D e o Christe Domine Jezu! D a o usłysz mój głos, dPobieranie 0.5 Mb.
Strona1/8
Data04.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 1. Magnificat , Magnificat E A H7 E
  Magnificat anima mea Dominum.
  Magnificat , Magnificat , Magnificat anima mea ! 2. Da pacem Domine, c F
  da pacem Domine. Da pacem. 3. O Christe Domine Jezu, A D e
  o Christe Domine Jezu! D A


 4. O usłysz mój głos, d

o usłysz mój głos,  B C
Panie mój wołam Cię. F B g A

O usłysz mój głos,


o usłysz mój głos. B C 

Przyjdź i wysłuchaj mnie. F g A d 1. Dona nobis pacem Domine. a C d E 2. W naszych ciemnościach A d 

o Panie rozpal ogień, który d C

nigdy nie zagaśnie F B F C


W naszych ciemnościach, g B

Panie rozpal ogień, który B A B nigdy nie zagaśnie. A B A

 1. Misericordias Domini d A d C 

in aeternum cantabo. F C d A d 1. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna
  wokół mnie, Fis  h A D G Fis 

a noc, tak jak dzień h A D 

zajaśnieje. e Fis 1. Confitemini Domino quoniam bonus, D h D A
  confitemini Domino, Alleluja! e C e A D 2. Laudate omnes gentes, D G D A h
  laudate Dominum. Fis h A D/ G A
  Laudate omnes gentes, D G D A h
  laudate Dominum! G A D

 3. O Jezu, cichy i pokorny, d a
  uczyń serce me według serca Twego. 4. Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia,

a d G C
Bogu zaufaj nic Ci nie grozi. F d E a
/Bóg miłością jest./ 1. Nie bój się, nie lękaj się, d g d g
  Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy d C F C, d A4
 1. Panie pozostań, ma się ku wieczorowi. Dzień się już nachylił. D G A D
 1. Jezu, mój Jezu e D e H7

dziś do Ciebie mówić chcę.

Ty mi dajesz Swojego Ducha.

Uwielbiam Cię.
1. Ma dusza pragnie Boga, e C

chce spocząć w Nim, a H7

z tęsknoty cała drży. e D G

Wstań duszo moja, e C

oto Oblubieniec, a H7

oto Pan - Bóg Twój. e H7 e2. Ty dasz mi pokój serca Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się.


 1. Pan blisko jest oczekuj Go. d B g A
  Pan blisko jest, w Nim serca moc. d C F g A d 2. Laudate Dominum, d A  laudate Dominum d A

omnes gentes, Alleluia. F C, d A
Alleluja /d E d / 1. Spiritus Jesu Christi, d A d 
  Spiritus caritatis, d C F
  confirmet cortuum; B F A

confirmet cortuum.  B F A d


 1. Gloria, Gloria in excelsis Deo,

c G c c  f G
Gloria, Gloria, alleluja!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 1. Ubi caritas et amor, D A h  G D A
  ubi caritas Deus ibi est. D A h  e A D


 2. Jubilate Deo omnis terra. D G A D
  Servite Domino in letitia.
  Alleluia, alleluia, in laetitia!
  Alleluja, Alleluja, in laetitia. 3. Pan jest mocą swojego ludu. (d C) F B C

Pieśnią moją jest Pan. F C 

Moja tarcza i moja moc, B A d

On jest mym Bogiem, C F

nie jestem sam. B C

W Nim moja siła a d 

nie jestem sam. B C F 
 1. Jezu Tyś jest a d

światłością mej duszy. G C Niech ciemność ma a G
nie przemawia do mnie już. C d E
Jezu Tyś jest a d 

światłością mej duszy G C


daj mi moc przyjąć dziś F d a 

miłość Twą. E a
 1. Bonum est confidere in Domino d A d C F
  bonum sperare in Domino. g C d g7 a d


 2. W ciemności idziemy, w ciemności, h e 
  do źródła Twojego życia. h Fis 
  Tylko pragnienie jest światłem,

h A D Fis
tylko pragnienie jest światłem.  Fis e Fis 1. Wystarczy siąść u Twych stóp Jezu. h A 2. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. E cis A H-7
 1. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. d g A d
  On przenika wszystkie moje tajemnice.

 2. Jezus jest naszą siłą i nadzieją na lepszy dzień. D E A fis
  Z Nim nie będzie ci nigdy źle, bo On nie puści cię. Nie, nie, nie, nie, nie.

 3. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. F C d 

Dotknij Panie moich warg, F C 

abym przemówił uwielbieniem. d B C 

Dotknij Panie mego serca F C 

i oczyść je. d

Niech Twój Święty Duch B d

dziś ogarnia mnie. C
 1. Pan mnie strzeże /2x Czuwa nade mną Bóg. E A cis H7
  On jest moim cieniem. / bis
  Czuwa nade mną Bóg / 3x Mój Bóg.Chcę z Tobą chodzić

po wszystkich mych drogach

Prowadź mnie w mocy swej,

abym nie upadł.


Nie boję się,

chodzę przez ciemność bez lęku

Dobrze to wiem,

Ty jesteś ze mną.


Jak Heli o Panie z Tobą chodzić chciał,

tak ja, o Panie chcę,

Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał,

tak ja oddaję kroki swe.
 1. Duchu Święty Stworzycielu A  ożywiaj moją modlitwę, D A ożywiaj moje pragnienie h E pełnienia woli Ojca. A / E
  Duchu Święty Stworzycielu A
  otwieraj moje oczy by widziały. D A Otwieraj moje uszy by słyszały, h E

  serce aby czuło. A

  Duchu Święty Ożywicielu - przyjdź. h E A

 1. Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz. Tyś miłością mą jedyną jest.
  C G a, C F C G, C G a, C F G C // G 2. Niechaj zstąpi Duch Twój e

i odnowi ziemię.

Życiodajny spłynie deszcz C

na spragnione serce,

obmyj mnie i uświęć mnie, a h

uwielbienia niech popłynie pieśń./2x e
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.

C G

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie C G


Jezus, tylko Jezus Panem jest. C h e

 1. Jedyny Pan prawdziwy Bóg, a D G C
  wszystko co mam oddaję Mu. a D G C
  On jedynym Panem jest. a D G C
  REF. Shema Israel./2x F G/2x 2. Jesteś Królem,
  jesteś Królem, Królem jest Bóg./2x D A h G
  Podnieśmy wszyscy nasze serca. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go. /2x 3. Imię Pana chwalmy wciąż. / 3x , E A H7
  Najwyższy On. Bo Imię Pana mocną Twierdzą,
  z radością biegniemy tam by chwalić Go. 4. Będę śpiewał Tobie mocy moja.  

A D G A D h 
Ty Panie jesteś mą nadzieją.

e A D h
Tobie ufam i bać się nie będę. D e A D 1. Ci, którzy Jahwe ufają są jak góra Syjon, E H7 A H7

co się nigdy nie porusza,

ale trwa na wieki. / bis


Góry otaczają Jeruzalem, tak Jahwe otacza swój lud. I teraz i na wieki. I teraz i na wieki. 1. Jak łania pragnie wody ze strumieni, C G a C
  moja dusza pragnie Cię. d G C/G
  Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, C G a C
  zawsze chcę uwielbiać Cię. F G C
  Tylko Ty jesteś mocą mą. a/G F C
  Twoja wola wolą mą. F d E 
  Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, C G a C
  zawsze chcę uwielbiać Cię. F G C

 2. 1. Ja wierzę, że to Jezus. E A H7

Wierzę, że On Synem Boga jest. On zmarł i powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał. Wierzę, że jest tu teraz. A H7 E

(On tu teraz jest) gis A

Stoi pośród nas. H7 E
Ma moc nas teraz uzdrawiać, A H7 E

(uzdrowienia moc) gis A


ma przebaczenia dar. H7 E 
2. Ja wierzę Tobie, Panie, wierzę, że Tyś Synem Boga jest. Zmarłeś i powstałeś, aby żyć i za cenę śmierci życie dać. Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu) stoisz pośród nas. Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc) masz przebaczenia dar. 1. Król królów, Pan panów. Chwała, alleluja! / bis
  Jezus, Książę pokoju. Chwała, alleluja! /bis e H7 e 2. Bóg tak umiłował świat, D G A D A
  że Syna Swego Jednorodzonego dał,

aby każdy kto w Niego wierzy

nie zginął, ale życie wieczne miał.

O o Jezus, Jezus, Jezus. 1. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać
  i klaskać w dłonie swe. D G
  REF.
  Więc wszyscy razem chwalmy Go za to,
  że trzyma nas ręką swą. /bis 2. 1. Jezus daje nam zbawienie, d C A7 d
  Jezus daje pokój nam. Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

  REF. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia d C F C A d.


  Królem wiecznym On,

niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to

czego szukałem do dzisiaj.


Sam mi podał dłoń

bym zwyciężał w każdy dzień.2. W Jego ranach uzdrowienie. W Jego śmierci życia dar. Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. 1. 1. Jest na świecie miłość, G D e G7
  której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię. C G a D
  Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz,
  a przy tobie Ona zjawi się. / D7

  REF. Matka z radością poda dłoń, G H7 e G7
  a gdy powiesz Mario w Tobie ufność mam, C D G D
  kiedy jesteś przy mnie znika ból i oczach łzy. G h e 
  Pragnę z Tobą iść Ty dodaj sił. C G D G

  2. Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości. Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko i jak dziecko powiedz: kocham Cię. 2. 1. Wszystko jest nasze i wino i chleb A7+ fis 
  i to co żywi i to co cieszy. A7+ fis
  Co nas wzmacnia i co leczy, h7 A7+
  rzeczy wielkie i rzeczy małe. h7 A7+
  Twoje dzieło wspaniałe fis
  wszystko to Panie dobroci Twej dar. h7 A7+  fis

  2. My lud Chrystusa, a Chrystus jest Twój.
  W Nim kochamy i w Nim cierpimy.
  Z Nim płaczemy i z Nim tworzymy,
  rzeczy wielkie i rzeczy małe,
  wszystko na Twoją chwałę.
  Lud Chrystusa, a Chrystus jest Twój. 3. Słuchaj Izraelu, D e fis e,
  tylko Jahwe jest D e fis G

Bogiem twym. A
Kochaj Pana Boga całym swym sercem. D e fis e  De fis e

Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.


Kochaj Pana Boga swego całym umysłem.
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem. 1. Szedłem kiedyś ścieżyną przez las. F G C a
  Obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas.
  W czasie tej wędrówki Pan powiedział mi, że: bardzo, bardzo mocno kocha mnie, o o . Bardzo, bardzo mocno kocha mnie. 2. Może daleko jesteś od Niego. D h e A
  Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad. Może w samotna ruszyłeś drogę i nie wiesz jak Bóg ciebie zna. Nie martw się Bóg ciebie kocha, On zawsze z tobą jest. Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie.
  REF. Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz./2x 3. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja /2x e G D h e
  On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja. a e D h e

 4. Jezus zwyciężył, to wykonało się. d g
  Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. C F A7

Jezus jest Panem, o Alleluja! d g
Po wieczne czasy Królem królów jest. A d
/ Jezus jest Panem. /4x Tylko Jezus jest Panem. d g C A d
Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej g A d. 1. On jest moim życiem.

F
On jest moją siłą. On jest mą nadzieją. d B
Jezus mój Pan. /2x F C
Wielbić Cię chcę życiem mym. B C F
Wielbić Cię chcę pieśnią mą. B C F
Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę C F D g
moja nadzieja to Ty. B C


 1. Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. /2x Byśmy dziećmi Boga mogli być. / 2x D G D A7 2. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest. C d G e7 E7 a7
  Wielka jest miłość Twa do nieba sięga wzwyż. d G C C7
  Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna. d G e7 E7 a
  Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. d G C 3. Święte Imię Jezus /2x G C D
  Jest na ustach mych i w sercu mym. G a
  W mocy Ducha uwielbiam Cię. C D

  (Nie ma w innym zbawienia, C D
  gdyż nie dano nam ludziom innego imienia.G a C
  W Nim zbawienie jest.) / 2x ( D ) a D G 4. Świętemu Bogu oddaj cześć. D A
  Dziękczynną serca śpiewaj pieśń. h fis
  Jezusa Syna Swego Bóg darował nam./2x G D e7 A7
  W Nim , słaby mocnym staje się, fis h e
  biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, A7D h
  gdyż wszystko dał nam Bóg./ bis e A


 1. 1.Wielbij, wielbij Go,

E H7 E cis 
wielbij pieśnią swą.

A H7 E

Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzieńA H7 cis A H7 E

REF.Bowiem Pan jest godzien, A H7 E

godzien przyjąć chwały pieśń, cis A H7 E

bowiem Pan jest godzien,

godzien przyjąć chwały pieśń.2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym. Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił. REF. 1. W moim sercu mieszka Bóg, D fis 
  a Jego flagą radość jest./2x. G A
  Podniosę flagę wysoko ,wysoko./2x D fis G A
  Niech pozna, pozna cały świat./2x G A G A
  Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą./2x D fis G A
  Niech pozna, pozna cały świat. / 2x D fis G A 2. To nasz Bóg , to nasz Pan chwałę oddajmy Mu. G C G F C
  Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. / 2x F C d G/C
  Bo Jezus odkupił nas. /2x Dał życie Swe. B F C/ 2x, C F /2x
  Do końca ukochał nas./2x B F C/ 2x,

Wielbijmy Go. C F/ 2x[G] 1. Ref. Jednym dotknięciem łaski G 
  życie moje zmieniłeś. a e
  Jak pasterz po owce, Ty po mnie przyszedłeś. G D C G
  W ramiona mnie wziąłeś G D 

jak skarb najcenniejszy, a e
więc z Tobą zostanę G D 

bo nie chcę już błądzić. C G


1.
Znalazłeś mnie Panie na krawędzi

końca. G D a e 


Wstrzymałeś me kroki bym nie runął w przepaść. a e  D

I nie dałeś zmarnować tej ostatniej szansy, G D a e


bym wreszcie mógł zaśpiewać: e 
wierzę, wierzę, wierzę. G D/D7


2. Uciekałem od Ciebie pustką przeniknięty.
Nie wiedziałem co robię, byłem opętany. Moją pięść zaciśniętą Ty sam rozluźniłeś. Mój uśmiech Ci powiedział : wierzę/ 3x


3. Teraz już się nie boję, bo wiem komu ufam.
Ty sam jesteś skałą na której ja stoję, a gdy zginąć mi przyjdzie wtedy cicho powiem w ostatnim westchnieniu : wierzę / 3x 1. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. G h a
  Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł. D D7 G
  Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł. G h a
  Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł. D D7 G
  REF. Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata D G e C
  wiedz drogi bracie, że On a D 

poradzi i twym. / 2x D7 G

 1. 1. Jezus najwyższe Imię, D fis
  nasz Zbawiciel e7

Książę pokoju. A  G A
Emmanuel, Bóg jest z nami, D fis 
Odkupiciel, Słowo żywota. e7A D D7
REF. Święty Bóg, G

Mesjasz prawdziwy A D h


Jedyny Ojca Syn umiłowany. e A D D7

Zgładził grzech Baranek na wieki, G A D h


królów Król i panów Pan. e A D

2. Księciem Pokoju jest, Wszechmogący Bóg.
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz. Cała władza jest w Jego ramieniu. Królestwo pokoju wiecznie będzie trwać. 1. Niech miłość ,Twoja, Panie A7 D h G A7 
  strzeże mnie, Dh
  pieśnią chcę sławić Imię Twe G A D h
  i z dziękczynieniem sławić Cię. G A7 D G D 2. 1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę D G D
  w tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

G A7

Więc otwórz serce swe G D G D

i zacznij wielbić Go .

Jego chwała wnet wypełni G C A7


miejsce to.


REF. Chwała cześć chwalmy Go /2x D G A D


2. Bóg przebywa w chwale swego ludu. On pragnie, aby wzywać Jego Imię. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała wnet wypełni miejsce to. 1. 1. Oczyść serce me, D A h 
  chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. e A A7 
  Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.
  REF. Zstąp Ogniu zstąp. D G A
  Przyjdź oczyść serce me. D G A 
  Pragnę być święty, D A 
  Tobie oddany Panie. G A 
  Chcę zawsze być święty. D A 
  Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany, G e A
  gotów by służyć Ci. G A D
  2.
  Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty. Oczyść serce me z najtajniejszych grzechów oczyść je.
 1. Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, d a d
  idąc z Nim nie lękam się, F C7 F d

bo w moim sercu gości pewność, g A7 d

że mój Pan dziś ze mną jest. g7 a d

1. Wychwalam Cię Panie mój Boże, F a d
bo byłem daleko od Ciebie. B C7 F C
Teraz znów Cię odnalazłem. F a d
W Twoim ręku jest życie me. C A d
2. Biegnijcie z radością do źródeł, do źródeł Bożego Zbawienia. Każdego dnia chwalcie Pana, Jego imienia wzywajcie wciąż.


3. Ogłoście całemu ludowi, wielkie dzieła Bożej miłości. I z radością wspominajcie, jak jest wielki i święty Pan. 1. Mój Zbawiciel On bardzo kocha mnie. D A e h
  Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce .
  / Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x 2. Pragnę wielbić Ciebie, C F G
  zaśpiewać chwały pieśń C/e a

Złożyć u stóp Twoich całe życie me.

F G C C7

Niechaj z głębi serca płynie hymn miłości.


Wszystko we mnie śpiewa: ABBA Ojcze.
Pragnę Tobie poddać myśli, czyny, wolę.
Szczerze teraz wyznać- ja kocham Cię. 1. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. C F C
  Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. C e G
  W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, F G C e a
  bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. F G C

 1. REF. Jestem kochany z moim grzechem. C F C E

Jestem kochany z mą słabością, a G
za darmo ukochał mnie Pan. F C E7
Umarł za mnie i zmartwychwstał, a G C

abym żył.


1. Byłem umarły w moich grzechach, a E

żyjąc według sposobu tego świata. a E


Według ducha, który działa w synach F C buntu,

postępując według żądz mego ciała. a G


Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych,aE

z natury zasłużyłem na gniew. a E
A Bóg przez wielką swą miłość, F C

z Chrystusem przywrócił mnie do życia. / 2x a G /E


2. Umiłował mnie gdy byłem umarły.

Wskrzesił zmartwych

i posadził w niebiosach.

Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga. Nie z uczynków, abym się nie chlubił.

Będąc obcym w społeczności Izraela

bez udziału w przymierzach obietnicy. Przez Krew Pana stałem się bliski


i zbawiony poprzez Jego łaskę./ 2x 1. 1.Jezus kocha ciebie dziś, czy o tym wiesz. D A G A

On na krzyżu złamał śmierć, bo kocha cię.
Otwórz tylko serce swe i pozwól Mu wejść. h7 fis7 G A
Jezus kocha ciebie dziś. On kocha cię. h7 fis7 G A D 

2. Wszystkie troski oddaj Mu, On weźmie je. Rozraduje serce twe, bo kocha cię. Otwórz tylko serce swe i pozwól Mu wejść. Jezus kocha ciebie dziś, On kocha cię. 1. Blisko, blisko, blisko d

jesteś Panie mój. g
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe. C A d
I przychodzisz do mnie, d

już dotykasz mnie g

łaską przebaczenia karmisz moją duszę. C A 1. 1. Chwalę Ciebie Panie /2x A

i uwielbiam.   fis
Wznoszę w górę swoje ręce h

uwielbiając Imię Twe. / bis E  Pobieranie 0.5 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna