Dane biograficznePobieranie 10.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.71 Kb.
Jan Malicki

Studium Europy Wschodniej , Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Potockich, 00-927 Warszawa

Tel. 022 55 22 555; e-mail: studium@uw.edu.pl

e-mail: j.malicki@uw.edu.pl
  1. Dane biograficzne

- Ur. 1958, Żeromin-Dęby Szlacheckie.


  1. Studia i aktywność naukowa

- Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, praca o etosie rycerskim w Polsce, pod kierunkiem prof. Gieysztora (1977-83)

- studia doktoranckie, pod kierunkiem prof. Gieysztora (1983-85)

- uzupełniające studia filologii klasycznej i historii sztuki UW (1980-85)

- udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, poświęconych historii i współczesności Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji i Kaukazu,

- główny nurt zainteresowań zawodowych i prowadzonych zajęć: historia badań sowietologicznych i wschodnich, procesy przemian w Europie Wschodniej, ich tło, korzenie i uwarunkowania historyczne oraz problemy narodowościowe regionu.


  1. Działalność publiczna

- uczestnik i organizator kilku przedsięwzięć podziemnych (1980-85, 86 - 89), m.in. członek I-szej i następnych redakcji podziemnego czasopisma „Obóz”;

- założyciel i kierownik podziemnego Instytutu Europy Wschodniej (1983-85)

- więzień polityczny (proces i wyrok – 1985)


  1. Działalność zawodowa

- pracownik naukowy Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW (od 1992).

- wykładowca „Studiów Wschodnich”, Studium Europy Wschodniej UW

- wykłady gościnne w licznych uniwersytetach Europy Wschodniej


  1. Pełnione funkcje zawodowe

- funkcje w działalności podziemnej – j.w. dz.III.

- założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Wschodni” (od 1991);

- współzałożyciel (1991), następnie kierujący. Studium Europy Wschodniej UW;

- założyciel i redaktor międzynarodowej serii wydawniczej „Bibliografia Europy Wschodniej: Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina-Rosja” (od 1995);

- autor programu „Studiów Wschodnich”, prowadzonych w Studium (od 1998);

- szef programów stypendialnych dotyczących Wschodu , w tym Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego
  1. Nagrody, honory, godności

- nagroda im. Adolfa Bocheńskiego (wespół z Jerzym Turowiczem - 1993)

- nagroda Instytutu Józefa Piłsudskiego w N.J. – Nagroda im. Jerzego Łojka (1999)

- Medal im. Ivane Javahiszwili Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego( 2003 r.)

- Krzyż Rycerski Orderu Zasługi Litwy (2006 r.)

- Medal Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim (2007 r.)

- Medal uznania Ministra Kultury Bułgarii (2008 r.)

- Krzyż Rycerski Orderu Zasługi Węgier (2009 r.)

- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.)

- zaproszony członek-założyciel Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego (Kowno, 2009)

- Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Grzegorza Peradze w Tbilisi (2009 r.)

- nagroda im. Św. Grzegorza Peradze (konferencja Peradze, Warszawa grudzień 2010)

- udekorowanie wysokim gruzińskim odznaczeniem „Orderem honoru Gruzji”, Warszawa-Piaseczno , luty 2011 r

Pobieranie 10.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna