Dane techniczne


Podłączenie centrali alarmowejPobieranie 250.12 Kb.
Strona3/5
Data27.04.2016
Rozmiar250.12 Kb.
1   2   3   4   5

Podłączenie centrali alarmowej


Poniżej opisano procedury i sposoby podłączania poszczególnych elementów systemu do płyty głównej centrali ProSYS

WAŻNE: Podczas wykonywania połączeń należy upewnić się, że zasilanie płyty głównej (sieć i akumulator) jest odłączone.

Płyta główna centraliRysunek  1: Opis zacisków płyty głównej

Zaciski oznaczone BUS są zaciskami magistrali systemowej, która służy do przyłączania szyfratorów i modułów rozszerzających.

Podłączanie urządzeń do magistrali wykonujemy wg. następującego klucza:


Zacisk

Opis

AUX RED (czerwony)

+12V – zasilanie przyłączanych modułów

COM BLK (czarny)

0V – masa zasilania

BUS YEL (żółty)

dane

BUS GRN (zielony)

dane

Przy długich odcinkach magistrali należy pamiętać o spadkach napięcia na kablu i stosować kable o odpowiednio dobranej średnicy żył. Poniżej zamieszczamy tabele pomocne w doborze odpowiednich kabli:


Średnica przewodu

Rezystancja

Millimetry

Ω na metr

Ω na 100 metrów

0.50

0.085

8.5

0.64

0.052

5.2

0.80

0.032

3.2

0.90

0.026

2.6

1.00

0.020

2.0

1.27

0.013

1.3

1.63

0.008

0.82

Tabela 2 1: Rezystancja przewodów


Max

prąd żyłyŚrednica żyły

1 mm

0,90 mm

0,80 mm

0,64 mm

0,50 mm

Max długość

Max długość

Max długość

Max długość

Max długość

20mA

1195

945

750

472

296

30mA

793

628

500

314

197

40mA

597

472

375

236

148

50mA

478

378

300

189

118

60mA

296

314

250

157

98

70mA

341

270

214

135

84

80mA

299

237

187

118

74

90mA

264

209

166

105

66

100mA

239

189

123

94

59

200mA

229

95

76

47

30

300mA

79

63

50

31

20

400mA

59

48

38

24

15

500mA

48

38

30

19

12

650mA

37

29

23

15

10

Tabela 2 2: Maksymalne długości przewodów (w metrach)

Urządzenia dodatkowe można przyłączać do magistrali w dowolnych punktach. Należy jednak pamiętać, że maksymalna dozwolona długość magistrali (łącznie ze wszystkimi odgałęzieniami) to 300 metrów. Sposób włączania urządzeń przedstawia poniższy rysunek.Rysunek  2: Magistrala systemowa

UWAGI:

Centrale ProSYS16 oraz ProSYS 40 wyposażono w pojedynczą magistralę, urządzenia można włączać pod zaciski BUS1 lub do jednej z dwóch wtyczek oznaczonych BUS 1 (J1 i J5).

Centrala ProSYS 128 posiada dodatkową magistralę BUS 2, niezależną i odseparowaną od magistrali BUS 1. Urządzenia podłączamy korzystając z zacisków BUS 2 lub wtyczki BUS 2 (J8).

Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania magistrali dłuższej niż 300 m, należy ten fakt skonsultować z działem technicznym firmy Janex International Sp. z o.o.

Linie alarmowe
(Zaciski Z1 do Z8)


 1. Każdą linię alarmową podłączamy pomiędzy właściwy zacisk linii (Z) i zacisk COM. Dla wygody połączeń na płycie głównej umieszczono jeden zacisk COM na każde 2 linie alarmowe.  UWAGI:

  Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zalecane jest konfigurowanie linii jako parametrycznych (z rezystorem 2,2kΩ) w czujce najbardziej oddalonej od centrali lub linii trójstanowych (z dwoma rezystorami) – taki sposób instalacji upraszcza połączenia obwodów antysabotażowych. Do płyty głównej dołączono 16 rezystorów. 2. Nie używane linie alarmowe zakończyć rezystorem na płycie głównej.

 3. Sposób podłączania zasilania czujek omówiono w kolejnym punkcie instrukcji.

Na poniższym rysunku przedstawiono możliwe sposoby łączenia linii alarmowych:Rysunek 3: Schematy połączeń linii alarmowych


Podłączanie zasilania urządzeń


  Czujki pasywne, zbicia szyby, czujki dymu i inne urządzenia wymagające zasilania 12V DC łączymy między zaciski AUX (+) COM (-)UWAGI:

Łączny pobór prądu z zacisków AUX nie może przekroczyć 600mA.

Z tego samego źródła zasilane są wszystkie moduły przyłączane do magistrali (jeżeli nie zastosowano zasilaczy dodatkowych).

Czujki pożarowe i inne wymagające resetu zasilania należy podłączyć do zacisku AUX i zacisku odpowiednio zaprogramowanego wyjścia programowalnego.

W przypadku, gdy wydajność źródła jest niewystarczająca, należy zastosować moduły zasilaczy dodatkowych.

Jeżeli pobór prądu z wyjścia zasilania przekroczy dozwoloną wartość 600 mA, nastąpi automatyczne wyłączenie zasilania. W takim przypadku należy odłączyć zasilanie wszystkich urządzeń na czas, co najmniej 10 sekund i potem kolejno włączać urządzenia.


Podłączanie sygnalizatorów


 1. Zwrócić uwagę na poprawną polaryzację zacisków.  OSTRZEŻENIE:

  Aby uniknąć sygnalizacji problemu linii sygnalizatorów, w przypadku, gdy NIE podłączamy sygnalizatorów pod zaciski należy podłączyć rezystor 2200.

  UWAGA:

  Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zwory BELL/LS (J3). 2. Podłączając głośniki bez wbudowanego generatora należy założyć zworę J3. Centrala wytwarza wówczas na wyjściu sygnalizatorów modulowane napięcie (modulowane-przerywane w przypadku alarmu pożarowego).

 3. W przypadku sygnalizatorów z wbudowanym generatorem dźwięków zwora J3 powinna pozostać rozwarta. Centrala podaje na wyjście sygnalizatorów napięcie stałe (w przypadku alarmu pożarowego – wolno pulsujące).

Podłączanie obwodu antysabotażowego sygnalizatorów


  Obwód antysabotażowy włączamy pomiędzy zaciski BELL TMP i COM – patrz Rysunek -1.

Antysabotaż obudowy


  Ochronę antysabotażową obudowy włączamy pomiędzy zaciski BOX TMP i COM


Zasilanie urządzeń sterowanych z wyjść programowalnych


  Urządzenia sterowane wyjściami programowalnymi UO1-UO6 włączamy w sposób następujący:

 • UO2-UO6: plus zasilania łączyć do zacisku AUX (+), minus do właściwego zacisku wyjścia UO (-).

 • UO1: Sposób łączenia zależy od ustawienia zwory J10, opisanej poniżej.

Zwora J10
POS

NEG

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. 4: Zwora J10

Od położenia zwory J10 zależy polaryzacja zacisku wspólnego (C) przekaźnika wyjścia programowalnego UO1: • POS (plus): Założenie zwory J10 w pozycji POS powoduje podanie na zacisk C wyjścia UO1 napięcia 13.8V.

UWAGA:

Maksymalny pobór prądu z wyjścia sygnalizatorów i wyjścia UO1 nie może przekroczyć 900mA. • NEG (minus): Założenie zwory J10 w pozycji NEG zwiera zacisk C wyjścia UO1 z masą (COM). • Jeżeli zwora J10 jest rozwarta, wyjście UO1 pracuje jako przekaźnik bezpotencjałowy.


Uziemienie


  Pod zacisk łączymy uziom. Należy pamiętać o uziemieniu obudowy centrali (skrzyni i drzwiczek).

Linia telefoniczna


 1. Zaciski LINE służą do podłączenia do telefonicznej linii abonenckiej.

 2. Do zacisków SET przyłączamy aparaty telefoniczne.

Zwora J2


Zwora J2 (nastawy fabryczne) powinna być rozwarta.UWAGA:

Zwarcie zwory J2 jest konieczne w przypadku konieczności przywrócenia nastaw fabrycznych programu centrali oraz w przypadku korzystania z modułu transferowego programu centrali.


Akumulator


Nie podłączać akumulatora do momentu zakończenia instalacji systemu.

Zasilanie sieciowe
WAŻNE:

NIE WŁĄCZAĆ zasilania sieciowego do zakończenia instalacji okablowania systemu.

Przewód fazowy powinien być przyłączony do transformatora przez bezpiecznik sieciowy. Przekrój przewodów sieciowych nie może być mniejszy niż 0.75mm2.


Złącze J6


Złącze służy do przyłączania rozszerzonego modułu głosowego.Pobieranie 250.12 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna