Decyzja komisjiPobieranie 107.99 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar107.99 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 16 lipca 2002 r.
przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97, na niektóre podstawowe części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 oraz uchylająca zwolnienie z płacenia cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97
(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 2638)
(2002/606/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2238/20002,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 i utrzymane przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej3,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 cła antydumpingowego nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1524/20004, w szczególności jego art. 7,
po konsultacji z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Po wejściu w życie rozporządzenia (WE) nr 88/97 szereg przedsiębiorstw montujących rowery zażądało na podstawie art. 3 tego rozporządzenia zwolnienia z cła antydumpingowego, rozszerzonego na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem (WE) nr 71/97 (rozszerzone cło antydumpingowe). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich kolejne wykazy wnioskodawców5, dla których, na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 88/97, płatności rozszerzonego cła antydumpingowego w odniesieniu do ich przywozu podstawowych części rowerowych zgłoszonych jako części przeznaczone do swobodnego obrotu zostały zawieszone.
(2) Komisja zażądała od stron wymienionych w art. 1 niniejszej decyzji niezbędnych informacji i otrzymała je oraz uznała wszystkie ich prośby za dopuszczalne na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 88/97. Przedstawione informacje zostały zbadane i zweryfikowane, gdy było to niezbędne, w lokalach zainteresowanych stron.
(3) Stan faktyczny ostatecznie ustalony przez Komisję wskazuje, że operacje montażu dokonywane przez wnioskodawców nie wchodzą w zakres art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96. W szczególności ustalono, że dla wszystkich wnioskodawców wymienionych w art. 1 niniejszej decyzji wartość pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej części wykorzystywanych w operacjach montażu była niższa niż 60% ogólnej wartości części wykorzystywanych w tych operacjach.
(4) Z powyższych powodów oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 88/97, strony wymienione w art. 1 niniejszej decyzji powinny być zwolnione z rozszerzonego cła antydumpingowego. Zainteresowane strony zostały stosownie do tego poinformowane i otrzymały możliwość zgłoszenia komentarzy.
(5) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 88/97, zwolnienie stron wymienionych w art. 1 niniejszej decyzji z rozszerzonego cła antydumpingowego powinno stać się skuteczne od dnia otrzymania ich żądania, a ich dług celny w odniesieniu do rozszerzonego cła antydumpingowego ma być uważany od tego dnia za nieważny.
(6) Niektóre strony wymienione w art. 2 niniejszej decyzji przestały istnieć lub zaprzestały montażu rowerów. W konsekwencji, zwolnienie dla tych stron powinno zostać uchylone. Tam gdzie to było możliwe, Komisja poinformowała zainteresowane strony, że zamierza uchylić ich zwolnienie i dała im możliwość zgłoszenia komentarzy.
(7) Ponieważ w podanym nieprzekraczalnym terminie Komisja nie otrzymała żadnych komentarzy, zwolnienie zainteresowanych stron powinno zostać uchylone.
(8) W następstwie przyjęcia niniejszej decyzji, uaktualniony wykaz stron zwolnionych na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 88/97, oraz stron, których żądania na podstawie art. 3 tego rozporządzenia są badane, powinien zostać opublikowany w serii „C” Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 16 ust. 2 tego rozporządzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Wymienione niżej strony zostają zwolnione rozporządzeniem (WE) nr 71/97, z rozszerzenia ostatecznego cła antydumpingowego, nałożonego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1524/2000, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej.
Zwolnienie staje się skuteczne dla każdej ze stron od odpowiedniej daty, wskazanej dla danej strony w kolumnie zatytułowanej „Data stania się skutecznym”.

Strony zwolnione
Nazwa

Miasto

Państwo

Zwolnienie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

Data stania się skutecznym

Dodatkowy kod TARIC

AT Zweirad GmbH

Boschstraße 18

D-48341 AltenbergeNiemcy

art. 7

15.1.2001

A247

Bicicletas Monty, SA

C/ El Pla 106

E-08980 Sant Feliu de LlobregatHiszpania

art. 7

10.3.2000

A165

Checker Pig GmbH

Venusberger Straße 42

D-09430 DrebachNiemcy

art. 7

9.1.2002

A322

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13

I-61100 PesareWłochy

art. 7

14.12.1999

A088

Cicli Casadei srl

Via dei Mestieri, 23

I-44020 S. Giuseppe di CommacchioWłochy

art. 7

1.1.2002

A326

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I.

I-35028 Piove di Sacco (PD)Włochy

art. 7

4.5.2000

A169

Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. Snc

Via Roma, 233

1-91012 Buseto PalizolloWłochy

art. 7

23.5.2001

A271

Cobran snc di Perrino Agostino & C.

Via Zingarina, 6

I-47900 RiminiWłochy

art. 7

11.1.2001

A246

Cycles Eddie Kœpler / Eddie Kœpler International SARL

ZI No 2 de Rouvignies — Rue Louis Dacquin — Batterie 900,

F-59309 Valenciennes CedexFrancja

art. 7

15.6.2001

A177

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1

D-09232 HartmannsdorfNiemcy

art. 7

1.9.2001

A346

Dino Bikes SpA

Via Cuneo 11

I-12011 Borgo San DalmazzoWłochy

art. 7

1.1.2002

A327

Dutch Bicycle Group BV

Adriean Banckertstraat 7 3115 JE Schiedam Nederland

Niderlandy

art. 7

1.9.2001

A287

F.lli Zanoni srl

Via C. Castiglioni, 27

I-20010 ArlunoWłochy

art. 7

7.3.2000

A162

Fabrica Biciclette Trubbiani e C. SNC

Santa Maria in Selva Via Arno, 1

I-62010 TreiaWłochy

art. 7

3.1.2001

A232

Family Bike Srl

Via Serenissima, 6

I-36041 Montecchio MaggioreWłochy

art. 7

15.3.2001

A254

FARAM srl

Zona Industriale - Traversa della Meccanica,

I-02010 Santa Rufina di CittaducaleWłochy

art. 7

22.2.2001

A249

Forza A/S

Industrivej 20

DK-5750 RingeDania

art. 7

11.9.2001

A289

Gatsoulis

Vitinis 26

GR-14342 New Philadelphia, AthensGrecja

art. 7

4.3.2002

A350

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione, 55

I-35029 PontelongoWłochy

art. 7

5.12.2001

A221

Kynast GmbH

Artlandstraße 55

D-49610 QuakenbrückNiemcy

art. 7

1.11.2000

A284

Love Bike Srl

Strada Valle Maira 135/3

I-12020 RoccabrunaWłochy

art. 7

8.3.2001

A251

Paul Lange & Co.

Hofener Straße 114

D-70732 StuttgartNiemcy

art. 7

27.4.2000

A288

PRO-FIT Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29

D-39261 ZerbstNiemcy

art. 7

1.3.2001

A349

Rex Industri AB

Box 303

S- 30 108 HalmstadSzwecja

art. 7

1.11.2001

A311

SBB srl

Via Cuneo, 121A

I-12020 CervascaWłochy

art. 7

25.2.2000

A164

SPDAD Lda

Rua do Pinhal - lote 9-12 P-4470 Maia

Portugalia

art. 7

22.5.2001

A320

Shivati Bicycles BV

Straelseweg 27a

5911 CL Venlo

Nederland


Niderlandy

art. 7

2.1.2002

A321

Shock Blaze Srl

Via Vittorio Veneto 29/31

I-31020 S. Martino di Colle UmbertoWłochy

art. 7

5.3.2001

A250

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch-Straße 6

D-56727 MayenNiemcy

art. 7

1.1.2002

A328

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030

B-3630 MaasmechelenBelgia

art. 7

15.2.2002

A347

VILAR Indústrias Metalúrgicas SA

Rua Central do Ribeiro 512

P-4745 AlvarelhosPortugalia

art. 7

5.2.2001

A248


Artykuł 2
Zwolnienia z rozszerzenia ostatecznego cła antydumpingowego, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 71/97, nałożonego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej, zostają uchylone dla stron wymienionych niżej od dnia następnego po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Strony, dla których zwolnienie zostaje uchylone
Nazwisko

Miasto:

Państwo

Dodatkowy kod TARIC

Starway

BP 26-ZI Route de Pernay

F-37320 LuynesFrancja

8055

TRIX SAS

Via Montesuello, 45

I-25015 Desenzano del GardaWłochy

8601


Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich oraz do stron wymienionych niżej:
AT Zweirad GmbH, Boschstrasse 18, D-48341 Altenberge, Niemcy;
Bicicletas Monty SA, C/ El Pla 106, E-08980 Sant Feliu de Llobregat, Hiszpania;
Checker Pig GmbH, Venusberger Straβe 42, D-09430 Drebach, Niemcy;
Cicli Adriatica srl Uninominale, Via Toscana 13, I-61100 Pesaro, Włochy;
Cicli Casadei srl, Via dei Mestieri 23, I-44020 S. Guiseppe di Commacchio, Włochy;
Cicli Douglas di Battistello Albano & C. snc, Via Copernico 3-Z.I., I-35028 Piove di Sacco (PD), Włochy;
Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C snc, Via Roma 233, I-91012 Buseto Palizollo, Włochy;
Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina 6, I-47900 Rimini, Włochy;
Cycles Eddie Koepler/Eddie Koepler International SARL, - Rue Louis Dacquin - Batterie 900, 59309 Valenciennes Cedex, Francja;
Diamant Fahrradwerke GmbH, Schöneicher Straβe 1, D-09232 Hartmannsdorf, Niemcy;
Dino Bikes SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo, Włochy;
Dutch Bicycle Group BV, Adriean Banckertstraat 7, NL-3115 JE Schiedam, Niderlandy;
F.lli Zanoni srl, Via C. Castiglioni 27, I-20010 Arluno, Włochy;
Fabrica Biciclette Trubbiani e C. snc, Santa Maria in Selva Via Arno, 1, I-62010 Treia, Włochy;
Family Bike srl, Via Serenissima 6, I-36041 Montecchio Maggiore, Włochy;
FARAM srl, Zona Industriale-Traversa della Meccanica, I-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Włochy;
Forza A/S, Industrivej 20, DK-5750 Ringe, Dania;
Gatsoulis, Vitinis 26, GR-14342 New Philadelphia, Athens, Grecja;
GTA My Bicycle S.A.S., Viale Stazione 55, I-35029 Pontelongo, Włochy;
Kynast GmbH, Artlandstr. 55, D-49610 Quakenbrück, Niemcy;
Love Bike Srl, Strada Valle Maira 135/3, I-12020 Roccabruna, Włochy;
Paul Lange & Co., Hofener Straβe 114, D-70372 Stuttgart, Niemcy;
PRO-FIT Sportprodukte GmbH, Biaser Str. 29, D-39261 Zerbst, Niemcy;
Rex Industri AB, Box 303, S-301 08 Halmstad, Szwecja;
SBB srl, Via Cuneo 121A, I-12020 Cervasca, Włochy;
SPDAD Lda, Rua do Pinhal - lote 9-12, P-4470 Maia, Portugalia;
Shivati Bicycles BV, Straelseweg 27a, NL-5911 CL Venlo, Niderlandy;
Shock Blaze Srl, Via Vittorio Veneto 29/31, I-31020 S. Martino di Colle Umberto, Włochy;
Starway, c/o Madame Nadine Breion, Mandataire Judiciaire auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel d’Orléans, 25, rue Nationale, 37000 Tours, Francja;
Teikotec Bike-Trading GmbH, Robert-Bosch-Str. 6, D-56727 Mayen, Niemcy;
TRIX SAS, Via Montesuello, 45, I-25015 Desenzano del Garda, Włochy
United Bicycles Assembly NV, Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen, Belgia;
VILAR Indústrias Metalúrgicas SA, Rua Central do Ribeiro 512, P-4745 Alvarelhos, Portugalia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2002 r.
W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

1 Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1.

2 Dz.U. L 257 z 11.10.2000, str. 2.

3 Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55.

4 Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 17.

5 Dz.U. C 45 z 13.2.1997, str. 3, Dz.U. C 112 z 10.4.1997, str. 9, Dz.U. C 378 z 13.12.1997, str. 2, Dz.U. C 217 z 11.7.1998, str. 9, Dz.U. C 37 z 11.2.1999, str. 3, Dz.U. C 186 z 2.7.1999, str. 6, Dz.U. C 216 z 28.7.2000, str. 8, Dz.U. C 170 z 14.6.2001, str. 5 oraz Dz.U. C 103 z 30.4.2002, str. 2.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 107.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna