBKSLange Łucja

KSK

43

Świeszczak Marika

KSPiMLesiak Michał

KSOiZ

44

Świeszczak Krzysztof

KSPiMLeszczyńska Aleksandra

KSPiM

45

Tkacz Kaja

KSWiMŁągwa Anna

KSPiM

46

Trześniewska Anna

KSOiZŁuczak Katarzyna (pracownik)

ZSPiRS

47

Wejt Aleksandra

KSSiPSMai Van Hai

zewn.

48

Wilk-Suwa Ilona

KSEMazur Monika

zewn.

49

Wnuk-Walasińska Natalia

KSPiMMichalski Tomasz

KMiTBS

50

Wrzesiński Piotr

KSWiMMijalska Aleksandra

KSPiM

51

Wysokińska Aleksandra

KSSzMotylewicz Lucyna

KSO

52

Żulicki Remigiusz

KSK
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna