Dawna sekcja czwarta


E. Przegląd Senatu USA na temat działań CIA zaangażowanej w Program HVD w latach 2001-2009Pobieranie 1.04 Mb.
Strona6/38
Data29.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

E. Przegląd Senatu USA na temat działań CIA zaangażowanej w Program HVD w latach 2001-2009


78. W marcu 2009 roku Komitet Senacki ds. Wywiadu USA zainicjował przegląd działań CIA zaangażowanej w Program HVD, w szczególności tajne przetrzymywania w zagranicznych „czarnych dziurach” i stosowanie EIT.

Przygotowywanie Raportu Komitetu, pt.: „Analiza nt. Przetrzymywania i Przesłuchań Centralnej Agencji Wywiadowczej” zostało ukończone pod koniec 2012 roku. W raporcie opisano Program Przetrzymywania i Przesłuchań CIA pomiędzy wrześniem 2001 roku a styczniem 2009 roku. Sprawdzono w nim działania podejmowane w zagranicznych tajnych ośrodkach przetrzymywania CIA, stosowanie EIT i stan ponad 100 osób przetrzymywanych w tym okresie przez CIA .

79. W dniu 13 grudnia 2012 r. Senator Dianne Feinstein przewodnicząca Komisji ds. Wywiadu wydała następujące oświadczenie:

Raport Komitetu liczy ponad 6.000 stron. Stanowi on obszerną analizę programu przetrzymywania przez CIA obejmującą dane każdej zatrzymanej osoby przetrzymywanej przez CIA, warunki, w których była osadzona i przesłuchiwana, informacje które faktycznie dostarczyła oraz dokładność - lub niedokładność - raportów CIA dla Białego Domu, Departamentu Sprawiedliwości, Kongresu i innych instytucji. W tym głosowaniu komisja zatwierdziła również listę 20 konkluzji i wniosków.

Przygotowując raport oparto się na przeglądzie dokumentacji ponad 6 mln stron zapisów CIA oraz innych innej dokumentacji, szeroko cytując te dokumenty w celu poparcia swoich wniosków. W raporcie znajduje się ponad 35.000 przypisów. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych prób nadzoru w historii Senatu Stanów Zjednoczonych, a także stanowi najistotniejszą kontrolę, jaka została kiedykolwiek przeprowadzona przez tę komisję.

Po dzisiejszym głosowaniu komisji przedstawię Prezydentowi Obamie i kluczowym urzędnikom władzy wykonawczej raport, aby mogli go przejrzeć i skomentować. Raport pozostanie tajny i nie zostanie na chwile obecną opublikowany ani w całości ani w części. Komitet podejmie taką decyzję po otrzymaniu komentarzy od władzy wykonawczej.

Raport ujawnia zaskakujące szczegóły dotyczące programu przetrzymywania i przesłuchań CIA oraz stawia kluczowe pytania dotyczące operacji i nadzoru nad wywiadem. Czekam z niecierpliwością na pracę z Prezydentem i jego zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, w tym Dyrektorem Wywiadu Narodowego i p.o. Dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, aby zająć się tymi istotnymi zagadnieniami, przy czym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo naszego narodu. ...

Jestem przekonana, że utworzenie długoterminowych „czarnych dziur” i stosowanie tzw. zaawansowanych technik przesłuchań było kardynalnym błędem. Większość członków Komisji zgadza się. ...

80. W dniu 3 kwietnia 2014 r. Komisja ds. Wywiadu zdecydowała się odtajnić streszczenie raportu oraz 20 wniosków. W związku z tym, Senator Dianne Feinstein wydała oświadczenie, które brzmi następująco:

Tego popołudnia senacka Komisja ds. Wywiadu przegłosowała odtajnienie 480-stronicowego streszczenia pięcioletniej analizy Programu Przetrzymywania i Przesłuchań CIA łącznie z 20 wnioskami, który dotyczył ponad 100 zatrzymanych osób.

Celem tego przeglądu było ujawnienie faktów związanych z tym tajnym programem, a wyniki były szokujące. Raport obnaża brutalność, która wyraźnie kontrastuje z naszymi wartościami jako narodu. Dokumentuje on plamę na naszej historii, która nie może się już nigdy więcej powtórzyć. ...

Raport wskazuje również na poważne problemy z zarządzaniem tym programem przez CIA oraz jej interakcje z Białym Domem, innymi podmiotami władzy wykonawczej oraz Kongresem. Jest to również głęboko niepokojące i pokazuje, dlaczego nadzór nad instytucjami wywiadowczymi w społeczeństwie demokratycznym jest tak istotny. ...

Pełna wersja 6.200-stronicowego raportu zostanie zaktualizowana i zostanie odtajniona w późniejszym terminie.

81. Raport ten został następnie przesłany do CIA w celu jego odtajnienia. Procedura odtajnienia nadal trwa.


III. SZCZEGÓŁOWE OKOLICZNOŚCI SPRAWY


82. Fakty związane ze sprawą można podsumować następująco.

A. Schwytanie skarżącego, przekazanie go w ręce CIA i wstępne przetrzymywanie (od końca października do dnia 4 grudnia 2002 r.)


83. Pod koniec października 2002 roku skarżący został schwytany w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W listopadzie 2002 roku został przekazany w ręce CIA. Fakt ten jest wskazany w paragrafie 7 Raportu CIA z 2004 roku:

7. [USUNIĘTO] W listopadzie 2002 roku Agencja przetrzymywała Abu Zubaydah i inną osobę zatrzymaną o wysokiej wartości, Abd al-Rahim al-Nashiriego [USUNIĘTO], a Biuro Służb Medycznych (OMS) zapewniło osobom zatrzymanym opiekę medyczną.

84. Następnie agenci USA zabrali go do tajnego więzienia CIA w Afganistanie zwanego „Salt Pit”. Podczas jego osadzenia, przesłuchujący zmuszali go do długotrwałego stania w napiętych pozycjach, podczas gdy przez co najmniej dwa dni jego nadgarstki były przykute nad głową do pręta lub haka przymocowanego do sufitu.

85. Po krótkim pobycie w „Salt Pit” agenci USA zabrali go do innego tajnego więzienia CIA w Bangkoku w Tajlandii o kryptonimie „Cat's Eye” (często określanego w dokumentach CIA jednym słowem „Catseye”), gdzie pozostał do dnia 4 grudnia 2002 r. Pan Abu Zubaydah był osadzony w tym samym ośrodku podczas całego tego okresu (patrz Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce, nr 7511/13, wyrok z dnia 24 lipca 2014 roku, §§ 86 oraz 89). W tym też miejscu zostały w sposób audiowizualny utrwalone przesłuchania obu skarżących.

86. Według Raportu CIA z 2004 roku w tej „czarnej dziurze” CIA stosowała wobec skarżącego EIT (patrz również paragrafy 53–61 powyżej) od dnia 15 listopada 2002 r. do dnia 4 grudnia 2002 r.

W rozdziale „Operacje dot. Przetrzymywania i Przesłuchań w [NAZWA OCENZUROWANA]”, który został w dużej mierze ocenzurowany, paragrafy 74-76 brzmią następująco:

74. [USUNIĘTO] psycholog/przesłuchujący [USUNIĘTO] prowadzili każde przesłuchanie Abu Zubaydah i Al Nashiriego, podczas którego stosowano EIT. Psycholog/przesłuchujący naradzali się z [USUNIĘTO] członkami zespołu przed każdą sesją przesłuchań. Oceny psychologiczne były sporządzone przez [USUNIĘTO] psychologów.

75. [USUNIĘTO W CAŁOŚCI]

76. [USUNIĘTO] 15 listopada 2002 r. Przesłuchanie Al Nashiriego nastąpiło po [USUNIĘTO] wymaganym zatwierdzeniu przez Centralę. [USUNIĘTO].

Psycholog/przesłuchujący rozpoczynali przesłuchania Al Nashiriego stosując EIT niezwłocznie po jego przybyciu. Podczas pierwszego dnia przesłuchań Al Nashiri przekazał istotne informacje na temat innych terrorystów.

Dwunastego dnia przesłuchań [USUNIĘTO] psycholog/przesłuchujący podczas dwóch oddzielnych sesji dwa razy zastosowali wobec Al Nashiriego podtapianie wodą. Zaawansowane przesłuchania Al Nashiriego trwały do dnia 4 grudnia 2002 r.

87. Paragraf 224 Raportu CIA z 2004 roku odnosi się do tych samych faktów, jak również do faktu, że po tych sesjach podtapiania wodą Al Nashiri został przeniesiony z tzw. czarnej dziury „Cat's Eye” do innej lokalizacji:

224. W odniesieniu do dwóch sesji podtapiania Al Nashiriego [USUNIĘTO] wodą w listopadzie 2002 roku psycholog/przesłuchujący stwierdzili, że Al Nashiri stał się uległy.

Jednakże po przeniesieniu [USUNIĘTO] uważano, że Al Nashiri zataja informacje. Al Nashiri następnie został poddany dodatkowym EIT, ale nie stosowano już techniki podtapiania wodą.

Agencja następnie określiła Al Nashiriego jako „uległego”. Z uwagi na szereg technik stosowanych przez różnych przesłuchujących w stosunkowo krótkim okresie, trudno jest jednoznacznie określić, dlaczego Al Nashiri stał się bardziej skłonny do ujawniania informacji. Jednakże po zastosowaniu EIT podał informacje o jego najbardziej aktualnych planach operacyjnych i [USUNIĘTO] w przeciwieństwie do uprzednio przekazanych informacji, o których zeznał przed zastosowaniem EIT.

88. Te same fakty są stwierdzone w Raporcie DS z 2009 roku, który wskazuje również, że Pan Al Nashiri i Pan Abu Zubaydah zostali wspólnie przeniesieni do innego ośrodka przetrzymywania CIA. Odpowiedni fragment brzmi następująco:

W dniu 15 listopada 2002 r. drugi więzień, Abd al-Rahim al-Nashiri, został przeniesiony do ośrodka [USUNIĘTO]. [USUNIĘTO] psycholog/przesłuchujący natychmiast zaczęli stosować EIT i Al Nashiri podczas pierwszego dnia przesłuchań rzekomo przekazał istotne informacje o innych terrorystach. Dwunastego dnia psycholog/przesłuchujący dwukrotnie zastosowali technikę podtapiania wodą bez osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów. W dalszym ciągu stosowano inne EIT i osoba w końcu stała się uległa.

[USUNIĘTO] W 2002 roku zarówno Al Nashiri jak i Abu Zubaydah zostali przeniesieni do innej „czarnej dziury” CIA, [USUNIĘTO]...

89. Zgodnie z Rejestrem Vaughna przekazanym przez CIA do ACLU, w dniu 3 grudnia 2002 r. z Centrali CIA do lokalizacji CIA została wysłana depesza pt.: „Zamknięcie obiektu i zniszczenie informacji niejawnych”. Sam tekst depeszy, wydany w ocenzurowanej formie, instruował stację CIA, aby stworzyła ewidencję taśm wideo sesji przesłuchań Pana Al Nashiriego i Pana Abu Zubaydah. W innej depeszy wysłanej w dniu 9 grudnia 2002 r., odnotowano, że ewidencja została przeprowadzona:

W dniu 3 gru[dnia] [20]02, [USUNIĘTO] sporządził ewidencję wszystkich taśm wideo oraz innych podobnych materiałów stworzonych [USUNIĘTO] podczas przesłuchań osób zatrzymanych z Al-Kaidy, Abu Zubaydah i Al Nashiriego.

90. W całościowym wykazie depesz od „POLA” [baza CIA] do „HQTRS” (Centrala CIA) dotyczącym przesłuchań Pana Al Nashiriego i Pana Abu Zubaydah w więzieniu Cat's Eye po dniu 4 grudnia 2002 r. nie zostały wysyłane żadne depesze. Z odtajnionych dokumentów CIA wynika, że w tym dniu to więzienie zostało zamknięte.


: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 1.04 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna