Decyzja Nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztyniePobieranie 16.02 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.02 Kb.


Decyzja Nr 21/2015

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 maja 2015 roku
w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., stanowi się,
co następuje:

§ 1

Do obsługi kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 powołuje się Punkt Obsługi Kandydata.
§ 2

Do zadań Punktu Obsługi Kandydata należy:

 1. udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach rekrutacji na studia,

 2. obsługa infolinii telefonicznej dotyczącej rekrutacji, forum internetowego oraz rekrutacyjnej poczty elektronicznej,

 3. obsługa Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na poziomie ogólnouczelnianym, w tym wprowadzanie wyników egzaminu dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz wyniku studiów dla kandydatów na studia II stopnia,

 4. udzielanie pomocy kandydatom w rejestracji na studia,

 5. weryfikacja i przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się
  o przyjęcie na wszystkie kierunki i formy studiów,


 6. przyjmowanie potwierdzeń od kandydatów zakwalifikowanych na studia,

 7. inne prace związane z koordynacją i przebiegiem rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2015/2016.


§ 3

Do pracy w Punkcie Obsługi Kandydata wyznaczone zostają następujące osoby:

 1. mgr Agnieszka Zdanowska - Kierownik,

 2. mgr Marzenna Borkowska,

 3. dr Grzegorz Fiedorowicz,

 4. dr Tomasz Gajownik,

 5. mgr Filip Gęstwicki,

 6. mgr Barbara Golonka,

 7. mgr Paweł Goławski,

 8. mgr Grażyna Grzyb,

 9. mgr Beata Gwiazda,

 10. mgr Joanna Janiuk,

 11. mgr Adrian Kornet,

 12. mgr Izabela Lewandowska,

 13. mgr Paweł Łojewski,

 14. dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz,

 15. inż. Edyta Mituniewicz,

 16. mgr Anna Niedziela,

 17. dr Tomasz Nowakowski,

 18. dr Sylwia Okorska,

 19. dr inż. Adam Okorski,

 20. dr inż. Tomasz Olkowski,

 21. Łukasz Olszewski,

 22. dr inż. Katarzyna Pawlewicz,

 23. inż. Monika Pliszka,

 24. mgr Andrzej Pobiedziński,

 25. dr Justyna Radwińska,

 26. lic. Irena Rzatkiewicz,

 27. dr inż. Marcin Sidoruk,

 28. mgr Jerzy Socki,

 29. dr Joanna Stopińska,

 30. dr Kamil Szandar,

 31. mgr Marzena Śmiech,

 32. dr inż. Agnieszka Trystuła,

 33. dr Marcin Warmiński,

 34. mgr inż. Marta Wasiak,

 35. mgr Beata Żurawska.


§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Pobieranie 16.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna