Dane osobowe


Pełne teksty prac opublikowane w materiałach konferencji krajowych (K)Pobieranie 113.09 Kb.
Strona4/4
Data27.04.2016
Rozmiar113.09 Kb.
1   2   3   4

Pełne teksty prac opublikowane w materiałach konferencji krajowych (K)


 • K01. O stabilności stochastycznej pewnej klasy równań cząstkowych, współautor E.Czogała, Sympozjum PTMTS pod hasłem Metody Statystyczne w Mechanice - Stabilność, Pomiary i Modelowanie, Referaty, Gliwice,1972, s.7-11.

 • K02. Techniczna stateczność stochastyczna układów ciągłych, Sympozjum PTMTS pod hasłem Metody Statystyczne w Mechanice - Stabilność, Pomiary i Modelowanie, Referaty, Gliwice, 1972, s.16-26.

 • K03. Stabilność techniczna pewnego ciągłego układu dynamicznego poddanego działaniu zaburzeń Stochastycznych, Sympozjum PTMTS pod hasłem Metody Statystyczne w Mechanice - Stochastyczna Teoria Maszyn, Referaty, Gliwice, 1973, s.26-32.

 • K04. Stabilność nieliniowego układu: płyta - strumień gazu, Sympozjum Dynamiki i Stateczności Konstrukcji, Referaty, Rzeszów-Łańcut, 1976, s.215-223.

 • K05. Dynamiczna analiza ramu pojazdu poddanej działaniu staochastycznemu wymuszeniu od nierówności drogi, współautor, Z.Brzeziński, Computer Aided Design Conference, Section 3, Warszawa, 1977, s.5-12.

 • K06. Zastosowanie teorii informacji do analizy drgań przypadkowych układów ciągłych, współautor S.Radkowski, Computer Aided Design Conference, Section 3, Warszawa, 1977, s.159-168.

 • K07. Analiza korelacyjna układów dyskretnych z poissonowskim wymuszeniem impulsowym, Sympozjum PTMTS Modelowanie w Mechanice, Referaty, Gliwice, 1985, s.463-470.

 • K08. Stochastic stability of continuous systems, Mathematical Methods in Engineering, Opole, 1985, s.471-488. Wpływ modelu belki na obszar stateczności stochastycznej, Sympozjum PTMTS Modelowanie w Mechanice, Referaty, Part II, Gliwice, 1986, s.154-160.

 • K09. Dynamiczna stateczność lepkosprężystych układów ciągłych, Zesz. Nauk. Pol. Rzesz., Nr 31, Mechanika Nr 12, 113-116.

 • K10. O modelach dynamicznych antysymetrycznie poprzecznie laminowanej płycie prostokątnej, Sympozjum PTMTS Modelowanie w Mechanice, Referaty, Gliwice, 1987, s.383-390.

 • K11. Dynamiczna stateczność obracających się wałów lepkosprężystych, Sympozjum PTMTS Modelowanie w Mechanice, Referaty, Gliwice, 1989, pp.361-366.

 • K12. Recent studies in stochastic stability of motion, Konferencja PTMTS, Nowe Problemy i Metody w Mechanice Statystycznej, Duszniki, 1989, s.34-37.

 • K13. Application analysis of Kalman-Bucy filter to an optimal arrangement of measuring points, co-authors Z.Dąbrowski, S.Radkowski, The VII-th Conference on Dynamical Measurements of Mechanical Quantities, Warszawa, 1989, s.18-22.

 • K14. Stochastyczna stateczność i modelowanie konstrukcji kompozytowych, Konwersatorium Mechanika Stochastyczna, Szklarska Poręba 1993, PTMTS Wrocław, 1994, s.51-55.

 • K15. "Inteligentne materiały" w zastosowaniach do układów mechanicznych, Seminarium Przekładnie Mechaniczne Specjalne - Politechnika Warszawska, Zbiór Referatów, 1996, s. 23-30.

 • K16. Numerical simulation of amplitude-frequency characteristics of active system with piezoelectric elements, co-authors W. Kurnik, P. M. Przybyłowicz, (eds.) R. Bogacz, Z. Osiński, J. Wróbel, Symulacja w badaniach i rozwoju - Zbiór referatów Drugich Warsztatów Naukowych PTSK, Warszawa, 1996, s.106- 113.

 • K17. Zastosowanie cieczy elektroreologicznych do aktywnego tłumienia, III Szkoła Metody aktywne redukcji drgań i hałasu - Referaty, Kraków-Zakopane, 1997, s.181-186.

 • K18. Parametric vibration stabilization of electrorheological fluid-filled laminate, IV Konferencja Układy Dynamiczne - Teoria i Zastosowania, Referaty, Łódź, 1997, s.293-298.

 • K19. Simulation in some problems of the active damping in mechanical systems, (współautorzy W. Kurnik, P. M. Przybyłowicz), R. Bogacz, L. Bobrowski (red.), III Warsztaty PTSK Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Warszawa, 1997, s.185-192.

 • K20. Inteligentne materiały i konstrukcje, Seminarium - Badania Mechanicznych Właściwości Materiałów i Konstrukcji - Stan obecny i kierunki rozwoju, Zakopane, 1997, s.5.1-5.13 .

 • K21. Ciecze elektroreologiczne i ich zastosowania, Proceedings of the 7-th Atructural Acoustic Conference, Zakopane, 1998, s.33-38.

 • K22. Zastosowanie materiałów inteligentnych do tłumienia drgań mechanicznych, Wpływ Wibracji na Otoczenie, Materiały Konferencyjne, Kraków - Janowice, 1998, s.79-84.

 • K23. Simulation examinations of dynamic behaviour of chosen rotating systems, co-authors: W. Kurnik, P.M. Przybyłowicz, IV Warsztaty PTSK Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Zbiór Referatów, R. Bogacz, E. Kołodziński (red.), Warszawa, 1998, s.222-233.

 • K24. Program przedmiotu "Konstrukcje Inteligentne", Edukacja w Mechatronice, Kraków, 1998, s.155-160. Półaktywne tłumienie drgań poprzecznych wałów za pomocą elementów z pamięcią kształtu, Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu, Kraków - Krynica, 1999, s.239-246.

 • K25. Nowe materiały i ich zastosowanie w technice i inżynierii .biomedycznej, Waves Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, Vol. IV, Polish Acoustical Society, Cracow, 1999, s.113-120.

 • K26. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe aktywnych elementów konstrukcyjnych z delaminacją, V Warsztaty PTSK Symulacja w Badaniach i Rozwoju, R. Bogacz, A. Tylikowski (red.), Warszawa, 1999, s.331-342.

 • K27. Badania symulacyjne właściwości wibro-akustycznych kołowych płyt z piezoelektrycznymi eliminatorami drgań, Symulacja w Badaniach i Rozwoju - VI Warsztaty Naukowe PTSK, Białystok, 2000, s.101-110.

 • K28. Dynamika obracających się tarcz z tarciowym obciążeniem, Proceedings of the International Conference "Friction 2001", Warsaw University of Technology, Warszawa, s.213-218.

 • K29. Piezoelektryczne materiały gradientowe i ich zastosowanie w aktywnym tłumieniu drgań, Metody Aktywne Tłumienia Drgań i Hałasu, Kraków-Krynica, 2001, s.285-290.

 • K30. Symulacyjne badanie aktuatorów wykonanych z piezoelektrycznych materiałów gradientowych, VII Warsztaty PTSK Symulacje w Badaniach i Rozwoju, Gdańsk - Sobieszewo, 2001, s.384-388.

 • K31. Active composite structures, Mechanika Polska u Progu XXI Wieku, red. W. Szcześniak, Kazimierz Dolny - Warszawa, 2001, s.555 - 560.

 • K32. Mechanika dźwigarów laminowanych - kompozyty aktywne, 3-cia Szkoła Kompozytów, Politechnika Warszawska, Wisła , 2001, s.237-247.

 • K33. Inteligentne materiały i konstrukcje, XIV Konferencja "Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo, Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Zbiór Referatów, 2003, Warszawa, str. 33-44.

 • K34. Teoria sprężystości ciał anizotropowych jako elementów kompozytowych, IV Szkoła Kompozytów, Współczesne Zagadnienia Mechaniki Materiałów i Konstrukcji Kompozytowych, Instytut Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej, Warszawa -Wisła, 2003, 183-200

 • K35. Dynamic behaviour of composite structures with time-dependent non-uniform membrane loads, X Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej "Symulacja w badaniach I Rozwoju, Kraków, 2004, 375-384.

 • K36. Dynamika geometrycznie nieliniowej płyty wykonanej z anizotropowego materiału gradientowego, III Sympozjon Kompozyty, Konstrukcje Warstwowe, PTMTS Oddział we Wrocławiu, Wrocław-Karpacz, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, 159-164.

 • K37. Wpływ rozkładu elektromechanicznych właściwości na działanie aktuatorów wykonanych z piezoelektrycznych materiałów gradientowych, Symulacja w Badaniach i Rozwoju. PTSK, XI Warsztaty Augustów-Białystok, 2005, 14-21.

 • K38. Drgania belki z piezoelektrycznymi warstwami, IV Krajowe Sympozjum MiS'2005, Symulacja Komputerowa w Technice, Referaty, Łódź, 223-226.

Streszczenia prac wygłoszonych na konferencjach (S)


 • S01. Lepkosprężysty pręt kołowy na podłożu o dwukierunkowej charakterystyce lepkosprężystej, współautor B.Skalmierski, Konwersatorium PTMTS pod hasłem Zagadnienia Termiczne i Plastyczne w Mechanice, Gliwice, 1966, s.71-72.

 • S02. Przypadkowy rozkład temperatury w płycie o niejednakowych stałych materiałowych, współautor T.Chmielniak, Sympozjum PTMTS pod hasłem Metody Statystyczne w Mechanice, Streszczenia referatów, Gliwice, 1970, s.91-93.

 • S03. Geometrycznie nieliniowe drgania płyty prostokątnej, Sympozjum PTMTS pod hasłem Metody Statystyczne w Mechanice, Streszczenia referatów, Gliwice, 1970, s.95.

 • S04. Niestacjonarne drgania przypadkowe wywołane rozruchem pewnych układów transportowych, Sympozjum PTMTS pod hasłem Metody Statystyczne w Mechanice, Streszczenia referatów, Gliwice, 1970, s.97-99.

 • S05. O reakcji liniowego układu na ciąg stochastycznych impulsów, współautor A.Miądowicz, II Sympozjum PTMTS Metody Statystyczne w Mechanice, Streszczenia referatów, Gliwice, 1971, s.53-55.

 • S06. Uwagi o stabilności stochastycznej ciągłych układów mechanicznych, Sympozjum PTMTS Metody Statystyczne w Mechanice, Streszczenia referatów, Gliwice, 1971, s.61.

 • S07. O stabilności równań Kamana, VII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia referatów, Poznań, 1976, s.118-119.

 • S08. Stability of cylindrical shell, The 19-th Polish Conference Solid Body Mechanics, Ruciane - Piaski, Abstracts, 1977, s.167-168.

 • S09. Dynamiczna stabilność powłoki walcowej, Ósme Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia referatów, Poznań, 1978, s.140-141.

 • S10. Pewna metoda obliczenia staateczności stochastycznej, współautor R.Filonik, X Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia referatów, Poznań, 1980, s.46-47.

 • S11. Stateczność stochastyczna walcowej powłoki, współautor W.Kurnik, , IX Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia, Poznań, 1980, s.90-91.

 • S12. Stochastyczna stabilność belki poddanej impulsowemu obciążeniu parametrycznemu, XI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia, Poznań, 1982, s.63-64.

 • S13. Stability of liquid carrying pipes under impulse parametric excitation, The XIV-th Conference Dynamics of Machines, Abstracts, Prague - Liblice, 1983, s.183-184.

 • S14. Certain method of an analysis of linear systems subjected to poisson impulse excitation, XI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia referatów, Poznań, 1984, s.279-220.

 • S15. Stochastic Stability of a Thin-Walled Beam Subjected to a Time and Space Dependent Loading, GAMM Congress 85, Dubrownik, 1985, s.30.

 • S16. Wpływ bezwładności rotacyjnej i ścinania na obszary stateczności dynamicznej płyt prostokątnych, XII Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia referatów, Poznań, 1986, s.292-293.

 • S17. Dynamics and stability of nonlinear systems subjected to Poissonian impulse excitations, Mathematisches Forschungsinstitut Obervolfach - Nonlinear and Random Vibrations, 1986, s.12-13.

 • S18. Stability of Continuous Systems Driven by Random Fields, The First World Congress of Bernoulli Society, Vol.2, Nauka, Moscow, 1986, s.730.

 • S19. Influence of rotatory inertia and shear on a dynamic stability of a plate in a magnetic field, GAMM Congress 86, Dortmund, 1986, s.22.

 • S20. Stochastic stability of antisymmetrically laminated rectangular plates, GAMM Congress 87, Stuttgart, 1987, s.2.39.

 • S21. Stochastic stability of a moving band subjected to a time and space dependent loading, , Vibrations in Physical Systems XIII Sympozjum, Abstracts, Poznań, 1988, s.261-262.

 • S22. Relaxing sufficient conditions for dynamic stability of nonlinear laminated plates, GAMM Congress 88, Vienna, 1988, s.122.

 • S23. Stochastic stability of a compound column, GAMM Congress 89, Karlsruhe, 1989, s.23. S24. Stochastic stability of columns made up of a standard viscoelastic material, XIV Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia referatów, Poznań, 1990, s.219-220.

 • S25. Bounds on motion of laminated cross-ply plates with random imperfections, GAMM Congress 90, Hannover, 1990, s.1.5.a.

 • S26. Dynamic stability of nonlinear symmetrically laminated cross-ply rectangular plates, The 12-th International Conference on Nonlinear Oscillations, Abstracts, Cracow, 1990, s.106-107.

 • S27. Stability analysis of non-linear composite structures via the Liapunov method, Yugoslav Conference on Non-Linear Deterministic and Stochastic Processes in Dynamical Systems with Applications, Abstracts of Papers, University of Nis, 1991, s.34.

 • S28. Dynamic stability of intelligent composite plates, XIV Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych , Streszczenia referatów, Poznań, 1992, s.119.

 • S29. Thermally induced dynamic instability of beams and plates, co-author R. B. Hetnarski, The XVII --th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Abstracts, Haifa, 1992, s.149.

 • S30. Dynamics of a beam excited by a piezoelectric actuator, Congress GAMM 93, Abstracts, Dresden, 1993, s.81.

 • S31. Stochastic stability of rotating composite shafts, Chaos and Noise in Dynamical Systems, Euromech Colloquium 308, Łódź - Spała, 1993.

 • S32. Near-critical behaviour of composite shafts with Brazier's effect, (co-author W. Kurnik), 1-st European Nonlinear Oscillation Conference, Hamburg, 1993.

 • S33. Problemy podstawowe dynamiki konstrukcji - referat wprowadzający, VII Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, Rzeszów, 1993.

 • S34. Dynamic stability of activated composite shells. 2nd European Solid Mechanics Conference, Abstract Book, Genoa 1994, s.Q15.

 • S35. Dynamic stability of rotating angle-ply composite shafts, Congress GAMM 94, Abstracts, Braunschweig, 1994, s.326.

 • S36. Active control of mechanical distributed systems with stochastic parametric excitations, IFIP' 95 Conference on Modelling and Optimization of Distributed Parameter Systems With Application to Engineering, Abstracts, Warsaw, 1995, s.165-166.

 • S37. Numerical simulation of amplitude-frequency characteristics of active systems with piezoelectric elements, Drugie Warsztaty Naukowe - Symulacja w badaniach i rozwoju, PTSK, Warszawa, 1995.

 • S38. Dynamic stability of rotating composite shells, Congress GAMM 96,Abstracts, Prague,1996, s.34.

 • S39. Influence of phase-transformation on stabilization of vibrations of rotating composite shafts with SMA fibers, co-author R. B. Hetnarski, Meeting on Thermal Stresses and Related Topics, Shizuoka University, Sept. 2, 1996.

 • S40. Active stabilization of parametrically excited mechanical continuous systems, Abstracts, XVIIth Symposium Vibrations in Physical Systems, Poznań - Błażejewko, 1996, s. 253-253.

 • S41. Influence of phase-transformation on stabilization of vibrations of rotating composite shafts with SMA fibers, co-author R. B. Hetnarski, XIX-th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Abstracts, Kioto, 1996, s. 289.

 • S42. The response of a rotating disk to excitation by a piezoelectric actuator, The Third European Solid Mechanics Conference, Stockholm, Book of Abstracts, 1997, s.317.

 • S43. The response of an annular plate to excitation by a piezoelectric actuator, XVIIIth Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, Abstracts and Invited Lectures, Poznań-Błażejewko, 1998, s.265-266.

 • S44. Influence of viscoleastic bonding on dynamics of beam with piezoactuators, GAMM Annual Meeting, Bremen April 6-9, Book of Abstracts, 1998, s.141-142.

 • S45. Stabilization of visco-elastic rectangular plates with distributed piezoelectric sensors and actuators, Recent Advances in Mechanics , Abstracts, Democritus University of Thrace, Xanthi, 1998, s.92-93.

 • S46. Active control of structures , 32-nd Solid Mechanics Conference, Volume of Abstracts, Zakopane, eptember 1-5, 1998, s.35-36.

 • S47. Dynamic stability of rotating flexible composite shafts, The Third European Nonlinear Oscillations Conference, Contributed Abstracts, Copenhagen, August 8-12, 1999.

 • S48. Badania symulacyjne właściwości wibro-akustycznych kołowych płyt z piezoelektrycznymi eliminatorami drgań, VI Warsztaty Naukowe PTSK, 25-27.8.1999, Białystok - Białowieża, s.81-82.

 • S49. Distributed piezoelectric absorbers, GAMM Annual Meeting, Metz, Book of Abstracts, 1999, s.156. Piezoelectric absorbers of vibrations in a circular plate, 1999 ASME Mechanics \& Materials Conference, Blacksburg, Virginia, Book of Abstracts, s.335.

 • S50. Two-dimensional piezoelectric actuators for vibration excitation and suppresion of thin plates, 6-th German-Polish Workshop " Dynamical Problems in Mechanical Systems", Sollerhouse 1999, Abstracts.

 • S51. A study of segmentation of distributed piezoelectric sectorial actuators in annular plates, IUTAM Symposium on Smart Structures and Structronic Systems, Abstracts, Magdeburg, s.61-62.

 • S52. Symulacja działania piezoelektrycznego tłumika drgań przegrody kołowej, VII Warsztaty Naukowe PTSK, Zakopane-Kościelisko, 14-16 września 2000, s.24-25.

 • S53. Piezoelectric Membrane Vibration Absorber, Vibrations in Physical Systems, Abstracts and Invited Papers, Poznań - Błażejewko, 2000, s.282-283.

 • S54. A study on segmentation of distributed piezoelectric sectorial actuators in annular plates, GAMM Meeting, Book of Abstracts, Gottingen, 2000, p.155.

 • S55. Dynamics of rotating disks with frictional loading, Modelling and Simulation of the Friction Phenomena in the Physical and Technical Systems, Warsaw, 23-24 November, 2000, Abstracts.

 • S56. Flexural vibrations of a shaft with delaminations, GAMM Meeting 2001, Book of Abstracts, Zurich, s.151.

 • S57. Modelling of Bending Actuators with a Gradient of Piezoelectric Coefficient, The Seventh Polish-German Workshop on Dynamical Problems in Mechanical Systems, Abstracts, Sept. 2-8, 2001, Osieki/Koszalin, 2001, s.11.

 • S58. Distributed actuators with a gradient of piezoelectric coefficient, The IV Polish-German-Greek Symposium on Advances in Mechanics, Book of Abstracts, Pułtusk, Sept. 18-22, 2001, Warsaw University Technology, 2001, s.67-68.

 • S59. Stability of composite plates with time-dependent nonuniform in-plane loads, GAMM Meeting, Book of Abstracts, Augsburg, 2002.

 • S60. Aktuatory wykonane z piezoelektrycznych materiałów gradientowych, XLI Sympozjon PTMTS "Modelowanie w Mechanice", Streszczenia Referatów, Wisła 2002, 185-186.

 • S61. Shear deformation and rotary inertia effects on dynamic stability of laminated plates, GAMM2003, Book of Abstracts, 24-28 March 2003, Abano-Terme - Padua, p.61

 • S62. Dynamics of an electro-rheological fliud-filled laminated cylindrical shell, 5-th Euromech Solid mechanics Conference, ESMC-5, Book of Abstracts, August 17-22, 2003, Thessaloniki, 152-153.

 • S63. Vibration Analysis of Electrorheological Fluid-Filled Cylindrical Shell for Harmonic Drive, Abstracts, 8-th German-Polish Workshop on Dynamical Problems in Mechanical Systems, Schmochtitz near Bautzen, 2003

 • S64. Modeling of layered structures made of functionally graded materials: Similarities and Discrepancies, XLIII Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", Streszczenia Referatów, Wisła 2004, s.181.

 • S65. Stability of parametric vibrations of functionally graded materials, XXI Symposium Vibrations in Physical Systems, Invited Lectures, Short Papers and Abstracts, Poznań - Kiekrz, May 26-29 2004, 391-394.

 • S66. Wpływ uwzględnienia równania elektrostatyki na dynamikę belki z rozłożonym sterowaniem, XLIV Sympozjon PTMTS Modelowanie w Mechanice, 2005.

 • S67. Symulacyjne badania aktywnego tłumienia drgań i hałasu, XII Warsztaty Naukowe PTSK, Materiały Konferencyjne, Sarbinowo Morskie, 2005, s.123.

 • S68. Dynamics of a plate with distributed control, 7-th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Wigry, 2005.


Pobieranie 113.09 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna