Dane osobowe kandydataPobieranie 21.52 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.52 Kb.

Gimnazjum nr 20

im. Polskich Himalaistów

ul. Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze tel./fax (032) 271-37-46

www: http://www.gim20zabrze.edu.pl

e-mail:  gim20zabrze@poczta.onet.plWNIOSEK RODZICÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GIMNAZJUM NR 20 W ZABRZU


 1. DANE OSOBOWE KANDYDATA

  • imię/imiona i nazwisko ………………………………………………………..........................

  • data urodzenia …………………………………………………………………………………………….

  • miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………..

  • adres zamieszkania ……………………………………………………………............................

  • numer PESEL ………………………………………………………………………………………………..

 2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA

Ojciec Matka

Imię i nazwisko …………………………………….. …………………………………………….

adres …………………………………….. …………………………………………….

numer telefonu …………………………………….. …………………………………………….

adres mailowy …………………………………….. …………………………………………….


 1. Dziecko chce uczęszczać do klasy (proszę podkreślić):

  • 1a - IDEA’lnej (z dodatkowymi zajęciami fotograficznymi, dziennikarskimi, informatycznymi, teatralnymi – tylko dla chętnych uczniów)

  • 1b - usportowionej klasa o profilu - siatkówka/piłka nożna (proszę podkreślić wybrana dyscyplinę)

  • 1c ogólnej

 2. Ukończona szkoła podstawowa …………………………………………………….

 3. W szkole podstawowej kandydat uczył się języka (proszę podkreślić):

- angielskiego

- niemieckiego

- innego (proszę wpisać jakiego)……………………………………………………………


 1. Syn/córka chciałby być w klasie z następująca osobą (proszę podać nazwisko jednego/jednej kolegi/koleżanki) …………………………………………………………………………………………………………

 2. Jakie są oczekiwania Ucznia i Rodzica wobec szkoły?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1. Staram się o przyjęcie dziecka do następujących gimnazjów (proszę wpisać szkoły w kolejności od tych do których dziecko chciałoby dostać się najbardziej)
lp

nazwa gimnazjum
OŚWIADCZENIE*
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka ……………………………………………………………………… zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie wyżej wymienionych zdjęć i materiałów filmowych oraz prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę jak eTwninning, Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły.
……………………………………………………

podpis rodziców lub opiekunów prawnych


OŚWIADCZENIE*
Oświadczam, że córka/syn …………………………………….będzie/nie będzie uczęszczał (a) na lekcje religii.

……………………………………………………

podpis rodziców lub opiekunów prawnych


OŚWIADCZENIE*
Oświadczam, że córka / syn ……………………………………..będzie / nie będzie uczęszczał(a) na zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”.

………………………………………………………

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych

Informacje dodatkowe:

- wniosek należy złożyć od 14 kwietnia 2015 r. do 21 maja 2015 r. w sekretariacie Gimnazjum nr 20

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej należy złożyć do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15:00

- 02 lipca 2015 r. godz. 15:00. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej należy złożyć do 06 lipca 2015 r. do godz. 15:00

- ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 07 lipca 2015 r. o godz. 15:00- dodatkowych informacji udziela sekretariat Gimnazjum nr 20 tel. 32-271-37-46, mail: gim20zabrze@poczta.onet.pl, strona internetowa szkoły www.gim20zabrze.edu.pl

* Oświadczenie jest ważne przez cały okres nauki w gimnazjum.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna