Dary, zakupy, wymiana encyklopedie, leksykony, SŁownikiPobieranie 27.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.72 Kb.
NOWOŚCI BIBLIOTECZNE

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2010

DARY, ZAKUPY, WYMIANAENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, SŁOWNIKI


 1. Encyklopedia katolicka, T. 12 : Maryja – Modlitwa, T. 13 : Modlitwa – Notyfikacja / I 149

IKONOGRAFIA


 1. Thum Veronika: Die Zehn Gebote für die ungelehrten Leut’: der Dekalog in der Graphik des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, München-Berlin 2006 /
  II 108/11

TOPOGRAFIA


 1. Askanas Kazimierz Stefan: Sztuka Płocka, Płock 1985 / III 1655/1

 2. Dzieje sztuki Torunia, Toruń 2009 / III 1778

 3. Hervay Ferenc L., Lekai-Hochenburger Peter Jusztin: The abbey church of Zirc, Zirc 2007 / III 2414

 4. Kluss Maciej: Zamek w Pszczynie : perła śląskiej architektury, Olszanica 2010 / III 1703/14

 5. Królikowski Lech, Oktabiński Krzysztof: Warszawa 1914-1920 : Warszawa
  i okolice w latach walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, Warszawa 2008 / III 1814

 6. Niemieckimi śladami po „Ziemi Obiecanej”, Łódź 2001 / III 1559

 7. Pisarek-Małyszek Katarzyna: Z dziejów Kazimierza Dolnego w średniowieczu, Lublin 2009 / III 1305

 8. Skrabski Józef: Kościoły Grybowa : monografia historyczno-artystyczna, Kraków 2010 / III 1285/5

 9. Stronczyński Kazimierz: Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków
  w Królestwie Polskim (1844-1855), Warszawa 2009- ; T. 1 : Ogólne sprawozdanie Delegacji / III 1080/2

 10. Świątek Tadeusz Władysław: Mokotów poprzez wieki, Warszawa 2009 /
  III 1941

ARCHITEKTURA


 1. Chmielewski Jan Maciej: Teoria urbanistyi w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2010 / IV 3177/50

 2. Chmielewski Jan Maciej, Mirecka Małgorzata: Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Warszawa 2007 / IV 2427

 3. Furttenbach Joseph: O budowie teatrów, Gdańsk 2009 / IV 319

 4. Giecewicz Joanna: Konserwatywna awangarda : wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005, Warszawa 2008 / IV 1384

 5. Krassowski Witold: Problemy architektury polskiej : schematy planów budynków mieszkalnych, Warszawa 2007 / IV 2167

 6. Królikowski Lech, Ostrowski Marek Adam: Rozwój przestrzenny Warszawy /
  IV 2409/8

 7. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie, Warszawa 2005 / IV 2409/1/1

 8. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie : lata 1918-1939, Warszawa 2006 / IV 2409/1/2

 9. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie : lata 1945-1965, Warszawa 2003 / IV 2409/1/3

 10. Leśniakowska Marta: Architektura w Warszawie : lata 1965-1989, Warszawa 2005 / IV 2409/1/4

 11. Paris et ses expositions universelles : architectures 1855-1937, Paris 2009 / IV 1577

 12. Przedwojenny Żoliborz : najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2009 / IV 2409/10

 13. Rabreau Daniel: Apollon dans la ville : le théatre et l’urbanisme en France au XVIIIe siécle, Paris 2008 / IV 327

 14. Šternberk : monastery of the Lateran Canons Regular : history, art, culture, Šternberk 2009 / III 227/19/1

 15. Studia z architektury nowoczesnej, pod red. Joanny Kucharzewskiej i Jerzego Malinowskiego, T. 1-3, Toruń 2000- / IV 2402

 16. Świechowski Zygmunt: katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009 / IV 2273

 17. Torbus Tomasz: Zamki krzyżackie, Wrocław 2010 / IV 2247/1

 18. Urbaniak Miron: Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832-1914, Poznań 2009 / IV 2395/9

 19. L’urbanisme parisien au siecle les Lumieres, Paris 1997 / IV 1567/10

 20. Velké dějiny zemi Koruny české : tematická rada, Praha 2009 ; Sv. 1 : Architektura/ IV 1458

 21. Włodarczyk Małgorzta: Architektura lat 60-tych w Krakowie, Kraków 2006 /
  IV 2445

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. Blum Eberhard: Choice&Chance : Bilder und Berichte aus meinem Leben als Musiker, Berlin 2008 / V 242

 2. Chlanda Marek: Marek Chlanda : beatyfikacje 2006-2007, Poznań 2009 / V 734/6

 3. Fischer Gert, Tyrell Albrecht, Reetz Bertamaria: Das Wesentliche – Bertamaria Reetz, Ratingen-Hösel 2006 / V 4975/10

 4. Les Gabriel, Paris 2004 / V 1642/10

 5. Hałasa Grażyna: Grafiki Rembrandta : oryginał, kopia, późne odbitki, Poznań 2009 / V 5063

 6. Kavačáková Alena: Josef Vinecký 1882-1949, Olomouc 2009 / V 7655

 7. Łukasz Płotkowski : ślad – znak – metafora : mała retrospektywa, Bydgoszcz 2009 / V 4722

 8. Oskara Sosnowskiego świat architektury : twórczość i dzieła, Warszawa 2005 /
  V 6081

 9. Pérouse de Montclos Jean-Marie: Jacques-Germain Soufflot, Paris 2004 / V 6082

 10. Ursula von Rydingsvard : sculpture [Kat. wystawy], Warszawa 1992 / V 5536

 11. Zapletalová Jana: Andrea Lanzani, Olomouc 2008 / V 3037-3037/1

SZTUKA


 1. Dom miłośnika sztuki : kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930, Kraków 2010 / VI 3195/2

 2. Grupa Sędzia Główny = Chief Judge Group, Zielona Góra 2008 / VI 4464/2

 3. Italská renesance a baroko ve střední Evrope [Materiały konferencji], Olomouci 2005 / VI 2430/2

 4. Der Kardinal Albrecht von Brandenburg : Renaissancefürst und Mäzen, Regensburg 2006 ; Bd. 1 : Katalog, Bd. 2 : Essays/ VI 3571/2

 5. Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum : Studien zur Kunstgeschichte Kurlands : Homburger Gespräch 2006, Kiel 2007 / VI 3399/61

 6. Mayer Anna: Filia paryskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych, Kraków 2003 / VI 4444

 7. Mit – symbol – mimesis : studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin 2009 / VI 5750

 8. Orbis artium : k jubileu Lubomira Slavička, Brno 2009 / VI 5747/1

 9. Sacred Spain : art and Belief in the Spanish world, Indianapolis-New Haven-London 2009 / VI 3342

 10. Szczerski Andrzej: Modernizacje : sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010 / VI 2888/5

 11. Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 3 (red. Joanna Wolańska, Wojciech Bałus), Cop. 2010 / VI 4352

 12. Welch Evelyn S.: Shopping in the Renaissance : consumer cultures in Italy 1400-1600, New Haven-London 2009 / VI 4819a

MUZEALNICTWO, KATALOGI WYSTAW


 1. Galeria malarstwa i rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu : przewodnik, Poznań 2008 / VII 1629/3

 2. Impresje gdańskie – Cezary Paszkowski, Gdańsk 2009 / VII 1483/10

 3. Kolekcja Jacoba Kabruna, Gdańsk 2009 ; T. 1, cz. 1 : Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku / VII 1480/10

 4. Sarmatyzm : sen o potędze : katalog, Kraków 2010 / VII 1597/7

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA


 1. Obidzińska Bogna J.: Wenus w otoczeniu luster : powroty w sztuce, Warszawa 2009 / VIII 276

ŚLĄSK


 1. Eysymontt Krzysztof: Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku, Wrocław 2010 / IX 1918/5

 2. Kolekcja polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2010 / IX 2782/30/5

 3. Malarstwo! Prąd zmienny : 8. Konkurs imienia Eugeniusza Gepperta : 7. Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych, Wrocław 2007 / IX 2715

 4. Szafkowska magdalena: Współczesna sztuka czeska : druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Wrocław 2010 / IX 2781/21

KULTURA


 1. Adamek-Pujszo Katarzyna: Działaloność kulturotwócza książąt żagańskich Bironów (1786-1862), Zielona Góra 2007 ; Cz. 1 i 2 / X 304/30

 2. Czapliński Czesław: The Styka family saga = Saga rodów Styków, New York 1988 / X 304/40

 3. Eco Umberto: Szaleństwo katalogowania, Poznań 2009 / X 196/1

 4. Gombin Krzysztof: Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009 / X 304/35

 5. Hlobil Ivo, Petru Eduars: Humanism and the early Renaissance in Moravia,

Olomouc 1999 / X 94/4c

 1. Międzyrzecki Artur: Warszawa Prusa i Gierymskiego : szkice z dawnej Warszawy, Warszawa 2007 / X 233/10

 2. Peretz Adolf: Finansjera warszawska (1870-1925) : z osobistych wspomnień, Warszawa 2008 / X 168/10

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I FOTOGRAFIA


 1. Album dla Gdańska 2008, Gdańsk 2008 / XI 2497/34

 2. Album dla Gdańska 2009 : II Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny [Kat. wystawy], Gdańsk 2009 / XI 2497/35

 3. Studia nad metodami identyfikacji mebli wytwarzanych w Polsce do XIX wieku, Poznań 2009 / XI 2042

RZEŹBA


 1. Grandmontagne Michael: Claus Sluter und die Lesbarkeit mittelalterlicher Sculptur : das Portal der Kartause von Champmol, Worms 2005 / XII 108/2

 2. Suchomel Miloš, Hamsíková Radana, Nečáskova Milena: Barokní sochařská dílna Jelínků z Kosmonos : restaurované řezby z děkanského kostela sv. Máří Magdalény v Sobotce, Praha 1996 / XII 246

MALARSTWO


 1. Adamczuk Arkadiusz: Prawo i obraz w minatorstwie średniowiecznym : iluminowany rękopis „Concordia discordantium canonum” Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin 2009 / XIV 3921

 2. Evdokimov Paul: Sztuka ikony, teologia piękna, Warszawa 2010 / XIV 3000/4a

 3. Hille karoline: Spiele der Frauen : Künstlerinnen im Surrealismus, Stuttgart 2009 / XIV 1303

 4. Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej : czasy nowożytne, Warszawa 2010 / XIV 4847

 5. Pałubicki Janusz: Malarze gdańscy : malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy
  w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych, Gdańsk 2009,
  T. 1 : Środowisko artystyczne w gdańskich materiałach archiwalnych, T 2 : Słownik malarzy, szklarzy i rysowników / XIV 2651

 6. Picasso, Miro, Tapies : Kunst im Kontext, Dresden 2004 / XIV 1306

 7. Plakat z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 1899-2003, Kraków 2004 /
  XIV 4956

 8. Uroda portretu : Polska od Kobera do Witkacego : katalog wystawy, Warszawa 2009 / XIV 2677

 9. Wielość w jedności : drzeworyt polski po 1900 roku [Katalog wystawy], Bydgoszcz 2009 / XIV 4899

HISTORIA SZTUKI, TEORIA SZTUKI, KRYTYKA, KONSERWATORSTWO


 1. Bellori Giovanni Pietro: The lives of the modern painters, sculptors and architects, Cambridge 2010 / XV 331/4

 2. Krasny Piotr: Visibilia signa ad pietatem excitantes : teoria sztuki sakralnej
  w pismach Roberta Bellarmina, Cezarego Baroniusza, Rudolfa Hospiniana, Fryderyka Boremeusza i innych pisarzy kościelnych ery nowożytnej, Kraków 2010 / XV 331/6

 3. Policja w ochronie zabytków sakralnych, Lublin 2009 / XV 2815

 4. Perspektiven der Medienkunst : Museumpraxis und Kunstwissenschaft antworten auf die digitale Herausforderung, Karlsruhe 1996 / XV 1053/2

 5. Rymaszewski Bohdan: Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005 / XV 2836

 6. Zeidler Kamil: Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007 / XV 2835

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna