Łódź, dnia 10. 04. 2007r. Harmonogram konferencji Studenckiej ptPobieranie 20.4 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.4 Kb.
Łódź, dnia 10.04.2007r.

HARMONOGRAM Konferencji Studenckiej pt.


„Miasto w Gospodarce Opartej na Wiedzy” – 19 kwietnia 2007r.

9.30 – 9.45 Otwarcie Konferencji

I sesja

9.45 – 10.00 Agnieszka Mrozińska, Anita Stelmaszczyk, Skutki przestrzenno-ekonomiczne rozwoju GOW dla miasta

(SKN Gospodarki Przestrzennej AE w Poznaniu) – opieka nauk. prof. dr hab. Wanda Gaczek


10.00 – 10.15 Anna Dawid, Bogumiła Napierała, Miasto społeczeństwa informacyjnego

(SKN Gospodarki Przestrzennej AE w Poznaniu) – opieka nauk. dr Jacek Nowak

10.15 – 10.30 Marcin Ziankowski, Wdrożenie strategii e-government a rozwój gospodarczy regionu

(Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. dr hab. Iwona Dorota Czechowska

10.30 – 10.45 Barbara Szmyt, E-learning jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

(SKN Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych / SGH w Warszawie) – opieka nauk. mgr Maciej Gurbała

10.45 – 11.00 Marcin Jurczak, Poznań - miasto oparte na wiedzy?

(SKN Gospodarki Przestrzennej AE w Poznaniu) – opieka nauk. prof. zw. dr hab. Ryszard Domański

11.00 – 11.15 Remigiusz Najberg, Katarzyna Kamińska, Gospodarka oparta na wiedzy w Toruniu (UMK Toruń)

11.15 – 11.45 Dyskusja___11.45_–_12.05_Przerwa_na_kawę_II_sesja__12.05_–_12.20_Ewa_Boryczka_Tomasz_Sulikowski'>Dyskusja11.45 – 12.05 Przerwa na kawę

II sesja


12.05 – 12.20 Ewa Boryczka Tomasz Sulikowski, Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych – raport z badań 2007
(3,5 tys. przypadków) (SKN Spatium / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. dr Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowicz

12.20 – 12.35 Monika Woźniak, Agnieszka Bykowska, Produkty lokalne jako narzędzia marketingu terytorialnego służące do kształtowania konkurencyjności miasta na przykładzie Łodzi (SKN STRATOS / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. mgr Aleksandra Pieloch

12.35 – 12.50 Agata Żółtaczek, Benchmarking i metoda DEA jako narzędzia wspomagające sprawne działanie miasta

(SKN EKSPERT / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka12.50 – 13.05 Aleksandra Berut, Klaster jako skuteczny sposób na rozwój regionu, (Politechnika Łódzka)

13.05 – 13.20 Agnieszka Sutowicz, Justyna Strzębała, Kapitał ludzki w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym

(SKN Polityki Regionalnej, AE Kraków) – opiekun nauk. prof. Anna Harańczyk

13.20 – 13.35 Kamila Czerwińska, Nowoczesne miasto – osoby niepełnosprawne wobec miejskich barier architektonicznych

(Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. dr Barbara Olszewska

13.35 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

III sesja

15.00 – 15.10 Krzysztof Kujawski, Fundusze strukturalne jako podstawowe instrumenty finansowe polityki regionalnej UE(SKN Progress / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. dr Beata Guziejewska

15.10 – 15.20 Nina Grad, Rola ZPORR 2004-2006 w kształtowaniu GOW w miastach województwa małopolskiego (SKN Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie) – opiekun nauk. dr Monika Borowiec, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska

15.20 – 15.30 Aleksandra Nacewska, Możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach polityki regionalnej w województwie łódzkim

SKN TIAL / Uniwersytet Łódzki ) – opiekun nauk. prof. Janusz Bilski15.30 – 15.40 Agata Krause, Problematyka rewitalizacji w politykach Unii Europejskiej; miasto jako beneficjent wsparcia ze środków wspólnotowych (SKN Spatium / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. dr Aleksandra Nowakowska

15.40– 15.50 Karolina Pawłowska, Rozwój zrównoważony a bezpieczeństwo energetyczne kraju. Problem dywersyfikacji dostaw energii


i wykorzystania alternatywnych źródeł (SKN Spatium / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. dr Zbigniew Głuszczak

15.50 – 16.00 Kamil Sukiennik, Zarządzanie kryzysowe a wykorzystanie systemów informacji przestrzennej

(SKN Gospodarki Przestrzennej / SGGW) – opiekun nauk. dr Wiktor Tracz

16.00 – 16.30 Dyskusja

16.30 – 16.50 Przerwa na kawę

IV sesja

16.50 – 17.00 Jan Smutek, Polskie miasta jako ośrodki rozwoju biotechnologii, próba oceny stanu obecnego

(AKN Gospodarki Przestrzennej / UAM w Poznaniu) – opiekun nauk. dr Justyna Weltrowska

17.00 – 17.10 Monika Majchrzak, Sylwia Majchrzak, Znak towarowy i jego ochrona – znaczenie własności intelektualnej w rozwoju w nowej gospodarce (SKN STRATOS / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. mgr Aleksandra Pieloch

17.10 – 17.20 Julia Garstka, Izabela Literacka, Potencjał innowacyjny i atrakcyjność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako czynniki stymulujące Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (SKN STRATOS / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. mgr Aleksandra Pieloch

17.20 – 17.30 Łukasz Musiaka, Wpływ turystyki na sytuację społeczno-gospodarczą miasta na przykładzie zamku w Gniewie

(SKN Geografów Turyzmu / Uniwersytet Łódzki) – opieka nauk. Mgr Maciej Kronenberg

17.30 – 17.40 Filip Moterski, Praktyczne wykorzystanie elementów logistyki w gospodarce miejskiej na przykładzie Łodzi

(SKN Agresywni Administratorzy Samorządowi / Uniwersytet Łódzki) – opiekun nauk. dr Jan Kaźmierski, dr Maciej Turała

17.40 – 17.50 Łukasz Kamiński, Rower jako środek komunikacji miejskiej w nowoczesnym mieście

(SKN Spatium, Uniwersytet Łódzki) - opiekun nauk. dr Zbigniew Głuszczak

17.50 – 18.20 Dyskusja

18.20 – 18.30 Podsumowanie i zamknięcie części merytorycznej konferencji

18.30 – 21.00 Biesiada na dziedzińcu Wydziału Ek-Soc (gril, koncert i inne atrakcje)

Konferencja odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Aula D207 (drugie piętro). Dojazd: http://www.mapa.lodz.pl/, z dworca Łódź Fabryczna 10 min na pieszo


Uwaga czas prezentacji z uwagi na ilość wystąpień jest ściśle ograniczony i będzie rygorystycznie przestrzegany. Organizatorzy zapewniają rzutnik pisma i rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie, prosimy korzystać z następujących nośników danych: PenDrive USB, płyta CDR/RW.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna