Deklaracja członkowskaPobieranie 10.33 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.33 Kb.


Deklaracja członkowska

Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce z siedzibą

w Warszawie w Łazienkach Królewskich, ul. Agrykoli 1.

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………..


Adres………………………………………………………………………………………..
PESEL…………………………………e-mail………………….………………………….
Telefon kontaktowy…………………....................l................................................................
Posiadana klasa orderu ………………………………………..rok nadania…………………
Do zarządu

Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce z siedzibą

w Warszawie w Łazienkach Królewskich, ul. Agrykoli 1.
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce z siedzibą w Warszawie w Łazienkach Królewskich – Komandoria ..................................

Jednocześnie oświadczam, że zostałem zaznajomiony ze statutem stowarzyszenia. Deklaruję aktywny udział w działalności statutowej stowarzyszenia, przestrzeganie jego statutu oraz regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości 10,00zł. miesięcznie tj. 120,00 zł. rocznie na rachunek nr 22 1540 1128 2060 7090 7106 0001.

………………………...... ………………………………

miejscowość i data podpis wstępującego


CZŁONEK WPROWADZAJĄCY: Ja .......................................................................................

(imię i nazwisko wprowadzającego)

poręczam za w/w osobę wstępującą do Stowarzyszenia

.........................................................

(podpis wprowadzającego)

Wypełnia Zarząd Stowarzyszenia


Uchwałą zarządu nr ………. z dnia ……………… przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce z siedzibą w Łazienkach Królewskich.
Rejestr członków nr……………………..Warszawa dnia ……………………………
……………………………………

Podpis Prezesa Zarządu
Uchwałą Zarządu nr …………….. z dnia………………………skreślono z członkowstwa

w Stowarzyszeniu.……………………………….

Podpis Prezesa Zarządu

Pobieranie 10.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna