Dane osobowe


NAGRODY MINISTRA NAUKI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKIPobieranie 113.09 Kb.
Strona2/4
Data27.04.2016
Rozmiar113.09 Kb.
1   2   3   4

NAGRODY MINISTRA NAUKI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI


 • 1973 Nagroda zaspołowa II-go stopnia w dziedzinie badań naukowych

 • 1980 Nagroda indywidualna III-go stopnia w dziedzinie kształcenia kadry

 • 1982 Nagroda indywidualna III-go stopnia w dziedzinie kształcenia kadry

 • 1983 Nagroda zespołowa II-go stopnia za osiągnięcia w dziedzinie wyróżniających się podręczników

 • 1985 Nagroda indywidualna II-go stopnia z tytułu osiągnięć naukowych

NAGRODY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


 • 1990 Nagroda zespołowa II-go stopnia z tytułu osiągnięć naukowych za podręcznik

 • 1990 Nagroda indywidualna I-go stopnia z tytułu osiągnięć naukowych za cykl publikacji

 • 1999 Nagroda zespołowa za współautorstwo monografii pt. "Damping of Vibrations"

Wykaz publikacji


Autorstwo lub współautorstwo 8 monografii (M),
109 artykułów w czasopismach lub rozdziałów książek (A),
61 pełnych tekstów referatów w materiałach konferencji międzynarodowych (I),
38 pełnych tekstów w materiałach konferencji krajowych (K)
68 abstraktów konferencyjnych (S) oraz
redakcja trzech numerów specjalnych Journal of Theoretical and Applied Mechanics poświęconych mechatronice i sterowaniu w mechanice.

Monografie (M)


 • M1. Stabilność stochastyczna ciągłych układów dynamicznych, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Automatyka, No.20 (1972), Gliwice.

 • M2. Procesy stochastyczne w mechanice, współautor B.Skalmierski, PTMTS - Politechnika Śląska, Gliwice, 1971.

 • M3. Stabilność w mechanice, współautor B.Skalmierski, PTMTS - Politechnika Śląska, Gliwice, 1972.

 • M4. Procesy stochastyczne w mechanice, współautor B.Skalmierski, PWN, Warszawa, 1972.

 • M5. Stabilność układów dynamicznych, współautor B.Skalmierski, PWN, Warszawa, 1973.

 • M6. Stochastic processes in dynamics, 2nd revised ed., co-author B.Skalmierski, Martinus Nijhoff Publishers - Polish Scientific Publishers, Hague - Warszawa, 1982.

 • M7. Stochastyczna stateczność układów ciągłych, PWN, Warszawa, 1991.

 • M8. Nieklasyczne materiały piezoelektryczne w stabilizacji i tłumieniu drgań, Wyd. IPBM, Politechnika Warszawska, 2004, (współautor P.M. Przybyłowicz).

Artykuły opublikowane w czasopismach i rozdziały w książkach (A)


 • A01. Drgania lepkosprężystego układu mechanicznego, współautor B.Skalmierski, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Mechanika, 1966, No.27, Gliwice, s. 25-46,

 • A02. Lepkosprężysty pręt na podłożu o dwukierunkowej charakterystyce lepkosprężystej, współautor B.Skalmierski, Engineering Transactions, Vol.14 (1966), No 4, s.653-671.

 • A03. Płyta pierścieniowa obciążona na brzegu momentem, współautor E.Czogala, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Mechanika, No.36, (1968),Gliwice, s.23-38.

 • A04. Rozwiązanie pewnego zagadnienia quasistatycznego teorii bębnów, współautor E.Czogala, Engineering Transactions, Vol.16 (1968), s.165-176.

 • A05. Quasistatyczny problem lepkosprężystego bębna obciążonego ruchomą siłą, współautor E.Czogala, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Mechanika, No.36 (1968), Gliwice, s.39-54.

 • A06. Drgania powłoki cylindrycznej pod wpływem obciążenia stochastycznego, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Mechanika, No.36 (1968), Gliwice, s.55-68.

 • A07. Niestacjonarne losowe pole temperatury i naprężeń w nieskończonym pręcie, współautor T.Chmielniak, Engineering Transactions, Vol. 17 (1969), s.135-142.

 • A08. Drgania liniowego układu wywołane procesem stochastycznym o jednostajnie zmiennej częstości, Engineering Transactions, Vol.17 (1969), s.269-280.

 • A09. O drganiach oscylatora harmonicznego wywołanych pewnym lokalnie stacjonarnym procesem stochastycznym, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Mechanika, No.40, (1969), Gliwice, s.103-118.

 • A10. Drgania przypadkowe oscylatora harmonicznego wywołane pewnym prawie-stacjonarnym procesem losowym, współautor S.Kawulok, Engineering Transactions, Vol.18 (1970), s.543-550.

 • A11. Nonlinear Random Vibration of the Cylindrical Shell, Nonlinear Vibration Problems, Vol.12 (1971), s.137-146.

 • A12. Uwagi o stabilności układów, współautor B.Skalmierski, Nonlinear Vibration Problems, Vol.13, 1972, s.163-174.

 • A13. Naprężenia w prętach klatki wirnika w czasie rozruchu silnika indukcyjnego, współautorzy M. Bernadt, E. Czogała, R. Rut, Maszyny Elektryczne i Transformatory - Zeszyty Problemowe, No. 16 (1972), s.17-27.

 • A14. Stabilność rozwiązań układów dynamicznych opisanych stochastycznymi półliniowymi równaniami cząstkowymi, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Automatyka, No.28 (1974), Gliwice, s.71-78.

 • A15. O pewnym modelu dynamiki kombajnu, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Górnictwo, No.62 (1975), Gliwice, s.19-30.

 • A16 Statystyczna analiza stanu obciążeń i odkształceń trójpasmowych cięgien przenośników zgrzebłowych, współautor J.Suchoń, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Górnictwo, No.62 (1975), Gliwice, s.109-118.

 • A17. O geometrycznym kryterium stabilności stochastycznej rozwiązań równań parabolicznych drugiego rzędu, współautor M.Tylikowski, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Matematyka-Fizyka, No.28 (1977), Gliwice, s.209-216.

 • A18. Studies over the main fan performance stability in coal - mine ventilation networks treated as a system with distributed parameters, co-authors J.Banka, J.Natkaniec, Z.Ociessa, Z.Sokalski, Zesz. Problemowe Górnictwa PAN, Vol.15 (1977), No.1, s.145-166.

 • A19. Stability of a Nonlinear Rectangular Plate, ASME Journal of Applied Mechanics, Vol.45 (1978), s.583-585.

 • A20. Dynamic Stability of Pipes Conveying Fluids, Mech. Res. Comm., Vol. 6 (1979), No 3, s.141-146.

 • A21. Dynamic stability of rotating shafts, Ingenieur-Archiv, Vol.50 (1981), s.41-48.

 • A22. Drgania oscylatora harmonicznego poddanego działaniu serii przypadkowych zderzeń, Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Pol.Warsz., No. 13 (1982), Warszawa, s.101-112.

 • A23. Oscylator harmoniczny poddany zderzeniom przypadkowym jako prosty model maszyny wibroudarowej, Zesz. Nauk. Pol. Rzesz., Vol.13 (1983), Mechanika, No.5, s.333-337.

 • A24. Stochastic stability and instability of a linear cylindrical shell, co-author W.Kurnik, Ingenieur Archiv, Vol.53 (1983), s.363-369.

 • A25. Dynamiczna stateczność płaskiej postaci zginania twuteowej belki cienkościennej, Kwartalnik Mechanika, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Vol.2 (1983), No.4, s.5-18.

 • A26. Dynamic Stability of a Nonlinear Cylindrical Shell, ASME Journal of Applied Mechanics, Vol. 51 (1984), s.852-856.

 • A27. Stochastic Stability of a Plate in a Magnetic Field, co-author W.Kurnik, Acta Mechanica, Vol.52 (1984), s.165-176.

 • A28. Stochastyczna stateczność płyt kołowych, Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Pol. Warsz., No.14 (1984), Warszawa, s.119-132.

 • A29. Stochastic Stability of a Thin-Walled Beam Subjected to a Time and Space Dependent Loading, Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol.66 (1986), s.T97-T98.

 • A30. Vibration of a non-linear single degree of freedom system due to poissonian impulse excitation, co-author W.Marowski, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol.21 (1986), s.229-238.

 • A31. Dynamic Stability of Viscoelastic Continuous Systems Under Time-Dependent Loadings, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Vol.24 (1986), s.127-137.

 • A32. Stochastic stability of antisymmetrically laminated rectangular plates, Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol.68 (1988), s.T260-T261.

 • A33. Dynamic stability of antisymmetrically laminated cross-ply cylindrical shells, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Vol.26 (1988), s.655-661.

 • A34. Dynamic stability of nonlinear antisymmetrically laminated cross-ply rectangular plates,ASME Journal of Applied Mechanics, Vol.56 (1989), s.375-381.

 • A35. Stochastyczna stabilność mostów wiszących poddanych działaniu wiatru, Zesz. Nauk. Pol. Rzesz., Vol. 59 (1989), Mechanika, No.18, Rzeszów, s.171-174.

 • A36. Dynamic stability of viscoelastic shells under time-dependent membrane forces, Int. J. of Mech. Sciences, Vol.31 (1989), s.591-597.

 • A37. Dynamic stability of a symmetrical cross-ply plate with random initial imperfections, ZAMM, Vol.71 (1991) 4, s.T165-T167.

 • A38. Stability and bounds on motion of viscoelastic columns with imperfections and time-dependent forces, M.Życzkowski, (ed.), Creep in Structures, IUTAM Symposium Cracow/Poland 1990, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1991, s.653-658.

 • A39. Dynamic stability of a compound column, Nonlinear Vibration Problems, No.24 (1991), s.181-194.

 • A40. Stability of composite structures with random material imperfections, P.D. Spanos and C.A. Brebbia (eds.), Computational Stochastic Mechanics, Elsevier Applied Science, London - New York, 1991, s.713- 724.

 • A41. Nonstationary response of linear discrete systems to Poissonian impulse sequences, Facta Universitatis, Ser. Mechanics, Automatic Control and Robotics, Vol.1, No 1 (1991), s.49-55.

 • A42. Dynamic stability of laminated cylindrical shells with random initial imperfections, ZAMM, Vol.72 (1992), s.T100-T102.

 • A43. Dynamic stability of plates with boundary conditions depending on membrane forces, Arch. Mech., Vol. 44(1992), No 2, s.161-169.

 • A44. Dynamic stability of composite viscoelastic beams, Machine Dynamics Problems, Vol.3(1992), s.95-106.

 • A45. Stability of composite structure with random material imperfections, ZAMM, Vol. 73 (1993), 4, s.T141- T144.

 • A46. Dynamic stability of non--linear antisymmetrically laminated angle--ply plates, Int. J. Non--Linear Mechanics, Vol. 28(1993), s.291-300.

 • A47. Dynamic stability of non-linear symmetrically laminated cross-ply rectangular plates, Nonlinear Vibration Problems, No.25 (1993), s.459-474.

 • A48. Stabilization of beam parametric vibration, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 31 (1993), s.657-670.

 • A49. Dynamic stability of rotating angle-ply composite shafts, Mach. Dyn. Prob., Vol.6, 1993, s.141-156.

 • A50. Stochastic stability of rotating composite shafts with Brazier's effect, Nonlinear Science, B, Vol.7, Chaos and Nonlinear Mechanics, L. O. Chua (ed.), World Scientific, 1994, s.300-309.

 • A51. Dynamic stability of rotating composite shafts, Mech. Res. Comm., Vol. 23(1996), No 2, s.175 - 180.

 • A52. Komstrukcje inteligentne, Przegląd Mechaniczny, Vol. 55(1996), No 16, s.21-23.

 • A53. Dynamika i stateczność elementów kompozytowych, Przegląd Mechaniczny, Vol.55(1996), No 16, s. 39- 40.

 • A54. Active control of mechanical distributed systems with stochastic parametric exctiations, Modelling and Optimization of Distributed Parameter Systems - Application to Engineering, K. Malanowski, Z. Nahorski, M. Peszyńska, (eds.), Chapmann and Hall, London, 1996, s.287-294.

 • A55. Dynamiczna stateczność wirujących powłok walcowych, Zesz. Nauk. Pol. Rzesz., Nr 151, Mechanika 48(1996), s. 99-106.

 • A56. Thermally induced dynamic instability of beams and plates, co-author R. B. Hetnarski, ASME J. Appl. Mech., Vol. 63 (1996), s.884-890.

 • A57. Dynamic stability of activated composite shells, Facta Universitatis, University of Nis, Vol. 2(1966), No 6, s.69-81.

 • A58. Application of Shape Memory Alloys to Active Control of Vibration and Noise of Machines and Structures, Zesz. Nauk. Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., Vol. 3 (1997), s.263-268.

 • A60. Active flutter suppresion of a panel using a distributed control, Smart Mechanical Systems - Adaptronics, (U. Gabbert, ed.), Fortschritt -Berichte VDI, Reihe 11, Nr 244, Dusseldorf, 1997, s.225-234.

 • A61. Dynamic stability of rotating composite shells, ZAMM, Vol.77(1997), Supplement 1, s.345-346.

 • A62. Influence of torque on dynamic stability of composite thin-walled shafts with Brazier's effect, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 1 (1997), No 2, s.145-155.

 • A63. Dynamics of a rotating cylindrical isotropic shell, (co-authors: Z. Gałkowski, M. Pietrzakowski), Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 1(1997), No 2, s.111-120.

 • A64. Konstrukcje inteligentne, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 35(1997), s.991-1002.

 • A65. Aktywne tłumienie drgań w ciągłych elementach maszyn i konstrukcji, Z. Osiński (red.), Tłumienie Drgań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s.404-427.

 • A66. Zastosowanie materiałów elektroreologicznych do półaktywnego tłumienia drgań, Zesz. Nauk. Katedry Mechaniki Stosowanej Pol. Śl., Zesz. 6(1998), s.353-358.

 • A67. Vibration analysis of activated rotating composite shaft with SMA fibers, ZAMM, Vol. 78(1998), Supplement 1, s.320-321.

 • A68. Dynamic stability of rotating composite shells with thermoactive shape memory alloy fibers, Journal of Thermal Stresses, Vol. 21(1998), No 3-4, s.327-339.

 • A69. Inteligentne Materiały i Konstrukcje, Przegląd Techniczny, LVII, 20, 1998, s.17-23.

 • A70. Semiactive control of rotating composite shells with SMA fibers, Machine Dynamics Problems, Vol. 20(1998), s.287-301.

 • A71. Active vibration damping in continuous elements of structures and machines, Z. Osiński (ed.), Damping of Vibrations, Balkema, 1998, s.449-476.

 • A72. Zastosowanie piezoelektrycznych elementów w pasywnych tłumikach drgań, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej Pol. Śl., Zesz. 9 (1999), s.267-272.

 • A73. Simulation examination of annular plates excited by piezoelectric actuators, J. Holnicki-Szulc and J. Rodellar (eds.), Smart Structures, Kluwer Academic Publishers, 1999, s.365-372.

 • A74. Stabilization of beam parametric vibration by means of piezoelectric elements, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 37(1999), No 2, s.241 - 254.

 • A75. Influence of viscoelastic bonding on dynamics of beam with piezoactuators, ZAMM, Vol. 79, 1999, s.S365-S366.

 • A76. Simulation examination of active and semiactive damping of structural vibrations, Zesz. Nauk. Pol. Rzesz., 174, Mechanika z. 52, 1999, s.357-362.

 • A77. Stability of a shaft with fluctuating angular velocity, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 3, No 2, 1999, s.93-102.

 • A78. Półaktywne i aktywne piezoelektryczne tłumiki drgań płyt kołowych i pierścieniowych, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Nr 221, Mechanika 44, 1999, s.21-28.

 • A79. Natural frequencies of rotating viscoelastic shell, (co-authors: Z. Gałkowski, M. Pietrzakowski), Mechanics and Mechanical Engineering, International Journal, Vol.3(1999), No 2, s.113-120.

 • A80. Distributed Piezoelectric Vibration Absorbers, ZAMM, Vol. 80(2000), S305-S306.

 • A81. Dynamic stability of electrorheological fluid-filled laminate,JTAM, Vol. 38 (2000), s.417-428.

 • A82. Influence of bonding layer on piezoelectric actuators of axisymmetrical annular plate, JTAM, Vol. 38, 2000, s.607-621.

 • A83. Two-dimensional piezoelectric actuators for vibration excitation and suppresion of thin plates, Machine Dynamics Problems, Vol. 24(2000), s.199-207.

 • A84. Stochastic parametric instability of thin cylindrical shells using various shell theories, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 4 (2000), No 2, s.281-290.

 • A85. Control of circular plate vibrations via piezoelectric actuators shunted with a capacitative circuit, Thin- Walled Structures - Elsevier, Vol. 39 (2001), No1, s. 83-94.

 • A86. Effects of piezo-actuator delamination on the dynamic characteristics of vibration control systems, Int. J. Solids and Structures, Vol. 38(2001), No 10-13, s.2189-2202.

 • A87. A study of segmentation of distributed piezoelectric sectorial actuators in annular plates, Proceedings of the IUTAM Symposium on Smart Structures and Structronic Systems, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 2001, s.197-204.

 • A88. Stability and Stabilization of Thermally Induced Vibrations of Cylindrical Shells, Journal of Thermal Stresses, Vol. 24(2001), No 6, s.605-628.

 • A89. Semiactive control of a shape memory alloy hybrid composite rotating shaft, (co-author R. B. Hetnarski), Int. J. Solids and Structures, Vol. 38(2001), No 50-51, s.9347-9357.

 • A90. A study of segmentation of distributed sectorial piezoelectric actuators in annular plates, ZAMM, Vol. 81(2001), Supplement 2, s.233-234.

 • A91. Active damping of geometrically nonlinear transverse beam vibrations, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 5(2001), No 2, s.127-136.

 • A92. Active Vibration Damping of Cylindrical Shells, Zesz. Nauk. Politechniki Krakowskiej, Mechanika Nr 83, s.281-288.

 • A93. Dynamics of delaminated elements of composite and smart structures, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Nr 241, Mechanika 53, 2002, 265-274.

 • A94. Complex electrorheological material based adaptive cylindrical shells, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 197, Mechanika z. 60, 2002, 583-590.

 • A95. Analytical Modeling of Electrorheological Material Based Adaptive Shells, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.40, 2002, 761-773.

 • A96. Stability and stabilization of circular plate parametric vibrations, (co-author K. Frischmuth), International Journal of Solids and Structures, Vol.40, 2003, 5187-5196.

 • A97. Active damping of parametric vibrations of mechanical distributed systems, [in:] K. Watanabe, and F. Ziegler (Eds.) IUTAM Symposium on Dynamics of Advanced Materials and Smart Structures, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 2003, 409-418.

 • A98. Shear deformation effects on thermally induced instability of laminated plates, Journal of Thermal Stresses, Vol. 26, 2003, 1251-1261.

 • A99. Stabilization of Parametric Vibrations of a Nonlinear Continuous System, Meccanica, Vol. 38 (No6), 2003, 659-668.

 • A100. Monitoring uszkodzeń cienkościennych konstrukcji kompozytowych, M. Pietrzakowski (współautor) Przegląd Mechaniczny, Vol. 62, 2003, 24-26.

 • A101. Stability of composite plates with time-dependent nonuniform in-plane loads, Monografia 302, Rozprawy z Mechaniki Konstrukcji i Materiałów, Seria Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska, Kraków, 2004, 277-283.

 • A102. Vibration analysis of electrorheological fluid filled cylindrical shell for harmonic drive, Machine Dynamics Problems, 2004, Vol. 28, No 2, 107-112.

 • A103. Stateczność dynamiczna konstrukcji pod wpływem czasowo-przestrzennych obciążeń przypadkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Nr 243, Mechanika 54, 2004, 23-32.

 • A104. Stability of functionally graded plate under in-plane time-dependent compression, Mechanics and Mechanical Engineering, 2004, 7, No2, 5-12.

 • A105. Stabilization of beam parametric vibrations with shear deformations and rotary inertia effects, International J Solids and Structures, Vol. 42, (2005), 5920-5930.

 • A106. Liapunov functionals application to dynamic stability analysis of continuous systems, Nonlinear Analysis, Vol. 63, Issue 5-7 (2005), e169-e183.

 • A107. Dynamical stability of functionally graded plate under in-plane compression, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 4 (2005), 411-424.

 • A108. Dynamic Stability of Rotating Composite Shafts With Thermoactive Fibers - Ed. W. Pietrzaszkiewicz, C. Szymczak, Shell Structures - Theory and Applications, Balkema, Taylor and Francis, London 2005, 433-437.

 • A109. Stabilization of plate parametric vibration via distributed control, J. Theoret. Appl. Mech., Vol. 43, 2005, 695-706.


Pobieranie 113.09 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna