Dane technicznePobieranie 250.12 Kb.
Strona5/5
Data27.04.2016
Rozmiar250.12 Kb.
1   2   3   4   5

Włączenie zasilania


Po zakończeniu instalacji modułów i przyłączonych do nich urządzeń końcowych, można włączyć zasilanie i przystąpić do programowania systemu.

Moduł Transferu Programu (PTM), testowanie, usterki


W niniejszym rozdziale opisano następujące zagadnienia związane z systemami ProSYS:

 • Używanie Modułu Transferowego,

 • Testowanie systemu,

 • Usterki,


Używanie modułu transferowego (PTM)


Moduł transferowy jest wygodnym urządzeniem pomocnym dla tych instalatorów, którzy wykonują wiele zbliżonych do siebie instalacji. Dzięki modułowi można stworzyć szablon (szkielet) programu centrali alarmowej, a następnie przenosić tak stworzony program do kolejnych central.

Transfer programu można wykonać podczas instalacji systemu, jak również w systemach już działających. • Tworzenie szablonu programu:

 • W tym celu należy po prostu zaprogramować jednostkę centralną, a następnie skopiować program centrali do modułu.

 • Wykorzystanie szablonu:

 • Utworzony szablon można w prosty sposób przenieść do pamięci jednostki centralnej. Należy pamiętać o tym, że aby korzystać z modułu transferowego, w systemie musi być zainstalowany, co najmniej jeden szyfrator LCD.

 • Kopiowanie programu z centrali do modułu:

  1. Umieszczamy moduł w gnieździe J1 płyty głównej centrali (czerwony LED ustawiony w stronę zacisków płyty głównej). LED powinien powoli błyskać.

  2. Za pomocą zworki zwieramy bolce oznaczone na płycie centrali jako J2.

  3. Korzystając z szyfratora LCD, wchodzimy do trybu programowania centrali - naciskamy

  [7] [1]. Wyświetlacz pokaże pierwszą pozycję menu programu.

  4. Nie dokonujemy żadnych zmian, wychodzimy z trybu programowania - klawisz [0]. LED na płytce modułu powinien gwałtownie błyskać, na wyświetlaczu szyfratora pojawia się:


ZAPISUJE DANE W

MDL TRANSF.PROG


Gdy LED modułu przestanie gwałtownie błyskać, szyfrator wydaje podwójny dźwięk, na wyświetlaczu pojawi się komunikat:


ZAPIS PROGRAMU

PROSZE CZEKAC


Po chwili wyświetlacz powraca do normalnego stanu.  5. Usuwamy moduł transferowy z gniazda J1 płyty głównej centrali, następnie zdejmujemy zworę J2.

  6. W pamięci modułu transferowego zapisana jest kopia programu centrali alarmowej.

 • Wczytywanie programu z modułu do centrali:

  1. Umieszczamy moduł w gnieździe J1 (w ProSYS 128 może to być również J5 lub J8) płyty głównej centrali (czerwony LED ustawiony w stronę zacisków płyty głównej).

  2. Za pomocą zworki zwieramy bolce oznaczone na płycie centrali jako J2.

  3. Na chwilę całkowicie odłączamy zasilanie centrali (sieć i akumulator).

  4. Ponownie włączamy zasilanie. Po chwili LED modułu transferowego zaczyna gwałtownie błyskać (przesył danych). Wyświetlacz szyfratora pokazuje:


ROKONET

PLEASE WAIT . . .


Gdy LED modułu przestanie gwałtownie błyskać, szyfrator wydaje pojedynczy dźwięk, wyświetlacz powraca do stanu normalnego.  5. Usuwamy moduł transferowy z gniazda płyty głównej, rozwieramy zworę J2.

  6. Programujemy datę i czas systemowy (rozprogramowane po zaniku zasilania).

Testowanie systemu


Po zaprogramowaniu centrali alarmowej (w dowolny spośród opisanych sposobów), przechodzimy do testowania zainstalowanego systemu. W tej części instrukcji opisujemy dostępne procedury testowe.

 • Wykorzystanie szyfratora LCD do testów:

  1. Pierwszym testem, jaki należy wykonać jest kontrola magistrali.

  2. Z poziomu menu głównego programu instalatora, po naciśnięciu [7] wchodzimy do menu Akcesoria.

  3. Klawisz [2] służy do przywołania listy zadeklarowanych w systemie modułów. Sprawdzamy, czy na liście znalazły się wszystkie fizycznie zainstalowane moduły.

  4. Klawisz [3] uruchamia test jakości transmisji w magistrali systemowej. Pojawiająca się na wyświetlaczu liczba określa procentowy współczynnik jakości transmisji pomiędzy centralą i wszystkimi dołączonymi do magistrali modułami (moduły przyłączone ale nie zadeklarowane w programie centrali nie są sprawdzane).

 1. Naciśnięcie [4] inicjuje pełny test magistrali, jego wynikiem jest pełna informacja o wszystkich przyłączonych do magistrali modułów (także nie zadeklarowanych w programie, a przyłączonych).

Poniżej zamieszczamy listę-minimum testów, jakie zaleca się wykonać:

  • Test magistrali (Akcesoria: Test magistrali).

  • Weryfikacja modułów (patrz Akcesoria: Weryfikacja modułów).

  • Test czujek (Walk test) - patrz Instrukcja użytkownika.

  • Testy komunikacji ze stacją monitorującą (uzbrojenie systemu, alarm, rozbrojenie itp.) sprawdzamy, czy sygnały są odbierane przez stację monitorującą).

  • Kontrola napięcia ładowania akumulatora. W razie potrzeby - regulacja napięcia potencjometrem P1 na płycie głównej (zalecane napięcie to 13.8V).

  • Test akumulatora (patrz Instrukcja użytkownika).

  • Kontrola działania sygnalizatorów (patrz Instrukcja użytkownika).

  • Kontrola działania wszystkich nadajników bezprzewodowych.

  • Kontrola działania powiadamiania telefonicznego (follow-me).


Usterki


W tym miejscu opisujemy niektóre usterki systemowe i sposoby ich usuwania.

Usterka sygnalizatorów


Problem: W systemie nie pracuje żaden sygnalizator, a pojawia się sygnalizacja usterki sygnalizatorów.

Rozwiązanie: Do zacisków sygnalizatora (Bell/LS) należy dołączyć rezystor 2k2 (dotyczy również wyjść sygnalizatorów w modułach zasilaczy dodatkowych).

Linia telefoniczna


Problem: xxx Centrala podłączona do linii telefonicznej, lecz pojawia się sygnalizacja problemu linii tel.

Rozwiązanie: Należy wykonać:

  1. Wchodzimy do programu instalatora.

  2. Naciskamy [5] Dialer.

  3. Naciskamy [5] Opcje.

  4. Ustalamy [N-Nie] dla: [01]MONIT.ZAL i [02] FOLLOW ME oraz [03] UP/DOWNLOAD.

  5. Zatwierdzamy klawiszem .

  6. Kilkakrotnie naciskamy aż do wyjścia z programu.

  7. Zatwierdzamy wprowadzone zmiany.

Komunikat MODUŁ TRANSFERU PROGRAMU NIE ZNALEZIONY


Problem: Przy wyjściu z programu instalatora wyświetlany jest komunikat

MDL TRANSF. PROGR. NIE ZNALEZIONY.

Rozwiązanie: Komunikat wyświetlany jest w przypadku, gdy założona jest zwora J2, a nie podłączono modułu transferu programu. Należy albo podłączyć moduł, albo zdjąć zworę J2.

Komunikat PRESS * TO INSTALL


Problem: Przy wyjściu z programu instalatora, na wyświetlaczu szyfratora pojawia się komunikat

PRESS * TO INSTALL.

Rozwiązanie: W programie centrali niepoprawnie zdefiniowano szyfrator. Należy poprawnie zaprogramować szyfrator.UWAGA:

Jeżeli system został zaprogramowany za pomocą nie zdefiniowanego w systemie szyfratora, dane nie będą zapisane. Należy zainstalować szyfrator i ponownie zaprogramować centralę.


Gwałtowne błyskanie LED-a Power


Problem: Gwałtowne błyśnięcia diody power oznaczają wystąpienie w systemie problemu. Sprawdzenia rodzaju występującego problemu dokonujemy wciskając kolejno: [*] [3] [1], a następnie kod dostępu. W przypadku występowania kilku problemów jednocześnie, przy pomocy klawisza przełączamy wyświetlanie kolejnych problemów.
Rozwiązanie: Postępowanie zależy od rodzaju problemu:


 • CA:ROZL.AKUMUL. (Słaby akumulator): Akumulator nie podłączony, uszkodzony lub rozładowany. Należy zidentyfikować i zlikwidować przyczynę. Sposób wymuszenia ponownego sprawdzenia stanu akumulatora opisano w Instrukcji użytkownika.

 • CA: AWARIA AC (Zasilanie z sieci): Brak napięcia w sieci energetycznej. Należy sprawdzić stan zasilania sieciowego i ew. bezpieczniki sieciowe.

 • CA: AWARIA SYGN. (Sygnalizator): Sygnalizator nie podłączony, uszkodzenie sygnalizatora lub okablowania. W przypadku, gdy do wyjścia sygnalizatora nic nie jest podłączone, wyjście parametryzujemy opornikiem 2k2.

 • CA: AWARIA AUX (Zasilanie): Usterka wyjścia Aux centrali. Przyczyną może być zwarcie instalacji kablowej (okablowanie czujek, magistrali).

 • ZLY KOD P=X: (Zły kod) Kilkakrotnie wprowadzono niepoprawny kod. Sygnalizacja tego problemu znika po jego odczytaniu.

Spis treści:

Dane techniczne 2

Akcesoria systemu ProSYS 7

Podłączenie centrali alarmowej 10

Płyta główna centrali 10

Linie alarmowe
(Zaciski Z1 do Z8) 12

Podłączanie zasilania urządzeń 13

Podłączanie sygnalizatorów 14

Podłączanie obwodu antysabotażowego sygnalizatorów 14

Antysabotaż obudowy 14

Zasilanie urządzeń sterowanych z wyjść programowalnych 15

Zwora J10 15

Uziemienie 15

Linia telefoniczna 15

Zwora J2 15

Akumulator 15

Zasilanie sieciowe 16

Złącze J6 16

Instalowanie modułów dodatkowych i szyfratorów 17

Ustawianie adresów i podłączanie urządzeń 17

Programowanie adresu 17

Instalowanie szyfratora 19

Moduły rozszerzeń 19

Moduły linii dodatkowych 20

Moduły wyjść programowalnych 21

Moduły zasilaczy dodatkowych 22

Pozostałe moduły 23

Włączenie zasilania 23

Moduł Transferu Programu (PTM), testowanie, usterki 24

Używanie modułu transferowego (PTM) 24

Testowanie systemu 25

Usterki 26

Usterka sygnalizatorów 26

Linia telefoniczna 26

Komunikat MODUŁ TRANSFERU PROGRAMU NIE ZNALEZIONY 26

Komunikat PRESS * TO INSTALL 26

Gwałtowne błyskanie LED-a Power 28Wyłączny importer

ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa
tel.: (22) 863-63-53
fax: (22) 863-74-23

Pobieranie 250.12 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna