Dane techniczne


Instalowanie modułów dodatkowych i szyfratorówPobieranie 250.12 Kb.
Strona4/5
Data27.04.2016
Rozmiar250.12 Kb.
1   2   3   4   5

Instalowanie modułów dodatkowych i szyfratorów

Poniżej opisujemy: • Adresowanie i połączanie szyfratorów i modułów dodatkowych

 • Dodawanie modułów i podłączanie urządzeń

 • Włączenie zasilania

Ustawianie adresów i podłączanie urządzeń

Programowanie adresu

  Każde urządzenie podłączane do magistrali systemowej ProSYS musi mieć ustawiony właściwy adres, wg poniższej tabeli


Adres

1

2

3

4

01

OFF

OFF

OFF

OFF

02

ON

OFF

OFF

OFF

03

OFF

ON

OFF

OFF

04

ON

ON

OFF

OFF

05

OFF

OFF

ON

OFF

06

ON

OFF

ON

OFF

07

OFF

ON

ON

OFF

08

ON

ON

ON

OFF

09

OFF

OFF

OFF

ON

10

ON

OFF

OFF

ON

11

OFF

ON

OFF

ON

12

ON

ON

OFF

ON

13

OFF

OFF

ON

ON

14

ON

OFF

ON

ON

15

OFF

ON

ON

ON

16

ON

ON

ON

ON

Urządzeniom jednej kategorii (szyfratory, moduły linii, zasilacze, moduły wyjść) przypisujemy kolejne numery adresowe, zaczynając od 01 dla każdej kategorii.

Zatem, adres 01 posiadać będzie pierwszy szyfrator, pierwszy moduł linii, pierwszy moduł wyjść, pierwszy zasilacz dodatkowy itd. Drugi instalowany moduł dla każdej kategorii urządzeń będzie miał adres 02, itd..

W jednym systemie może pracować do 16 szyfratorów (adresy od 01 do 16); urządzenia pozostałych kategorii (max 8 dla każdej) będą miały adresy od 01 do 08.

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. 5: Ustawianie adresów


Instalowanie szyfratora


 1. Otworzyć obudowę szyfratora

 2. Ustawić adres.

 3. Podłączyć do magistrali:
Zaciski magistrali

AUX

COM

BUS

BUS

Kolor

RED

BLK (Czarny)

YEL (Żółty)

GRN (Zielony)Rysunek  6: Instalacja szyfratoraUWAGA:

W prawej części płytki szyfratora, obok przełączników adresowych umieszczono trymer do regulacji kontrastu i jasności wyświetlacza. Zalecane jest zatem pozostawienie obudowy szyfratora otwartej – po włączeniu zasilania będzie można wyregulować wyświetlacz bez konieczności rozbierania obudowy.
 1. Ustawić położenie stycznika antysabotażowego: ustawić w pozycji pionowej.

 2. Założyć obudowę.

Moduły rozszerzeń


W tej części opisujemy podłączanie:

 • Modułów linii dodatkowych

 • Modułów wyjść programowalnych

 • Modułów zasilaczy dodatkowych

 • Pozostałych modułów

Moduły linii dodatkowych
Rysunek  7: Moduł ZE8


 1. Ustawić adres modułuUWAGA:

Adres pierwszego instalowanego modułu linii dodatkowych ustawiamy na 01, następnego – 02 itd. 1. Podłączyć magistralę
Zaciski magistrali

AUX

COM

BUS

BUS

Kolor

RED

BLK (Czarny)

YEL (Żółty)

GRN (Zielony)

Rysunek  8: Moduł ZE16
 1. Podłączyć czujki do zacisków linii alarmowych – sposoby łączenia identyczne jak dla linii alarmowych płyty głównej

 2. Podłączyć obwody zasilania czujek – podobnie, jak w przypadku płyty głównej.

Moduły wyjść programowalnych
Rysunek  9: Moduł UO4 (wraz z przykładowymi połączeniami)Rysunek  10: Moduł E08Rysunek  11: Moduł X-10


 1. Ustawić adres.  UWAGA:

  Adres pierwszego modułu wyjść ustawiamy na 01, następnego – 02 itd. Pierwsze wyjście modułu z adresem 01 będzie miało w systemie numer 7. 2. Podłączyć magistralę (identycznie, jak w przypadku innych urządzeń)

 1. Podłączyć obwód antysabotażowy (zaciski TAMP i COM):

 • Płytki modułów wyposażono w obwód kontroli antysabotażowej. Ewentualne styczniki obudowy lub inne obwody sabotażowe łączymy między zaciski TAMP i COM – obwód musi być zwarty w stanie normalnym (rozwarcie obwodu generuje alarm sabotażowy).UWAGI:

Obwód sabotażowy jest obwodem typu NC, nie używać oporników.

W przypadku nie wykorzystywania antysabotażu, zewrzeć zaciski TAMP i COM za pomocą krótkiego przewodu.


 1. Podłączyć urządzenia końcowe

  Podłączanie X-10:

 • Podłączyć moduł do magistrali.

 • Połączyć moduł X-10 z nadajnikiem X-10 kablem RJ25 (4-żyłowy kabel telefoniczny)

 • Podłączyć nadajnik X-10 do sieci elektrycznej.

 • Włączyć do sieci odbiornik X-10 (w pobliżu sterowanego urządzenia.

 • Połączyć odbiornik X-10 z urządzeniem przezeń sterowanym.

Szczegółowe informacje nt. programowania i obsługi modułu X-10 zamieszczono w instrukcji dodanej do modułu.

Moduły zasilaczy dodatkowych
Rysunek  12: Moduł zasilacza (wraz z przykładowymi połączeniami)


 1. Ustawić adres.NOTE:

Pierwszy zasilacz musi mieć adres 01, drugi 02 itd. 1. Podłączyć zasilacz do magistrali:  Zaciski magistrali  COM

  BUS

  BUS  Color

  BLK (Czarny)

  YEL (Żółty)

  GRN (Zielony)


  BARDZO WAŻNE:

  NIE łączyć plusa magistrali (czerwony, AUX, RED) w stronę centrali alarmowej. Zacisk AUX służy do zasilania dalszej części magistrali (wyjście zasilacza).  UWAGA:

  Moduł zasilacza będzie zasilać wszystkie urządzenia przyłączone do magistrali ZA zasilaczem (aż do kolejnego modułu zasilacza) – dotyczy to modułów, szyfratorów, czujek itp.

 2. Podłączyć obwód antysabotażowy (zaciski TAMP i COM) – identycznie jak w przypadku modułów wyjść programowalnych.

 3. Podłączyć sygnalizatory będą działały tak samo, jak sygnalizatory podłączone do płyty głównej centrali

  Zwora BELL/LS (J3) działa tak samo, jak dla płyty głównej

 1. Podłączyć obwody zasilania urządzeń pomiędzy zaciski AUX (+) COM ().

 2. Przewody akumulatora – podłączyć w momencie uruchamiania systemu.

Pozostałe moduły


Szczegółowe informacje na temat podłączania:

 • Czytników

 • Modułów komunikatów głosowych

 • Rozszerzonych modułów głosowych

 • Modułów kontroli dostępu

  Zamieszczono w instrukcjach dołączonych do tych modułów.1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna