Decyzje Zarządu podjęte w roku 2012Pobieranie 1.85 Mb.
Strona1/16
Data09.05.2016
Rozmiar1.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Decyzje Zarządu podjęte w roku 2012

Lp.

Dział

Rok

Data

Nr UCZ

Wnioskodawca

Zadanie

Dotacja

Pożyczka

 

1

OW

2012

10.01

1/2012

Gmina Lwówek Śląski

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj

 

5 600 000

 

2

OA

2012

10.01

2/2012

Gmina Gaworzyce

Budowa kotłowni gazowej w budynku pałacu w Gaworzycach

32 400

 

 

3

EE

2012

10.01

3/2012

Gmina Legnickie Pole

nagroda w wysokości 3 000 za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3 000

 

 

4

ZW

2012

10.01

4/2012

Gmina Kudowa Zdrój

nagroda w wysokości 3 000 za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3 000

 

 

5

ZW

2012

10.01

5/2012

Gmina Osiecznica

nagroda w wysokości 3 000 za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3 000

 

 

6

ZW

2012

10.01

6/2012

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wykonanie planów ochrony trzech rezerwatów przyrody

 

 

Zadanie pjb

7

ZW

2012

10.01

7/2012

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000: „Kopalnie w Złotym Stoku”, „Kościół w Konradowie”, „Skałki Stoleckie”, „Sztolnie w Leśnej”

 

 

Zadanie pjb Anulowano UCZ Nr 298/2011

8

ZW

2012

10.01

8/2012

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regulacja rzeki Nysy Kłodzkiej w km 164 + 550 ( ujście potoku Różanka) – 166 + 000 w miejscowości Długopole Górne - w 2012r

 

 

Zadanie pjb, Anulowano UCZ Nr 2952011

9

ZW

2012

10.01

9/2012

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Remont
i odbudowa zniszczonej zabudowy regulacyjnej na rzece Bystrzycy Dusznickiej
w miejscowości Szalejów w km 8+200 – 8+500 oraz 4+300 – 7+100 – etap II

 

 

Zadanie pjb

10

ZW

2012

10.01

10/2012

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Remont
i odbudowa zniszczonej zabudowy regulacyjnej na rzece Białej Lądeckiej w miejscowości Żelazno-Ołdrzychowice w km 4+200 – 10+600

 

 

Zadanie pjb

11

ZW

2012

10.01

11/2012

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW
we Wrocławiu wraz z automatyzacją niezbędnej infrastruktury

 

 

Zadanie pjb

12

OW

2012

17.01

12/2012

Miasto i Gmina Przemków

„Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów i Krępa”

 

5 074 100

Pozyczka na płynność

13

OW

2012

17.01

13/2012

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - Etap I

 

-4 353 489

Wniosek na RN o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 37/2011, 52/2011 i 67/2011 pomocy finansowej w formie pożyczki na płynność z kwoty 6.245.460 zł
do kwoty 1.891.971 zł, tj. o kwotę 4.353.489 zł.

14

OA

2012

17.01

14/2012

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

Rekonfiguracja systemu grzewczego miasta Lubań

 

-1 035 500

Wniosek na RN o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 71/2011 pomocy finansowej w formie pożyczki z kwoty 3.500.000 zł do kwoty 2.464.500 zł, tj. o kwotę 1.035.500 zł

15

OZ

2012

17.01

15/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. Lubawka

Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce

 

4 052 300

Wniosek na RN o zwiększenie przyznanej UCR Nr 24/2011 pomocy finansowej w formie pożyczki na zachowanie płynności z kwoty 10.180.000 zł do kwoty 14.232.300 zł, tj. o kwotę 4.052.300 zł.

16

OP

2012

17.01

16/2011

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. zo.o. Lubawka

Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce

 

3 732 800

Wniosek na RN o zwiększenie przyzanej UCR Nr 23/2011 pomocy finansowej w formie pożyczki z kwoty 4.012.000 zł do kwoty 7.744.800 zł, tj. o kwotę 3.732.800 zł.

17

OP

2012

17.01

17/2012

Województwo Dolnośląskie

Waloryzacja parku w ramach zadania pn. „Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu”

-11 164,14

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 461/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 254.900 zł do kwoty 243.735,86 zł, tj. o kwotę
11.164,14 zł.

18

EE

2012

17.01

18/2012

Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze

Wydawnictwa popularnonaukowe Karkonoskiego Parku Narodowego - wydanie 5 książek, 1 monografii i 1 albumu popularyzujących przyrodę Karkonoszy

171 000

 

Anulowano UCZ Nr 302/2011i przyznano dotację jako dla państwowej osoby prawnej. UCZ Nr 109/2012 zmniejszono dotację z kwoty 171.000 do kwoty 127.900

19

EE

2012

17.01

19/2012

Miasto Złotoryja

Wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Złotoryi

 

 

Uchwała odmowna

20

EE

2012

17.01

20/2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Karłowice we Wrocławiu

Ekooszczędzacze są wśród nas – warsztaty edukacyjne

-300

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 436/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 14.800 zł do kwoty 14.500 zł,tj. o kwotę 300 zł.

21

EE

2012

17.01

21/2012

 

Wniosek do Rady Nadzorczej o ustalenie zasad i warunków dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadań w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

 

 

22

OZ

2012

27.01

22/2012

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

Dostawa pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonej w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów wraz z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów

 

537 000

Wniosek na RN

23

GW

2012

27.01

23/2012

Gmina Dobromierz

Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierżków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz

 

-632 500

Wniosek na RN o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 39/2011 pomocy finansowej w formie pożyczki z kwoty 2.230.000 zł do kwoty 1.597.500 zł, tj. o kwotę 632.500 zł.

24

EE

2012

27.01

24/2012

Miasto Bolesławiec

Bolesławiec działa ekologicznie

33 000

 

 

25

EE

2012

27.01

25/2012

Województwo Dolnośląskie

XI edycja ponadregionalnego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski pt. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – Kalendarz edukacyjny 2013r.

33 000

 

 

26

EE

2012

27.01

26/2012

Fundacja „Biblioteka Ekologiczna”

Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym

35 840

 

 

27

EE

2012

27.01

27/2012

Fundacja Świętego Huberta

Realizacja programu – warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach drugiej edycji projektu „Las wokół nas”

40 000

 

 

28

OA

2012

27.01

28/2012

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy

Montaż pomp ciepła w pocysterskim klasztorze w Trzebnicy

-180

 

Wniosek na RN o zmniejszenie w UCR Nr 87/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 450.000 zł do kwoty 449.820 zł, tj. o kwotę 180 zł.

29

OW

2012

07.02

29/2012

Gmina Strzegom

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - etap II "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka"

-29 447

-58 895

Wniosek na RN o zmniejszenie w UCR Nr 35/2011 i 82/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 394.047 zł do kwoty 364.600 zł, tj. o kwotę 29.447 zł oraz w formie pożyczki z kwoty 788.095 zł do kwoty 729.200 zł, tj. o kwotę 58.895 zł.

30

OW

2012

07.02

30/2012

Gmina Wrocław

Rozbudowa ulicy Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Karmelkowej, Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicy: Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej

-8 700

 

Zmniejszenie przyznanej UCZ nr 505/2010 i Nr 8/2011pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 118.100 zł do kwoty 109.400 zł, tj. o kwotę 8.700 zł. Pożyczka 204.000 bz. UCZ Nr 80/2012 zmniejszono pożyczkę z kwoty 204 000 do kwoty 189 000 oraz dotację z kwoty 109 400 do kwoty 100 000

31

OW

2012

07.02

31/2012

Gmina Sobótka

Remont sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Sobótce ul.: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki i Mickiewicza

148 600

287 600

 

32

OA

2012

07.02

32/2012

Diecezja Legnicka

Budowa instalacji grzewczej z pompą ciepła dla Domu Opata Zespołu Opactwa Cystersów w Krzeszowie

-25 000

 

Wniosek na RN o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 76/2011 pomocy finansowej w formie dotacji z kwoty 725 000 zł do kwoty 700 000 zł, tj. o kwotę 25 000 zł.

33

OA

2012

07.02

33/2012

Młyn Karpnicki Spółka zo.o.

Przebudowa
i termomodernizacja obiektu dawnego młyna w Karpnikach z częścią mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania pozostałej części obiektu na cele mieszkalne

 

 

Uchwała odmowna

34

OA

2012

07.02

34/2012

Gmina Stronie Śląskie

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim”

 

 

Na RN wniosek o umorzenie pożyczki w kocie 69.000  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna