Dane osobowePobieranie 113.09 Kb.
Strona1/4
Data27.04.2016
Rozmiar113.09 Kb.
  1   2   3   4

Dane osobowe


 • Profesor

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

 • Narbutta 84, 02-524 Warszawa, Poland

 • Telefon służbowy +48 22 6608244 Fax +48 22 6608622 E-mail: aty@simr.pw.edu.pl

 • Adres: Kubusia Puchatka 13, 05-805 Otrebusy, Polska

 • Data urodzin: 18 maja 1942

 • Stan cywilny: żonaty od 1967

 • Stan rodzinny: dwie córki

 • Obywatelstwo polskie

Wykształcenie


 • Mgr inż. 1965 Politechnika Śląska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Gliwice

 • Dr 1969 Politechnika Śląska Wydział Automatyki Gliwice

 • Dr hab. 1972 Politechnika Śląska Wydział Automatyki Gliwice

 • Tytuł profesora nauk technicznych 19 lutego 1981 r.

Zatrudnienie


 • Asystent: Politechnika Śląska Wydział Automatyki Gliwice od 1965 do 1969

 • Adiunkt: Politechnika Śląska Wydział Automatyki Gliwice od 1969 do 1974

 • Docent: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych od 1974 do 1981

 • Profesor ndzw. Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych od 1981 do 1992

 • Profesor zw. Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych od 1992

Odznaczenia państwowe


 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

DOROBEK NAUKOWY


Autorstwo lub współautorstwo 8 monografii (M),
109 artykułów w czasopismach lub rozdziałów książek (A),
61 pełnych tekstów referatów w materiałach konferencji międzynarodowych (I),
38 pełnych tekstów w materiałach konferencji krajowych (K)
68 abstraktów konferencyjnych (S) oraz
redakcja trzech numerów specjalnych Journal of Theoretical and Applied Mechanics poświęconych mechatronice i sterowaniu w mechanice.

Tematyka badań naukowych


Techniczne układy lepkosprężyste, drgania układów ciągłych, stateczność dynamiczna układów ciągłych, dynamika stochastyczna, zastosowanie współczesnych materiałów w budowie maszyn, mechanika elementów kompozytowych, konstrukcje inteligentne.

Kierowanie Grantami KBN


 • 1991 - 1993 Dynamika układów mechanicznych wykonanych z nowych materiałów konstrukcyjnych.

 • 1994 - 1997 Zastosowanie materiałów inteligentnych do sterowania drganiami.

 • 1998 - 2000 Wpływ parametrów geometryczno-fizycznych na właściwości konstrukcji inteligentnych.

 • 2001 - 2004 Nowe generacje materiałów inteligentnych w tłumieniu drgań.

DOROBEK DYDAKTYCZNY

Wykłady (W)


 • W1. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w technice, Politechnika Śląska, Wydz. Automatyki i Informatyki.

 • W2. Mechanika ogólna, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Katowice.

 • W3. Mechanika, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

 • W4. Wytrzymałość materiałów, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

 • W5. Teoria drgań, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

 • W6. Pręty cienkościenne, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

 • W7. Zastosowania procesów stochastycznych, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

 • W8. Mechanika elementów laminowanych, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

 • W9. Konstrukcje inteligentne, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

Podręczniki i skrypty (P)


 • P1. Zbiór zadań z mechaniki i wytrzymałości materiałów dla automatyków, (współautorzy: B.Skalmierski, E.Czogala), Wydawnictwa Politechniki Śląskiej , Gliwice, 1968.

 • P2. Zbiór zadań z kinematyki i dynamiki dla automatyków, (współautorzy: B.Skalmierski, E.Czogala), Wydawnictwa Politechniki Śląskiej , Gliwice, 1971.

 • P3. Zbiór zadań z mechaniki i wytrzymałości materiałów dla automatyków, (współautorzy: B.Skalmierski, E.Czogala, K.Respondek), PWN, Warszawa, 1974.

 • P4. Wytrzymałość materiałów (współautor R.Pyrz), Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1983.

 • P5. Zbiór zadań z teorii drgań, (współautorzy J.Bajkowski, J.Bonarowski, W.Kurnik, J.Osiński), Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1986.

 • P6. Zbiór zadań z teorii drgań, wyd. 2 rozszerzone, (współautorzy J.Bajkowski, J.Bonarowski, W.Kurnik, J.Osiński), Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa,1989.

 • P7. Mechanika elementów laminowanych, (współautor W.Kurnik), Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.


Kształcenie kadry


Promotor w 13 zakończonych przewodach doktorskich (M. Maksymiuk, W. Kurnik, S. Radkowski, M. Hać, A. Hać, S. Kotowski, R. Filonik, M. Pietrzakowski, J. Brzeziński, W. Marowski, D. Jama, Z. Gałkowski, J. Dyk) , w tym sześciu wychowanków (W. Kurnik, S. Radkowski, M. Hać, D. Jama, W. Marowski, M. Pietrzakowski) jest po habilitacji, dwóch wychowanków uzyskało tytuł naukowy, a jeden jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej, jeden przewód doktorski w toku.

Recenzent w 71 przewodach doktorskich (w tym dwóch na uczelniach zagranicznych),


25 przewodach habilitacyjnych (w tym w jednym przewodzie za granicą).
21 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profersora.

Funkcje w środowisku naukowym


 • Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej w kadencji 2005-2008

 • Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych kadencji 2003-2006

 • Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w kadencji 1992-94.

 • Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTMTS w kadencji 1990-92.

 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej w kadencji 1993-95 i 1995-98.

 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej od roku 1999.

 • Członek Komitetu Mechaniki od 1993.

 • Wiceprzewodniczący Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2003 - 2005

 • Przewodniczący Sekcji Dynamiki Układów Materialnych PAN 1993-96

 • Przewodniczący Sekcji Mechatroniki Komitetu Mechaniki PAN 1996-1999 i od 1999 do chwili obecnej.

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 1993-96.

 • Członek Geselshaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik.

 • Członek American Mathematical Society.

 • Redaktor Naczelny (1991-93) oraz Redaktor Działowy czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics od 1994.

 • Członek Redakcji Machine Dynamics Problems.

 • Członek Redakcji Journal of Thermal Stresses (Stany Zjedn. A.P.).

 • Członek Redakcji Mechanics and Mechanical Engineering.

 • Członek Redakcji Facta Universitatis (Jugosławia).

 • Redaktor Działowy Prac Politechniki Warszawskiej serii Mechanika od 2001.

 • Członej Senatu Politechniki Warszawskiej w latach 1993-1999, Komisji Senackich d/s Kadry i Organizacji PW oraz Rektorskiej Komisji d/s Badań Naukowych.

 • Członek sekcji T07 w I, II, VI , VII i IX konkursie KBN.

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn w latach 1975-1984 oraz 1986-1996

 • Prodziekan d/s studenckich i p.o. Dziekana Wydziału SiMR w latach 1884-1986.

 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału SiMR od roku 1975 do 2000.

 • Kierownik programu priorytetowego badań własych PW „Nowoczesne środki transportu". 

 • Autor recenzji wydawniczych dla wielu redakcji czasopism w tym J.Thermal Stresses, ASME J. Appl. Mech., Int. J. Solids and Structures, European Journal of Mechanics, Archiwum Budowy Maszyn, Machine Dynamics Problems, J. Theor. Appl. Mech., Mechanics & Mechanical Engineering.

 • Recenzent redakcji Mathematical Reviews, Zentralblatt fur Mathematik.

Organizacja konferencji naukowych


 • 1972 Sympozjum PTMTS pod hasłem Metody Statystyczne w Mechanice, Gliwice – Szczyrk.

 • 1976 X Polsko-Czechosłowacka Konferencja Dynamiki Maszyn, Warszawa – Rynia.

 • 1977 Computer Aided Design Conference 1, Warszawa.

 • 1979 Computer Aided Design Conference 2, Warszawa

 • 1981 Computer Aided Design Conference 3, Warszawa

 • 1997 Nonlinear Dynamics of Rotors, Załęcze Wlk.

 • 1999 Nonlinear Dynamics of Mechanical Systems, Załęcze Wlk.

 • 2001 Nonlinear Dynamics of Mechanical Systems, Załęcze Wlk.

 • 1998 V Warsztaty Naukowe PTSK Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Jelenia Góra.

 • 2000 VII Warsztaty Naukowe PTSK Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Kościelisko.

 • 2001 VIII Warsztaty Naukowe PTSK Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Gdańsk - Sobieszewo.
Pobieranie 113.09 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna