Decyzja komisjiPobieranie 6.95 Mb.
Strona9/37
Data28.04.2016
Rozmiar6.95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37

4. OPIS TERENU
4.1. Ogólne cechy terenu:


Klasy siedlisk przyrodniczych

% pokrycia

Obszary morskie, małe zatoki morskie
Rzeki podlegające działaniom pływów, estuaria, mielizny błotne, mielizny piaszczyste, laguny (w tym saliny)
Słone błota, słone pastwiska, słone stepy
Nadbrzeżne wydmy piaszczyste, plaże piaszczyste, piaszczyste niziny nadbrzeżne
Plaże kamieniste, morskie wybrzeże klifowe, wysepki
Wody śródlądowe (wody stojące, wody płynące)
Torfowiska, marsze, rośliny nadbrzeżne, bagniska
Wrzosowiska, zarośla, makia i garigu, trzciny
Suche łąki, stepy
Wilgotne łąki, łąki mezofilne
Łąki alpejskie i subalpejskie
Ekstensywne uprawy zbóż (w tym płodozmian z regularnym odłogowaniem)
Pola ryżowe
Kultywowane łąki
Inne grunty orne
Lasy z drzewami szerokolistnymi
Lasy iglaste
Szerokolistne lasy wiecznie zielone
Lasy mieszane
Sztuczne monokultury leśne (np. plantacje topoli lub drzew egzotycznych)
Niezalesione obszary z drzewami (sady, zagajniki, winnice, dehesas)
Skały śródlądowe, piargi, piaski, śnieg stały i lód
Inne grunty (w tym miasta wioski drogi, składowiska, kopalnie, tereny przemysłowe)
OGÓŁEM POKRYCIA SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO

100%

Inne cechy terenu:

4.2. Jakość i znaczenie:
4.3. Wrażliwość:
4.4. Wyznaczenie terenu: (uwagi dotyczące danych ilościowych przedstawionych poniżej)
4.5. Struktura własności:
4.6. Dokumentacja:
4.7. Historia: (do wypełnienia przez Komisję)

Data
Nazwa zmienianego pola
Opis

5. STAN OCHRONY TERENU ORAZ POWIĄZANIA Z CORINE BIOTOPES
5.1. Rodzaje wyznaczeń na poziomie krajowym i regionalnym:


Kod
% pokrycia
Kod
% pokrycia
Kod
% pokrycia5.2. Powiązanie opisanego terenu z innymi terenami:
wyznaczone na poziomie krajowym lub regionalnym:

Pokrywanie się
Kod rodzaju
Nazwa terenu
Rodzaj
% pokrycia


wyznaczone na poziomie międzynarodowym:
Pokrywanie się

Typ
Nazwa terenu
Rodzaj
% pokrycia

Konwencja z Ramsaru

123
4
Rezerwat biogenetyczny

123
Teren Eurodiploma


Rezerwat biosfery


Konwencja barcelońska


Teren zaliczany do dziedzictwa światowego


Inne5.3. Powiązanie opisanego terenu z terenami z Corine biotopes:

Pokrywanie sięPokrywanie się
Kod terenu w Corine

Rodzaj

% pokrycia
Kod terenu w Corine

Rodzaj

% pokrycia

6. CZYNNIKI ORAZ RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NA I WOKÓŁ TERENU
6.1. Ogólne czynniki i rodzaje działalności oraz odsetek powierzchni terenu im podlegający

Czynniki oraz rodzaje działalności w obrębie terenu

Kod
Natężenie
% powierzchni terenu
Oddziaływanie
Kod
Natężenie
% powierzchni terenu
Oddziaływanie

A

B

C
+

0

-
A

B

C
+

0

-


A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-


A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-


A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-Czynniki i rodzaje działalności wokół terenu

Kod
Natężenie
Oddziaływanie
Kod
Natężenie
Oddziaływanie

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-

A

B

C
+

0

-


6.2. Zarządzanie terenem

Organ odpowiedzialny za zarządzanie terenem:
Zarządzanie terenem i plany:

7. MAPA TERENU

Mapa fizyczna
Numer mapy krajowej
Skala
Projekcja


Odniesienie do dostępności granic w formie cyfrowej

Mapa wyznaczonego terenu opisanego w pkt. 5:

Nanieść tę informację na mapę z tymi samymi cechami co powyżej!
Zdjęcie(-a) lotnicze załączone:


Tak

Nie

Ilość
Teren
Temat
Prawa autorskie
Data

8. SLAJDY


Ilość
Miejsce
Temat
Prawa autorskie
Data
NATURA 2000
STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH
OBJAŚNIENIA

SPIS TREŚCI


Strona
Wprowadzenie 21


1.

IDENTYFIKACJA MIEJSCA
24
1.1

Rodzaj terenu (obowiązkowe)

24
1.2

Kod terenu (obowiązkowe)

24
1.3

Data sporządzenia formularza (obowiązkowe)

24
1.4

Aktualizacja (obowiązkowe)

24
1.5

Powiązania z innymi opisanymi terenami (obowiązkowe, jeśli takie powiązanie istnieje)

25

1.6

Respondent (obowiązkowe)

25
1.7

Nazwa terenu (obowiązkowe)

25
1.8

Daty identyfikacji i wyznaczenia terenu (obowiązkowe)

25

2.

LOKALIZACJA TERENU

25
2.1

Lokalizacja centrum terenu (obowiązkowe)

25
2.2

Powierzchnia terenu (obowiązkowe)

26
2.3

Długość terenu

26
2.4

Wysokość (do wpisania, jeśli ma to znaczenie)

26
2.5

Kod regionu administracyjnego, nazwa i procent pokrycia w obrębie każdego regionu (obowiązkowe)

26

2.6

Region biogeograficzny

26

3.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

28
3.1

Typy siedlisk przyrodniczych na terenze oraz ocena terenu dla nich

28
3.2

Gatunki, określone w art. 4 dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena terenu dla nich

31

3.3

Inne ważne gatunki flory i fauny

34

4.

OPIS TERENU

34
4.1

Ogólne cechy terenu (obowiązkowe)

35
4.2

Jakość i znaczenie (obowiązkowe)

35
4.3

Wrażliwość (obowiązkowe)

35
4.4

Wyznaczenie terenu (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)

35
4.5

Struktura własności (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)

35
4.6

Dokumentacja

35
4.7

Historia (nie wypełnia się)

35

5.

OCHRONA TERENU ORAZ POWIĄZANIE Z TERENAMI Z CORINE BIOTOPE

36

5.1

Stan ochrony na poziomie krajowym i regionalnym (dodatek D) (obowiązkowe)

36

5.2

Tereny, z którymi dany teren jest powiązany (sąsiadujące tereny oraz tereny należące do różnych rodzajów wyznaczeń (należy wypełnić, jeśli to ma znaczenie)

36
5.3

Powiązanie opisanego terenu z terenami z Corine Biotope

36

6.

INFORMACJE NA TEMAT CZYNNIKÓW I RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE I WOKÓŁ TERENU

37
6.1

Ogólny wpływ i odsetek powierzchni terenu im podlegający (dodatek E) (należy wypełnić, jeśli ma to znaczenie)

38
6.2

Zarządzanie terenem

37

7.

MAPA TERENU (obowiązkowe)

37

8.

SLAJDY I INNY MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY (do dostarczenia, jeśli ma to znaczenie)

38
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty

Pobieranie 6.95 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna