Darmowe płyty dvd I Książki naturalne planowanie rodziny (npr) jest grzesznym kontrolowaniem narodzinPobieranie 86.42 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar86.42 Kb.
www.objawienia.com

Darmowe płyty DVD i Książki

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY (NPR) JEST GRZESZNYM KONTROLOWANIEM NARODZIN

Święty Cezar z Arles: "TAK CZĘSTO, JAK WIE, ŻE JEGO ŻONA JEST BEZ PRAGNIENIA POSIADANIA DZIECI... BEZ WĄTPIENIA POPEŁNIA GRZECH". (W.A. Jurgens, Wiara Dawnych Ojców, Vol. 3:. 2233)

Papież Pius XI Casti Connubii (# 's 53-56), 31 Grudnia 1930: "Ale bez względu na powód, jakkolwiek poważny, jaki można przedstawić, nic, co wewnętrznie przeciw naturze, nie może stać się zgodne z naturą i moralnie dobre. W związku z tym, że akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niwecząc siły przyrody, popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny.
"Nic dziwnego zatem, jeśli Pismo Święte zaświadcza, że Boski Majestat podchodzi z największym obrzydzeniem do tej strasznej zbrodni, a czasem nawet karał ją śmiercią. Jak zauważa Święty Augustyn, "współżycie z jednym nawet prawowitym małżonkiem jest bezprawne i niegodziwe, gdy poczęcie potomstwa jest uniemożliwione."

Onan, syn Judy, zrobił to, a Pan zabił go za to. (Rdz 38:8-10)

W rzeczywistości argument przeciwko Naturalnemu Planowaniu Rodziny można podsumować bardzo prosto. Dogmat katolicki uczy nas, że podstawowym celem małżeństwa (i aktu małżeńskiego) jest zrodzenie i wychowanie dzieci.

Papież Pius XI Casti Connubii (# 17), 31 grudnia 1930: "Podstawowym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie dzieci".

Papież Pius XI Casti Connubii (# 54), 31 grudnia 1930: "Skoro zatem akt małżeński poprzez swój charakter jest przeznaczony przede wszystkim dla płodzenia dzieci, ci więc, którzy wykonują go celowo niweczą siły przyrody i popełniają grzech przeciw naturze i dokonują czynu, który jest niegodziwy i wewnętrznie błędny."
"W związku z otwartym odchodzeniem od nieprzerwanej tradycji chrześcijańskiej niektórzy niedawno uznali za możliwe uroczyste zadeklarowanie innej doktryny dotyczącej tej kwestii. Kościół katolicki, któremu Bóg powierzył obronę integralności i czystości obyczajów, stojąc pośród ruin moralnych, które go otaczają, tak, aby mógł zachować czystość ślubnego związku plugawionego przez te nieczyste plamy, podnosi głos na znak swego Boskiego posłannictwa i poprzez nasze usta na nowo głosi: jakiekolwiek wykorzystanie małżeństwa wykonywane w taki sposób, że akt ten jest celowo zniweczony w swojej naturalnej mocy do generowania życia jest przestępstwem według prawa Bożego i natury, i ci, którzy się zaspokajają w ten sposób są naznaczeni winą grzechu ciężkiego."

Dlatego też, nawet jeśli NPR nie ingeruje bezpośrednio w sam akt małżeński, jak jego obrońcy z upodobaniem podkreślają, to nie ma to większego znaczenia. NPR jest godne potępienia, ponieważ podporządkowuje główny cel (lub przeznaczenie) małżeństwa i aktu małżeńskiego (zrodzenie i wychowanie dzieci) celowi drugorzędnemu.


NPR podporządkowuje podstawowy cel małżeństwa innym rzeczom, poprzez świadomą próbę uniknięcia dzieci (tzn. uniknięcia pierwotnego celu) pozwalając na utrzymywanie stosunków małżeńskich. NPR zatem odwraca porządek ustanowiony przez samego Boga. Czyni dokładnie tą rzecz, o której papież Pius XI uroczyście nauczał, że jest niezgodna z prawem. I w tym momencie zmiażdżone zostają wszystkie argumenty przedstawione przez tych, którzy bronią NPR. Ponieważ wszystkie argumenty przedstawione przez tych, którzy bronią NPR, koncentrują się na samym akcie małżeństwa i ślepo ignorują fakt, że nie ma różnicy, czy para nie dokonuje samego aktu, jeżeli podporządkowuje ona i udaremnia podstawowy cel małżeństwa.

Pomimo tego autorytatywnego nauczania, które potępia Naturalne Planowanie Rodziny, prosta logika podpowie katolikom, że jest to coś złego. Jeśli Kościół potępił metody sztucznej antykoncepcji, ponieważ zapobiegają poczęciu potomstwa, dlaczego pozwalałby na to samo za pomocą innej metody? To tak, jakby pragnienie lub myśl o zabójstwie kogoś nie były grzechem według zwolenników NPR, a jedynie sam akt morderstwa.

W publikacjach promujących NPR, okresu płodności żony jest czasem klasyfikowany jako "niepewny" i "niebezpieczny", jak gdyby stwarzanie nowego życia było uważane za poważne naruszenie bezpieczeństwa narodowego, a malutkie niemowlę za zdradzieckiego kryminalistę! To jest naprawdę obrzydliwe.

Czyż może być bardziej jasne, że ci, którzy podpisują się pod tego typu zachowaniem i tą metodą, wyłączają Boga i dzieci i zastępują ich własnym egoistycznym porządkiem?


Tobiasz 06:17 - "Święty młodzieniec Tobiasz podchodzi do swojej narzeczonej Sary po trzech dniach modlitwy, nie z powodu cielesnego pożądania, ale tylko dla miłości potomstwa. Będąc pouczonym przez Archanioła Świętego Rafaela, że do zaangażowania się w akt małżeński musi on być pobudzony raczej miłością do dzieci niż pożądaniem. Bo ci, którzy w taki sposób otrzymują małżeństwo, jakby odcinali się od Boga i swoich umysłów i oddawali się swojej żądzy, tak jak koń i muł, które nie rozumieją i nad nimi diabeł ma moc".

Słowo „małżeństwo” oznacza „urząd macierzyństwa”. Ci, którzy stosują NPR próbują uniknąć małżeństwa (urzędu macierzyństwa) i odciąć się od Boga.


Naturalne Planowanie Rodziny łączy się również z brakiem wiary ze strony tych, którzy stosują i polecają tą metodę. Czy pary, które korzystają z NPR, lub kapłani, którzy ją polecają, posiadają nadprzyrodzoną wiarę w Opatrzność Bożą? Czy wierzą, że Bóg jest tym, który zsyła życie? Czy ktoś ma prawo do 3 dzieci, kiedy Bóg chciał, aby miał 10? Bóg doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb każdego małżeństwa i wie dokładnie, z czym mogą sobie poradzić. Osoby z prawdziwą Wiarą Katolicką powinny być całkowicie obojętne wobec wykresów i kalendarzy. Są to nienaturalne instrumenty, które udaremniają wolę Bożą. Zignoruj te bzdury i zaakceptuj fakt, że Bóg nie obdarzy cię żadnym dzieckiem, którego nie będziesz w stanie utrzymać. Nie obciąży cię On niczym zbyt ciężkim, ponieważ Jego jarzmo jest zawsze łatwe, a brzemię Jego zawsze lekkie. Jeśliby zwolennicy NPR postawili na swoim, nie byłoby żadnych rodzin z ponad 10 dzieci, ani wielu świętych, którzy przybyli z tych rodzin (np. Świętej Katarzyny ze Sieny, 23-cie dziecko z 25). Kapłani, którzy promują metody "Naturalnego" Ograniczania Rodziny, a także pary, które je stosują, są winni grzechu ciężkiego. Jest to sprzeczne z nauczaniem Kościoła i jest sprzeczne z prawem naturalnym. Jest to obraza dla Opatrzności Bożej i stanowi zupełny brak wiary. Dlaczego nie chcesz praktykować czystości zamiast popełniać śmiertelny grzech NPR? Prawdziwe uświęcenie przychodzi poprzez cnotę czystości! Jak można wywnioskować, pod żadnym pozorem nie można podporządkować podstawowego celu (lub przeznaczenia) małżeństwa i aktu małżeństwa (zrodzenia i wychowania dzieci) innym celom drugorzędnym.


Papież Pius XI Casti Connubii (# 's 53-56), 31 grudnia 1930: "Ale bez względu na powód, jakkolwiek poważny..." Piekło będzie czekało na tych, którzy praktykują NPR przciwko prawu naturalnemu. Gorąco błagamy wszystkich kapłanów i świeckich do przyjęcia nauczania Kościoła na ten temat i odzyskania wiary w Bożą opatrzność. Jeśli jesteś przekonany i wierzysz w te obrzydliwe herezje, sprzeczne z prawem naturalnym, dokonaj pokuty i wyznaj swój grzech natychmiast.
We are looking for willing translators and helpers for the full article. This article about Natural Family Planning (NFP) and Contraception is currently not available in its entirety in the Polish language. For those interested, the whole article about Natural Family Planning (NFP) and Contraception can be read and translated at: http://www.catholic-saints.net/natural-family-planning/
We are looking for translators for the full article. Please contact us at: http://www.prophecyfilm.com/contact/

www.Catholic-Saints.net

Free DVDs and Books
Spiritual Information You Must Know About to be Saved

 • Mortally sinful media!

 • TV-series, films, cartoons

 • 'Avatar' driving us to suicide, say fans

 • Cartoons

 • How to control your eyes

 • How to control your speech

 • Video games

 • Pro-sports

 • On Music

 • On Books

 • Ouija board a controversial toy for tots

 • Home-schooling

 • On Masturbation

 • Vanity, Immodest dressing, and makeup

 • Padre Pio on modern-day fashions

 • On bad thoughts

 • Dances, Pubs, Balls

 • Keep holy thy Sabbath day or Sunday

 • Smoking and drugs

 • Explaining the Laws of fast and abstinence, for days of fast and abstinence

 • Natural Family Planning (NFP)

 • Chastity, Humility, Obedience, and Love

 • Information about us and our mission

Natural Family Planning is sinful birth control (NFP)

 • Natural Family Planning is sinful birth control (NFP)

 • What is Natural Family Planning?

 • Why is NFP wrong?

 • The Teaching of the Catholic Papal Magisterium

 • God’s Word

 • People Know that NFP is a Sin

 • Planned Parenthood and NFP of the Same Cloth

 • NFP has eternal and infinite consequences

 • Objections

  • Objection 1)

  • Objection 2)

  • Objection 3)

  • Objection 4)

  • Objection 5)

  • Objection 6)

  • Objection 7)

 • Conclusion

Sinful Sexual Pleasure and Lust within Marriage

 • Sexual Pleasure and Lust

 • Quieting vs inflaming concupiscence

 • The Demon of Lust

 • Prayer before Marital Relations

 • The importance of Loving God during intercourse and at all times

 • Love is necessary for Salvation

 • Relations during pregnancy should be avoided

 • The evil of concupiscence

Chastity: The Angelic Virtue

 • Chastity: The Angelic Virtue

Also see:

 • Masturbation is intrinsically evil and a mortal sin against the natural law

 • Foreplay is intrinsically evil and a mortal sin against the natural law

 • Kisses and touches performed for sensual motives are condemned as mortal sins by the Catholic Church

 • About sinful sexual thoughts and fantasies inside and outside of the marital act

 • Sinful sexual pleasure and lust within marriage exposed

Important Christian Dogma You Must Believe to be Saved (Introduction)

Part 1. (Introduction)

 • Important Christian Dogma You Must Believe to be Saved (Introduction)

Part 2. (Introduction)

 • About Receiving the Sacraments From Heretics and Prayer in Communion With Heretics (Introduction)

Part 1. (Sections)

 • Important Christian Dogma You Must Believe to be Saved (Introduction)

 • The Keys of St. Peter and His Unfailing Faith

 • No Salvation Outside of the Catholic Church

 • Concerning those Baptized validly as infants by members of non-Catholic sects

 • Material Heresy

 • The Natural Law

 • There is no Salvation for members of Islam, Judaism or other heretical or schismatic non-Catholic sects

  • Specific Catholic teaching against Judaism

  • Specific Catholic teaching against Islam

  • Specific Catholic teaching against Protestant and Schismatic sects

 • The Sacrament of Baptism is necessary for Salvation

 • Believe dogma as it was once declared

 • Those who die in Original Sin or Mortal Sin descend into Hell

 • The unbaptized children and the Limbo of the Children

 • Baptism of Blood and Baptism of Desire – Erroneous Traditions of Man

 • The Fathers are unanimous from the beginning on Water Baptism

 • Not all of the Fathers remained consistent with their own affirmation on the necessity of Water Baptism

 • The theory of Baptism of Blood – a tradition of man

 • Summarizing the Facts on Baptism of Blood

 • The theory of Baptism of Desire – a tradition of man

 • St. Augustine

 • Liturgical Tradition and Apostolic Burial Tradition

 • Pope St. Siricius

 • Major Objections

  • Sess. 6, Chap. 4 of the Council of Trent

  • The Catechism of the Council of Trent

  • The Catechism attributed to St. Pius X

  • The absolute necessity for everyone above the Age of Reason to know about the Trinity and the Incarnation to be Saved

  • Invincible Ignorance

  • The Dogma, Pope Pius IX and Invincible Ignorance

 • Salvation for the “Invincibly Ignorant” reduced to its absurd principle

 • Gifts, Donations and Wills

About Receiving the Sacraments From Heretics and Prayer in Communion With Heretics (Introduction)

Part 2. (Sections)

 • About Receiving the Sacraments From Heretics and Prayer in Communion With Heretics (Introduction)

 • The Biblical Basis for Avoiding Heretics

 • Against Heretics and Praying in Communion with Heretics

 • St. Thomas Against Communion with Heretics

 • Imposing or Not

 • Imposing – A Term Invented by Heretics

 • Notorious or Not

 • Pope Pius IX Against Heretics

 • Fallible vs Infallible

 • God Wants Obedience Rather Than Sacrifice

 • No Communion with Heretics

 • Can Heretics Have Authority in the Church?

 • Major Heretical Objections

  • Fourth Lateran Council

   • Why People of Bad Will and Pride are Left in Darkness

  • St. Thomas Aquinas

  • Cardinal John de Lugo

  • The 1917 Code of Canon Law

 • More on the 1917 Code of Canon Law

  • The 1917 Code of Canon Law Teaches That Christian Burial can be Given to Unbaptized Catechumens

  • The 1917 Code Teaches That Heretics can be in Good Faith

  • The 1917 Code Teaches That Catholics may be Present at non-Catholic Forms of Worship, Including non-Catholic Weddings and non-Catholic Funerals

  • The 1917 Code of Canon Law Teaches Baptism of Desire

 • Automatic Excommunication for all Heretics, Schismatics and Apostates Without Exception

 • The Necessity and Obligation for all to Judge and Condemn Heresy or Schism

 • The Necessity to Study and Know the Catholic Faith

 • Baptism; the Steps to Convert to the Traditional Catholic Faith; the Steps for Those Leaving the New Mass; and Conditional Baptism

  • If you Haven’t Received Baptism, the Steps to Convert to the Traditional Catholic Faith are as Follows:

  • For Those who Have Received Baptism, the Steps to Convert is Slightly Different:

  • For Those who Aren’t Sure Whether They are Baptized, the Order is:

  • Baptism and Conditional Baptism

  • Baptismal Vows

  • Profession of Catholic Faith

Protestantism Refuted

Part 1. (Introduction)

 • The Bible Proves the Teachings of the Catholic Church

Part 2. (Introduction)

 • Refuting Protestantism From the Bible


Eastern "Orthodoxy" Refuted

 • Orthodoxy & Orthodox Church

 • Why the Eastern Orthodox Position is Illogical and False

 • The Early Church Fathers on the Primacy of the Roman Catholic Church

 • Specific Catholic teaching against Protestant and Schismatic Sects

The Bible Proves the Teachings of the Catholic Church

Part 1. (Sections)

 • The Bible Teaches That Jesus is Truly Present in the Eucharist

 • The Biblical Basis for Praying to Mary and for Catholic Teachings on Mary

 • The Bible Teaches That Jesus Made St. Peter the First Pope

 • Justification by Faith Alone and Eternal Security Refuted by the Bible

 • The Bible Teaches Confession to a Priest

 • The Bible on Praying to and Venerating Saints

 • The Bible Teaches Baptismal Regeneration and That Baptism is Necessary for Salvation

 • The Proof for Infant Baptism

 • Baptism Doesn’t Have to be Immersion

 • The Bible Does not Teach Sola Scriptura (Scripture Alone)

 • Some Facts About Martin Luther, the Originator of Protestant “Christianity”

 • 25,000 Different non-Catholic Denominations - Doctrinal Chaos is the bad Fruit of man-Made Religion

 • How old is Your Church?

Refuting Protestantism From The Bible

Part 2. (Sections)

 • Refuting Protestantism: Proof from the Bible of the Catholic Church and the Catholic faith!

 • Proof for Confession and the forgiveness of sins by men in the Church through the grace and power of Jesus Christ. This is denied by Protestants but here is undeniable proof!

 • Proof for Eucharist, Transubstantiation!

 • Disproving Sola Scriptura or “Bible alone” as Protestants claim is Biblical but is nowhere found in the Bible!

 • Proof for faith and works necessary for Salvation, faith alone refuted by James 2. No Catholic teaching has ever said that any man can have faith or works but by the help of the Holy Spirit, but we must answer the voice of the Holy Spirit and it is not automatic for us. Choice is denied in faith alone by Protestants!

 • Disproving once saved always saved or eternal security from Protestantism. The whole Bible is a testament against this!

 • Prayers of the dead Saints for the living humanity proved. No Saint can do anything by their own power but God answers the righteous dead in Christ as the Bible proves!

 • Proof for the Catholic practice of relics. No Catholic teaching has ever called the relic supernatural by itself without God's help!

 • The use of images and statues in worship in the Bible. If God can make statues which is not him but angels for the purpose of worshipping him, do Catholics sin when they do what God allows? The Protestants thus calls God a deceiver!

 • The Ten Commandments

 • Deuterocanonical books in the New Testament scripture disproving the Protestant Bible!

 • Proof for purgatory! A state after death of suffering and forgiveness.

 • The uniqueness of Mary as the Mother of God. She is the Mother of God but Protestants treat her as any woman. How shameful and disrespectful against Christ!

Videos

 • The Real Martin Luther Exposed

 • Salvation Is Not By Faith Alone

 • The Blessed Virgin Mary

Pobieranie 86.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna