Dane dotyczące Zleceniobiorcy dla celów ubezpieczeniowych i podatkowychPobieranie 29.44 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar29.44 Kb.

Dane dotyczące Zleceniobiorcy dla celów ubezpieczeniowych i podatkowych

Nazwisko

Imiona


Imię ojca

Imię matki

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

NIP

-

-

-

PESEL

Miejsce zamieszkania Zleceniobiorcy;

Ulica

Nr domu / mieszkania

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Urząd Skarbowy:, /w którym składana jest informacja/

Nazwa Urzędu Skarbowego

Ulica

Nr Domu

Kod pocztowy

-

Miejscowość
Oświadczam, że: Nie jestem / jestem studentem*

...............................................................................................................................proszę podać nazwę uczelni i rok studiów (dołączyć kserokopię legitymacji studenckiej lub szkolnej)

i nie mam / mam ukończonych 26 lat*,
Przystępuję do ubezpieczenia społecznego

Zatrudniony jestem na umowę o pracę w:tak - nie

z ubezpieczeniem chorobowym tak - nie
/ nazwa zakładu pracy oraz wymiar czasu pracy /
Z wynagrodzeniem

większym - mniejszym

niż płaca minimalna
Należę do kasy chorych


Jestem:

emerytem - rencistą

nr świadczenia :

świadczenie wypłacane przez ZUS –podać jego adres
Prowadzę – nie prowadzę

działalności gospodarczej
/podpis Zleceniobiorcy/

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna