Dane sprzedawcyPobieranie 26.72 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar26.72 Kb.

Strona z


DANE KUPUJĄCEGO:

imię i nazwisko (nazwa)

adres

adres cd.

telefon

DANE SPRZEDAWCY:
Makro Abra Sp. z o.o.

42-216 Częstochowa

al. Niepodległości 26/30
Sklep Internetowy

działający pod adresem: www.arte.pl


miejscowość, data
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Dane dotyczące zakupionych towarów:


1. Nazwa reklamowanego towaru:


2. Numer zamówienia / ewentualnie numer FV:3. Data odbioru towaru / doręczenia przez kuriera:4. Dokładny opis wad towaru oraz okoliczności, w jakich wady zostały stwierdzone:


5. Kiedy wady zostały stwierdzone / data:
Wybieram sposób dostarczenia wadliwego towaru sprzedawcy, w celu jego oględzin przez sprzedawcę

(proszę wybrać jedną z opcji):
Proszę o zamówienie kuriera. Koszty kuriera poniesie Sprzedawca.
Towar dostarczę osobiście na adres:

Makro Abra Sp. z o.o.

42-216 Częstochowa, al. Niepodległości 26/30


Towar dostarczę osobiście do salonu ARTE

– proszę podać adres salonu:

Inny sposób uzgodniony indywidualnie z konsultantem Sklepu Internetowego, tj.:
ŻĄDANIE KUPUJĄCEGO:
Żądam usunięcia wady lub wymiany reklamowanego towaru na towar wolny od wad.


Domagam się stosownego obniżenia ceny.


Odstępuję od umowy i wnoszę o zwrot zapłaconej ceny.POUCZENIE:
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji oraz żądań kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru do oględzin.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Podpis Klienta

Wypełniony i podpisany formularz proszę wysłać na adres: Makro Abra Sp. z o.o., 42-216 Częstochowa, al. Niepodległości 26/30.Oświadczenie można również wysłać faksem na nr 343430230 lub mailem na adres sklep@arte.pl.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna