Dar Mądrości Dar Rozumu Dar RadyPobieranie 24.44 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.44 Kb.
Zamość, 19. 02. 2015 r.
XXII KONKURS WIEDZY O BIBLII I KOŚCIELE

Życie w Chrystusie”


Gimnazjum – eliminacje powiatowe

Odpowiedzi
 1. Wymień dary Ducha Świętego. 7p.
 1. Dar Mądrości

 2. Dar Rozumu

 3. Dar Rady

 4. Dar Męstwa

 5. Dar Umiejętności

 6. Dar Pobożności

 7. Dar Bojaźni Bożej
 1. Który z wymienionych niżej proroków należy do tzw. proroków większych.

Podkreśl właściwą odpowiedź. 3p.
Izajasz, Ozeasz, Daniel, Jonasz, Aggeusz, Sofoniasz, Amos, Jeremiasz


 1. Podaj nazwę miasta, które zdobyli Izraelici jako pierwsze po wejściu do Ziemi Obiecanej.

(mury miasta runęły ,,z powodu głosu trąb”) 1p.
Jerycho


 1. Wymień nazwy pięciu ostatnich stacji Drogi Krzyżowej. 5p.


Stacja 10: Pan Jezus z szat obnażony.

Stacja 11: Pan Jezus przybity do krzyża.

Stacja 12: Pan Jezus umiera na krzyżu.

Stacja 13: Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.

Stacja 14: Pan Jezus złożony do grobu.

 1. Jak miała na imię krewna Maryi, do której Matka Boża udała się po Zwiastowaniu?


Elżbieta 1p.


 1. Co oznacza benedyktyńska sentencja ,,Ora et labora”?

Módl się i pracuj 2p.


 1. Wyjaśnij skrót (chodzi o nazwę stowarzyszenia).


KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 1p.

 1. Podaj nazwę sumienia wypaczonego, które napomina człowieka w rzeczach błahych a milczy

w sprawach poważnych.
Sumienie faryzejskie 1p.

 1. Wymień uczynki miłosierdzia względem ciała.
 1. Głodnych nakarmić. 7p.

 2. Spragnionych napoić.

 3. Nagich przyodziać.

 4. Podróżnych w dom przyjąć.

 5. Więźniów pocieszać.

 6. Chorych nawiedzać.

 7. Umarłych pogrzebać.
 1. Które przykazanie Dekalogu zabrania nadużywania imienia Bożego? 1p.


Drugie przykazanie


 1. Podaj nazwę siódmego dnia tygodnia, który dla Ludu Starego Testamentu jest dniem odpoczynku

i modlitwy.
Szabat 1p.


 1. Kto założył Towarzystwo Jezusowe zwane zakonem jezuitów. Święty ten pochodził z Hiszpanii i żył w latach 1491-1556.


Św. Ignacy Loyola 1p.


 1. Podaj nazwę fundacji związanej ze św. Janem Pawłem II, która między innymi prowadzi program stypendialny dla zdolnej i niezbyt zamożnej młodzieży na terenach wielskich i w małych miastach. Zbiórka na fundusz stypendialny jest organizowana w Polsce każdego roku w Dzień Papieski.

Dzieło Nowego Tysiąclecia 1p.


 1. Kiedy obchodzimy w liturgii Kościoła uroczystość Objawienia Pańskiego? Podaj dzień i miesiąc.6 stycznia 1p. 1. Uzupełnij brakujące wyrazy. (Mt 5, 6-8) 3p.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.


Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.


 1. Gdzie uczniowie Jezusa powinni gromadzić sobie skarby? (Mt 6, 19-20) 1p.


W niebie


 1. Uzupełnij brakujące wyrazy? (Ef 6,1-4) 5p.

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!
 1. Komu według Ga 6,10 chrześcijanie powinni czynić dobro?


Swoim braciom w wierze 1p.


 1. Uzupełnij brakujące wyrazy. (Ga 5,14) 2p.

Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

 1. Uzupełnij brakujące wyrazy. (KKK 2089) 4p.


Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. "Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją - całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą - odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo". 1. Podaj nazwę hymnu, w którym Maryja wyznała z wdzięcznością, że Bóg uczynił wielkie rzeczy

i że święte jest Jego imię. (KKK 2097)
Magnificat 1p. 1. Uzupełnij brakujący wyraz. (KKK 2102) 1p.Ślub, jest świadomą i dobrowolną obietnicę uczynioną Bogu, mającą za przedmiot dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z pobudek cnoty religijności"


 1. Uzupełnij brakujące wyrazy. (KKKK 371) 3p.

Uczucia, jako poruszenia wrażliwości, nie są same w sobie ani dobre, ani złe: są moralnie dobre, gdy przyczyniają się do dobrego działania; w przeciwnym razie są złe. Mogą być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady.
 1. Uzupełnij brakujący wyraz. (YOUCAT 304) 1p.

Zachowanie umiaru dlatego jest cnotą ponieważ nieumiarkowanie we wszystkich dziedzinach okazuje się siłą destrukcyjną. 1. Uzupełnij brakujący wyraz. (YOUCAT 302) 1p.

Zasada sprawiedliwości brzmi: ,,każdemu to, co jego”.

 1. Uzupełnij brakujący wyraz. (YOUCAT 299) 1p.


Cnota jest to wewnętrzna postawa, pozytywne przyzwyczajenie, wyrażająca się w dążeniu do czynienia dobra.


 1. Uzupełnij brakujące wyrazy. (YOUCAT 296) 2p.

Czy można zmusić kogoś do czegoś, co jest wbrew jego sumieniu? Nikogo nie wolno zmusić, by działał wbrew swemu sumieniu, jak długo jego działania dzieją się w ramach DOBRA WSPÓLNEGO.
 1. Czy można kształtować swoje sumienie? (YOUCAT 297) 1p.


TAK


 1. Kto jest patronem służby zdrowia. 1p.


Św. Łukasz


 1. Kiedy Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego? Podaj dzień i miesiąc. 1p.


2 lutego 1. Kiedy Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego? Podaj dzień i miesiąc. 1p.


11 lutego 1. Podaj nazwę rekolekcji, które odbędą się w naszej Diecezji, w dniu 4 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w Zamościu. Specjalnym ich gościem będzie O. John Baptist Bashobora, znany charyzmatyk pochodzący z Ugandy.


Jezus na Wschodzie 1p.


 1. W jakim mieście w naszej diecezji od kilkunastu lat odbywa się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej SOLI DEO?


W Biłgoraju 1p.


 1. Wymień siedem sakramentów świętych. 7p.

1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta

5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo


 1. Wymień warunki dobrej spowiedzi.

1. Rachunek sumienia, 2. Żal za grzechy, 3. Mocne postanowienie poprawy,

4. Szczera spowiedź, 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 5p.


Suma wszystkich punktów: 77

Minimum do kwalifikacji do następnego etapu: 65


Pobieranie 24.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna