Danuta Hübner w Kantabrii (Hiszpania): promowanie badań i rozwoju wsparciem dla zrównoważonego wzrostu gospodarczegoPobieranie 8.72 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.72 Kb.


IP/07/1039

Bruksela, dnia 9 lipca 2007 r.Danuta Hübner w Kantabrii (Hiszpania): promowanie badań i rozwoju wsparciem dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, odwiedziła wspólnotę autonomiczną Kantabrii w Hiszpanii. Komisarz spotkała się tam z prezydentem Kantabrii, Miguelem Angelem Revillą, wiceprezydentem Dolores Gorostiagą i ministrem gospodarki i finansów w rządzie regionalnym Angelem Agudo, oraz z mediami regionalnymi. Komisarz otworzyła międzynarodowe seminarium zatytułowane „Zadania i wyzwania stojące przed hiszpańskimi finansami publicznymi w zglobalizowanym świecie" zorganizowane na międzynarodowym uniwersytecie Menéndez Pelayo. Następnie udała się do Santony, gdzie odwiedziła elektrownię produkującą energię z pływów i fabrykę w ramach lokalnego klastra rybackiego współfinansowaną ze środków funduszy strukturalnych.

Komisarz Hübner powiedziała: „Kantabria okazała się być przykładem dla całej Unii Europejskiej, jak mądrze wprowadzać politykę spójności. Teraz należy rozpocząć dalsze wzmożone działania nakierowane na badania, technologię a w szczególności na innowacje”.

Kantabria liczy ogółem 0,57 miliona mieszkańców (1,2 % populacji Hiszpanii) a jej powierzchnia wynosi 5 321 km² (1,05 % powierzchni Hiszpanii). Region ten, położony w północno-środkowej części kraju, przeprowadził pomyślnie proces konwergencji i osiągnął 100,8 % średniego dochodu na mieszkańca Unii. Ze względu na rozmiary swojej gospodarki, region został objęty celem Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie w latach 2007-2013.

W latach 1996-2006 Kantabria zainwestowała 1,914 mld euro z funduszy strukturalnych EU. W okresie 2007-2013 Kantabria będzie realizować regionalny program operacyjny EFRR, na który przeznaczono ogółem 89,031 mln euro. Oprócz ww. programu operacyjnego Kantabria otrzyma 3 mln euro dodatkowego wsparcia ze strony EFRR w ramach Technologicznego Funduszu Programu Narodowego.

Komisarz Hübner odbyła robocze spotkanie z prezydentem, wiceprezydentem i ministrem gospodarki i finansów w rządzie Kantabrii, a także spotkała się z regionalnymi mediami.

Wzięła także udział w spotkaniu grupy Contrast – organizacji składającej się z przedstawicieli biznesu i władz, uniwersytetów i organizacji pozarządowych, które są zaangażowane w regionalne programy dotyczące badań, rozwoju i innowacji. Tematyka innowacji była przedmiotem dyskusji grupowej z udziałem komisarz Hübner.

Komisarz otworzyła międzynarodowe seminarium pt. „Zadania i wyzwania stojące przed hiszpańskimi finansami publicznymi w zglobalizowanym świecie" zorganizowane przez międzynarodowy uniwersytet Menéndez Pelayo, dotyczące przyszłości europejskiej polityki spójności. Wraz z Rui Nuno Baleirasem, sekretarzem stanu odpowiedzialnym za rozwój regionalny w Portugalii, komisarz przedyskutowała kwestie dotyczące przyszłego kształtu polityki spójności.

Komisarz udała się również do Santony (wschodnia Kantabria), gdzie odwiedziła dwa projekty współfinansowane przez fundusze strukturalne: elektrownię produkującą energię z pływów i fabrykę w ramach lokalnego klastra rybackiego, która powstała, aby wzmocnić kokurencyjność lokalnego sektora.Informacje ogólne

W okresie 2007-2013 Hiszpania będzie drugim pod względem wysokości finansowania beneficjentem funduszy strukturalnych i spójności; otrzyma łącznie 35,217 mld euro, co stanowi ok. 10 proc. łącznej pomocy dla krajów EU-27. Obszary objęte celem Konwergencja otrzymają 22,637 mld euro, natomiast 8,478 mld euro zostanie przeznaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie. Kolejne 559 mln euro zostanie przeznaczone na cel Europejska współpraca terytorialna. Z Funduszu Spójności przyznane zostanie 3,543 mld euro.

Każde państwo członkowskie sporządza dokument określający ramy i priorytety nowego okresu programowania czyli krajowe strategiczne ramy odniesienia (NSRO). Dokument ten powinien być spójny z bardziej ogólnym krajowym programem reform przedstawiającym konkretne środki służące modernizacji gospodarki w kontekście strategii lizbońskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

NSRO dla Hiszpanii zostały zaakceptowane 7 maja 2007 r. Obejmują one dziewiętnaście regionalnych programów operacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tyle samo interwencji regionalnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zrealizowane zostaną również trzy krajowe programy operacyjne w ramach EFRR, trzy krajowe programy operacyjne w ramach EFS, jeden program operacyjny w ramach EFRR - Funduszu Spójności oraz kilka programów operacyjnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna.Dodatkowe informacje na temat europejskiej polityki regionalnej można znaleźć w Internecie na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm....


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 8.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna