Dary, zakupy, wymianaPobieranie 14.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.55 Kb.
NOWOŚCI BIBLIOTECZNE

STYCZEŃ–LUTY 2013

DARY, ZAKUPY, WYMIANATOPOGRAFIA

 1. Radzyn Podlaski : miasto i rezydencja : praca zbiorowa, Radzyn Podlaski 2011 / III 1712/5

 2. Sabat Bożena, Osobińska Małgorzata, Miazga Anna: Przewodnik – Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce 2012 / III 1319/3

 3. Wawel : Smocza Jama, Kraków III 1417/1/1

 4. Wawel : Wawel Zaginiony, Kraków 2009 / III 1417/1/2

MONOGRAFIE ARTYSTÓW

 1. August Macke und die rheinischen Expressionisten : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik, 1906–1930 aus dem Städtischen Kunsmuseum Bonn, Bonn 1978 / V 3401

 2. Czubińska Magdalena: Turner : malarz żywiołów : przewodnik, Kraków 2011 / V 7247/1

 3. Duerer Albrecht [Albrecht Dürer] 1471 bis 1528 : das gesamte graphische Werk, 1: Handzeichnungen, 2: Druckgaphik, München 1971 / V 1012

 4. Duerer Albrecht: Das Marienleben : eine Holzschnittfolge, Leipzig 1944 / V 1140/1

 5. Ebel Martin, Mendelova Jaroslava, Vlcek Pavel: Josef Jäger : kopiare, Praha 1998 / V 2424

 6. Epple Alois, Strasser Josef: Die Gemälde : Johann Georg Bergmüller 1688–1762, Linderberg im Allgäu 2012 / V 190

 7. Głuchowska Lidia: Stanislaw Kubicki : Kunst und Theorie, Berlin 2003 / V 2968/1

 8. Hermansdorfer Mariusz: Magdalena Abakanowicz, Wrocław 2011 / V 3/5

 9. Jarosz Andrzej: Malarstwo Alfonsa Mazurkiewicza (1922–1975), Wrocław 2011 / V 3669/12–13

 10. Kościelak Elżbieta, Szafkowska Magdalena: Jan Berdyszak : szkice i rysunki, Wrocław 2012 / V 187/4

 11. Marsch Angelika: Friedrich Bernhard Werner 1690–1776 : corpus seiner europäischen Städteansichten, illustierten Reisemanuskripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-Mähren, Weissenhorn 2010 / V 8034

 12. Michalczyk Zbigniew: Michał Stachowicz (1768–1825) : krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, T. 1–2, Warszawa 2011 / V 6161

 13. Mrozek Katarzyna: Mieczysław Zdanowicz, Wrocław 2011 / V 8448

 14. Stworzenie światła : witraże Adama Stalony-Dobrzanskiego, [bmw] 2011 /
  V 6204

 15. Styka Adam [Adam Styka] : malarstwo = paintings, Warszawa 2011 / V 6578

 16. Szczygieł-Gajewska Monika: Wadysław Hasior, Warszawa 2011 / V 2261/3

 17. Wiesław Szamborski : malarstwo = painting, Warszawa 2011 / V 6676

 18. Wincencjusz-Patyna Anita: Michał Jędrzejewski, Wrocław 2011 / V 2557/1

 19. Winiewicz Joanna: Jacka Malczewskiego kronika podróży po Anatolii, Kraków 2009 / V 3453/4

 20. Worbs Dietrich, Adolf Loos 1870–1933 : Raumplan – Wohnungsbau [Ausstellung der Akademie der Künste 4. Dezember 1983 bis 15. Januar 1984], Berlin 1983 / V 3371

ŚLĄSK


 1. Broniewska Anna: Zabytki Kłodzka, Wrocław 1975 / IX 612/1

 2. Czechowicz Bogusław: Dvě centra v Korunie : Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348–1458), České Budejovice 2011 / IX 1593

 3. Encyklopedia Śląska i Śląsk w encyklopediach, Opole 2011 / IX 4

 4. Gemeinsam auf dem Weg in das Europa : Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) 2001–2011=Razem na drodze do zjednoczonej Europy : Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uuniwesytetu Wrocławskiego 2001–2011, Wrocław 2011 / IX 1034/8

 5. Goryszewski Jerzy: Krzeszów=Křešov=Grüssau, [S.I.], 2008 / IX 631/2

 6. Harasimowicz Jan: Schwärmergeist und Freiheitsdenken : Beträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, Köln 2010 / IX 1733/1

 7. Ikonografia Dolnego Śląska : pocztówki, T. 1: Bagieniec – Rzeczka, T. 2: Sady Górne – Żórawina, Wrocław 2011 / IX 2596

 8. Kębłowski Janusz: Nysa, Wrocław 1972 / IX 730/5

 9. Leksykon Architektury Wrocławia, Wrocław 2011 / IX 1192/1

 10. Ostrowska Danuta: Krzeszów, Wrocław 1973

 11. Pobóg-Lenartowicz Anna: A czyny ich były liczne i godne pamięci : konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku, Opole 2007 / IX 1000

 12. Róż-Mielecka Dorota: Złota Japonia, Wrocław 2011 / IX 2788/1

FILOZOFIA, ESTETYKA, HISTORIA


 1. Caroll Noel: Filozofia sztuki masowej, Gdańsk 2011 / VIII 12/3

 2. Estetyka Japońska : antologia. T. 2: Słowa i obrazy, Kraków 2005 / VIII 439

 3. Materia sztuki, Kraków 2010 / VIII 284/10/1

 4. Todorov Tzvetan: Teorie symbolu, Gdańsk 2011 / VIII 239/30

KULTURA


 1. Alegoria, red. Janina Abramowska, Gdańsk 2003 / X 239/24

MALARSTWO, GRAFIKA


 1. Ganz Nicholas: Świat graffiti : sztuka ulicy z pięciu kontynentów, Warszawa 2008 / XIV 4160

TEORIA SZTUKI, KONSERWATORSTWO


 1. Damisch Hubert: Teoria /obłoku/ : w stronę historii malarstwa, Gdańsk 2011 / XV 1992/2

 2. Hornung David: Kolor : kurs dla artystów i projektantów, Kraków 2009 / XV 528

 3. Martin Louis: O przedstawieniu, Gdańsk 2011

 4. Rusinek Michał: Retoryka obrazu : przyczynek do percepcyjnej teorii Figur, Gdańsk 2012 / XV 2029/1

 5. Wunenburger Jean-Jacques: Filozofia obrazów, Gdańsk 2011 / XV 1992–1992/1

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna