Dane podstawowePobieranie 43.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.21 Kb.


Dane podstawowe:

Liczba akcji: 46 077 tys.

Kapitalizacja: 716,4 tys. zł.

Free float: 384,02 tys. złStruktura akcjonariatu:

ACCOR S.A. 20%

REIB Int. (Deutche Bank)10%

Skarb Państwa 6,24%

Franklin Resources, Inc. 5%

Michał Sołowow 5%

Globe Trade Centre S.A. 5%
Pozostali 53,7%

Analityk:

Tomasz Ćwintal

(22) 534-67-79B iuro Maklerskie BPH S.A.

Zespół Analiz i Doradztwa InwestycyjnegoData:26.07.01

Orbis S.A.Krótkoterminowo: Akumuluj

cena: 15,55 cena docelowa: 17,5

Lata

przychody

(tys. zł)zysk netto

(tys. zł)EPS

(zł)


CFPS

(zł)


P/E

P/BV


1998

719 839

69 759

1,51zł

2,56zł

10,23

0,82

1999

789 312

90 943

1,97zł

3,12zł

7,85

0,74

2000

778 257

84 807

1,84zł

3,14zł

8,42

0,68

2001 P

793 650

64 196

1,39zł

2,80zł

11,12

0,65

2002 P

857 142

77 740

1,69zł

3,18zł

9,18

0,60

Źródło: Raporty roczne spółki; Prognoza sporządzona przez BM BPH SA


  • Kurs Orbisu uległ w ostatnim czasie znacznej deprecjacji. Związane to było z gorszą sytuacją fundamentalną. Skupiło się na to głównie umocnienie się naszej waluty a ponieważ Orbis ustala ceny swoich usług w EURO to dotkliwie odczuł to zjawisko. Obecna obserwowana sytuacja osłabienia naszej waluty, w przypadku jej dłuższego utrzymania, wpłynie pozytywnie na wyniki spółki w przyszłych kwartałach.
  • Obecna giełdowa kapitalizacja jest dużo poniżej wartości księgowej. Sama wartość rzeczowego majątku trwałego na koniec I kwartału wynosiła w spółce ponad 1 mld zł. Wiele, nieruchomości ze względu na lokalizację, jest naszym zdaniem więcej warte niż ich wartość bilansowa. Majątek obrotowy spółki to kolejne 100 mln zł, z czego 42 mln zł to gotówka.
  • Z uwagi na wyhamowanie gospodarcze, oczekujemy, że spółka osiągnie w tym roku gorsze wyniki finansowe. Nie bez znaczenia jest również ponoszenie dużych kosztów na dostosowanie hoteli do wymogów i standardów sieci Accor. Accor posiadający jedynie 20% udział nie konsoliduje wyników Orbisu w swoich sprawozdaniach, także należy liczyć się z polityką tworzenia rezerw.
  • Ostatnio wśród posiadaczy akcji Orbisu znalazł się pan M. Sołowow. Wnioskujemy, że wykorzystał on słabą koniunkturę do zgromadzenia 5% akcji. Należy pamiętać, że p. Sołowow jest właścicielem Cersanitu i Mitexu, a Orbis jest potencjalnie idealnym „odbiorcą” produktów i usług oferowanych przez spółki p. Sołowowa. W przypadku dalszego zwiększania zaangażowania p. Sołowow może zawiązać koalicję z inwestorami finansowymi, którzy na jesiennym WZA posiadali ok. 15% głosów. Koalicja ta może próbować wprowadzić przedstawiciela do rady nadzorczej. Sytuacja ta z pewnością „podgrzeje atmosferę” wokół spółki i przyczyni się do wzrostu kursu akcji.
  • Wyniki spółki w drugim kwartale są gorsze niż rok temu, ale lepsze niż w pierwszym kwartale b.r. Po stracie w wysokości 7,1 mln zł w pierwszym kwartale po półroczu jest 18,9 mln zł na plusie. Oznacza to że zysk netto w II kwartale wyniósł ponad 26 mln zł. Wyraźnie poprawiły się również przychody, choć jest to mniej niż rok temu.
  • Obawy inwestorów może budzić przedłużający się proces połączenia Orbisu z istniejącymi strukturami Accor w Polsce. Kontrowersyjną kwestią będzie wycena i włączenie już prosperujących hoteli Accor do sieci Orbisu. Jednak uważamy , że obecna cena giełdowa już uwzględnia powyższe negatywne informacje. Uważamy, że istnieje niewielkie ryzyko inwestycji w akcje Orbisu po obecnej cenie i rekomendujemy ich akumulację. Cenę docelową ustalamy na 17,5 złAccor zamierza skończyć fuzje polskiej placówki z Orbisem w lecie 2002 roku. Accor twierdzi, że zainwestował w Polsce 200 mln EURO, na majątek ten składa się 11 hoteli, w tym kilka w budowie. Orbis zapłaci za przejmowany majątek częściowo gotówką a częściowo w akcjach. Accor deklaruje, że nie będzie do tego czasu zwiększało zaangażowania Orbisie.

Współpraca Orbisu i Accor została nawiązana w latach 70-tych. Na podstawie generalnej umowy franchasingowej podpisanej w ubiegłym roku, Orbis wprowadza w 24 swoich hotelach marki Sofitel, Novotel, Mercure oraz IBIS. Standardy i systemy tych marek są znane na całym świecie. Współpraca z Accor oznacza dla Orbisu korzystanie z marek i doświadczeń w wielu obszarach działalności hotelarskiej. Pozytywnym czynnikiem jest korzystanie przez orbisowskie hotele z nowoczesnych systemów rezerwacji międzynarodowej i sprzedaży. Działania te przyniosą wymierne efekty w latach następnych.

Ocena finansowa

Działalność Orbisu obejmuje sprzedaż sprzedaż noclegów, gastronomii, wynajem powierzchni i sklepy hotelowe. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży spadły o 1,4% do poziomu 778.3 mln zł. Na poziom sprzedaży wpłynęły przede wszystkim warunki otoczenia gospodarczego, a także program modernizacji hoteli, który spowodował wyłączenie części pokoi z eksploatacji.. Frekwencja nieznacznie spadła osiągając poziom 53,6%. Średnia cena za pokój wzrosła o 1,6% do 249,4 zł. Na niekorzyść zmieniła się struktura gości, spada udział klientów biznesowych co jest związane ze spowolnieniem gospodarczym.
Konkurencja

Orbis jest największą siecią hotelową w Polsce. Konkurencja to głównie nowo budowane hotele zagraniczne jak i krajowe mniejsze hotele prywatne. Udział w Orbisu rynku hotelowym i strukturę regionalną przychodów za rok ubiegły przedstawia poniższa tabelka.
Region

Udziała % na rynku pokoi

% sprzedanych pokojo-nocy

% przychodów ze sprzedaży

Warszawa

49,2%

49,2%

b.d.

Kraków

51%

53%

58,7%

Poznań

64%

69%

68,3%

Trójmiasto

75%

78%

72,1%

Wrocław

53%

45%

42,8%

Źródło: Raport spółki
Analiza techniczna kursu.

Kurs akcji spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Od połowy czerwca następuje konsolidacja kursu w kanale 15-17 zł. Ze względu na czynniki fundamentalne (wskaźnik P/BV= 0,6 i duży udział nieruchomości w bilansie) może to być dno kończące spadki z poziomu 40 zł. Według teorii Eliota od 25 maja br. mieliśmy 5 falę (spadkową) z cyklu trwającego od kwietnia ub. roku. Obecnie jest szansa na ukształtowanie się formacji podwójnego dna, co umożliwiło by ruch do okolic 18,5 zł. Do pełnej jego realizacji kurs musiałby przekroczyć poziom 16,9. Na poziomie 17,10 znajduje się średnia 30-sesyjna która będzie istotnym oporem. Orbis zachowuje się lepiej niż WIG20, który to przebił dno z 10 lipca. Pozytywnie zachowuję się MACD. Stochastic Slow również daje krótkoterminowy sygnał kupna. Niekorzystne będzie przełamanie w dół linii wsparcia. W dół nie ma dalej żadnych wsparć ponieważ są to okolice historycznych minimów cenowych spółki z 1997 r.

Biuro Maklerskie BPH S.A. - Centrala


Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

tel. (012) 618 64 51, 618 64 55

fax (0 12) 618 64 53

Zespół Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego


Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa

tel./fax (0 22) 622 42 67Dawid Wilanowski – Kierownik ZAiDI Stefan Knopik – Doradca Inwestycyjny


tel. (0 22) 534 67 76 tel. (0 22) 534 67 80

e-mail: dawid.wilanowski@BPH.pl e-mail: stefan.knopik@BPH.pl

finanse, telekomunikacja, sektor IT, konglomeraty przemysłowe,

media branża piwna
Tomasz Ćwintal– Analityk Izabela Frąc-Dudek


tel. (0 22) 534 67 79 tel. (0 22) 534 67 78

e-mail: tomasz.cwintal@BPH.pl e-mail: izabela.frac-dudek@BPH.pl

budownictwo, branża papiernicza, analiza techniczna, marketing usług

metalurgia, przemysł ciężki, turystyka.
Andrzej Łucjan – Analityk Piotr Banasik - Analityk

tel. (0 22) 534 67 77 tel. (0 22) 534 67 77

e-mail: andrzej.lucjan@BPH.pl e-mail: piotr.banasik@BPH.pl

petrochemia, branże: chemiczna, kontrakty terminowe, analiza ilościowa

elektromaszynowa, cukierniczaOpis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych

  • kupuj – oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej

  • akumuluj – oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej

  • trzymaj – oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego

  • redukuj – oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej


Rekomendacja długoterminowa – rekomendacja jest aktualna w terminie 6 miesięcy od daty jej wydania, chyba że została

zmieniona.Rekomendacja krótkoterminowa – rekomendacja jest aktualna w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jej wydania

chyba że została zmienionaCena docelowa – prognozowany poziom ceny dla papieru wartościowego w okresie ważności rekomendacji.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna