Dane osobowePobieranie 104.88 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar104.88 Kb.


Curriculum vitae

DANE OSOBOWE:

Imiona i nazwisko:

Prof. dr hab. Anna Grabowska

e.mail: a.grabowska@nencki.gov.pl
Afiliacje:


Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Instytut Nenckiego):
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3 tel. służbowy: (22) 58 92 259

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS)
Instytut Podstaw Psychologii
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

Aktualnie pełnione funkcje

Instytut Nenckiego:
Kierownik Pracowni Psychofizjologii

SWPS:
Dyrektor Środowiskowych Studiów Doktoranckich SWPS i IP PAN
Kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej
Kierownik Studiów Podyplomowych: Od Badań Mózgu do Praktyki Psychologicznej

Stopnie i tytuły:

Magisterium: 1971

psychologia, specjalność: psychologia kliniczna dziecka

Wydział Psychologii, Uniwersytet WarszawskiDoktorat:
1979


nauki przyrodnicze, specjalność: psychofizjologia

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, WarszawaHabilitacja:
1993


biologia, specjalność: psychofizjologia

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, WarszawaTytuł profesora:
2000


nauki biologiczne

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, WarszawaKariera zawodowa:

Stanowisko, miejsce pracy:

1971-1972

stażysta w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

1972-1979

studia doktoranckie i stanowisko asystenta w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

1979-1993

stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

1982

staż na Uniwersytecie w Cambridge, UK

1983/84

staż na Uniwersytecie w Padwie, Włochy

1993-2000

stanowisko docenta w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

1998-2004

stanowisko profesora w Instytucie Psychologii UJ, Wydz. Filozoficzny

od 2000

stanowisko profesora w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

od 2006

stanowisko profesora zwyczajnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Funkcje w Instytucie Nenckiego:

1980-1989

Sekretarz Programu Węzłowego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

od 1989

Kierownik Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

2001-2004

Kierownik sekcji From Lab to Applied Psychology w ramach projektu UE BRAINS

2003-2006

V-ce przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej Im. M. Nenckiego PAN

2005-2007

Kierownik grantu strukturalnego EU Specjalistyczne stanowiska do wczesnego diagnozowania dysleksji oraz chorób neurodegeneracyjnych w ramach Centrum Doskonałości MIND

2007-

Leader „Laboratorium Neuroobrazowania Mózgu” w ramach projektu CePT (Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii) na Kampusie Ochota, Warszawa

Funkcje w SWPS:

od 2007

Kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej

od 2008

Dyrektor Środowiskowych Studiów Doktoranckich SWPS i IP PAN

Od 2008

Kierownik Studiów Podyplomowych: „Od Badań Mózgu do Praktyki Psychologicznej”

Inne funkcje:

1994-1997 i 2000-2003

Członek Zarządu European Brain and Behavioural Society

od 2000

Członek Komitetu Neurobiologii PAN

od 2003

Członek Komisji Neuropsychologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

2009-2010

Co-chair (with P. Arnett) Program Committee Mid-Year Meeting of the International Neuropsychological Society, Krakow 2010

Nagrody i wyróżnienia:

1980

Nagroda Komitetu Nauk Psychologicznych PAN za prace doktorską 1980

1984

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (zespołowa)

1986 1990

Nagroda Sekretarza II Wydz. PAN

1994

Złoty Krzyż Zasługi

2008

Nagroda Copernicus Prize (za osiągnięcia naukowe w dziedzinie neuropsychologii przyznana

przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne) Redakcje czasopism naukowych:
Acta Neurobiologiae Experimentalis - co-editor
Advances in Cognitive Psychology – członek Advisory Board
Acta Neuropsychologica – członek editorial board
Studia Psychologiczne - członek zespołu redakcyjnego
Wiadomości Psychiatryczne – członek zespołu redakcyjnego
Neuropsychiatria i Neuropsychologia – członek rady naukowej

Recenzent prac w czasopismach: Journal of Experimental Psychology, Neuropsychologia, Brain and Cognition, Experimental Brain Research , Dyslexia i wielu polskich

Towarzystwa i organizacje naukowe oraz społeczne:
Członek European Brain and Behaviour Society – członek Zarządu w kadencji 1994-1997 oraz 2000-2003
Członek International Brain Research Organization
Członek International Neuropsychological Society (co-chair INS Mid-Year Meeting, 2010)
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (od 2008 v-ce przewodniczaca)
Członek międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu „DANA”

Aktywność naukowa:

Zainteresowania:

Mózgowe mechanizmy procesów psychicznych człowieka w normie i patologii, asymetria funkcjonalna półkul mózgowych, leworęczność, różnice płciowe, plastyczność mózgu, dysleksja, choroby neurodegeneracyjne.

Projekty badawcze:

1982

Stypendium British Council na staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge

1983-1984

Stypendium European Science Foundation na staż naukowy na Uniwersytecie w Padwie

1996-1999

Kierownik grantu KBN Neurobiologiczne podstawy pamięci wzrokowej

1998-2000

Kierownik grantu promotorskiego KBN Dysleksja a zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej

1992-1995

Kierownik grantu badawczego KBN Pamięć bodźców wzrokowych u pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu

2002-2005

Kierownik grantu KBN Prozodia: rozwój i mechanizmy mózgowe

2001-2004

Kierownik sekcji From Lab to Applied Psychology w ramach Centrum Doskonałości EU, BRAINS

2004-2006

Kierownik grantu promotorskiego KBN Wpływ leworęczności na lateralizację funkcji ruchowych w mózgu: badanie metoda funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

2005-2007

Główny wykonawca grantu badawczego KBN Funkcjonalne obrazowanie mózgu w procesie rehabilitacji chorych z poudarowym zespołem zaniedbywania stronnego

2005- 2008

Kierownik grantu strukturalnego EU Specjalistyczne stanowiska do wczesnego diagnozowania dysleksji oraz chorób neurodegeneracyjnych w ramach Centrum Doskonałości MIND

2008-2011

Kierownik grantu badawczego KBN Mózgowe mechanizmy powstawania fałszywych wspomnień - badania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz potencjałów wywołanych (ERPs)

2009-2010

Kierownik grantu promotorskiego KBN Dysleksja rozwojowa – jedno zaburzenie czy wiele ró>nych?-badania metodą potencjałów wywołanych (ERP) oraz okulografii

2009-2010

Kierownik grantu promotorskiego KBN Mózgowe podłoże zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD –badania przy użyciu potencjałów wywołanych w odpowiedzi na emocjonalne i neutralne bodźce słuchowe

Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne:

1982

Staż na Uniwersytecie w Cambridge, UK

1983/84

Staż na Uniwersytecie w Padwie, Włochy

1992-2009

Krótkoterminowe wizyty w zespołach współpracujących z Pracownią Psychofizjologii Instytutu Nenckiego

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:

Dr Angela Fawcett, Department of Psychology,The University of Sheffield, Anglia

Dr Stefan Heim, Research Centre Jülich, Forschungszentrum Jülich, Niemcy

Prof. John F. Stein, Laboratory of Physiology, Oxford, UK, Anglia

Dr. Maria Luisa Lorusso, Unit of Cognitive Psychology and Neuropsychology, Italy, Włochy

Prof. Per Roland, Karolinska Institute, Stockholm, Szwecja

Prof. Terence Hines, Pace University, Pleasantville, NY, USAWspółpraca naukowa z ośrodkami krajowymi:

Prof. L. Królicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Doc. A. Urbanik, Collegium Medicum UJ, Kraków

Prof. J. Kaiser, Instytut Psychologii UJ, Kraków

Prof. A. Członkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, WarszawaOrganizacja konferencji naukowych

Organizator konferencji krajowych i zagranicznych w tym:

- „Hemispheric specialisation and compensatory strategies in brain disorders”, Switzerland, 1999, wspólnie z prof. S. Clarke (Lozanna)

- „Dyslexia: From brain Research to practice”, Warsaw 2004

- „Obrazowanie funkcji i struktury mózgu” – Kraków 2006, wspólnie z prof. A. Szczudlikiem i prof. R. Przewłockim

- „Linking Neuropsychology and Neuroscience” – Mid-Year Meeting of the International Neuropsychological Society, Kraków 2010, wspólnie z prof. P. Arnettem (Pensylvania)

Organizator sesji naukowych w ramach Kongresów PTBUNEkspertyzy naukowe

Ekspertyzy dla Laboratorium Technik Diagnostycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w.s. opracowania standardu metod diagnozy dysleksji

Ekspertyzy dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w.s. pacjentów z agenezją ciała modzelowatego

Ekspertyza dla Komitetu Neurobiologii PAN w.s. podstaw naukowych szeroko rozpowszechnionego w Polsce programu reedukacyjnego „Kinezjologia edukacyjna”


Aktywność dydaktyczna:

Promotorstwo prac doktorskich:

Promotorstwo obronionych prac doktorskich:

dr Szatkowska, I. (1996). Asymetria półkul mózgowych człowieka w procesie krótkotrwałego przechowywania informacji wzrokowej.

dr Bednarek, D. (2001). W poszukiwaniu przyczyn dysleksji: zaburzenia kanału wielkokomórkowego w układzie wzrokowym.

dr Rymarczyk, K. (2003). Rozumienie prozodii: rozwój i mechanizmy mózgowe.

dr Herzog-Krzywoszańska, R. (2004). Rola jąder podstawy w utajonym uczeniu zależności probabilistycznych.

dr Gut, M. (2007). Wpływ leworęczności na lateralizację funkcji ruchowych w mózgu. Badanie metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

dr Biele, C. (2007). Percepcja dynamicznych i statycznych ekspresji emocjonalnych – badania behawioralne i psychofizjologiczne.

dr Marchewka, A.(2009). Modulujacy wpływ emocji na procesy poznawcze człowieka –badania behawioralne oraz z zastosowaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.


Promotorstwo aktualnie wykonywanych prac doktorskich


mgr Jednoróg, K. Dysleksja rozwojowa. Jedno zaburzenie czy wiele różnych? Instytut Nenckiego

mgr Senderecka, M. Zróżnicowanie funkcjonalne półkul mózgowych człowieka w procesie przetwarzania hierarchicznych bodźców wzrokowych. Instytut Psychologii UJ

mgr Siemieniuk, K. Różnice płciowe w empatii bólu. SWPS


Kształcenie kadr:

2000 - wykładowca

Studium Kognitywistyki w UJ, Kraków. Przedmiot Mózgowe mechanizmy zachowania

od 2000 - wykładowca

Studia Doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Przedmiot: Neuropsychologia

2002 - wykładowca

Studia Doktoranckie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. Przedmiot: Płeć a zachowanie

od 2008 – dyrektor studiów i wykładowca

Środowiskowe studia Doktoranckie SWPS i IP PAN

od 2008 – kierownik studiów i wykładowca

Studia Podyplomowe w SWPS „Od badań mózgu do praktyki Psychologicznej”

Studia dzienne i wieczorowe:

1998-2006

Wykłady i seminaria dla studentów Psychologii UJ, Promotor 34 prac magisterskich.

od 2006

Wykłady i seminaria dla studentów SWPS. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich.

Zakres tematyczny prowadzonych zajęć dydaktycznych:

Wykłady i seminaria nt.:


Asymetria funkcjonalna mózgu z perspektywy neuropsychologii i neurobiologii

Mózg a zachowanie

Neuropsychologia różnic indywidualnych

Neuropsychologia funkcji poznawczych

Płeć mózgu

Leworęczność a asymetria funkcjonalna mózgu

Neurobiologiczne podłoże dysleksji

Plastyczność mózgowa

Neuroobrazowanie procesów psychicznych

Biologiczne podstawy zachowania człowiekaPopularyzacja wiedzy:
Wykłady dla: Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Postępów Neuropsychiatrii i Neuropsychologii
Warsztaty z technik neuroobrazowania - kierownik
Liczne wystąpienia, komentarze, wywiady dla TV, radia, czasopism popularnych (Newsweek, Wprost, Gazeta Wyborcza, Charaktery, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Kosmos)
Wykłady dla Radia BIS (cykl wykładów 2002 sponsorowany przez KBN)
Liczne wykłady w ramach Festiwalu Nauki i Tygodnia Mózgu
Liczne artykuły w czasopismach popularnych i popularno-naukowych

Stan cywilny:
Mężatka, 3 dzieci, 3 wnukówPUBLIKACJE

Artykuły w językach kongresowych:

Marchewka A., Grabowska A., Seniów J., K. Polanowska, Jednoróg K., Królicki L., Kossut M., Członkowska A. Emotionally negative stimuli can overcome attentional deficits in patients with visuo-spatial hemineglect (submitted).

Grabowska A., Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K. Switching handedness: fMRI study of motor function lateralisation in right-handers, left-handers and converted left-handers. (submitted).

Marchewka A., Jednoróg K., Nowicka A., Brechmann A., Grabowska A. Grey-matter differences related to false recognition. A voxel-based morphometry study. Neurobiology of Learning and Memory, 92: 99-105, 2009

Marchewka A., Brechmann A., Nowicka A., Jednoróg K., Scheich H., Grabowska A. False recognition of emotional stimuli is lateralised in the brain: an fMRI study. Neurobiology of Learning and Memory, 90: 280-284, 2008

Heim S, Tschierse J, Amunts K, Vossel S, Wilms M, Willmes-von-Hinckeldey, K, Grabowska A, Huber W. Cognitive subtypes of dyslexia. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 68: 73-82, 2008

Jednoróg, K, Grabowska, A. Behavioral manifestations of brain plasticity in blind and low-vision individuals. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 68: 83-90, 2008

Szatkowska, I., Szymańska, O., Bojarski, P., Grabowska, A. Cognitive inhibition in patients with medial orbitofrontal damage. Experimental Brain Research, 181(1): 109-115, 2007

Gut, M., Urbanik, A., Forsberg, L., Binder, M., Rymarczyk, K., Sobiecka, B., Kozub, J., Grabowska, A. Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 67: 43-51, 2007

Rymarczyk K., Grabowska A. Sex differences in brain control of prosody. Neuropsychologia, 45(5): 921-930, 2007

Biele C., Grabowska A. Sex differences in perception of emotion intensity in dynamic and static facial expressions. Experimental Brain Research, 171 (1): 1-6, 2006

Bednarek B.D., Tarnowski A., Grabowska A. Latencies of stimulus-driven eye movements are shorter in dyslexic subjects. Brain and Cognition, 60: 64-69, 2006

Grabowska A. Not quite equal upstairs? Academia, 2(6): 12-15, 2005

Szatkowska I, Szymańska O, Grabowska A. The role of the human ventromedial prefrontal cortex in memory for contextual information. Neuroscience Letters, 364(2): 71-75, 2004

Bednarek DB, Saldańa D, Quintero-Gallego E, García I, Grabowska A, Gómez CM. Attentional deficit in dyslexia: a general or specific impairment? Neuroreport, 15(11): 1787-1790, 2004

Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Memory for object and object-location after lesions to the ventromedial prefrontal cortex in humans. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63: 31-38, 2003

Grabowska A, Giuliano A. In aid of dyslexia. European Association for International Education Forum, 5(3): 20, 2003

Herman-Jeglińska A, Grabowska A, Dulko S. Masculinity, femininity and transsexualism. Archives of Sexual Behavior, 31(6): 527-534, 2002

Bednarek D, Grabowska A. Luminance and chromatic contrast sensitivity in dyslexia: The magnocellular deficit hypothesis revisited. NeuroReport, 13(18): 2521-2525, 2002

Grabowska A, Nowicka A, Szymańska O, Szatkowska I. Subjective contours illusion: sex related effect of unilateral brain damage. NeuroReport, 12: 2289-2292, 2001

Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Evidence for the involvement of the ventro- medial prefrontal cortex in a short-term storage of visual images. NeuroReport, 12(5): 1187-1190, 2001

Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Phonological and semantic fluencies are mediated by different regions of the prefrontal cortex. Acta Neurobiol. Exp., 60: 503-508, 2000

Grabowska A, Nowicka A, Szymańska O. Sex related effect of unilateral brain lesions on the perception of the Mueller-Lyer illusion. Cortex, 35: 231-241, 1999

Szatkowska I, Szymańska O, Bednarek D, Skowrońska R, Grabowska A. Disturbances in time limited storage of sensory information after right temporal lobectomy. Acta Neurobiol. Exp., 56: 259-262, 1996

Hines T.M, Herman-Jeglińska A, Bednarek D, Grabowska A. Sex differences in the processing of odd and even numbers. Acta Neurobiol. Exp., 56: 263-266, 1996

Nowicka A, Grabowska A, Fersten E. Interhemispheric transmission of information and functional asymmetry of the human brain. Neuropsychologia, 34: 147-151, 1996

Grabowska A, Nowicka A. Visual spatial frequency model of cerebral asymmetry: a critical surwey of behavioural and elecrophysiological studies. Psychol. Bull. 120: 434-449, 1996

Grabowska A, Łuczywek E, Fersten E, Herman A, Szatkowska I. Memory impairment in patients with stereotaxic damage to the hippocampus and amygdala. Acta Neurobiol. Exp, 54: 393-403, 1994

Grabowska A, Herman A, Nowicka A, Szatkowska I, Szeląg E. Individual differences in the functional asymmetry of the human brain. Acta Neurobiol. Exp, 54: 155-162, 1994

Szatkowska I, Grabowska A, Nowicka A. Hemispheric asymmetry in stimulus size evaluation. Acta Neurobiol. Exp, 53: 257-262, 1993

Herman A, Grabowska A, Dulko S. Transsexualizm and sex-related differences in hemispheric asymmetry. Acta Neurobiol. Exp, 53: 269-274, 1993

Grabowska A, Nowicka A, Szatkowska I. Asymmetry in visual evoked potentials to gratings registered in the two hemispheres of the human brain. Acta Neurobiol. Exp., 52: 239-249, 1992

Grabowska A, Szymańska O, Nowicka A, Kwiecień M. The effect of unilateral brain lesions on perception of visual illusions. Behav. Brain Res., 47: 191-197, 1992

Kołtuska B, Grabowska A. Instability of hemispheric asymmetry in dyslexic children. Acta Neurobiol. Exp, 52: 23-29, 1992

Sobótka S, Grabowska A, Grodzicka J, Wasilewski R, Budohoska W. Hemispheric asymmetry in event-related potentials associated with positive and negative emotions. Acta Neurobiol. Exp., 52: 251-260, 1992

Grabowska A, Semenza C, Denes G, Testa S. Impaired grating discrimination following right hemisphere damage. Neuropsychologia, 27: 259-263, 1989

Marzi CA, Grabowska A, Tressoldi P, Bisiacchi PS. Left hemisphere superiority for visuospatial functions in left-handers. Behav Brain Res., 30:183-192, 1988

Grabowska A. Visual field differences in the magnitude of the tilt after-effect. Neuropsychologia, 25: 957-963, 1987

Marzi CA, Tassinari G, Tressoldi PE, Barry C, Grabowska A. Hemispheric asymmetry in face perception tasks of different cognitive requirement. Hum Neurobiol, 4: 15-20, 1985

Sobotka S, Grabowska A.M. Right hemisphere superiority in the perception of different kinds of non-verbal material. Physiol Bohemoslov, 34:149-152, 1985

Grabowska A. Lateral differences in the detection of stereoscopic depth. Neuropsychologia, 21:249-257, 1983

Radilova I, Grabowska A, Radil-Weiss T, Maras L, Budohoska W. Evoked response correlates of letter recognition. Acta Neurobiol Exp, 40:1009-1015, 1980

Grabowska A, Budohoska W. Interactions between two spatially separated letters presented in succession. Acta Neurobiol Exp, 39: 109-119, 1979

Budohoska W, Grabowska A. Search for structures involved in integration of letters in pairs. Acta Neurobiol Exp, 39: 469-475, 1979

Budohoska W, Grabowska A, Jabłonowska K. The effect of interaction between elements of familiar patterns. Polish Psychol. Bull, 10: 87-96, 1979

Grabowska A, Fersten E, Budohoska W. Facilitation of letter recognition as a result of activity of central nervous system. Polish Psychol. Bull, 10: 97-105, 1979

Budohoska W, Grabowska A, Jabłonowska K. Interaction between two letters in visual perception. Acta Neurobiol Exp, 35: 115-123, 1975

Książki i rozdziały w książkach:

Grabowska, A., Krasowicz-Kupis, G., Pisula, E., Wolańczyk, T. Zaburzenia rozwojowe: od badań mózgu do praktyki psychologicznej. GWP, Gdańsk, 2010 (w opracowaniu)

Grabowska, A. Jak działa umysł.? GWP, Gdańsk, 2010 (w opracowaniu)

Grabowska, A., Marchewka, A., Jednoróg, K. Obrazowanie mózgu człowieka w badaniach neuropsychologicznych: nowe kierunki rozwoju. W: M. Pąchalska, G. E. Kwiatkowska (red.). Neuropsychologia a humanistyka. W poszukiwaniu nowego paradygmatu badawczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2009 (w druku)

Grabowska, A., Jednoróg,K. Neurobiologiczne podstawy dysleksji. W: G. Krasowicz-Kupis (red.). Diagnoza dysleksji. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 40-61, 2009

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologi i neuronauki. W: J. Strelau, D. Doliński, (Red.). Psychologia, Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk, 581-642, 2008

Grabowska, A. Kinezjologia edukacyjna w świetle najnowszej wiedzy o mózgu. W: K. Korab (Red.) Kinezjologia edukacyjna: nauka pseudonauka czy manipulacja? Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 42-52, 2008.

Grabowska, A. Nowe koncepcje lateralizacji funkcji w mózgu. W: Ł. Domańska, A. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 347-365, 2008.

Grabowska, A. Mózgowe mechanizmy leworęczności z perspektywy badań neuroobrazowania. W: G. Chojnacka-Szawłowska, B. Pastwa-Wojciechowska (red.). Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 111-120, 2007

Grabowska, A. Percepcja. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 171-216, 2005

Grabowska, A. Lateralizacja funkcji psychicznych w mózgu człowieka. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 443-488, 2005

Grabowska, A. Mózg, płeć i hormony. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 525-543, 2005

Grabowska A, Rymarczyk K. (red.). Dysleksja: od badań mózgu do praktyki. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, 2004

Grabowska A, Bednarek D. Różnice płciowe w dysleksji. W: A. Grabowska i K. Rymarczyk (red.). Dysleksja: od badań mózgu do praktyki. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, 217-243, 2004

Grabowska A. Mózg kobiecy – mózg męski: Diabeł tkwi w hormonach. W: A. Kuczyńska i E.K. Dzikowska (red.). Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 179-195, 2004

Grabowska A. Diagnoza dziecka leworęcznego w świetle współczesnych badań nad mózgiem. W: K. J. Zabłockiego, W. Brejnaka (red.). Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 37-47, 2004

Grabowska A. Na styku świadomości i nieświadomości: logiczny świat absurdalnych zjawisk. W: R. K. Ohme, M. Jarymowicz, J. Reykowski (red.). Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, SWPS, Warszawa, 25-41, 2001

Grabowska A. Lateralizacja emocji w mózgu - dane eksperymentalne i kliniczne. W: A. Herzyk, A. Borkowska (red.). Neuropsychologia emocji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 59-79, 1999

Królicki L, Grabowska A. Perspectives of PET in Poland. W: B. Gulyas, H. W. Muller-Gartner (red.). Positron Emission Tomography: A critical Assessment of Recent Trends. Kluwer Academic Publisher: Dordrecht, Boston, London, 425-426, 1998

Grabowska A. Percepcja. W: W. Szewczuk (red.). Encyklopedia Psychologii. Innowacja. Warszawa, 385-394, 1998

Herman-Jeglińska A, Dulko S, Grabowska A. Transsexuality and adextrality: do they share a common origin? W: L. Ellis, L. Ebertz (red.). Sexual Orientation: Toward biological understanding. Westport, CT: Praeger, 163-180, 1997

Grabowska A. Asymetria półkul mózgowych. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 400-428, 1997

Grabowska A. Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 147-183, 1997

Górska T, Grabowska A, Zagrodzka J. (red.). Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 1997 i 2005

Grabowska A. Ewolucyjne korzenie lateralizacji funkcji w mózgu człowieka. W: M. Mossakowski, M. Kowalczyk (red.). Mózg. Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa, 67-95, 1997

Grabowska A, Kosmal A, Kowalska D. (red.). Płaty skroniowe - morfologia, funkcje i ich zaburzenia. PTBUN, Warszawa, 1995 (skrypt)

Budohoska W, Grabowska A. (red.). Dwie półkule – jeden mózg. Wiedza Powszechna, „Omega”, Warszawa, 1994

Grabowska A. Z badań nad mechanizmami percepcji pisma. W: T. Tomaszewski (red.). Monografie Psychologiczne. T. XLII. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 103, 1983Artykuły w języku polskim:

Makowska I., Kłoszewska I., Grabowska A. Zaburzenia węchu w przebiegu fizjologicznego starzenia i w chorobie Alzheimera. Psychogeriatria Polska, 5: 47-57, 2008

Senderecka M., Grabowska A. Globalny i lokalny poziom przetwarzania bodźców wzrokowych a asymetria funkcjonalna mózgu i płeć biologiczna. Kolokwia Psychologiczne, 14: 64-81, 2006

Grabowska, A., Rymarczyk, K. Czy możliwa jest dobra diagnoza dysleksji? Polskie Towarzystwo Dysleksji. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego, 31: 22-30, 2006.

Grabowska A, Bednarek D. Różnice płciowe w dysleksji. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD, 28: 7-28, 2004

Grabowska A. Wpływ estrogenów na procesy poznawcze. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 3: 9-18, 2003

Grabowska A. Mózg w mocy hormonów. Kosmos, 52: 29-42, 2003

Grabowska A. Mózgowe mechanizmy leworęczności. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD, 25: 16-25, 2003

Grabowska A, Nowicka A, Szatkowska I, Bednarek D, Rymarczyk K. Dwie strony ludzkiego mózgu. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, 14: 52-54, 2002

Grabowska A. Neurobiologiczne korelaty różnic psychicznych między płciami. Kolokwia Psychologiczne, 9: 47-76, 2001

Grabowska A. Czy osoby leworęczne i praworęczne mają takie same mózgi? Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1: 38-54, 2001

Grabowska A. Ewolucyjne korzenie leworęczności. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1(12): 42-50, 2000

Grabowska A. Leworęczność - praworęczność: próby kategoryzacji. Problemy Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego, 1(12): 51-59, 2000

Grabowska A. Przyczyny leworęczności. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 2(13): 5-24, 2000

Grabowska A. Neurobiologiczne podstawy leworęczności. Przegląd Psychologiczny, 42: 57-72, 1999

Grabowska A. Płeć mózgu. Studia Psychologiczne, 17-38, 1998

Grabowska A, Królicki L. Emisyjna tomografia pozytronowa (PET) i jej zastosowania w diagnostyce klinicznej oraz w badaniach funkcjonalnej organizacji mózgu. Kosmos 46: 393-403, 1997

Łuczywek E, Herman A, Fersten E, Szatkowska I, Grabowska A, Mempel E. Wpływ stereotaktycznych uszkodzeń przyśrodkowych struktur skroniowych mózgu na zapamiętywanie materiału zależnie od sposobu jego organizacji. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 30: 101-112, 1996

Grabowska A. Diagnoza leworęczności w świetle współczesnych badań nad asymetrią mózgową. Psychologia Wychowawcza, 2: 121-136, 1994

Grabowska A. Leworęczność a lateralizacja funkcji wzrokowo-przestrzennych w mózgu. Przegląd Psychologiczny, 37: 301-312, 1994

Fersten E, Szatkowska I, Łuczywek E, Herman A, Grabowska A. Wpływ uszkodzenia przyśrodkowych struktur skroniowych mózgu na pamięć informacji sensorycznej. Studia Psychologiczne, 32: 79-94, 1994

Grabowska A. Wpływ wieku, ręczności oraz płci na asymetrię półkul mózgowych człowieka. Psychologia Wychowawcza, 1-2: 21-30, 1990

Kołtuska B, Grabowska A. Zróżnicowanie funkcjonalne półkul mózgowych u dzieci dyslektycznych. Przegląd Psychologiczny, 32: 397-410, 1989

Grabowska A. Specjalizacja półkulowa w zakresie stereoskopowego widzenia głębi. Przegląd Psychologiczny, 26: 621-634, 1983Inne publikacje :

Grabowska A. Potencjał szarych komórek. Żyjmy dłużej, 34-36, 2008

Grabowska A. Jesteśmy odmienni. Newsweek, 64, 2005

Grabowska A. Dysleksja, płeć i tran. Charaktery, 27-28, 2004

Grabowska A. Co z tą dysleksją? Psychologia w Szkole, 4: 75-85, 2004

Grabowska A, Nowicka A. Być kobietą, być mężczyzną – wstęp. Kosmos, 52: 1-2, 2003

Grabowska A. Światła wielkiego mózgu. Charaktery, 3: 21-23, 2002

Grabowska A. Mózgi różne, choć takie same. Charaktery, 8: 16-18, 2002

Grabowska A. Percepcja. W: W. Szewczuk (red.). Encyklopedia Psychologii. Innowacja. Warszawa, 385-394, 1998

Grabowska A., Yamazaki M. Leworęczność a mózg. Wiedza i Życie, 6: 10-15, 1994


: sub
sub -> Rady miasta gdańska
sub -> Uchwała Nr V/53/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
sub -> Uchwała nr xlvii/1386/2002
sub -> Radca kulturalny Ambasady Francuskiej, Dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie
sub -> Introduction
sub -> Prezydenta miasta gdańska
sub -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
sub -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
sub -> Medzinárodné postupy tiesňovej prevádzky iaru na krátkych vlnách (prijaté všetkými tromi Regiónmi) Všeobecne
sub -> Uchwała Nr xii/321/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 roku
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna